КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Інформація для батьків

 

 

 

Основні документи, які ми ви­користовуємо в роботі:

1.      Закон України «Про освіту».

Стаття З0. Учасниками, навчально-виховного процесу є учні, педагогічні працівники/батьки або особи, які їх замінюють.

Стаття 59. Покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров'я й психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей.

Стаття 60. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування закладів освіти.  

2.     Закон України «Про загальну середню освіту».

Стаття 19. Учасниками на­вчально-виховного процесу є учні, учителі та батьки або особи, що їх замінюють.

Стаття 29. Батьки або особи, що їх замінюють, зобов'язані: за­безпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчан­ня, постійно дбати про фізичний та психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей.

3.     Положення про середній за­гальноосвітній навчальний заклад.

Стаття 40. Учасниками навчально-виховного процесу є учні, учителі та батьки або особи, що їх замінюють.

Стаття 54. Батьки мають право обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування.

Стаття 55. Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відпові­дальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти.

Стаття 63. Вищим колегіаль­ним органом громадського само­врядування в загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція), які скликають не менше ніж один раз на рік. На них заслуховують звіт директора щодо свого керування підлеглими, розглядають питання навчально-ви­ховної й фінансово-господарської діяльності.

      4.Статут закладу освіти.

5.Положення про батьківський комітет закладу освіти.

 

БАТЬКАМ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ!

 

 

 

Piccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image HostingPiccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting

 

Piccy.info - Free Image Hosting

Piccy.info - Free Image Hosting