Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземних мов

   

Звіт директора за 2019/2020 н.р.

Звіт директора за 2019/2020 навчальний рік

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради:

 • свідоцтво про державну реєстрацію серія А 01 № 057227, видане 03.12.2009 року
 • ідентифікаційний код 33422311
 • розташований за адресою: 49061, м. Дніпро, вулиця Нахімова, буд. 57 

 

Школу засновано у 1981 році. Директори – Овчаренко В.П., Прон К.І, Мітікова Н.В., Баляй С.Б., Левіна І.Л. З лютого 2014 року школа працює  під керівництвом Ткач Наталії Владилинівни. За тридцять дев’ять років педагогічний колектив має власні наробки, традиції. На початок 2019/2020 навчального року 62 педагогічних працівники. Визначено певні напрямки організації навчально-виховного процесу.

В основу діяльності загальноосвітнього навчального закладу покладено Конституцію  України.  Школа керується  Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти,   Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ ст.)», наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, Національною доктриною освіти, Концепцією профільного навчання в школі ІІІ ступеня,  регіональними комплексними програмами, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти України”, новим Державними стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень початкової, основної і старшої школи, наказом МОН України від 31.10.2011 р № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів   1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положенням про Веукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», листом МОН України від 04.07.2017 № 1/3060; розпорядженням міського голови від 21.07.2017 № 12-21/7-рк «Про недопущення порушення трудової дисципліни та про дотримання правил етичної поведінки»;  Статутом КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР, затвердженим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради наказом від 14.12.2016р. № 295. Програмою розвитку КЗО «ССЗШ 22» ДМР, розробленою директором школи на найближчі 6 років тощо.

Школа має статус «національна». Учнями 1-11 класів опановуються україномовні програми. З 1994 року запроваджується поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз учні вивчають другу іноземну мову з п’ятого класу – німецьку, з десятого класу за бажанням вивчають через гурткову роботу третю - французьку.  На початок 2019/2020 навчального року таких класів нараховувалося 33 з кількістю учнів – 1037. Середня наповнюваність класів складає 31 учень. За останні два роки контингент учнів школи збільшився. Успішність навчання школярів – 100%. Динаміка якості знань учнів за 10 років зображена в таблиці.

 

Рівень якості навчальних досягнень учнів:

 

Ланка

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/2017

2017/2018

2018/

2019

2019/2020

І ступінь - початкова школа

79%

81%

81%

85%

82%

84%

89%

88%

90%

89%

ІІ ступінь – основна школа  

58%

57%

56%

58%

57%

66%

65%

68%

67%

68%

ІІІ ступінь – старша школа  

71%

72%

71%

72%

73%

71%

70%

71%

74%

75%

 

Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Створено умови для розвитку дітей з креативним мисленням, розвитку обдарованої особистості, максимального досягнення учнями прогнозованої результативності.    Учні школи активно взяли участь у предметних олімпіадах різного рівня.

       

Результативність участі в олімпіадах:

 

Олімпіади

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2018/ 2019

2019/

2020

Призери

районних

олімпіад

54

37

33

45

38

29

37

92

 

-

-

 

Призери

міських

олімпіад

17

16

15

19

18

23

22

52

49

54

 

Призери

обласних

олімпіад

6

6

5

21

3

2

3

6

3

3

2

Призери Всеукраїнських олімпіад

-

2

-

2

-

-

-

1

-

 

1

направлена

МАН

-

-

1

6

2

1

1

учас

1

учас

1

 

1

 

        Кількість медалістів:

 

 

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017

/

2018

2018

/

2019

2019/

2020

Золота медаль

4

3

5

7

5

3

2

4

5

8

3

3

Срібна медаль

4

4

2

-

-

2

1

4

-

-

1

1

           

Усі претенденти на нагородження золотими медалями у 2019/2020 н.р. вирішили зарахувати результати ЗНО, як ДПА; підтвердили свій рівень знань під час ЗНО (українська мова, математика, історія, англійська мова)

 

 

Підсумки вступу випускників до ВНЗ:

            За усним опитуванням випускників 11-х класів склали ЗНО у 2020 році на високий бал (від 180 до 200) 70%. Під час вступу до вишів обирали спеціальності, які користуються попитом на ринку України та Європи. Більшість обраних професій у 2020 році винесено вишами лише на контрактні умови.

 

Навчальний рік

Кількість випускників

Вступили до ВНЗ

З них на бюджет

Всього

%

Всього

%

2007 / 2008

69

69

98%

47

68%

2008 / 2009

74

72

98%

38

53%

2009 / 2010

56

56

100%

40

70%

2010 / 2011

26

25

99%

18

24%

2011 / 2012

65

61

89%

43

66%

2012 / 2013

47

46

98%

23

50%

2013/ 2014

57

57

100%

33

58%

2014/2015

38

38

100%

28

74%

2015/2016

47

47

100%

39

82%

2016/2017

54

54

100%

15

28%

2017/2018

69

68

99%

32

47%

2018/2019

68

63

93

29

46%

2019/2020

68

68

100%

31

46%

 

Основні завдання навчального закладу -  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу.

Одне з першочергових завдань, яке постає перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні його позитивного іміджу, створення школи сучасного типу, використання навичок та компетенцій 21 століття. Професійна поінформованість, мобільність, виконавча дисципліна, точність, правильність мови -  найхарактерніші риси для вчительського колективу. Вся структура роботи з педкадрами, її зміст ґрунтувався на діагностичній основі з урахуванням проблем педагогічної праці. Творчі звіти, сезон дидактичного театру, педагогічні консиліуми та психологічні семінари, методичні тижні з метою виявлення творчих здібностей учителів та учнів, творчі пошуки педагогів знайшли своє місце в роботі школи.

Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, спрямованістю на розвиток її кращих якостей і формуванням різносторонньої і повноцінної особистості.

Метою школи є забезпечення виховання морального та здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

            У 2019/2020 н.р. колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради продовжив працювати над проблемою «Створення школи психологічної культури в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства», що є продовженням попереднього експерименту - «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах формування позитивної   «Я-концепції», звітував онлайн на обласній конференції   КЗ «ДАНО» ОДА  та отримав рекомендації щодо продовження проекту.

Робота за цим проектом допомагає   створювати системи статистики динаміки розвитку особистості учнів, класного колективу та навчального закладу, системний аналіз та прогнозування особистісного розвитку учнів та навчального закладу. Психолог школи у 2019/2020н.р. спрямувала свою роботу на збереження й розвиток психічного здоров'я дитини в рамках системного підходу; психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків; своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках; діагностику (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку); корекцію здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень у особистісному розвитку учнів. Але більшу увагу психологу  необхідно  приділяти індивідуальній роботі з учнями, роботі з батьківською аудиторією, сумісній роботі психологів та вчителів школи.

Система роботи методичної ради школи  передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працювала  протягом року, - підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних нарад,  самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій); тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності); узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

Завдання методичної роботи школи - забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня; дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками,  спрямованої на формування професійної компетентності, надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно-зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання; вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи; проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.

Щороку вчителі доводять свій професіоналізм.

Протягом 2019/2020 навчального року:

Педагогічний колектив представив свою майстерність на ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»,  ввійшов до каталогу найкращих закладів України у лютому 2020 року.

На базі школи під керівництвом Смірнової О. І., заступника директора з іноземної мови, традиційно працює регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови.

 Заклад освіти заключив договір і співпрацює з  «ГЕТЕ інститутом», на базі школи пройшов іспит, учні отримали Міжнародний мовний сертифікати В1 з німецької мови,  продовжується співпраця з Корпусом Миру, з ресурсним центром «Вікно в Америку». Систематично відбувається листування з учнями із-за кордону; працюють робочі майстерні за участі англійських та американських лідерів; діє Євроклуб; не припиняється наполеглива робота над проектом «FACE TO FAITH» за підтримки Тоні Блера, проходить результативна співпраця з Американськими радами.

Грамотою МОН України відзначено роботу Богомазової А.В., вчителя української мови та літератури.

Вчителі іноземної мови (англійська, німецька, французька) разом з випускниками 11 класів мають високі досягнення під час предметних олімпіад, мовних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, що підтверджує статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови.

У 2019/2020 навчальному році вчителі 5-9 класів  пройшли курсову перепідготовку на Всеукраїнському рівні для впровадження у навчально-виховний процес у 2020/2021 н.р. програми «Інтелект України» у 5, 6, 7, 8, 9  класах.

Звіт

про роботу предметно-методичної комісії

вчителів іноземних мов

за 2019/2020 н.р.

У 2019/2020 н.р. колектив учителів предметно-методичної комісії іноземних мов спрямував свою роботу на продовження впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес  у рамках нового державного стандарту освіти та роботи над методичною темою «Використання ключових компетенцій НУШ як шлях до формування самодостатньої особистості».

Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань предметно-методичної комісії, на яких обговорювались наступні питання:

 • Затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі іноземних мов.
 • Впровадження Державного стандарту навчання іноземним мовам.
 • Вивчення  методичних рекомендацій щодо  оцінювання навчальних досягнень учнів перших та других класів.
 • Вивчення Державного стандарту  початкової освіти.
 • Вивчення навчальних програм з іноземних мов для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
 • Удосконалення методів і форм роботи з учнями.
 • Формування та удосконалення навичок писемного мовлення учнів середньої та старшої школи.
 • Методи планування і проведення сучасного уроку.
 • Проектна методика на уроках іноземної мови.
 • Розробка плану заходів для проведенню тижня іноземних мов.
 • Підготовка учнів до міського та обласного етапів предметних олімпіад.
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у рамках міжнародного проекту «Міксіке в Україні».
 • Проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів предметно-методичної комісії за підсумками  навчального року.

Учителі іноземних мов плідно працюють над створенням сучасного освітнього простору для особистісного зросту та формування компетенцій учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти. Учителі практикують проведення уроків з ІКТ, за тренінговими методиками, використовують проектні технології, розроблено та проведено онлайн під час дистанційного навчання багато уроків, семінарів, нарад.

І. Робота з обдарованими учнями

 • Про високу якість навчально-виховного процесу на уроках іноземних мов свідчать результати участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з іноземних мов.
 • На міській олімпіаді з німецької мови 8 учнів одержали призові місця. 
 • На міській олімпіаді з англійської мови 13 учнів одержали призові місця та  2 учениці стали призерами обласної олімпіади.
 • Загалом учні посіли 23 призових місця в олімпіадах з іноземних мов різних рівнів.
 • Учнів підготували  вчителі  Сімейкіна Л.І., Ломако О.М., Крюкова І.Ф., Левіна І.Л., Курочкіна В.М., Красильщик Т.А., Скляр К.О., Теліпко О.В., Сидорук Н.В., Помагайко О.В., Швидка В.А. та Мастіпанова А.А.
 • 13 листопада 2019 року  було проведено конкурс знавців німецької мови «Орлятко», в якому взяли участь 58 учнів нашої школи. За результатами конкурсу 7 учнів отримали  призові місця та одержали сертифікати: 3  золотих, 3 срібних, 1 бронзовий.
 • 12 грудня 2019 року 443  учні школи 2 – 11-х класів брали участь у Х ювілейному  Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови «Гринвіч».  За результатами конкурсу учні отримали 33 золотих,  56 срібних, 19 бронзових сертифікатів.
 • 20 лютого 2020 року  учні школи вперше взяли участь у  Hippo Olympiad – міжнародному конкурсі з анлійської мови. Вчителі  Левіна І.Л., Ілющенко Л.М.,  Теліпко О.В., Скляр К.О., Помагайко О.В., Курочкіна В.М. підготували 25 учасників конкурсу. Переможцем першого етапу став Гаврилюк Артем (6-А, вчитель Воронкіна Г.І.). Всі учасники отримали електронні сертифікати.
 • 90 учнів 6 – 11-х класів брали активну участь у міжнародному творчому конкурсі з написання есе «WRITE ON! UKRAINE», який було організовано волонтерами Корпусу Миру США в Україні. Основна мета – заохочення учнів до творчого та критичного мислення.

До організації конкурсу було залучено волонтера Корпусу Миру США в Україні Кевіна Лоусана .  Переможцями  шкільного  рівня  стали 9 учнів: Білаш Олексій (6-Б), Холодняк Єлизавета (7-Б), Курочкін Ярослав (8-І), Найдьон Кароліна (10-А), Абрамова Софія (11-А), Шипка Поліна (11-А). Перше місце на обласному рівні виборов Курочкін Ярослав (8-І).

 • Учні нашої школи брали участь у багатьох конкурсах та проектах з німецької мови. У жовтні 11 учнів 10 – 11-х класів на чолі з Сидорук Н.В. підготували еко-проект для Гете-інституту «Економічна доцільність палетів у сучасному суспільстві».
 • Під час дистанційного навчання учні 7-І класу (вчитель Помагайко О.В.) брали участь в олімпіаді з англійської мови «На урок». Дипломом І ступеня нагороджено Ісаєву Ганну. Дипломи ІІІ ступеня отримали Нугаєва Віолетта, Жайворонок Артем та Гур’єва Дар’я.
 • Успішно здали міжнародний екзамен з англійської мови  PET Cambridge Young Learners та одержали сертифікати на рівень В1 4 учні 9-х класів : Бур’ян Анастасія (9-Б), Камлик Федір (9-В), Соболєва Єлізавета (9-В), Шаляхіна Валерія (9-В).

Отримали сертифікати міжнародних іспитів  з англійської мови IELTS, FCE та підтвердили свої знання на рівень   B2 4 учні 11-х класів : Бондаревська Еліна, Огурцова Надія, Оксень Владислав, Котляр Злата, Пушков Валерій  та учень 9-А класу Банніков Олексій. 

Успішно здала міжнародний екзамен з німецької мови та отримала сертифікат «Goethe Zertifikat B2» учениця 11-А класу Абрамова Софія.

 

2.Співпраця з іншими закладами освіти

 • Продовжено тісну співпрацю з університетом ім. А. Нобеля:
 • У листопаді 2019 року учні 10-Б класу взяли  участь в обласному англомовному конкурсі з готельно-ресторанного бізнесу «All-inclusive». Учасники представляли свою команду у чотирьох номінаціях: «Візитка», «Сервірування», «Інсценування поселення у готелі або відвідування ресторану» та «Концепція готелю із захистом». Учасники посіли ІІ місце і отримали сертифікат на екскурсію в готель «Рейкарц Дніпро» та сертифікат на майстер-клас з італійської кухні в «Тратторія Прімавера». Учнів готували вчителі: Помагайко О.В., Теліпко О.В. та Зільберман С.В.
 • Учні школи брали участь в олімпіаді з англійської мови                           (аудіювання) та вибороли призові місця: І м. Шипка Поліна 10-А (учитель Левіна І.Л.), ІІ м. Грішина  Анастасія (учитель Крюкова І.Ф.).

Завжди цікаво проходять уроки з викладачем університету Полом Бредбіером. Учні 1-х, 2-х, 5-В, 6-А , 9-В класів із задоволенням спілкувались англійською мовою.

 • 11 листопада 2019 року учні 10 – 11-х класів брали участь у інтерактивній грі «Економіка Європейських країн» , який було проведено  викладачами університету.

 

 • 1 березня 2020 року учні школи брали участь в олімпіаді з англійської мови на базі Університету митної справи та фінансів та вибороли призові місця: ІІІ м. Шипка Поліна (учитель Левіна І.Л.), ІVм. Найдьон Кароліна  (учитель Сімейкіна Л.І.).

Відбулася зустріч з викладачами університету, які розповіли про факультети свого вищого навчального закладу, запросили учнів на день відкритих дверей ,  нагородили переможців олімпіади та вчителів, які їх готували, грамотами та подарунками.

3. Міжнародні зв’язки для підвищення соціокультурної компетенції

 • Традиційно, 20 років поспіль школа бере участь у міжнародній україно-американській програмі  «FLEX», яка фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки. 5 учнів стали переможцями І етапу конкурсу.
 • Учителі англійської мови плідно співпрацюють з учителями інших країн за міжнародними проектами «Generation Global» та «Microsoft Education». Використовували освітню платформу Kahoot.it під час уроків з географії, історії, англійської мови, біології.

Програма «Generation Global» допомагає учням розвивати  комунікативні компетенції та підвищує рівень культури спілкування . Учні 8 – 11-х класів брали участь у 8 міжнародних відеоконференціях за темами «Фестивалі», «Кліматичні зміни», «Світова освіта», «Рослини та бактерії в житті людини»,  «Стрес та важливість відпочинку в житті людини», «Мова ненависті», «Громадянин світу та освіта» . Було залучено учнів та вчителів з Індонезії, Італії , науковця із США Альваро Перез, німецького вченого  Divya  Seenani.                                                                                                 

Школа співпрацювала з вчителями українських закладів освіти Херсона, Одеси, Харкова, Миргорода, Кропивницького. Учні писали  власні блоги, коментували блоги інших учнів на обрану тему.

 • Корисним для формування культурологічного підходу до вивчення англійської мови є залучення учнів 9 – 11-х класів до міських міжшкільних конференцій за участю учнів школи - партнера №144.У цьому році ми провели конференції за темами «Голодомор–знищення ідентичності» та «Толерантність: від Голокосту до небесної сотні».
 •  24 вересня  2019 року педколектив Солонянського НВК запросив учнів 8 – 11-х класів на захід, присвячений  Дню Європейських мов.  Наші учні презентували інформацію про історію, культуру, мови європейців англійською, німецькою та французькою мовами, пригостили однолітків брецелями (символічними рогаликами, що традиційно випікають в Німеччині). Учні брали участь у квесті, який дав змогу кожному учаснику зустрічі проявити свої знання, увагу, кмітливість та творчість. Діти відгадували назви грошових одиниць, уривки з гімнів та прапори європейських держав . Наприкінці заходу було проведено конкурс графіті, тема якого: «Привітання  європейськими мовами». Учні спілкувалися з волонтером Корпусу Миру США в Україні Аароном Карліном. Учні та вчителі обох шкіл отримали велике задоволення  від спілкування.
 • Підтримуємо постійний зв’язок з інформаційно-ресурсним центром «Вікно в Америку» Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Керівник інформаційного ресурсного центру Світлана Усенко провела 4 зустрічі з учнівською молоддю, познайомила учнів із центром, представила бібліотечні фонди та сучасні ресурси, презентувала веб-сайт бібліотеки та її сторінки в соціальних мережах, показала відеофільм про те як американські студенти розуміють інформаційну грамотність та демонструють її під час навчання. На завершення на платформі https:osvita.diia.gov.ua було проведено тестування з інформаційної грамотності учнів.
 • 24 лютого 2020 року в межах співпраці з ресурсним центром було проведено два уроки курсу SPEED ENGLISH. Учні із задоволенням тренували свої навички усного мовлення в різноманітних режимах роботи.
 • Керівник інформаційного центру Світлана Усенко провела серію уроків для учнів початкової школи, присвячених американській культурі, а саме - традиціям проведення різних свят. Учні залюбки знайомились з історією, основними символами американців, переглядали мультфільми англійською мовою, розмальовували та описували свої роботи до Дня Подяки США.
 • Учні 9 – 11-х класів брали участь у зустрічі з американським дипломатом Посольства США в Україні Девідом Рейнертом. Девід радо спілкувався з молоддю, розповів про країни, які відвідав, відповідав на запитання, підтримував мотивацію учнів до подальшого наполегливого вивчення англійської мови.
 • 27 травня 2020 року учні 8 – 11-х класів брали участь онлайн у заході за темою «Формуємо екологічне мислення та навички сортування сміття» в межах проекту Greenglish за участю методиста Марі Шнайдер, співробітника America House (Київ)

           У рамках проекту “Das Bild der Anderen”   школа уклала партнерські стосунки зі школами із Польщі і Данії, запровадила електронне листування німецькою мовою між учнями нашої школи. Така комунікація мотивує до вивчення німецької мови. Завдяки проекту учні мають можливість запитувати, розширювати уявлення про своїх однолітків з інших країн, дізнаватись про їхній побут, культурне та історичне минуле, ділитись інформацією про свою Батьківщину. Встановлений міжкультурний діалог сприяє формуванню національної свідомості та посилює культуро творчий потенціал учнів.

 • Учні школи Кірсанова Тетяна та Пушков Валерій стали переможцями програми «Міст до вищої освіти в Німеччині та Німецької служби академічних обмінів», мають стипендію, яка забезпечує мовну, предметно-мовну, фахову та міжкультурну підготовку, ознайомлення з університетськими містечками, особливостями соціального життя в Німеччині. Програма дозволяє учням вступити до німецьких вищих навчальних  закладів відразу після завершення школи, не відвідуючи додаткові курси, не складаючи іспити і безкоштовно навчатись протягом усього терміну.
 •  З 14 по 27 листопада 2019 року Пушков Валерій в рамках стипендіальної програми Goethe-Institut  «Міст до вищої освіти в Німеччині» та німецької служби академічних  обмінів DAAD пройшов навчання в академії MINT в Німеччині. Під час навчання брав участь в заняттях та воркшопах університетів в містах Дюссельдорф, Дортмунд, Дуйсбург, Бохум за фаховими напрямками математика, інформатика, природничі та  технічні дисципліни.
 • Співробітництво з Гете-інститутом ведеться у кількох напрямках, серед яких  підвищення методико-дидактичної кваліфікації вчителів на семінарах, тренінгах, воркшопах, що пропонується Гете-інститутом, а також навчання на онлайн курсах на платформі Moodle. 8 лютого 2019 року укладено угоду про співпрацю між КЗО «ССЗШ №22»ДМР та Goethe-Institut (Гете-Інститутом) в Україні  в рамках проекту  «Іспити у школах» за участю директора школи Ткач Н. В. та заступника директора та керівника мовного відділу Goethe-Institut в Україні Катаріни Бук. Така співпраця уможливлює участь у проекті «Міжнародні сертифікати з німецької мови для учнів» та дає можливість учням школи отримати мовний сертифікат  міжнародного зразка.
 •          Директор школи Ткач Н.В. та вчителі німецької мови Сидорук Н.В. та Ломако О.М. отримали подяку від Гете-iнституту за високий рівень підготовки учнів до екзамену та продовжили готувати учнів до міжнародних іспитів з німецької мови в рамках спільного проекту Goethe-Institut та Міністерства Освіти та науки України «Іспити у школах».

 

III. Позаурочна робота

для підвищення мотивації вивчення іноземних мов

 • Протягом навчального року вчителями предметно-методичної комісії іноземних мов було приділено багато уваги відзначенню певних дат та подій в історії  України та світу.
 • Підвищенню мотиваціі до вивчення іноземних мов допомагають зустрічі з носіями мови із Європи, США та Австралії. Частими гостями школи були   викладач англійської мови університету ім. А. Нобеля Пол Бредбієр,  волонтери Корпусу Миру США в Україні Аарон Карлін і Кевін Лоусан  та Деніель Міллз із Австралії.
 • Вчителі кафедри іноземних мов КЗО «ССЗШ № 22»ДМР щорічно проводять тиждень іноземних мов. Традиційні ранки-зустрічі відкривають кожен новий день протягом тижня, а цікаві уроки, вікторини та заходи чекають на дітей протягом дня. У 2019/2020 н.р. тиждень було проведено з 24 до 28 лютого.

Понеділок було відкрито учнями 7-І класу, які представили виставку своїх проектів визначних місць та найцікавіших фактів.

Вівторок був підхоплений учнями 5-І класу, які із захопленням ділилися знаннями про неповторну природу та визначні місця Австралії.

Середа була розпочата учнями 7 – 8-х класів «Подорожжю до Німеччини», у якій учасники могли розвивати діалогічне мислення, тренувати пам’ять та увагу.

У четвер зранку учні 8-Б і 9-А класів провели пізнавальний захід «Знайомтесь, Канада!»

П’ятниця закривала тиждень разом з учнями 9-В класу, які проводили вікторину «Що ти знаєш про Америку?», під час якої учасники знайомилися з цікавими фактами та визначними місцями далекої країни.

Сам тиждень був яскравий та насичений цікавими заходами.

Учні 4-А та 4-Б класу представили свої проекти «English fairytales», «Традиції святкування Великодня у моїй родині» та переглянули фільм про Великодні традиції Великобританії. Учні 4-І класу прийняли участь в уроці-подорожі «We love travelling».

Юні письменники 5-А та 5-В класів онлайн писали детективи, фентезі, фантастику, казки, жахи у додатку Story Maker1/Story Maker 2.

Учні 5-х класів провели конкурс малюнків «Deutschland in meinem Herz».

Для учнів 5-В та 6-А класів було проведено захопливі квести «Do you know the USA?», «Do you know Great Britain?» учнями 9-В класу.

Учні 7-Б класу захопливо грали в лексичні командні ігри з теми «Nature’s Fury».

В 7-І класі було проведено ігровий захід «Know-it-all».

Вікторина  «It’s interesting  to know»  була проведена в 6-Б, 7-А, 7-Б та 9-В класах за допомогою інтерактивного додатку «Kahoot».

Учні 7-І та 8-І класів приймали участь у заході «Моє життя у майбутньому» за участю працівників Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія.

Учні 8-Б класу провели насичений тиждень іноземних мов. Вони проводили акції, вікторини, заходи та тестували нові підручники видавництва National Geographic Learning.

28 лютого 2020 р. в КЗО «ССЗШ № 22» ДМР в рамках тижня іноземних мов пройшов традиційний тематичний вечір учнів 9–11-х класів, присвячений дню всіх закоханих. Цього разу основним мотивом вечора були мюзикли. Для інсценування були використані відомі мультиплікації Діснея «Little Mermaid» та «Frozen Heart», сучасні постановки «Mamma Mia», «Chicago» та «Pitch Perfect» та класика світової літератури «Dracula», «Romeo and Juliet» та «My Fair Lady».

Topic of the event: MUSICALS UNITE SOULS

Motto of the event: «You can’t stop my happiness, because I like the way I am».

Учні продемонстрували знання зарубіжних  творів, чудову акторську майстерність та інші таланти під час виступів, створили атмосферу справжнього театрального виступу  в актовій залі.

Свято пройшло яскраво, насичене щирими посмішками та бурхливими оплесками учасників, глядачів та гостей заходу. Неперевершені ведучі підкорили своєю бездоганною вимовою та особливими емоціями. Фінальна пісня «Hands up» була підхоплена залом, який невимушено затанцював.

IV. Підвищення фахового рівня вчителів

 • На базі школи продовжила роботу міська Асоціація вчителів англійської мови (керівник Швидка В.А.), основною задачею якої є підвищення фахового рівня вчителів іноземних мов. Протягом навчального року всі вчителі предметної комісії іноземних мов систематично брали участь у семінарах спільно з  видавництвами Macmillan, Cambridge та Oxford University Press.
 • 21 листопада 2019 року відбувся міський семінар з практики ведення діалогу учнівською молоддю за програмою Generation Global.
 • 29 листопада 2019 року відбувся практичний семінар для вчителів англійської мови у  рамках програми спільних заходів міського методичного центру  та Асоціації викладачів англійської мови. Майстер клас за темою «Critical Thinking for Media Literacy» провела Марина Цегельська, к.ф.н., викладач англійської мови КДПУ. Ми раді дружбі та співробітництву з М.Цегельською, яка  протягом 9 років надихає вчителів Дніпровської Асоціації на творчість та професіоналізм.
 • 13 грудня 2019 року  на базі  “Дніпровської академії неперервної освіти” було проведено обласний семінар-тренінг в рамках міжнародної програми Generation Global для вчителів сільської місцевості. Були присутні 24 вчителя англійської мови. Вчитель англійської мови Швидка В.А. та вчитель історії Михайлова А.О. поділилися досвідом проведення міжнародних відеоконференцій, написання блогів та участі у міжнародних проектах.
 • Учителі кафедри іноземних мов відвідали та обговорили відкриті уроки вчителів англійської мови Воронкіної Г.І., Крюкової І.Ф. Теліпко О.В. Сидорук Н.В., Ілющенко Л.М.
 • В рамках програми «Відеоуроки  для старшокласників» міського голови Бориса Філатова в період дистанційного навчання вчителями іноземних мов було проведено 17 уроків для 9 – 11-х класів з англійської та німецької мови. В проекті були задіяні вчителі Ломако О.М., Воронкіна Г.І., Помагайко О.В., Крюкова І.Ф., Курочкіна В.М., Скляр К.О., Теліпко О.В., Шепель О.О. Уроки в прямому ефірі були гарною можливістю самоосвіти та самовдосконалення для вчителів, можливістю вийти за рамки класно-урочної форми навчання, розширити кордони власного вчительського світогдяду. Новий формат подачі матеріалу вимагав знаходити найбільш дієві форми подачі матеріалу в умовах дистанційного навчання, вдосконалювати та інтерпретувати протестовані роками роботи найкращі надбання. В процесі підготовки до уроків це стимулювало ознайомлюватись із досвідом колег, проводити консультації та брифінги для досягнення найкращого результату. Значної уваги потребувала універсифікація навчального матеріалу для учнів різного рівня підготовки, створення унікальних завдань без опори на конкретний підручник. Особливим викликом стало виведення уроку в інтерактив, отримання результатів роботи зацікавлених учнів. Рішенням цього питання стали інтерактивні завдання на Wizer.me, коли учні мали змогу виконувати завдання саме під час трансляції уроку, та інтерактивні ігри на Kahoot! Подолання психологічного бар’єру перед зйомкою на широкий загал також потребувало певної роботи та зусиль.

 

Задачі предметної комісії вчителів іноземних мов на новий 2020/2021 н.р.

1. Впроваджувати в практику роботи закон «Про повну загальну середню освіту», методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2020/2021 н.р.,  програми НУШ.

2. На засіданнях міської асоціації  вчителів англійської мови систематично обговорювати використання ефективних методів роботи, які сприятимуть якісному володінню навичками іноземної мови.

3. Поширювати свій методичний досвід та друкувати статті у фахових виданнях.

4. Підготувати добірку дидактичних матеріалів на допомогу вчителям іноземних мов у дистанційному навчанні.

5. Більше уваги приділяти питанню створення позитивного мікроклімату на уроках іноземних мов.

6. Залучати молодих вчителів до участі у міжнародних проектах,  конкурсах, методичних конференцій міста та області.

7. Продовжити співпрацю з Корпусом Миру США в Україні, проводити зустрічі з волонтерами організації.

8. Взяти активну участь у підготовці учнів 8-10 класів до міжнародного конкурсу FLEX.

9. Продовжити співпрацю з інформаційно-ресурсним центром «Вікно в Америку».

10. Продовжити роботу за міжнародними проектами «Міксіке в Україні», «Generation Global»  та «e-Twinning».

Звіт роботи початкової школи

 

У 2019/2020 н.р. предметна комісія вчителів початкових класів працює над проблемою «Формування стратегії розвитку методичної роботи в закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи». Вчителі 1-4-х класів проходять онлайн-курси, опрацьовують дистанційні завдання й беруть участь в  очних, дистанційних курсах, ознайомлюються та впроваджують концепцію Нової української школи, алгоритмом проведення ранкових зустрічей, інтегрованими уроками, новітніми методиками викладання.

Початкова ланка школи складається із 13 класів. Аналіз діяльності вчителів засвідчує, що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі вони досягли певних успіхів  у навчанні  та вихованні молодших школярів.

            Перевірка класних журналів, тематичного планування, зошитів учнів, аналіз відвіданих уроків показав сформованість знань молодших школярів з навчальних предметів по відношенню до державних освітніх  стандартів.  Відставань в проходженні навчальної програми немає.  Навчання  молодших школярів ведеться по Типових програмах загальноосвітньої школи.

Створюються  умови для активної роботи мислення учнів, досягнення ними осмислення сприймання вивчаючого матеріалу з допомогою яскравого, лаконічного пояснення, наочно-ілюстративного матеріалу. Виправдали себе такі види діяльності, як: індивідуальна та групова роботи, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання.

В 1-2 класах працюють вчителі початкових класів  Лєнь В.А., Камуліна Л.М., Потапчук Ю.В., Щербій Г.П., Хомич К.Ю, Коломоєць А.А., Шаляхіна О.О.

Учні 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б класів навчаються за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко.

            Матеріал уроків відповідає  програмам, вимогам та задачам. Сприятлива психологічна обстановка на уроках, увага до учня та його проблем створюють атмосферу взаємної зацікавленості в роботі, вільний легкий вступ в діалог з учителем та один з одним. Працездатність дітей  підтримується протягом усього уроку. Темп роботи вчителя та учнів оптимальний.

Учні 1-2-х  класів мають певну сформованість знань з навчальних предметів по відношенню до Державного стандарту початкової школи. Відставання в проходженні навчальної програми немає.

1-2 класи працюють, впроваджуючи методи Нової української школи. На уроках перед учнями постає цілісна картина світу, вивчення предметів з усіх його сторін. Робота учнів базується не на запам’ятовуванні теоретичного матеріалу, а на отриманні практичного досвіду, вміння використати отримані знання на практиці. На уроках НУШ застосовуються ТЗН, практичні роботи, досліди, робота в парах, малих і великих групах. Новим етапом роботи є ранкові зустрічі, які допомагають учням налаштуватися на новий день, висловити свої очікування та оцінити попередній навчальний день. Також активно застосовується лего-технологія, за допомогою якої учні вивчають основи математики, грамоти, розвивають пам`ять, логічне мислення, абстрактне мислення, уяву. Протягом уроку проводяться фізкультхвилинки, пальчикові розминки, розминки для очей, релакс-час.

1-І, 2-І класи працюють за оновленою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту “Інтелект України”. Цілями початкової освіти в Проєкті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів проєктного класу відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку).

            Проєкт «Інтелект України» розрахований на дітей, які мають академічні здібності і обдарованість.  Сутність проєкту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, розвитку пізнавальних процесів. Ця програма є дуже цікавою як для дітей, так і для педагога. Інноваційні технології навчання присутні на кожному уроці, але вони не є як самостійний принцип вивчення  матеріалу. Також на кожному уроці присутні виховні, розвивальні та інтерактивні технології. Проєкт, за результатами під кінець року, є ефективним у засвоєнні навчального матеріалу учнями. На уроках використовуються  ТЗН, проводяться уроки з комп’ютерною підтримкою. Протягом уроку проводяться 2 фізкультхвилинки.

 Протягом 2019/2020 навчального року учні 1-2-х  класів брали участь у різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

Учні 1-2 класів перевірили свої знання у конкурсах “Бобер”, «Соняшник», «Кенгуру».

Здійснили екскурсії по містах Дніпро, Харків, Київ, мандрували країнами Європи, мальовничими місцями с.Петриківка, відвідали пам’ятки минулого рідного краю с.Галушківка.

Брали активну участь у виховних заходах  до Дня козацтва, Дня української писемності та мови, Дня рідної мови, Дня Соборності України тощо.

 

Цього року в учнів 1-2-х класів були ряд зустрічей з шкільними офіцерами поліції.

У 3-4 класах працюють вчителі початкових класів Бузинна Т.П., Петрущина В.В., Візир В.А., Муштей Д.М., Аракелова О.Р., Сінько Т.М.

Аналіз відвіданих  уроків показує, що уроки побудовані на основі як  традиційних, так і інноваційних  методів роботи. Учителі добре володіють навчальним матеріалом, пов’язують його з життям, здійснюють діяльнісний підхід у навчання. Розвивають предметні і ключові компетенції учнів.  Календарно-тематичне планування складено у відповідності з програмою та чітко виконується. Класні журнали ведуться охайно. Накопичення оцінок оптимальне.

4-І, 3-І працюють за проєктом «Інтелект України». Вчителі мають високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіють методикою навчання. У своїй роботі використовують ефективні форми і методи роботи, вдало впроваджують інтерактивні технології,  навчальний матеріал викладають цікаво, емоційно, спонукають дітей до самостійного  творчого мислення, завжди в пошуку новизни та сучасності  у викладанні. Максимально активізують розумову діяльність, розвивають пам'ять, логічне мислення.  Навчальний матеріал викладають цікаво, емоційно, спонукають дітей до самостійного  творчого мислення.

Науково-методична діяльність вчителів 3-4 класів: відповідний комплект науково-методичної літератури;  використовують інформаційно-комунікативні технології (уроки з комп’ютерною підтримкою; електронні уроки з мови, математики, мистецтва, трудового навчання, природознавства, мультимедійні презентації, фрагменти відео інформації, наочності).

 

Показник успішності учнів 3-4 класів у навчанні:

3-А: Високий 8%, достатній 89%, середній -3%;

3-Б: Високий рівень -13%, достатній -82%, середній -5%;

3-І : Високий рівень -27%, достатній -61%, середній -11%;

 

4-А: Високий рівень -23% достатній 60%, середній 17%;

4-Б: Високий рівень -27%, достатній -53%, середній -20%;

4-І: Високий рівень - 14%, достатній - 76%, середній - 10%.

 

 

Протягом 2019/2020 навчального року учні 3-4-х,  класів брали участь в різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

Перевірили свої знання в конкурсах «Патріот», «Соняшник», «Кенгуру», «Гринвіч», «Бебрас», «Прангліміне».

3-А клас брав участь у конкурсі «Півгодинки на цікавинки». У міському турі посів 3 місце. Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, Чередниченко К. (3-І) - 2 місце. Змагання з усного рахунку «Прангліміне – 2020»: Коваленко Владислав (3-І), обласний фінал, 3 місце,  учасник всеукраїнського етапу. Конкурс «Собори наших душ», номінація «Проза», Тахтеріна Вероніка (4-І) – 1 місце. Конкурс «О, слово, рідне», Кулакова Сабріна (4-І), районний тур, 2 місце.

Здійснили екскурсії по містах Дніпро, Харків, Київ, мандрували країнами Європи, мальовничими місцями с. Петриківка, відвідали пам’ятки минулого рідного краю с. Галушківка.

Брали активну участь у виховних заходах  до Дня козацтва, Дня української писемності та мови, Дня рідної мови, Дня Соборності України.

 

            Цього року в учнів 3-4-х класів були ряд зустрічей зі шкільними офіцерами поліції на тему: «Дитина та незнайомець», “10 правил пересування по місту”.

 

            Вчителі, які атестуються в 2020 н.р., Хомич К.Ю., Муштей Д.М. , провели відкриті уроки, заходи, огляд кабінетів. Продемонстрували свою педмайстерність.

 

За період карантину в 1-4 класах щоденно здійснювалася навчально-виховна діяльність.

Згідно плану індивідуальної роботи кожного робочого дня проводилося:

 • Моніторинг присутності на онлайн-уроках; стану захворюваності учнів класу;
 • Розробка і розміщення у Google Клас завдань згідно розкладу; розміщення відео, аудіо супроводу для покращення засвоєння навчального матеріалу;
 • Онлайн уроки на платформі ZOOM;
 •  Індивідуальні консультації для батьків та  учнів  класу  в онлайн – режимі;
 • Перевірка виконаних завдань, написання приватних коментаріїв про правильність виконання, недоліки роботи, способи усунення помилок, оцінювання);
 • Підготовка до онлайн– консультацій в умовах навчання в дистанційній формі.

Навчання з учнями здійснювали у дистанційній формі. Було створено Google Клас за допомогою Google додатків. До класу приєднані учні, за бажанням батьки, вчителі-предметники, заступник директора  з НВР. Згідно розкладу учні отримували завдання, рекомендації, матеріали для кращого засвоєння матеріалу. Уроки проводилися щоденно у Zoom по заздалегідь спланованому розкладу. До кожного дня готувалася презентація з матеріалами  для пояснення теми, закріпленню знань. Для визначення стану отриманих знань учням пропонувалося різноманітні завдання. Роботи учні фотографували, прикріплювали до завдань дня. Під час навчання проходили тестування на сайті «На Урок», або тестів у Google формах. Проєкти та творчі роботи діти розміщували на сервісах Padlet,  ThingLink. Діти, які не мали доступу до Інтернету, завдання та щоденні консультації отримували в телефонному режимі.

 

            Відповідно до плану роботи школи на 2019/2020 н.р., з метою розповсюдження досвіду роботи вчителів початкової школи з 17.02.20 по 21.02.20 в школі було проведено методичний тиждень кафедри вчителів початкових класів. 

            Тиждень початкової школи проходив згідно затвердженого плану. Усі вчителі творчо і відповідально підійшли до підготовки і проведення відкритих уроків та заходів. Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сторони діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними і сприяли інтелектуальному та творчому розвитку дитини. Він був насичений багатьма різноманітними подіями: цікавими  виставками, конкурсами, віртуальними подорожами та захопливими вікторинами.

Темою тижня була «Навколо світу за 5 днів». Для успішного проведення учителі провели підготовчу  роботу, яка стосувалася усього тижня і окремих його етапів. При складанні плану заходів вчителі врахували побажання та інтереси дітей. Для учнів було дуже важливо те, що вони були ініціаторами якоїсь вікторини, конкурсу чи гри. Кожна паралель підготувала фото колаж цікавих фактів про материк. Кожен день тижня мав свою спрямованість.

            Понеділок розпочався з дослідження Антарктиди. Під час заочної мандрівки учнями 1-А, 1-Б, 1-В, 1-І класів було проведено ряд заходів: виставка ментальних карт «Досліджуємо Антарктиду», відповідальні Лєнь В.А., Щербій Г.П.; виставка сенканів, відповідальна Камуліна Л.М.; майстер-клас в техніці орігамі «Веселі пінгвіни», відповідальна Потапчук Ю.В.; виступи агідбригад «Цікаво про Антарктиду» та флешмоб «Веселі пінгвіни» були завершальним акордом дня, де першокласники показали вміння висловлювати свої думки. Учні мали змогу розказати цікаві факти про географічне розташування материка, шлях до його відкриття, багатство рослинного і тваринного світу, корисні копалини, наукові станції, цікаві факти. Танцювальний флешмоб зарядив усіх присутніх позитивними емоціями та драйвом. Фотозона з мешканцями Антарктиди дала змогу здійснити мандрівку на цей загадковий материк.

У вівторок продовжили подорож Австралією. Так учнями 2-А, 2-Б, 2-І класів було створено виставку творчих робіт «Досліджуємо Австралію», де учні презентували цікаві факти про качконоса, єхидну, тасманійського диявола. Учнями 2-Б класу та Коломоєць А.А. був проведений майстер-клас по виготовленню символа Австралії – кенгуру.  Було цікаво й захопливо. Всі бажаючі понесли додому власноруч зроблений сувенір. Учні 2-І класу та Шаляхіна О.О. захопили всіх у ритмічний, запальний австралійський танок.  Учні 2-А класу та Хомич К.Ю. розповіли учням початкової школи про материк Австралію. Це і загальні відомості про материк, і факти-цікавинки про дивовижні об’єкти материка, рослинний та тваринний світ. Фотозона бар’єрного рифу спонукала до роздумів про екологічні проблеми та збереження навколишнього середовища.

Середа – день Африки. Виставка ментальних карт “Африка”, сенканів, творчих робіт “Цікаві факти про Африку” розпочала третій день тижня. Учні 3-А, 3-Б, 3-І класів з Візир В.А. підготували матеріали, інформаційні додатки, розмістили у рекреаціях школи. Виступ агітбригади "Африканська цікавинка" разом з учнями 3-х класів провела Бузинна Т.П., зацікавили історією, науковими фактами, а у підсумку розвеселили запальними африканськими піснями. Заходи провели не тільки серед учнів початкової школи, а й завітали до класів старшої школи. Рухлива перерва “Національні мотиви Африки”, майстер-клас “Сьоме чудо світу”, майстер-клас “Знайомство з арабською мовою” разом з Петрушиною В.В. підсумували третій день тижня. Учні школи залюбки брали участь у майстер-класах, порухалися під африканську мелодію.

Досліджувати Америку в четвер взялися учні 4-х класів та Муштей Д.М., Аракелова О.Р., Сінько Т.М. Спеціальний випуск телепередачі "Світ навиворіт. Америка" допоміг якнайшвидше потрапити на наступні континенти. Учні дізналися про географічне положення, історію, географічні відкриття, цікавинки Північної та Південної Америки. 4-А, 4-Б, 4-І класи провели цей захід а актовій залі, запросили до перегляду учнів 1-3 класів. Презентація проектів “Навідоміші пам'ятки та найвизначніші місця Америки”, “Відомі люди Америки” разом з учнями демонструвала Сінько Т.М. Всі матеріали для ознайомлення були розміщені в рекреаціях закладу. Фотозона "Відчуй себе Колумбом" створена 4-ми класами посилила прагнення вивчати та дізнаватися більше нового й незвіданого.

У п’ятницю досліджувати Євразію учні 1-4 класів розпочали фестивалем “Барвистий клас”. Діти одягли елементи національного одягу, декламували вірші, співали пісні, досліджували минуле України, складали мапу майбутнього. Подорож у минуле “Бабусин рушник”,  разом з Петрушиною В.В., навчила дітей власноруч виготовляти рушники з національними елементами. Бузинна Т.П. разом з учнями провели виставку сенканів “Рідна мова”. Челендж “Передай букву українського алфавіту” від учнів 1-І класу та Щербій Г.П. показав вміння першокласників декламувати вірші. «Хустка моєї бабусі",  фотоколаж провели учні 1-А, 1-Б класів разом з Камуліною Л.М., Лєнь В. А.  Та 4 класи провели вікторину "Мова - душа народу" разом з Сінько Т.М.

Впродовж тижня діти відкрили для себе нове й незвідане в навколишньому світі. Також учні виготовляли лепбуки, декламували тематичні вірші, презентували проекти та встигли зробити ще чимало корисних пізнавальних справ. Протягом тематичного тижня вчителі виховували у дітей шанобливе ставлення до навколишнього світу, викликали в учнів інтерес до подорожей.

Тиждень  «Навколо світу за 5 днів» провели весело, цікаво та пізнавально. Учні досліджували, аналізували та розвивали творчу активність шляхом використання інтерактивних методів навчання.

 

Під час аналізу  роботи було встановлено, що вчителі початкових класів:

1. Продовжують роботу над обласною та шкільною проблемою з метою забезпечення якісного рівня навчально-виховного процесу у початковій школі, виконання навчальних планів та програм, створення сучасного освітнього простору для особистісного росту та формування компетенцій учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової освіти.

2. Впевнено працюють учителі 1-4 класів за новим Державним стандартом; Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 2018 року; за Освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл 1 (1‒2 КЛАСИ), розроблена з метою виконання Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988»; за Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою, 1-4 класи, «Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОН від 12.092011р. №1050)»;  за Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» », «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист ІІТЗО Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.07.2014 № 14.1/12-Г-1096).

 

3. Робота з обдарованими дітьми проводиться на достатньому  рівні. До творчих Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Патріот»,  «Міксіке», ім. П. Яцика долучаються все більше різних класів.

4. Вчителі початкових класів здійснюють методичну допомогу студентам педколеджу під час проходження ними педпрактики, долучають до активної творчої співпраці.

5. Керуючись нормативними документами про організацію навчально-виховного процесу у 1-4-х класах зокрема та початковій школі в цілому, вчителі активно впроваджують здоров׳язберігаючі технології та інтерактивні методики за підтримки психологічної служби школи.

7. За науково-методичні проблеми вибрали: «Впровадження інтерактивних форм та методів навчання на уроках нестандартного типу», «Формування позитивних мотивів навчання», «Розвиток особистості засобами інтерактивних технологій», «Стимулювання креативності учнів засобами інтерактивних технологій», «Впровадження критичного мислення в навчально-виховний процес», «Ігрові технології в навчальній діяльності учнів початкових класів».

 

Звіт предметної кафедри
науково-математичних дисциплін
2019/2020 н.р.

 

Робота фахової комісії була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної та методичної майстерності вчителів.

Основними напрямками роботи вчителів є:

 • вивчення й аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій, рекомендацій МОН України та Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 р.;
 • ознайомлення з новинками методичної літератури;
 • розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу;
 • впровадження здоров’язберігаючих технологій, створення умов для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, боротьба з перевантаженням школярів;
 • популяризація напрацювань та надбань вчителів;
 • впровадження та активне використання інструментів дистанційного навчання.

Засідання ШМО природничо-математичних дисциплін проводились згідно затвердженого плану. На засіданнях обговорювалися і затверджувалися завдання для шкільних олімпіад. Проводився моніторинг успішності учнів в 5-х класах.

Велика увага приділяється педагогами природничо-математичних дисциплін роботі з обдарованими дітьми (підготовка до районних та міських олімпіад).

Олімпіади:

І місце в районній олімпіаді з математики – Борисенков Д., 10-Б кл.

ІІ місце в районній олімпіаді з математики – Стахняк О., 9-В кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з математики – Камлик Ф., 9-В кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з математики – Кострикіна Я., 7-І кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з математики – Рогульський К., 7-І кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з математики – Герасимов Г., 6-І кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з математики – Корнюк О., 6-І кл.

ІІ місце в міській олімпіаді з математики – Борисенков Д., 10-Б кл.

ІІІ місце в міській олімпіаді з математики – Корнюк О., 6-І кл.

ІІІ місце в міській олімпіаді з математики – Писанка М., 6-А кл.

ІІ місце в олімпіаді з програмування – Борисенков Д., 10-Б кл.

Олімпіада з інформаційних технологій – Котляр З., 11-А кл.

Обласний конкурс з WEB-дизайну – Чістяков П., 10-Б кл.

 

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» в онлайн форматі взяли участь 193 учні школи.

У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» взяли участь 100 учнів, з них відмінний результат: 12 учнів; добрий результат – 34 учні.

У Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій «Екософт»: взяли участь – 4 учні, з них ІІ місце – 2 учня, а також ІІІ місце – 2 учні, диплом фіналіста отримав 1 учень.

Учні брали участь у Всеукраїнськомку конкурсі «Безпечний Інтернет», а також в осінній, зимовій та весняній олімпіадах на сайті “На урок”.

У Міжнародному конкурсі «Інфоматрикс-2020» у м.Києві брали участь учні 10-х класів: Бондаренко А. (10-А) та Чістяков П. (10-Б) – ІІІ місце в командному заліку; учениця 9-В кл. Волосова М. – ІІ місце; учениця 9-В кл. Сташевська О. – ІІІ місце. Одна учениця ввійшла до збірної України для участі у Міжнародному фіналі «INFOMATRIX 2020» у         м. Бухарест, Румунія. Також отримано одне запрошення до участі у Міжнародному конкурсі з інформаційних технологій «GeniusOlympiad 2020» (м. Нью Йорк, США).

 

Предметно-фахова комісія ШМО у 2019/2020 н.р. працювала над створенням позитивної психологічної атмосфери на уроках математики, фізики та інформатики.

Вчитель математики, Шелег Г.М., організувала проєкт «Перетворення площини» у 9-В класі, а також творчий урок у 6-І класі «Віртуальна подорож Україною».

Вчитель математики, Ковальчук С.В., організувала захист проєктів «Геометричні перетворення на площині» у 9-А класі, а також провела творчий урок для 5-А класу «Площі фігур» та квест-перфоменс «Трикутники – пізнання всього існуючого» за мотивами фільмів про Гаррі Поттера для 7-Б класу.

 

Вчитель математики, Шелег Г.М., завершила курс «Розвиток  ключових компетентностей педагога нової української школи в умовах безперервної освіти» (30 годин, освітній проєкт “Всеосвіта”) та брала участь у конференції «Підготовка до нового навчального року:поради , ідеї та досвід» (серпень 2019, освітній проєкт “На урок”). Отримала сертифікат Базовий по створенню тестів на платформі “На урок”. Також Шелег Г.М. взяла участь у вебінарах:

 • освітнього проєкту “На урок”:
 • Методи фасилітації для планування та реалізації STEM- проектів і не тільки;
 • Розвиваємо емоційний інтелект:можливості онлайн тестів та флеш-карток;
 • Створення онлайнового освітнього середовища  під час карантинних заходів;
 • Онлайн тести «На урок» для дистанційної роботи;
 • Як налагодити ефективне онлайн навчання та покращити комунікацію  з учнем в умовах карантину;
 • Мотивація під час карантину;
 • Інтернет середовище для професійного розвитку учителів  математики;
 • освітнього проєкту “Всеосвіта”:
 • Розвиток соціальних навичок у дітей:ігри та вправи;
 • Страхи і тривоги у підлітків. Причини виникнення та шляхи подолання;
 • Синдром гіперактивності і дефіциту уваги в учнів;
 • Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину.

Вчитель математики, Ковальчук С.В., взяла участь у вебінарі «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години), а також пройшла онлайн курси, отримавши відповідні сертифікати:

 • на національній онлайн платформі з цифрової грамотності ДІЯ:
 • «Онлайн сервіси для вчителів»;
 • «Цифрові навички для вчителів» (6 годин);
 • на платформі онлайн освіти EdEra:
 • «Недискримінаційний підхід у навчанні» (32 години);
 • «Бери й роби» (20 години);
 • на платформі онлайн курсів Prometheus:
 • «Наука повсякденного мислення» (80 годин);
 • «Наука про навчання: Що має знати кожен учитель?» (20 годин).

Вчитель інформатики, Махновська В.Г., пройшла курси ДАНО для вчителів інформатики (17.02 – 22.02).

Вчитель інформатики, Зільберман С.В., пройшла онлайн курс «Бери й роби» на освітній платформі EdEra (20 годин) та взяла участь у вебінарі «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (2 години).

Вчитель математики, Шелег Г.М., була доповідачем на міській серпневій конференції вчителів математики; головою журі відбіркового туру Всеукраїнської олімпіади з математики; членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

Вчитель Миронова І.В. проводила онлайн уроки геометрії для старшокласників на телебаченні під час карантину, надавала методичні рекомендації щодо використання онлайн платформ молодим вчителям та батькам учнів.

 

Звіт

кафедр гуманітарних дисциплін

за 2019/2020 навчальний рік

Протягом 2019/2020 року вчителі кафедри гуманітарних дисциплін працювали над створенням україномовного середовища, національним та патріотичним вихованням учнів КЗО «ССЗШ №22» ДМР.  Проведено свято для старшокласників «Новорічні українські вечорниці» під керівництвом учителя Кудрявцевої О.О. при допомозі всіх учителів кафедри, cвято до Дня української писемності та мови «Слово рідне - диво калинове» (учитель Жежук Н.М.), показовий захід до Дня рідної мови «Допоки є Шевченка мова…,» (учителі Богомазова А.В., Ломако О.М.). Випущено тематичні газети учнями  6-10 класів (учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.) до Дня рідної мови, народження               Т.Г. Шевченка, Дня української писемності, проведено диктант національної єдності до Дня рідної мови серед учнів 6-10 класів (учитель Богомазова А.В.), свято до Дня українського козацтва серед учнів 5-8 класів (учителі кафедри та класні керівники). Конкурс читців віршів про рідну мову у 5-11 класах  до Дня української писемності та мови (учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.), захід до Дня народження Т.Г.Шевченка (Жежук Н.М.). Проведено шкільні олімпіади з української мови, конкурс знавців рідної мови ім. П. Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка.

6  учнів узяли участь у районній олімпіаді з української мови. Переможців - 5: Кузьмених Марія (9-Б), Алмазова Наталія (8-Б)-1 місце (учитель Жежук Н.М.), Ісаєва Ганна(7-І)-І місце (учитель Кудрявцева О.О.), Михайлова Катерина (11-А) – І місце (учитель Богомазова А.В.), Найдьон Кароліна (10-А) – ІІІ місце ( Жежук Н. М.), Михайлова Катерина (11-а) посіла І місце у міському та ІІ місце в обласному етапі (учитель Богомазова А.В.) .

Михайлова Катерина  взяла  участь в Х  Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Шевченка. У районному, міському, обласному (заочному) турах  Михайлова Катерина (11-а)   має І  місця, у обласному та фінальному етапі -   посіла ІІ місце.

Підготували  4 переможців районного та міського літературних конкурсів «Собори наших душ», дівчата увійшли до чергового номеру міською газети ”Я” та відзначені дипломами Департаменту гуманітарної політики ДМР: Михайлова Катерина- 11-А (учитель Богомазова А.В.), Тахтеріна Вероніка -4-І (учитель Сінько Т.М.), Кірсанова Тетяна -11-Б, Кочмарова Тетяна-8-І (учитель Кудрявцева О.О.).

Переможцями  відбіркового  етапу Міжнародного конкурсу знавців української  мови ім. П.Яцика стали Д’якова Аделіна (9-Б) – І місце (Жежук Н.М.), Михайлова Катерина (11-А) – І місце (учитель Богомазова А.В.),  Ісаєва Ганна (7-І)-І місце (Кудрявцева О.О.), Гаркуша Кароліна (6-А) -ІІІ місце (Богомазова А.В.), Чередніченко Карина (3-І)-І місце (учитель Візир В.А.) . У міському етапі  Михайлова Катерина(11-А)  посіла І місце (Богомазова А.В.),  Чередніченко Карина – ІІ місце.А Михайлова Катерина (11-А)-І місце в обласному етапі. Підсумки фінального етапу ще не підбивалися.

Учні 9-х класів відвідали виставу «Наталка Полтавка» в театрі ім.Т.Г.Шевченка.

Учителі–філологи переглянули фільм «Соловей щебече…» у приміщенні обладміністрації (до Дня рідної мови), узяли участь у роботі районного журі з перевірки робіт із олімпіади з української мови та літератури, конкурсу ім. П. Яцика. Богомазова А.В. була членом обласного журі конкурсу ім. Т.Г.Шевченка та оргкомітету фінальних етапів конкурсів ім.П.Яцика та ім.Т.Г.Шевченка.

Учні школи взяли участь у конкурсі читців поезій Т.Г.Шевченка. Так у районному конкурсі «О слово рідне» Ущаповський Ігор (9-В) посів 1 місце (учитель Богомазова А.В.), Шаляхіна Валерія (9-В) -3 місце(учитель Богомазова А.В.), Кулакова Сабрина (4-І)-               ІІ місце(учитель Сінько Т.М.)

Михайлова Катерина(11-А) та 4 учні  7-а класу взяли участь у конкурсі «Майстерність слова та пера Славетного Кобзаря.» .

85 учнів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», 64 учні – у «Соняшнику». .

 

Звіт

предметно фахової комісії розвивальних дисциплін

за 2019/2020 н. р.

 фізична культура

Домінуючим напрямком у розвитку фізичної культури є оздоровча спрямованість. Що дає можливість покращити самопочуття учнів, використовується метод варіативних (змінюючих) навантажень. Вибірково перевіряється виконання домашнього завдання. Теоретичні знання повідомляються учням на кожному уроці згідно навчальним матеріалом, а також відповідно до вимог техніки безпеки під час проведення занять.

Протягом року учні школи (різних вікових категорій) брали участь у  заходах і змаганнях згідно плану спортивно – масової роботи:

 • Участь у змаганнях «Шкільні ігри Дніпра», «Сузір’я спорту»
 • Участь у благодійній акції л/ атлетичному-пробігу;
 •  Фітнес-марафоні-Штурм;
 •  Шкіряний м’яч;
 •   Стритбол
 • Веселі старти

Міські змагання з шахів

 • Шкільний захід серед 7-х класів, присвячений дню козацтва «Козацькі вихиляси»

 

При плануванні роботи на 2020/2021 н. р. ПФК розвивальних дисциплін передбачає такі напрямки роботи:

 • Вчителям з фізичної культури пройти навчання «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів в рамках курсу Нової української  школи».
 • Забезпечити розробку та експертизу нових курсів, програм, технологій, методик.
 • Розробку методичного інструментарію для досягнення ефективності запровадження нових технологій.
 • Організацію заходів з метою обміну предметно – педагогічного досвіду.

 

 

Звіт

вчителів обслуговуючої та технічної праці (Технології )

за період 2019/2020р навчального року

 • Оформила кабінет праці учнівськими роботами 
 • Разом з учнями оформили " діючи стенди-ВИСТАВКИ на 1 поверсі,  біля кабінету праці
 • До дня вчителя і до  жіночого свята  8 Березня були зроблені 2виставки учнівських робіт на 1 поверху в вістибюлі
 • До жіночого свята серед учнів 7кл було проведено позакласний захід

 "Ну-мо, майстрині"

 • Відкритий урок відбувся в 5-б кл. Роботи уч 6-Б були надані на конкурс " Собори наших душ"

За звітний період виконано:

1. Розроблено планові завдання з навчальної дисципліни «Технології (хлопці)» для наступних класів:

 • 6-А;
 • 6-Б;
 • 6-І;

2. Виконано навчальний план з навчальної дисципліни «Технології (хлопці)» із вказаними вище класами.

3. Отриманий диплом про завершення вищої освіти другого рівня. Диплом магістра з відзнакою, напрям підготовки «Історія», професійна кваліфікація: фахівець у галузі освіти (історія).

4. Пройдений курс підвищення професійної педагогічної кваліфікації «Освітні інструменти критичного мислення» на інтернет-ресурсі Prometheus.

5. Проведена адаптація розробленого навчального плану до умов загальнодержавного карантину.

6. Розроблені практичні заняття, що є актуальними в умовах загальнодержавного карантину і доречними в контексті навчальної дисципліни «Технології (хлопці)».

7. Постійно проводилися онлайн консультації з учнями та їхніми батьками у вигляді двостороннього зв’язку через систему Google Classroom на предмет змістових та методичних особливостей виконання планових завдань.

8. Отримані навички роботи із шкільною документацією, а саме: шкільні журнали, електронні журнали.

9. Отримані практичні навички та емпіричний досвід педагогічної роботи із учнями шостих класів, класними керівниками, вчителями-предметниками та адміністрацією школи.

10. На підставі отриманого досвіду визначені вектори корекції організації навчального процесу, сформовані стратегічні цілі на 2020/2021 навчальний рік.

 

 

 

 

Звіт

про роботу кафедри

природничих наук

за 2019/2020  н.р.

У 2019/2020 навчальному році в своїй роботі кафедра досягла певних успіхів при роботі з обдарованими учнями та має досягнення районного та міського рівнів.

   Біологія:   І місце   Найдьон Кароліна 10-А   (Костренко Г.Г. – Шевцова І.Г.)
                             І місце       Кострикіна Яся        7-І        (Шевцова І.Г.)
                            ІІІ місце     Петриченко Богдан 8-І        (Шевцова І.Г.)

   Географія     І місце           Кременчуцький Діоніс 10-Б  (Калашникова Т.І.)
                             ІІ місце     Єфремова Анастасія 8-І         (Калашникова Т.І.)

   Хімія             І місце          Борисенков Дмитро  10-Б   (Калашникова Т.І.)
                           І місце         Ігнатьв Ігор      9-А              (Калашникова Т.І.)
                            ІІ місце      Кострикіна Яся         7-І                   (Калашникова Т.І.)
                           ІІІ місце      Смелянський Олексій         8-І       (Калашникова Т.І.)

         У міському етапі:
                           ІІІ місце з біології Найдьон Кароліна 10-А (Шевцова І.Г.)
                           ІІІ місце з хімії Борисенков Дмитро  10-Б          (Калашникова Т.І.)

Продовжується робота у Малій Академії Наук, де Найдьон Кароліна посіла ІІІ місце у захисті робіт у МАН. Вона брала активну участь у всіх обговореннях та семінарах.

У міському конкурсі «Екоялинка» Ілющенко Максим 7-І посів ІІІ місце

У конкурсі «Сучасна годівничка для птахів» перемогла Ісаєва Анна 7-І, а Курочкин Ярослав 8-І створив буклет. Стецун Іван брав участь у конкурсі космічних годівничок. Посів ІІ місце та отримав диплом фіналіста

З метою профілактики захворювань до дня боротьби зі СНІДом 8-І провів акцію “Ми за здоровий спосіб життя”

Учні школи брали участь в зоогалереї «Мої улюблені тварини», де Бічай Павло та Онищенко Марія посіли ІІІ місце, 6-І клас на карантині зробив виставку домашніх улюбленців

До Всесвітнього Дня Землі та збереження навколишнього середовища серед учнів 9-А та 9-Б був проведений дослідницький проект на тему «Біосфера – глобальна система життя». А учні 6-І класу створили фото-колаж та висвітлили своє ставлення до природи

За підтримки Дніпропетровської обласної ради та у партнерстві з КП “Обласний центр громадського здоров’я“ ДОР школа буде брати участь в Обласному екологічному заході  у рамках проекту “OSVITORIUM OPEN GREEN INITIATIVE 2020“.

 

 

 

Звіт

вчителя історії та правознавства

Михайлової А.О.

І семестр 2019/2020 н.р.

19 вересня учні школи відвідали експозицію, присвячену подіям на сході нашої держави та участі добровольчих батальйонів, волонтерів, капеланів у військових подіях. Цікаву екскурсію учні прослухали щодо пам’ятних трагічних дій створення оборонних міських громад для захисту міста Іловайськ , Дебальцеве , захист донецького аеропорту,  утворення та боротьбу добровольчих батальйонів. Вразив фільм,  створений патріотами Дніпра. Учні дивилися і слухали фільм англійською мовою і бачили виступи українських політків та культурних діячів світу, які підтримують боротьбу українців за звільнення від російської агресії. Після екскурсії учні відвідали інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». С.Ю Усенко – керівник центру,  розповіла про роботу центру , англомовні матеріали, співпрацю центру з носіями англійської мови.                                                                                              

 24 вересня кожного року відзначається День Європейських мов ,його виникнення пов’язане з тим , що 21 століття "ЮНЕСКО"  оголосило століттям поліглотів. З нагоди святкування дня Європейских мов  24 вересня в КЗО Солонянське "НВО" відбулася партнерська зустріч учнів та вчителів,  яка була присвячена багатомовності у нашому світі, Учні школи  презентували французьку , німецьку , англійську мови. А також пригостили однолітків брецелями(символічні рогалики,які випікають у Німеччині). Учні брали участь у квесті,який дав змогу кожному учаснику зустрічі проявити свою уважність,кмітливість,творчість.

22 жовтня учні 9, 10, 11 класів брали участь у SKYPE уроці з вченою Divya Seernani (Німеччина) за темою  "Стрес та важливість відпочинку в житті людини. Як подалати стресові ситуації". Ми дуже раді міжнародній програмі  Microsoft  Education  за можливість запросити на урок цікавих людей.                                                                                                                     

 24 жовтня в рамках міжнародної програми "Generation Global" відбулася онлайн конференція за темою «Identify and Belonging: what does it mean to be a modern Ukrainian citizen? » з учнями шкіл Харкова та Шостки.

11 листопада марафон - спілкування з юристами до Тижня права.

Зустріч з юристом Стахняк О.Р.

12 листопада зустріч зі студенткою другого курсу Університету митної справи та фінансів Петровою Віталіною.

12 листопада білінгвістичні дебати за темою «Здорова людина будує демократичну республіку».

14 листопада в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" відбулася зустріч учнів з американським дипломатом Посольства США в Україні паном Девідом Рейнертом за темою " Мова моя солов'їна ". Керівник центру "Вікно в Америку"    Світлана Усенко зробила старшокласникам презентацію про обласну наукову бібліотеку і безкоштовні ресурси центру, за допомогою яких можливо покращувати знання англійської мови. Пан Девід із задоволенням спілкувався з молоддю - розповів про етапи своєї освіти, про країни, які відвідав, жартував, відповідав на запитання, мотивував молодь на подальше наполегливе вивчення англійської мови.  Та звернув увагу на знання історії своєї держави.

15 листопада в рамках  міжнародної програми " Generation Global " учні брали участь у Всеукраїнській відеоконференції за темою "Кліматичні зміни". Учні разом зі своїми однолітками зі шкіл Харкова, Херсона, Одеси обговорювали такі питання : як зміни клімату впливають на життя твоєї громади та країни; що робиться в країні для того щоб боротися з чинниками, що ведуть до змін у кліматі; який внесок можна зробити задля вирішення цієї  проблеми.

19 листопада відбулася всеукраїнська конференція за темою «Education for Global Citizenship» в рамках програми Generation Global з учнями гімназії № № 7(Одеса) та гімназії імені Тараса Шевченка(Кропивницький)

21 листопада відбулася конференція за темою «Україна- територія Гідності і Свободи».

21 листопада Міський семінар з практики ведення діалогу між учнівською молоддю за програмою “Generation Global”.

25 листопада учні школи (8-11 класи) покладали квіти до пам’ятника жертвам Голодомору.

25 листопада підведення підсумків Конкурсу газет до Тижня права. Перемогли учні 9 – А класу.

28 листопада учні відвідали фото-виставку "Голоси з-за океану" в Національному Історичному музеї імені Яворницького. Вони побачили чорно-білі портрети 26 українців,які пережили голод у дитинстві,а пізніше, після 1930 року  іммігрували до Австралії зі своїми родинами. Учні вивчили поему "Trough the Еyes of a Child" англійською мовою.

28 листопада зустріч з юристом Дмитренко Ю.І.

2 грудня відбулася конференція за темою «Голодомор – знищення ідентичності». Діти зі школи №144 брали участь у білінгвістичній, міжшкільній конференції .Також учні чуттєво декламували вірші. Анастасія Бур‘ян аналізувала книгу HOLODOMOR IN UKRAINE by Valentina Kuryliw. Діти грали на скрипках, а також підвели підсумок екскурсії – фотовиставка за темою «Голодомор у спогадах українців-іммігрантів» у  історичному музеї ім.Яворницького.

5 грудня в рамках програми Microsoft Education відбувся SKYPE урок за темою “Рослини та бактерії в житті людини” . Діти обговорювали важливу тему у сфері біології,  громадянської освіти, разом з вченим Альваро Перез(США). Учні активно відповідали на питання вченого, вдосконаливши свої знання.

5 грудня учні 10 А класу відвідали  історичний музей ім.Яворницького. Де побували на  виставці за темою «Від Романа до Йордана» - 25 повних святкових жіночих строїв з традиційними прикрасами та головними уборами. Екскурсовод  познайомила з традиціями святкування українських зимових свят.

Також, в цей день, учні 10 – А класу відвідали виставку “Чайні традиції” в історичному музеї. Під час екскурсії виступ учнів англійскою мовою щодо знань про чайні церемонії.

5 грудня до міжнародного дня чаювання – “Вчимося чаювати в школі” захід за проектом “Школа – территорія демократії” провели учні 10 – Б класу.

10 грудня загальноосвітній захід – лінійка за темою “Вчимося праву”, яку підготували учні 9 – А класу.

10 грудня відкритий урок до Дня прав людини “Дайте дитинству дозріти в дітях”

10 грудня “Human Rights” перегляд англомовних фільмів короткого метру

12 грудня Всеукраїнська онлайн конференція “Мова ворожнечі”  

13 грудня Міський брейн- ринг з прав людини. Відзначилася команда 9 – В класу, отримавши 3 місце.

ІІ семестр 2019/2020 н.р.

Призером відбіркового туру олімпіади з історії стала Найдьон Кароліна (І місце), учениця 10 – А класу, яка ще й постійно брала активну участь в усіх конференціях МАН. Також є три призери олімпіади з правознавства: Шаляхіна Валерія (9 – В клас – ІІІ місце), Чумаков Артур( 9 – Б клас, ІІІ місце), Найдьон Кароліна (10 – А клас, ІІІ місце).

У січні учні школи (9 – 11 класи) брали участь у міжшкільному білінгвічному проекті до Дня пам’яті жертв Голокосту зі школою № 144.

У лютому учні (11 – А клас) проводили конференцію до Дня пам’яті Небесної сотні.

 Протягом робочого часу 17.03. 2020р., займалася створенням групи гуртківців у Viber. До групи, на протязі дня, приєдналися учні 9 – 11 класів у кількості 25 дітей. Саме з ними почали творчо працювати з предметів суспільствознавчого циклу дистанційно в Zoom, Viber, Classroom, Skype.

Коли утворили діючу групу,  виклали план роботи під час карантину ( наші бачення) та почули їх бажання і можливості дистанційної співпраці.

Завжди, в кінці року ми з дебатерами (учні 11 класу), влаштовували для учнів 8 класів показовий майстер-клас з дебатів, щоб залучити в наступному навчальному році нових гуртківців – дебатерів і, просто, творчо та креативно мислячих учнів. Такий майстер-клас проводиться у квітні. Гуртківцям була запропонована тема дебатів – «Сучасна українська школа кардинально відрізняється від школи початку XX сторіччя.» Поки вони формують команди, а вже потім будемо обговорювати деталі гри.

Під час навчання у 2019-2020н.р., діти, не залежно від дня тижня, брали участь у написанні блогів. Цей процес тривав як під час уроків, так і вдома, тому зараз він може продовжуватися незалежно від карантину. Діти у себе вдома можуть займатися написанням блогів.

Також, щомісяця ми брали участь у конкурсі «Фото місяця». Зараз таке завдання отримала Іоночкіна Марія, яка цікавиться фото-справою.

Учні школи щоразу ретельно готуються до онлайн конференцій. У планах така конференція повинна відбутися у квітні. Діти заздалегідь знають тему, питання і тому ми аналізували у Viber що треба використати, які дефініції та факти. Було запропоновано Перетятько Богдану створити презентацію за темою до конференції. З’ясувала не зрозумілі терміни, пояснила. Так як в онлайн конференціях беруть участь учні різних класів, ми з активною та творчою групою готувалися самостійно, бо не знаємо кількість охочих. Було розподілено підготовку за питаннями теми.

У березні було розроблено дистанційне заняття за темою «Бідність. Багатство. Благодійність.»

Діти готували матеріал за цією темою до міжнародної онлайн конференції у квітні, але вона не відбудеться через карантин, тому консультації за темою проводилися під час дистанційних занять за допомогою групи «Гурток» у Viber. Гуртківці створили презентацію.

У березні діти отримали завдання зайти на сайт віртуальних екскурсій музеями і кожен учень зробив презентацію – підсумок про музей.

Також учні на протязі тижня переглянули запропоновані фільми із рубрики “Film Education”. Свої враження вони записали в паперовому варіанті і вислали фото-звіт переглянутого. (Фільм С.Спілберга «Бойовий кінь» англійською мовою).

Діти написали в Viber свої скайп-адреси, щоб на наступному тижні брати участь у відеоконференції скайпом.

Також почали з учнями 10-их класів  засвоювати комунікативну техніку «Критерійний покер». На першому етапі було отримано завдання щодо створення карток позитиву та негативу в масовій культурі.

 31.03.2020р. ми ознайомили учнів 10-их класів з планом роботи на квітень місяць з громадянської освіти. Заплановано прослухати спів птахів у запису і висловити свої думки творчо (малюнок, вірш, есе) щодо прослуханого. Такий захід планується до Міжнародного дня птахів.

До Міжнародного дня дитячої книги планували залишити книгу у кав’ярні (подарунок книжок), але через карантин запланували в голосовому повідомленні щоб діти розповіли про улюблену книжку в дитинстві.

            До Всесвітнього дня мультфільмів переглянули улюблені мультфільми. Пов’язали це з днем народження Г.Х. Андерсена. Переглянули мультфільми за його казками.

До Міжнародного дня сім’ї було заплановано декілька заходів. Учні 10-их класів підготували колажі за темою «Я та моя родина», зробили малюнки за темою «Дереворід» та підготували короткий метр про свою сім’ю. Усі роботи було відправлено у Viber, через Classroom або на пошту. Підбито підсумки цих проектів 2 гуртків. Визначено переможців (Біленький Прохор(10-Б клас), Кухтіна Ася(10 – Б клас), Найдьон Кароліна (10 – А клас).

До Дня Європи в Україні діти, також, підготували короткий метр за темою «Що для українця Європа?» Пройшов дистанційно конкурс малюнків за темою «Ми європейці!» Учні декламували вірші англійською, німецькою, французькою мовами під час заняття в Zoom. Також на занятті в Zoom була запропонована презентація за темою «Кухні національних меншин на території України» (Хом’як Ярослава, 9 – Б клас) та інші презентації за темою «День Європи український».

Михайлова А.О. та Швидка В.А. разом  розробили  дистанційне заняття на тему “Пишаюся сім’єю” до Міжнародного дня сімей. З цього приводу пройшли дистанційно консультації з вихованцями.

 Підвели підсумки роботи учнів до Дня сім’ї.

Переглянули зроблені і надіслані учнями роботи за проектом «Дереворід». Обрали роботи-переможці за коротким метром «Моя сім’я», колажем «Я та моя родина», презентації за темою «Міжнародний день см’ї».

Переможцями, за думкою творчої групи учнів, стали:

Проект «Дереворід» - Іоночкіна М. (9 – А клас);

Колаж «Я і моя родина» - Шульгіна В. (10 – А клас)

Презентація «Міжнародний день см’ї» - Шаляхіна В. (9 – В клас).

            Також, переглянули під час заняття роботи учнів до Дня Європи в Україні. Це були різноманітні за видом роботи, цікаві та пізнавальні.

19.05.20 р., проведено конференцію на платформі Zoom за темою «Пишаюся сім’єю». Діти (10 – Б класу)  висловлювали свої думки за планом заходу, який був запропонований заздалегідь. Питання готували самі діти. Захід сподобався. Вирішили продовжити таке спілкування.

19.05.20 р. також, під час уроку в 10 – А класі, було проведено Найдьон Кароліною гру для дітей. Ця гра була підсумком виступу Кароліни зі звітом доповіді під час конференції в МАН за темою «Юрій Немирич».

Проведено аналіз та обговорено під час заняття та перегляду  презентацій за темою «Віртуальна подорож музеями» до Міжнародного дня музеїв, роботи учнів 9 – 10 класів. Дітей запросили відвідати віртуальну виставку «Весняний розмай» на сторінці у Facebook Дніпровського будинку мистецтв.

В рамках міжнародної програми Generation Global 20.05.20 р., учні 9 – 11 класів брали участь у відеоконференції з учнями школи Італії Vittoria International school за темою Global citizenship and Education. На протязі 2 годин учні спілкувалися про своє хобі, задавали взаємні питання щодо родини, друзів, навчання, побуту під час карантину. Учні нашої школи підготували цікаву презентацію за темою відеоконференції. Учням і вчителям дуже сподобалось.

21 травня діти зробили, за поділом на групи, різноманітні цікаві проекти до Дня вишиванки. Перша група готувала короткий метр на тему «Традиції українців в сучасних кроках», друга група робила ряд колажів за темою, третя цікаву презентацію «На фоні етно» і в кінці заняття Хомяк Ярослава презентувала роботу за темою «Кухні національних меншин України»(9 – Б клас).

Дуже активно йде робота по підготовці до Дня Героїв. Чуттєвий відеоматеріал підготувала Коляда Поліна (10 – Б клас). Учні 10-их класів провели конкурс колажів «Героїчними шляхами». Учні 11 – А класу зробили есе за темою «Герої серед нас».

26.05.20р. учні 11 – А класу ( Котляр З., Рашевський В., Сліченко Р.) підготували та з інтересом грали у гру «Koohut» в 9 – их класах. Дітям дуже сподобалось.

27 травня, в межах співпраці КЗК «ССШ №22» та Дніпропетровської обласної наукової бібліотеки (ДОУНБ) відбулась відео-конференція «Greenglish»   за темою «Формуємо екологічне мислення та навички сортування сміття.»

Діти обговорювали питання:

- Забруднення планети - це відповідальність корпорацій, чи кожної окремої людини?

-  Наступні покоління спасуть планету?

Учні 9 –их класів , що із задоволенням вивчають англійську мову та основи громадянської освіти, були активні і давали цікаві відповіді.

Платформа ZOOM була зручною ї для показу слайд-шоу, і для обміну думками.

Світлана Усенко, представник ресурсного центру «Вікно в Америку», поділилася своїми навичками сортування сміття, що можна відправити на переробку, і заохотила молодь робити так само.

Аналітично-статистичний звіт

щодо діяльності практичного психолога

Межанської Олени Миколаївни

 

 Головними завданнями роботи практичного психолога  протягом року були

1. Збереження психічного здоров'я і попередження емоційних розладів, зняття психічного напруження, яким супроводжується у дітей період адаптації.
2. Створення умов, які сприяли б розвитку здібностей кожної дитини; можливості для самовираження, розкриття творчого потенціалу, розвитку самостійності мислення, активізації  їхньої пізнавальної активності, зацікавленості у відкритті нового.
3. Сприяння розвитку кращого розуміння дитиною себе, самоприйняття, усвідомлення власного "Я", почуття впевненості у своїх силах.
4. Формування здатності до довільної психічної саморегуляції і самоконтролю у дітей.
5. Формування групової згуртованості і навичок спілкування з однолітками та дорослими, навичок навчального співробітництва.
6. Формування в учнів умінь опановувати соціально-прийнятні норми поведінки шляхом розвитку навичок  психологічної  компетентності.

Для досягнення реалізації поставлених завдань практичним психологом були сплановані та проведені наступні заходи:

 1.  Діагностика учнів  в період адаптації  до школи та при переході до середньої ланки (1,5 кл.)
 2. Корекція емоційних та поведінкових розладів в період адаптації (1,5 кл.);
 3. Діагностика рівня інтелектуального розвитку та розвивальні заняття щодо усунення проблем у пізнавальній сфері (Психологія спілкування – 5 класи, Розвиваючі заняття з психології – 1 класи)
 4. Діагностика рівня особистісного та інтелектуального розвитку підлітків ( 8 класи)
 5. Заняття з елементами арттерапії для розкриття творчого потенціалу та пізнання власних здібностей (Підготовка майбутніх першокласників до школи)

 

Результативність проведених заходів (тезисно):

В період з 01.09.2019 по березень 2020 було проведені заплановані заходи, які зазначені у річному плані роботи, а саме:

Діагностика рівня психологічної адаптації першокласників в кількості -96 дітей показали такі  рівні:

Достатній рівень адаптації – 73 (76%)

 Частковий рівень адаптації – 12 (12,5%)

Недостатній рівень адаптації- 11-(11%)

 За результатами діагностики  були надані індивідуальні консультації класоводам та батькам, стосовно труднощів адаптації окремих учнів.

Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5 класів. Профілактичні заняття, спрямовані поліпшення рівня адаптаційних процесів, попередження  конфліктів,  зниження рівня тривожності, підвищення впевненості у собі . Заняття за темами «Усвідомлення образу Я», «Ми разом», «Геть сумніви і страхи», «Вчимося пізнавати та контролювати себе»

Профілактичні заняття з попередження конфліктів у підлітковому віці( учні 8 класів). Тема «Конфлікт та способи реагування у конфлікті», «Як вийти з конфлікту.

Проблемні питання, вирішення яких не було завершено в минулому навчальному році, основні причини та головні напрямки роботи по їх вирішенню в наступному періоді (короткий аналіз)

Формування позитивної ставлення до себе та інших  для учнів 2 класів «Дружба».

Проблемні питання, вирішення яких не було завершено в минулому навчальному році, основні причини та головні напрямки роботи по їх вирішенню в наступному періоді (короткий аналіз)

Робота з 4 класами по переходу до середньої школи (у звязку з каранино

                                                                

 

                                                                                            ЗВІТ

психолога

Межанської О.М.

про роботу на дистанційному навчанні

(03.2020 – 05.2020)

 

Дні тижня

Проведена робота

 

16.03.-20.03

ПОНЕДІЛОК

Робота з корегуванням Річного плану роботи. Опанування відео платформами. Робота над створенням домашнього завдання з зарубіжної літератури та розміщення його в  Google клас.

ВІВТОРОК

Робота зі шкільним сайтом.

Підготовка матеріалів  для учнів та батьків.

Робота над створенням домашнього завдання з етики та розміщення його в  Google клас.

СЕРЕДА

Робота в Google клас. Створення папок «Поради психолога» у 5-11 класах.

ЧЕТВЕР

Онлайн-курси на Prometheus «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки» (сертифікат)

П’ЯТНИЦЯ

Онлайн-курси на Prometheus «Сексуальна освіта у школі» (сертифікат)

 

23.03.-27.03

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)

Онлайн-курси на «Edera» «Онлайн-курс для вчителів початкової школи.НУШ»(сертифікат)

ВІВТОРОК

Робота у школі:

 • видача зошитів з курсу «Інтелект України» батькам учнів 6-І класу)
 • підготовка до дистанційного навчання.

СЕРЕДА

Онлайн-курси на «Edera» «Онлайн-курс для вчителів початкової школи. НУШ» (сертифікат)

ЧЕТВЕР

Онлайн-курси на «Edera» «Онлайн-курс для вчителів початкової школи. НУШ» (сертифікат)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І (ZOOM)

Розміщення інформації по уроках етики, літератури у папках класів.

 

30.03-03.04

ПОНЕДІЛОК

 

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Робота в Google клас. Створення папок з порадами батькам і учням  «Поради психолога» у 1-4 класах.

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Консультація (вайбер) 2-І клас

СЕРЕДА

Онлайн-курси на «Edera» «З учнями про освіту та кар’єру» (сертифікат)

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

 

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Поновлення папок «Поради психолога» для учнів 9-11 класів (Профорієнтація)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І  (ZOOM)

Підготовка до уроків

 

06.04.-10.04

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Онлайн-консультації (1-А, 5-А)

СЕРЕДА

Оновлення інформації у Сторінкі психолога на шкільному сайті.

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Онлайн-нарада керівників МО шкільних психологів міста.

Участь у вебінарі «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії» (сертифікат)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

 

13.04-17.04

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

 

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

 

Робота зі складанням Аналітичного звіту шкільних психологів Центрального району.

Оновлення інформації в Порадах психолога в папках класів.

 

 

 

 

 

21.04-24.04

ТИЖДЕНЬ ПСИХОЛОГІЇ

ВІВТОРОК

 • Оновлення інформації на Сторінці психолога на шкільному сайті «Тиждень психології у школі»
 • Онлайн фотовиставка серед учнів середньої школи « Я та мій друг»

СЕРЕДА

 • Оновлення інформації у Папках психолога в в Google клас.

ЧЕТВЕР

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM) – «Робота психолога у період дистанційного навчання»

П’ЯТНИЦЯ

 • Онлайн виставка малюнків серед учнів 3-4 класів « Мій внутрішній світ»

 

 

27.04-30.04

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

 

5.05 -8.05

 

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

 

Робота зі складанням Аналітичного звіту шкільних психологів Центрального району.

Оновлення інформації в Порадах психолога в папках класів.

 

 

12.05-15.05

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

 

Робота зі складанням Аналітичного звіту шкільних психологів Центрального району.

Оновлення інформації в Порадах психолога в папках класів.

 

 

18.05-22.05

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Зарубіжна література 6-І  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

Оновлення інформації в Порадах психолога в папках класів.

 

 •  

25.05-29.05

ПОНЕДІЛОК

 • Виховна година у 6-І класі (ZOOM)
 • Зарубіжна література 6-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-Б   (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

ВІВТОРОК

 • Зарубіжна література 10-А  (ZOOM)
 • Зарубіжна література 8-А   (ZOOM)

Оновлення інформації Уроки етики в папках класів.

Оновлення інформації «Поради психолога» для батьків початкової школи.

СЕРЕДА

Робота з оформленням документації.

Оновлення інформації у Сторінці психолога на шкільному сайті.

 

ЧЕТВЕР

 • Зарубіжна література 8-І  (ZOOM)

Відео конференція МО шкільних психологів Центрального району (ZOOM)

П’ЯТНИЦЯ

 • Свято Останнього дзвоника  (ZOOM)

Шкільна оперативна нарада (Старша школа)- (ZOOM)

 

 

 

Фінансовий звіт за 2019/2020 навчальний рік

 

Протягом 2019/2020 навчального року покращено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів, а саме

Проведено косметичний ремонт кімнати для групи продовженого дня, кабінету естетичного та технічного напрямку. Замінено  старі растрові світильники на LED  світильники ( панелі) в бібліотеці, кабінеті обслуговуючої праці.

За рахунок бюджетних коштів та в рамках програми якісної та доступної шкільної освіти  КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови » Дніпровської міської ради у 2019/2020 навчальному році та протягом літніх каніку  році  надійшло:

- крейда шкільна – 25 упаковок, на суму 997,50 коп.

- фарба емаль алкідна біла – 120 кг, на суму 6516,00

- фарба емаль алкідноа для підлоги – 300 кг. на суму 13560,00

-спортивні товари ( мёяч футбольний, волейбольний, баскетбольний, мёчі для метання, сітка волейбольна, канат, сітка футбольна), загальна сума 14300,00

- господарчі товари ( бумага туалетна, серветки господарчі, губка господарча, пакети для сміття)  на суму 4480,80

- господарчі товари  ( засіб для миття скла (20 л.), мило рідке антибактеріальне (200л.), засіб для чищення (25 кг), засіб для миття підлоги і поверхонь  (37 л.), загальна сума 7131,12 коп.

- засіб для дезінфекції «Люмакс хлор» -22 кг.

- лампа бактерицидна (для медичного кабінету)-1 шт.

- лампа енергозберігаюча (А60) – 100шт.

- друковані матеріали ( книи обліку, журнали для учнів 1-4,5-11 класів, групи продовженого дня, гурткової роботи, інструктажів з ТБ, особові справи учнів, особові картки працівників);

- дидактичні матеріали ( фізична та політична карти для кабінету історії, топографічна карта) – 7 шт.

- барельеф внутрішньої будови собаки (зоологія)

-  дидактичний матеріал ( квітки яблуні, гороху, пшениці, картоплі) – 1 набір, вартість 4200, 00

- набір прозорих мтеріометричних фігур (геометрія) – 4 шт.

- папір офісний – 40 упак.

- папки швидкозшивачі- 20 шт.

- папрки сегрегатори – 20шт.

- тачка господарська – 1 шт. 

Працівники закладу освіти забезпечені дезінфекторами та засобами індивідуального захисту.

 

За рахунок допомоги благодійного фонду «Майбутнє освіти», з яким продовжує співпрацювати батьківська громадськість школи, протягом 2019/2020 навчального року (вересень 2019 – серпень  2020) було здійснено:

 • вересень 2019 – травень 2020  року - денна охорона школи              
 • кабінети інформатики № 49;54 та  № 48(англійська мова) – цілодобова охорона
 • вересень 2019 – серпень 2020 року - «кнопка» (група швидкого реагування) цілодобово
 • постійно здійснюється фінансова підтримка сайту закладу освіти ( програма безліміту на рік)- 1200, 00

- заправка та обслуговування оргтехніки – 3110,00

- участь у заході « Сучасні заклади освіти « м. Київ -1550,00

- участь у конференції  з інформатики учнів школи у супроводі вчителів (м. Київ) – 8938,20 

За рахунок допомоги благодійного фонду «Майбутнє освіти», з яким продовжує співпрацювати батьківська громадськість школи, протягом 2019/2020 навчального року (вересень 2019 – серпень  2020) було придбано та встановлено:

- водонагрівач ( на 15л для туалету дівчат та хлопців ) 1 поверх  - вартість 3058,00

- сантехнічні товари для встановлення умивальників на лінії роздачі гарячого харчування старшокласників на суму 954,00

- сантехнічні вироби (труби, змішувачі, кріплення, кріплення для батарей, муфти, кути) для проведення робіт на цокольному поверсі -3172,75 коп.

- дозатори для рідкого мила – 10 шт (туалети І,ІІ,ІІІ поверх, лінія гарячого харчування), на суму 3420,00

- господарчі товари ( для обідньої зали - рушники паперові , серветки паперові; для санутарних кімнат (бум ага туалетна, совок зі щіткою), засіб для дезінфекції підлоги на суму 7199,08 коп.

-електротовари ( світильники  для  заміни в бібліотеці, кабінеті обслуговуючої прці ), світильники для встановлення на цокольному поверсі (хол), загальна сума -  20426,58 коп.

-  будівельні матеріали для поточного ремонту холу, кабінету технологій та мистецтва, коридору цокольний поверх ( аварійний вихід), встановлення дверей (аварійні виходи) -  пісок, цемент, сітка арміруюча, профіль, шпаклівка, фарба водоемульсійна, кахель, лінолеум,  гіпсокартон, ОSB панелі, кріплення різні, плитка для стелі « армстронг», двері, лиштва, брус, рейки, піна монтажна, загальна сума – 182684,17 коп.

 

 За рахунок депутатських коштів до закладу освіти за клопотанням батьківської громадськості учнів 8-А класу  було придбано багатофункціональний кольоровий пристрій

( встановлений в кабінеті № 57).

 

           В якості благодійної допомоги були проведені поточні  ремонті роботи:

- відновлено роботу лінії зовнішнього освітлення шкільного двору (заміна світильників, встановлення додаткових опор), а також відновлено роботу мережі зовнішнього освітлення від вулиці Л. Стромцова до закладу освіти;

- передано на баланс закладу від НВК № 33 – двері міжкімнатні, двері металопластикові, двері металеві - всього 7 виробів;

- покошено дикорослі рослини ;

- вивезено будівельне сміття;

- доставка будматеріалів матеріалів;

- заміна дверй (вихід № 4, вихід на харчоблоці )

-  кабінет № 39 ( технологій та мистецтво), а саме: облаштування цементної стяжки, демонтаж старої та монтаж нової перегородки між кабінетами, укладання лінолеуму, монтаж профільного каркасу та стелі типу « Армстронг», встановлення LED панелей, часткове шпаклювання стін та фарбування два рази, заміна дверей та встановлення замків;

- кабінет № 40 (група продовженого дня) заміна світильників на Led  світильники, фарбування стін та підлоги, заміна дверей, встановлення замків;

- відновлено роботу аварійних сходів біля кабінету № 9 із заміною дверей, фарбуванням панелей, перил та плінтусів  ;

- пофарбована підлога в каб №  43,47,58,54,49,48, 21,22, 25, 19,13, 9, кухня, сходи аварійні від ІІІ до цокольного поверху;

- пофарбовано підвіконня, батареї, двері.