КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Накази по школі

Наказ про дотримання чинного законодавства щодо благодійних внесків

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНОСОВІТНЯ ШКОЛА № 22

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

_________ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _______

вул. Нахімова,57 м. Дніпро40061, тел./факс (056)749-63-35

е-mail: [email protected] ЄДРПОУ 33422311

Е-mail: [email protected] код ЄДРПОУ 33422311

 


                                                                 НАКАЗ

    01.09.2016 р.                                                                                                    № 204

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

           

Відповідно до ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції»,  Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року №_1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних  фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу відділу освіти Центральної районної у місті Дніпрі ради від 25.08.2016 року № 229 «про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних ) внесків  від юридичних та фізичних осіб»,  з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем працівниками навчального закладу,  забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальному закладі,

 

НАКАЗУЮ:

        

1. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Мироновій І.В., Даниловій Р.Л., Смірновій О.І., Сімейкіній Л.І., заступнику директора з виховної роботи Жежук Н.М, заступнику директора з АГЧ Шемєтовій І.М.. :

1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

1.2. Не допускати незаконного збирання коштів працівниками навчального закладу і використання їх без відповідного бухгалтерського обліку. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

1.3. Про вжиті заходи щодо дотримання чинного законодавства з отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб інформувати відділ  освіти.

                      До 10  січня та  10 червня 2017 р.

2. Заступнику директора з АГЧ Шемєтовій І.М. :

2.1. Обліковувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через  бухгалтерію відділу освіти, продовжити роботу батьківських комітетів  навчального закладу з  благодійним фондом «Майбутнє освіти» згідно договору,  відповідно до чинного законодавства, у Статутах цих фондів обумовити чіткий порядок надходження та використання  коштів.

2.2. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку благодійного фонду  для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу.

 

3. Голові інвентаризаційної комісії:

3.1. Покращити роботу щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих навчальному закладу  як благодійна допомога.

 

4. Денисюку О.В., інженеру-електроннику   забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайтах навчальних закладів,  регулярно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність».

4.1 Наказ розмістити на сайті закладу.

Вересень 2016р.

5. Голові батьківського комітету школи Гажимон Л.Г.:

5.1. Проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів перед педагогічними колективами, батьківською громадськістю.

Червень-серпень,  щорічно

6. Координацію виконання наказу  за дотримання норм чинного законодавства щодо збору благодійних, спонсорських внесків та прозорості їх використання покласти на заступників директора з АГЧ Шемєтову, заступників директора з НВР Миронову І.В. , Данилову Р.Л. , Смірнову О.І., Сімейкіну Л.І.

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Piccy.info - Free Image Hosting

 

Наказ про дотримання норм чинного законодавства щодо участі в політичних акціях

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНОСОВІТНЯ ШКОЛА № 22

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

_________ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ _______

вул. Нахімова,57 м. Дніпро40061, тел./факс (056)749-63-35

е-mail: [email protected] ЄДРПОУ 33422311

Е-mail: [email protected] код ЄДРПОУ 33422311

 


НАКАЗ


30.09.2016 р.                                                                                                    №  238                                                                  

 

Про дотримання норм

чинного законодавства

щодо участі в політичних

акціях та масових заходах

 

Згідно з Конституцією України (ст. 53), на виконання Закону України «Про освіту» (ст. 8, 51 п.2, 55 п.2), відповідно до листа департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 22.09.2016 № 9/3029 «Про проведення заходів», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 26.09.2016р. № 211 «Про дотримання норм чинного законодавства щодо участі в політичних акціях та масових заходах», наказу Центральної районної у місті Дніпрі ради  від 27.09.2016 р. № 268 з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних акціях та масових заходах, у тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні, а також використання навчальних закладів для проведення заходів деструктивного характеру з представниками політичних партій та релігійних організацій, які можуть призвести до дискредитації освітньої системи та зашкодити міжнародному іміджу України, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Мироновій І.В., Даниловій Р.Л., Смірновій О.І., Сімейкіній Л.І., заступнику директора з АГЧ Шемєтовій І.М.:

1.1. Забезпечити неухильне виконання норм законодавства в частині незалежності освіти від впливу політичних партій, громадських та релігійних організацій.

1.2. Не допускати залучення учнів, педагогічних працівників до участі в несанкціонованих політичних акціях і масових заходах під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні.

1.3. Вжити заходів щодо недопущення відволікання педагогічних працівників від виконання посадових обов’язків та залучення їх до здійснення непритаманних функцій.

1.4. До 05 жовтня 2016 року  ознайомити з змістом наказу працівників під особистий підпис.

 

2. Заступнику директора з виховної роботи Жежук Н.М. довести до відома класним керіваникам щодо інформування батьківської громадськісті про необхідність забезпечення посиленого контролю за місцем перебування дітей під час проведення у місті масових заходів.

 

3. Інженеру-електроннику Денисюку О.В.  розмістити наказ по школі  на сайті навчального закладу.

 

4. Секретарю Вантулі О.С., копію наказу  надати до відділу освіти Центральної районної у місті Дніпрі ради.       

                                                                                                       До 07.10.2016 р.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Piccy.info - Free Image Hosting