КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Нормативні документи

СТРАТЕГІЧНІ  НАПРЯМКИ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

 

            У 2014/2015 навчальному році школа буде продовжувати плідну роботу  за статусом  «Спеціалізована середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземної мови» .   Враховуючи умови роботи школи, зважаючи на набутий школою досвід організації навчально-виховного процесу, необхідно передбачити на перспективу подальшого розвитку школи основні напрями:

           Подальша розбудова національної школи (на виконання законів “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Положення  про загальноосвітній навчально-виховний заклад”,  Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.), Національної стратегії розвитку освіти України на період  2012-2021 р.р. , Національної Доктрини розвитку освіти в Україні, Державного стандарту освіти,  Положення  про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, впровадження основних положень державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці” на 2006-2011 р., Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення якості освіти в Україні»,  нових положень про випуск та переведення учнів, нових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, впровадження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти 2011 рік, положення про всеукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», методичними рекомендаціями від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» (1-і класи),  рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році» (3-4 класи) ,рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОНМіС «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» від 30.05.13 № 1\9-383), наказу МОНМіС «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» від 24.05.13 № 1\9-368, Листа МОН Від 20.05.13 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року" № 1/9-349).

Сприяння впровадженню моделей державно-громадського управління школою на засадах відкритості, демократизму, поширення впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень.

Розбудова  науково-методичної роботи школи як наукового закладу над проблемою “Формування креативної особистості в умовах розвитку позитивної Я – концепції, діяльності в програмі «Універсал»” (спільно із кафедрою педагогіки Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), в програмі  «Інтелект України».

Продовження впровадження  нового державного стандарту  та всеукраїнського науково-педагогічного проекту  «Інтелект України».

Вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення високого рівня знань школярів за Державними стандартами освітніх галузей згідно положення про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, ефективна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Практичні кроки щодо подальшого розвитку загальної середньої освіти у плані диференціації освіти, навчання, задоволення потреб у навчанні обдарованих дітей, організації індивідуального та дистанційного навчання, розвитку індивідуальних здібностей дітей, зорієнтованих на подальший професійний вибір, змістовну мотивацію навчання.

Забезпечення  якісної  підготовки  та  проведення  зовнішнього незалежного  оцінювання  та  підсумкових  оцінювань  випускників  школи.

Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних технологій навчання і виховання, досягнень ППД та психолого-педагогічних надбань науки та практики в умовах спеціалізації.

Використання комп’ютерних технологій в процесі вивчення всіх предметів навчального плану, забезпечення ефективного використання інформаційних та електронних засобів навчання.

Удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, забезпечення доступу учасників навчально-виховного процесу до необхідних інформаційних джерел (інформаційні технології, світова мережа INTERNET).

Забезпечення експертизи використання нових інформаційних технологій в діяльності школи, комп’ютеризацію навчання. Пріоритетними визначити оснащення необхідним сучасним обладнанням кабінетів фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики, шкільних майстерень, створення кабінетів профільного навчання, обладнання  третього мультимедійного класу.

Подальше утвердження української мови як мови навчання і спілкування в школі. Впровадження Державного стандарту мовної освіти.

Вдосконалення системи роботи вчителів англійської мови з метою забезпечення якості знань з предмету у спеціалізованих класах. Пріоритет – практичному застосуванню знань іноземної мови. Розвиток вивчення третьої  (французької, кітайської) мови, знайомство з основами іспанської та польської мовами.

Подальші кроки на шляхах демократизації. Створення шкільної системи загальної оцінки роботи педколективу, рейтингової оцінки діяльності кожного вчителя, учнів. Забезпечення форм і методів роботи предметних комісій як адаптовано-технологічних, що сприяють зростанню педагогічної майстерності та інформатизації педагогів нового покоління.

Запровадження гнучкої системи навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку креативної особистості та науково обґрунтованим моделям роботи з обдарованими учнями.

Ефективне застосування технологій програми сталого розвитку.

 Реалізація конституційних вимог щодо обов’язкової повної загальної середньої   освіти та соціальний захист дитини (виконання програми “Діти Дніпропетровська”).

Демократизація педагогічного клімату в школі, вдосконалення психологічної служби в школі, підвищення психологічної культури вчителів, учнів, батьків (діагностування, аналіз, експертна оцінка, консультаційна допомога). При переході від державної до державно-громадської форми управління створити систему партнерства учнів, батьків і педагогів в системі «Батьківська академія».

Створення відповідних умов для розвитку духовності, захисту моралі, формування здорового способу життя, здоров’язберігаючих технологій.

Реалізація основних засад системи виховної роботи, спрямованої на гармонійну організацію життя дитини, на розкриття і розвиток особистісних рис школяра, створення програм подальшого розвитку традицій школи, моделювання та прогнозування виховного процесу на підставі діагностики рівня розвитку учня та його соціального оточення.

Продовження роботи з добору дійового резерву керівних кадрів школи.

 Вжити заходів для своєчасного вивчення типових навчальних планів, навчальних програм для учнів початкової, основної та старшої школи з метою забезпечення впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти.

Досягнення мети в роботі навчального закладу передбачає:

Забезпечення відповідної підготовки вчителів, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку.

Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію вчителів та учнів.

            Головними показниками якісних змін  є підвищення: рейтингу навчального закладу; іміджеологічної культури учителів; конкурентноспроможності випускників.