Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземних мов

   

Звіт директора за 2018/2019 н.р.

Аналіз діяльності закладу освіти за 2018/2019 навчальний рік

 

Комунальний заклад освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради:

 • свідоцтво про державну реєстрацію серія А 01 № 057227, видане 03.12.2009 року
 • ідентифікаційний код 33422311
 • розташований за адресою: 49061, м. Дніпро, вулиця Нахімова, буд. 57
 • контактний  телефон (056)749-63-35.

За тридцять вісім  років педагогічний колектив має власні наробки, традиції. На початок 2018/2019 навчального року 62 педагогічних працівники. Визначено певні напрямки організації навчально-виховного процесу.

В основу діяльності загальноосвітнього навчального закладу покладено Конституцію  України.  Школа керується  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»,  Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ ст.)», наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, Національною доктриною освіти, Концепцією профільного навчання в школі ІІІ ступеня,  регіональними комплексними програмами, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти України”, новим Державними стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень початкової, основної і старшої школи, наказом МОН України від 31.10.2011 р № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів   1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положенням про Веукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 24.02.2016 № Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», листом МОН України від 04.07.2017 № 1/3060; розпорядженням міського голови від 21.07.2017 № 12-21/7-рк «Про недопущення порушення трудової дисципліни та про дотримання правил етичної поведінки»;  Статутом КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР, затвердженим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради наказом від 14.12.2016р. № 295. Програмою розвитку  КЗО «ССЗШ 22» ДМР, розробленою директором школи на найближчі 6 років тощо.

Школа має статус «національна». Учнями 1-11 класів опановуються україномовні програми. З 1994 року запроваджується поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз учні вивчають другу іноземну мову з п’ятого класу – німецьку та з десятого класу за бажанням вивчають третю - французьку.  На початок 2018/2019 навчального року таких класів нараховувалося 32 з кількістю учнів – 986. Середня наповнюваність класів складає 30 учнів. За останні два роки контингент учнів школи збільшився. Успішність навчання школярів – 100%. Динаміка якості знань учнів за 10 років зображена в таблиці.

 

Рівень якості навчальних досягнень учнів:

 

Ланка

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/2017

2017/2018

2018/

2019

І ступінь - початкова школа

77%

79%

81%

81%

85%

82%

84%

89%

88%

90%

ІІ ступінь – основна школа  

55%

58%

57%

56%

58%

57%

66%

65%

68%

67%

ІІІ ступінь – старша школа  

69%

71%

72%

71%

72%

73%

71%

70%

71%

74%

 

Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Створено умови для розвитку дітей з креативним мисленням, розвитку обдарованої особистості, максимального досягнення учнями прогнозованої результативності.    Учні школи активно взяли участь у предметних олімпіадах різного рівня.

       

Результативність участі в олімпіадах:

 

Олімпіади

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

2018/ 2019

Призери

районних

олімпіад

61

54

37

33

45

38

29

37

92

 

-

-

Призери

міських

олімпіад

21

17

16

15

19

18

23

22

52

49

54

Призери

обласних

олімпіад

7

6

6

5

21

3

2

3

6

3

3

Призери Всеукраїнських олімпіад

-

-

2

-

2

-

-

-

1

-

 

МАН

-

-

-

1

6

2

1

1

учас

1

учас

1

 

 

        Кількість медалістів:

 

 

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017

/

2018

2018

/

2019

Золота медаль

12

4

3

5

7

5

3

2

4

5

8

3

Срібна медаль

1

4

4

2

-

-

2

1

4

-

-

1

           

Усі претенденти на нагородження золотими медалями у 2018/2019 н.р. підтвердили свій рівень знань під час ЗНО (українська мова, математика, історія, англійська мова)

 

 

Підсумки вступу випускників до ВНЗ:

            За усним опитуванням випускників 11-х класів склали ЗНО у 2019 році на високий бал (від 180 до 200) 70%. Під час вступу до вишів обирали спеціальності, які користуються попитом на ринку України та Європи. Більшість обраних професій у 2019 році винесено ВУЗами лише на контрактні умови.

 

Навчальний рік

Кількість випускників

Вступили до ВНЗ

З них на бюджет

Всього

%

Всього

%

2007 / 2008

69

69

98%

47

68%

2008 / 2009

74

72

98%

38

53%

2009 / 2010

56

56

100%

40

70%

2010 / 2011

26

25

99%

18

24%

2011 / 2012

65

61

89%

43

66%

2012 / 2013

47

46

98%

23

50%

2013/ 2014

57

57

100%

33

58%

2014/2015

38

38

100%

28

74%

2015/2016

47

47

100%

39

82%

2016/2017

54

54

100%

15

28%

2017/2018

69

68

99%

32

47%

2018/2019

68

63

93

29

46%

 

Основні завдання навчального закладу -  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу.

Одне з першочергових завдань, яке постає перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні його позитивного іміджу, створення школи сучасного типу, використання навичок та компетенцій 21 століття. Професійна поінформованість, мобільність, виконавча дисципліна, точність, правильність мови -  найхарактерніші риси для вчительського колективу. Вся структура роботи з педкадрами, її зміст ґрунтувався на діагностичній основі з урахуванням проблем педагогічної праці. Творчі звіти, сезон дидактичного театру, педагогічні консиліуми та психологічні семінари, методичні тижні з метою виявлення творчих здібностей учителів та учнів, творчі пошуки педагогів знайшли своє місце в роботі школи.

Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, спрямованістю на розвиток її кращих якостей і формуванням різносторонньої і повноцінної особистості.

Метою школи є забезпечення виховання морального та здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

            У 2018/2019 н.р. колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради продовжив працювати над проблемою «Створення школи психологічної культури в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства», що є продовженням попереднього експерименту - «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах формування позитивної   «Я-концепції», звітував на обласній конференції                 КЗ «ДАНО» ОДА у червні 2019 року та отримав рекомендації щодо продовження проекту.

Робота за цим проектом допомагає   створювати системи статистики динаміки розвитку особистості учнів, класного колективу та навчального закладу, системний аналіз та прогнозування особистісного розвитку учнів та навчального закладу. Психолог школи у 2018/2019н.р. спрямувала свою роботу на збереження й розвиток психічного здоров'я дитини в рамках системного підходу; психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків; своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках; діагностику (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку); корекцію здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень у особистісному розвитку учнів. Але більшу увагу психологу  необхідно  приділяти індивідуальній роботі з учнями, роботі з батьківською аудиторією, сумісній роботі психологів та вчителів школи.

Система роботи методичної ради школи  передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працювала  протягом року, - підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних нарад,  самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій); тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності); узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

Завдання методичної роботи школи - забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня; дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками,  спрямованої на формування професійної компетентності, надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно-зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання; вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи; проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.

Щороку вчителі доводять свій професіоналізм.

Протягом 2018/2019 навчального року:

Педагогічний колектив представив свою майстерність на Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», де отримав диплом за активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання та ввійшов до каталогу найкращих закладів України у жовтні 2018 року.

На базі школи під керівництвом Смірнової О. І. заступника директора з іноземної мови, традиційно працює регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови.

 Заклад освіти заключив договір і співпрацює з  «ГЕТЕ інститутом», на базі школи пройшов іспит і більше 40 учнів отримали Міжнародний мовний сертифікати В1 з німецької мови,  продовжується співпраця з Корпусом Миру, з ресурсним центром «Вікно в Америку». Систематично відбувається листування з учнями із-за кордону; працюють робочі майстерні за участі англійських та американських лідерів; діє Євроклуб; не припиняється наполеглива робота над проектом «FACE TO FAITH» за підтримки Тоні Блера, проходить результативна співпраця з Американськими радами.

Грамотою МОН України відзначено роботу Богомазової А.В., вчителя української мови та літератури.

Джежела Олена Олександрівна, вчитель інформатики, за підсумками роботи вчителів даного фаху в місті, отримала запрошення на участь у пілотному проекті «ІТ-навчання вчителів інформатики та обдарованих учнів», спонсором якого є компанія Київстар. Вчитель разом з учнями нашої школи протягом  липня 2019 року перебували у літній ІТ-школі          м. Івано-Франкіська.

Вчителі іноземної мови (англійська, німецька, французька) разом з випускниками 11 класів мають високі досягнення під час предметних олімпіад, мовних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, що підтверджує статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови.

У 2019 році вчителі 5-9 класів  пройшли курсову перепідготовку на Всеукраїнському рівні для впровадження у навчально-виховний процес у 2019/2020 н.р. програми «Інтелект України» у 5, 6, 7, 8  класах.

 

У 2018/2019 н.р. колектив учителів методичного об’єднання іноземних мов спрямував свою роботу на продовження впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес  у рамках нового державного стандарту освіти та роботи над методичною темою «Використання ключових компетенцій НУШ як шлях до формування самодостатньої особистості».

Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких обговорювались питання щодо:

 • Затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі методичного об’єднання.
 • Впровадження Державного стандарту навчання іноземним мовам.
 • Вивчення  методичних рекомендацій щодо  оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу.
 • Вивчення державного стандарту  початкової освіти.
 • Вивчення навчальних програм з іноземних мов для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.
 • Старт проекту у форматі «e-Twinning.plus» та IEARN.
 • Удосконалення методів і форм роботи з учнями.
 • Формування та удосконалення навичок писемного мовлення учнів середньої та старшої школи.
 • Методи планування і проведення сучасного уроку.
 • Проектна методика на уроках іноземної мови.
 • Розробка плану заходів по проведенню декади іноземних мов.
 • Підготовка учнів до міського та обласного етапів предметних олімпіад.
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у рамках міжнародного проекту “Міксіке в Україні”.
 • Проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів методичного об’єдання за підсумками  навчального року.

Учителі іноземних мов плідно працюють над створенням сучасного освітнього простору для особистісного зросту та формування компетенції учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти. Учителі практикують проведення уроків з ІКТ, за тренінговими методиками, використовують проектні технології.

 

 

І. Робота з обдарованими учнями

 • Про високу якість навчально-виховного процесу на уроках іноземних мов свідчать результати участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з іноземних мов.
 • На міській олімпіаді з німецької мови 6 учнів одержали призові місця та 1 учениця стала призером обласної олімпіади.
 • На міській олімпіаді з англійської мови 14 учнів одержали призові місця та  2 учениці стали призерами обласної олімпіади.
 • Загалом учні посіли 20 призових місць в олімпіадах з іноземних мов різних рівнів.
 • Учнів підготували  вчителі  Сімейкіна Л. І., Ломако О. М., Крюкова І. Ф., Левіна І. Л., Курочкіна В. М., Красильщик Т.А., Шепель І. О., Сидорук Н. В., Помагайко О. В. та Швидка В. А..
 • 10.10. 2019 проходив конкурс знавців німецької мови “Орлятко”, у якому взяли участь 70 учнів нашої школи. За результатами конкурсу учні отримали 2 срібні, 3 бронзові сертифікати.
 • 12 грудня 548 учнів школи 2-11 класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови “Гринвіч.  За результатами конкурсу учні отримали 53 золотих, 84 срібних, 53 бронзових сертифікатів.
 • Учні нашої школи брали участь в багатьох конкурсах та проектах з німецької мови. У жовтні 11 учнів 10-11 класів на чолі з Сидорук Н.В. підготували еко-проект для Гете-інституту “Економічна доцільність палетів у сучасному суспільстві”.
 • Мальцев В’ячеслав (2-І), Бур'ян Настя (8-Б), Гнідаш Олег (7-В), Марія Безугла (9-А) успішно здали міжнародний екзамен KET, FLYERSPET Cambridge Young Learners та одержали сертифікати від “Cambridge English. Language Assessment.

Троє  учнів- випускників школи: Kалашнік Ірина (11-Б), Русін Роман (11-А) FCE, Боднер Олексій  (11-Б) –  отримали сертифікат міжнародних іспитів IELTS та підтвердили свої знання англійської мови рівня B2.

 • Продовжено тісну співпрацю з університетом ім. А. Нобеля:

у  березні команда учнів 10-А (Шипка Поліна, Абрамова Софія, Курова Марія, Михайлова Катерина, Трубарова Діана) під керівництвом Левіної І.Л. брала участь у програмі Тижня Уельсу в Університеті імені Альфреда Нобеля та стала переможцем конкурсу на краще знання особливостей історії і культури Уельсу серед старшокласників  регіону.

 • Учні школи брали участь в олімпіаді з англійської мови                           (аудіювання) на базі університету ім. А.Нобеля та вибороли призові місця:

І м. Шипка Поліна 10-А (учитель Левіна І.Л.)

ІІ м. Грішина  Настя (учитель Крюкова І.Ф.)

 

 • Учні школи брали участь в олімпіаді з англійської мови на базі Університету митної справи та фінансів та вибороли призові місця

І м. Шипка Поліна ( учитель Левіна І. Л.)

ІІ м. Найдьон Кароліна  ( учитель Сімейкіна Л. І.)

Відбулася зустріч з викладачами університету, які розповіли про факультети свого вищого навчального закладу, запросили учнів на день відкритих дверей 19.04.2019,  нагородили переможців олімпіади та вчителів, які їх готували, грамотами та подарунками.

 • 25 лютого учні 6-11 класів брали активну участь у міжнародному творчому конкурсі з написання есе “WRITE ON! UKRAINE”, який організовано волонтерами Корпусу Миру США в Україні. Основна мета - заохочення учнів до творчого та критичного мислення.

            До організації конкурсу ми запросили волонтера Корпусу Миру Лесі Вікенршам. У конкурсі брали участь 90 учнів, 3 учнів отримали призові місця (Шипка П., Бур’ян Н., Безугла М.)

II. Міжнародні зв’язки для підвищення соціокультурної компетенції

 • Традиційно,19 років поспіль школа бере участь у міжнародній україно-американській програмі  FLEX, яка фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки. 5 учнів стали переможцями ІІ етапу конкурсу.
 • Учителі англійської мови плідно співпрацюють з учителями інших країн за міжнародними проектами “Generation Global” та Microsoft.Education. Використовували освітню платформу kahoot.it під час уроків з географії, історії, англійської мови, біології.

Програма Generation Global допомагає учням розвивати  комунікативні компетенції та підвищує рівень культури спілкування . Учні 8-11 класів брали участь у 3 міжнародних відеоконференціях за темами “Фестивалі”, “Віра. Цінності. Громада”, “Влада та вплив ” , писали  власні блоги, коментували блоги інших учнів на обрану тему. У листопаді 2018р. протягом 4 тижнів учні спілкувалися у власних  блогах з учнями Індонезії за темами “З ким би я примирився та Хто надихає мене на примирення.

 • Корисним для формування культурологічного підходу вивчення англійської мови є залучення учнів 9-11 класів до міських міжшкільних конференцій за участю учнів партнерських шкіл № 54 та №144.У цьому році ми провели конференцію за темою “Успішна людина – успішна у всьому”.

 

 • Учні та вчителі нашої школи тісно співпрацюють за міжнародним проектом “Міксіке в Україні”(Естонія). У рамках проекту проходять безліч конкурсів та виконання завдань, авторами яких є вчителі нашої школи Ілющенко Л.М. та Помагайко О. В. . Інтерактивні завдання сприяють розвитку граматичних навичок учнів, а також збагачують їх лексичний запас.
 • Підтримуємо постійний зв’язок з інформаційно-ресурсним центром “Вікно в Америку” Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Керівник інформаційного ресурсного центру Світлана Усенко зустрілася з трьома класами першокласників, розповіла школярам про американські різдвяні традиції, зимові розваги та розвеселила піснями. Діти дивилися слайд-шоу та відеоролики, повторювали за диктором нові слова, відповідали на питання, співали. Завершувалися  зустрічі своєрідною арт-терапією:  школярі розмальовували картинки  зимово-різдвяної тематики. Кожний проявив свої творчі здібності і залишив захід з малюнком – подарунком для своїх близьких.

  Світлана Усенко отримала запрошення взяти участь у Тижні іноземних мов у КЗО «ССШ №22» ДМР.  Вона підготувала слайд-шоу про найкращі бібліотеки світу, розповіла за якими критеріями їх відібрали, проілюструвала це відео. Родзинкою розповіді було знайомство з Бібліотекою Конгресу США, Публічною бібліотекою Чикаго та Національною бібліотекою Австрії, які їй пощастило відвідати особисто. Учні 7-А класу  продемонстрували власноруч зроблені міні-книги.

 • Незабутньою подією для учнів 8-10 класів стала зустріч з представниками Американського Дому в Києві. Для школярів була організована екскурсія по Американському Дому – передовому центру американської культури, освіти й інформації про США в Україні.

 

 • Розширенню культурного світогляду учнів сприяє  робота клубу з листування. Учні 7-10 класу протягом року листувалися з однолітками  Fort Worth Christian School, Texas.

           У рамках проекту “Das Bild der Anderen”   школа уклала партнерські стосунки з школами із Польщі та Данії та запровадила електронне листування німецькою мовою між учнями нашої школи. Така комунікація не тільки мотивує до вивчення німецької мови. Завдяки проекту учні мають можливість запитувати , розширювати уявлення про своїх однолітків з інших країн, дізнаватись про їхній побут, культурне та історичне минуле, ділитись інформацією про свою Батьківщину. Встановлений міжкультурний діалог сприяє формуванню національної свідомості та посилює культуро творчий потенціал учнів.

 • За допомогою освітньої програми Microsoft.Education проводяться скайп – уроки. У цьому році вчені - біологи із Франції Альваро Перез, Омур Куані із Туреччини у формі діалогу провели  уроки з біології за темами “Дріжжі”, “Цінність рослин у житті людини. Алкалоїди”,“Еволюція”, “Структура клітини”, “Старіння людини”  з учнями 8-11 класів. Учені продемонстрували тематичні презентації, задавали цікаві питання, вели діалог та отри мали велике задоволення від спілкування з ученими.
 • Учні школи Кірсанова Тетяна та Пушков Валерій стали переможцями програми  “Міст до вищої освіти в Німеччині та Німецької служби академічних обмінів” стипендію, яка забезпечує мовну, предметно-мовну, фахову та міжкультурну підготовку, ознайомлення з університетськими містечками, особливостями соціального життя в Німеччині. Програма дозволяє учням вступити до німецьких вищих навчальних  закладів відразу після завершення школи, не відвідуючи додаткові курси, не складаючи іспити, і безкоштовно навчатись протягом усього терміну.
 • Співробітництво з Гете-інститутом ведеться у кількох напрямках, серед яких  підвищення методико-дидактичної кваліфікації вчителів на семінарах, тренінгах, воркшопах, що пропонується Гете-інститутом, а також навчання на онлайн курсах на платформі Moodle. 8 лютого 2019 року укладено угоду про співпрацю між КЗО “ССЗШ №22”ДМР та Goethe-Institut (Гете-Інститутом) в Україні в рамках проекту  “Іспити у школах” за участю директора школи     Ткач Н. В. та заступника директора та керівника мовного відділу Goethe-Institut в Україні Катаріни Бук. Така співпраця уможливлює участь у проекті “Міжнародні сертифікати з німецької мови для учнів” та дає можливість учням школи отримати мовний сертифікат  міжнародного зразка.

 

III. Позаурочна робота для підвищення мотивації вивчення мови

 • Протягом навчального року вчителями предметної комісії іноземних мов було приділено багато уваги відзначенню певних дат та подій в історії  України та світу.
 • 15 листопада до Дня Гідності учні 10-11 класів брали участь у відео конференції з учнями спеціалізованої школи №5 м. Миргорода. Учні обмінювалися ідеями, що для них значить слово “гідність”, зачитували власні  твори, читали вірші та виконували  пісні.

Відеоконференції з носіями англійської мови неможливо переоцінити, особливо коли це цікаві та важливі люди для учнів, які розповідають щось нове, пізнавальне і те, що дарує незабутній досвід.10 жовтня для учнів 10-А була проведена відео конференція з параолімпійською чемпіонкою 2012р.  Katy Sullivan, США.

 • Відкритий бінарний виховний захід  “Безпека під час подорожі до англомовних країн”, проведений вчителями біології Шевцовою І. Г. та вчителем англійської мови Курочкіною В. М. був надзвичайно інформативним та пізнавальним.
 • 11 травня 40 учнів нашої школи складали міжнародний іспит з німецької мови

 

 • Традиційними стали тижні іноземних мов. Цього року

вчителі англійської та німецької мов Воронкіна Г.І., ТеліпкоО.В., Шепель І.О., Красильщик Т.А. Ломако О.М., Мастіпанова А.А. провели пізнавальні ранкові зустрічі, флешмоби, вікторини, квести, майстер-класи.

 

У лютому 2019 року було проведено вечір старшокласників до Дня Святого Валентина “ Романтичні історії у художніх творах”. Учні продемонстрували знання зарубіжних  творів, чудову акторську майстерність та інші таланти під час виступів, створили атмосферу справжнього театрального виступу  в актовій залі.

 • Підвишенню мотиваціі до вивчення іноземних мов допомагають зустрічі  з носіями мови із Європи та США.
 • 19 квітня  Francisco Resto, викладач Донбаського Педагогічного Університету, Слов’янськ  зустрівся з учнями 8-10 класів, провів комунікативні ігри та спілкувався у форматі розмовного клубу.

IV. Підвищення фахового рівня вчителів

 • На базі школи продовжила роботу міська Асоціація вчителів англійської мови ( керівник Швидка В. А.) основна задача якої – підвищення фахового рівня учителів іноземних мов. Протягом навчального року всі вчителі предметної комісії іноземних мов систематично брали участь у семінарах спільно з  видавництвами Macmillan, Cambridge та Oxford University Press.
 • 24.01.2019 вчителі англійської мови відвідали семінар “Speaking Activities for Young Learners” організований Центром Іноземної літератури та Cambridge Assessment English Authorised Exam Centre “Level Up”.
 • 07.12.2018 у рамках програми English Language Fellow від Посольства США в школі було проведені два тренінги з критичного мислення та виправлення помилок на уроках англійської мови, на які було запрошено вчителів англійської мови шкіл міста. Тренінг проводив Франсіско Ресто - викладач  волонтер Донбаського Педагогічного  Університету. Інтерактивні вправи, граматичні ігри, дебати збагатили методичний досвід учителів.
 • 18.01.2019 відбувся практичний семінар для вчителів англійської мови у  рамках програми спільних заходів методичного центру  та Асоціації викладачів англійської мови. Майстер клас з тем « Activities to Teach about Civic Engagement”, “ Developing Business Skills at the English lessons” провела Марина Цегельська, к.ф.н.. викладач англійської мови КДПУ. Ми раді дружбі та співробітництву з М. Цегельською, протягом 8 років вона надихає вчителів Дніпровської Асоціації на творчість та професіоналізм.
 • 20.11.2018  Наталія  Данильченко,   учитель   англійської   мови   з 

м. Ужгорода, активний учасник Ужгородської Асоціації вчителів англійської мови,  провела тренінг  “ Letter Fun for Everyone” для вчителів, які навчають першокласників . Учителі отримали цікаві ідеї, як навчати  найменших учнів алфавіту, читанню, вивченню лексики та активно брали участь в іграх та ділилися досвідом.

 • 19.10.2018 регіональний координатор міжнародної освітньої програми Generation Global Швидка В. А. провела тренінг та скайпконференцію для вчителів школи та міста за участю  директора програми Jo Malone. Учителі отримали інформацію про зміст програми, організацію відео конференцій, теми блогів для учнів.
 • У науково-методичному журналі “Нива Знань”  №4,2018 учителі англійської мови (Швидка В. А., Курочкіна В. М., Ломако О. М.) опублікували статтю “Міжнародна співпраця як фактор сучасного розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації освіти”.  У статті вчителі розповіли про міжнародні зв’язки нашої школи протягом останніх років, співпрацю з Корпусом Миру, міжнародною програмою Microsoft Education, Generation Global, освітнім ресурсним центром  “Вікно в Америку”, роботу Євроклуба  та  Асоціації вчителів англійської мови.
 • Учителі кафедри іноземних мов відвідали та обговорили відкриті уроки вчителів англійської мови Швидкої В.А., Шепель І.О. та Курочкіної В.М.
 • Учителі англійської мови Помагайко О. В. та Швидка В. А. провели демонстраційні уроки з англійської мови для вчителів Дніпропетровської області. Вони поділилися планами наробками та своїм досвідом з учителями 

області.

 

 Швидка В. А.

 • відвідала семінар організований  MMPublications and Linguist LTD «Teaching English through stories. How to create a motivating classroom environment”.
 • прослухала вебінар Proof that Lesson Planning Really Works, Cambridge University Press, прослухала  Dinternal Education вебінар “Planning 1-year lessons: How to start?, Pearson.
 • брала участь у конференції випускників американських освітніх програм TEA/E-Teacher «Натхненні та вмотивовані вчителі нової української школи” м. Одеса    
 • відвідала тренінг “Tasks and activities to get your students flying high”, організований Amanda Davies, teacher trainer, Pearson ,Київ
 • відвідала практичний тренінг, організований міжнародною програмою “Generation Global”  та проведений a Senior Education Adviser at the Tony Blair Institute for Global Change, м. Київ

Шепель О. О.

 • Відвідала тренінг, організований Oxford University Press за темою “Oxford Exam Trainer is your guide to successful exams”

 

Сидорук Н. В.

 • брала участь у семінарі для вчителів німецької мови “Вмотивоване тренування компетенцій письма та говоріння на шляху до підготовки до складання мовних іспитів рівнів А2-В1 для підлітків”
 • підвищувала свій фаховий рівень професійної компетентності, опікувалась фаховою самоосвітою, вивчаючи актуальні матеріали, що були опубліковані в журналах “видавничої групи “Основа”.

Учителі англійської мови Шепель І. О. та Курочкіна В. М. провели відкриті уроки з англійської мови

Курочкіна В. М.

 • відвідала семінар в університеті ім. А.Нобеля “ Британські стандарти якості освіти та сучасні технології викладання англійської мови”
 • відвідала семінар “Запровадження сучасних технологій у викладанні англійської мови”, Pearson Education

Крюкова І. Ф.

 • відвідала семінари Smiles for Ukraine –Demo lesson? Breaking the Sound of Silence in the Classroom?  Homework in the 21st Century: Ideas to Excite and Engage EFL Learners від Express Publishing

Шепель І. О.

 • узяла участь у семінарі “Gamify your school and motivate your learners!”
 • відвідала семінар“How to Teach about Civic Engagement” and “Developing Enterpreneurial Skills at the English Lessons”
 • брала участь у семінарі “Incorporation ZNO prep best practices into  standart 45-min lesson”, Dinternal Education

Ломако О. М.

 • узяла участь у методико-дидактичному семінарі з підвищення кваліфікації вчителів німецької мови «Викладання граматики на заняттях німецької мови», формат якого включав двотижневу он-лайн фазу після очного тренінгу в м.Київ
 • виступала на обласному вебінарі за темою «Особливості сприймання і засвоєння матеріалу на початковому етапі»
 • брала участь у вебінарі університету в м.Бохум «TestDaf im Überblick»
 • опублікувала статтю у методичному посібнику «Дніпровської академії неперервної освіти» „Sprachlernspiele im Anfängerunterricht“
 • брала участь у міжнародній віртуальній конференції «GETVICO»
 • прослухала вебінар видавництва  KLETT«APPs im DaF-Unterricht»

 

Задачі предметної комісії вчителів іноземних мов на новий 2019/2020 н.р.

 1. Продовжити співпрацю з Корпусом Миру США в Україні, проводити зустрічі з волонтерами організації.
 2. Брати активну участь в міжнародному конкурсі FLEX для учнів 9 – 10 класів.
 3. Продовжити співпрацю з ресурсним центром «Вікно в Америку».
 4. Поширювати свій методичний досвід та друкувати статті  у фахових виданнях.
 5. Залучати молодих вчителів до участі у міжнародних проектах та професійних конкурсах.
 6. Більше уваги приділяти питанню створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках іноземних мов.
 7. Продовжити роботу за міжнародними проектами «Міксіке в Україні», “Generation Global”  та e-Twinning.

Також у наступному навчальному році робота вчителів методичного об’єднання буде спрямована на подальше впровадження ефективних методів роботи, які сприятимуть якісному оволодінню навичками іноземної мови та практичному її застосуванню.

 

Гуманітарні дисципліни

 

Протягом 2018/2019 року вчителі кафедри гуманітарних дисциплін працювали над створенням україномовного середовища, національним та патріотичним вихованням учнів КЗО «ССЗШ №22» ДМР.

Проведено свято для старшокласників «Українські вечорниці» під керівництвом учителя Кудрявцевої О.О. при допомозі всіх учителів кафедри, cвято до Дня української писемності та мови «Слово рідне - диво калинове» (учитель Богомазова А.В.), вітання переможців міського етапу 9 Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка та міський захід до Дня народження Кобзаря  «Допоки є Шевченка мова…,» за участі методиста ММЦ Мостової В.І.

Випущено тематичні газети учнями  6-10 класів (учителі Богомазова А.В.,          Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.) до Дня рідної мови, народження Т. Г. Шевченка, Дня української писемності,     Дня народження Ліни Костенко.

Конкурс читців віршів про рідну мову в 5-11 класах (до Дня української писемності та мови) (учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.)

Проведено шкільні олімпіади з української мови, конкурс знавців рідної мови            ім. П.Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка.

9 учнів узяли участь у районній олімпіаді з української мови.

Переможців - 7:

Кузьмених Марія (8-Б) - 1 місце (учитель Жежук Н.М.)

            Михайлова Катерина (10-А) – 1 місце (учитель Богомазова А.В.)

            Калашнік Ірина (11-б)-1 місце (учитель Богомазова А В)

           Алмазова Н (7-б)-1 місце(учитель Крушинська А О)

           Сирота Єлизавета (11-А) – 11 місце (учитель Кудрявцева О.О)

           Найдьон К (9-а) – 3 місце ( Жежук Н М)

           Чефанова Ю (9-б) -3 місце (учитель Богомазова А.)

 

            3 учні посіли призові місця в міському етапі :

            Михайлова Катерина (10-А) (учитель Богомазова А В)

           Алмазова Н(7-б)-3 місце(учитель Крушинська А О)

           Калашнік І (11-б)-3 місце (учитель Богомазова А.В)

 

          Михайлова Катерина (10-А) посіла 2 місце в обласному етапі.

 

2 учнів  взяли участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі                          ім. Т.Шевченка. У районному, міському, обласному (заочному) турах  Михайлова Катерина (10-А)  та Калашнік Ірина (11-Б) мають І місця, у обласному етапі  - Калашнік Ірина посіла І місце, Михайлова Катерина - ІІІ.

 

Підготували  7 переможців районного та міського літературних конкурсів «Собори наших душ». Дівчата увійшли до чергового номеру міської газети ”Я” та відзначені дипломами Департаменту гуманітарної політики ДМР: Михайлова Катерина 10-Б (учитель Богомазова А.В.), Скиба І (6-І) (учитель Кудрявцева О.О.), Кірсанова Т, Кострикіна Я.,  Мартиненко О (11-А) (учитель Кудрявцева О.О.), Калашнік Ірина (11-Б), Ткаченко А. (8-А) (учитель Богомазова А.В.).

 

16 учнів узяли участь у відбірковому етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика. Переможців 12: 

Кузьміних Маргарита( 8-Б) – 1 місце (Жежук Н.М.),

Тютюнник Катерина (9-Б) – ІІ місце (Данилова Р.Л.),

Михайлова Катерина (10-Б) – І місце (учитель Богомазова А.В.), 

Сирота Єлизавета (11-А) – ІІ місце (Кудрявцева О.О.),

Калашнік Ірина (11-Б)- І місце (Богомазова А.В.),

Кучеренко Софія (4-І) – І місце (Щербій Г.П.),

Головата Вероніка (4-І) – ІІІ місце ( Щербій Г.П.),

Писанка Мілена ( 5-А) – ІІІ місце ( Жежук Н М.),  

Нікітенко Марія (7-б) – ІІІ місце (Крушинська А.О.),

Кулакова Сабрина (3-І) - ІІІ (учитель Сінько Т М),

Гук Павло  (3-І) – ІІІ (учитель Сінько Т М ),

Харченко Олександра (8-В) - ІІ місце (учитель Богомазова А В) .

 

У міському етапі Калашнік Ірина(11-Б)  та Михайлова Катерина(10-Б)  посіли І місце,  (Богомазова А.В.).  А Михайлова Катерина (10-А) - ІІ місце в обласному етапі.

 

У районному конкурсі «Зоряне коло» перемогли  Недава Софія (11-Б) – І місце (учитель Богомазова А.В.),  Тютюнник Катерина (9-Б) – ІІ місце (учитель Данилова Р.Л), Паненко Діана (5-І) -І місце, Мартиненко Ольга (11-А) - 3 місце, Візир Даша (6-І) - ІІ місце, (учитель Кудрявцева О О), Волосова Марія (8-В) - ІІ місце, Філімонова Вікторія (9-В) – ІІ місце  (учитель Богомазова А В) ,Сюрмаков Іван (4-І) - ІІ місце (учитель Камуліна Л М ), Пліс Даша (6-А) - ІІІ місце (учитель Богомазова А В ), Кулакова Сабрина (3-І) - ІІІ місце (учитель Сінько Т М ), Баден Денис (2-І) - ІІІ місце (учитель Візир В А ), Мельникова Аліса (4-І) - ІІІ місце (учитель Щербій Г.П.).

Недава Софія посіла І місце у міському конкурсі (Богомазова А.В.), Паненко Діана   (5-І) - ІІІ місце (учитель Кудрявцева О.О).

Учні школи взяли участь у конкурсі читців поезій Т.Г. Шевченка. Так у районному конкурсі «О слово рідне» Шипілова Ганна (11-А), Паненко Діана (5-І) посіли І місця (учитель Кудрявцева О О), Волосова Марія (8-В) – ІІ місце (учитель Богомазова А.В ).

У міському етапі Шипілова Ганна (11-А) та Паненко Діана (5-І) - ІІІ місце (учитель Кудрявцева О.О.).

Також учні нашої школи Волосова Марія (8-В), Недава Софія (11-Б), Банніков Олексій (8-А) (учитель Богомазова А В ), Герасимов Гліб (5-І), Качмарова Тетяна (7-І) (учитель Кудрявцева О.О.) взяли участь у Всеукраїнському відеочеленджі «Кобзар єднає Україну».

У регіональному конкурсі «Змагаймось за нове життя» (ім. Лесі Українки) учні 11-Б класу Недава Софія, Калашнік Ірина, 8-В класу - Шаляхіна Валерія, 3-І класу Кулакова Сабрина посіли І місце, у фінальному  етапі Недава Софія у номінації «Декламація» посіла І місце. Учні відзначені дипломами, а вчитель Богомазова А В отримала подяку та почесну грамоту від Президії Федерації профспілок України.

Учителі Кудрявцева О.О. та Богомазова А.В взяли участь у перевірці сертифікаційних робіт з української мови та літератури. Учитель Багамазова А.В брала участь у роботі міського журі МАН  та Всеукраїнського журі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім..Т.Г.Шевченка.

72 учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», 54 учні – у «Соняшнику». 3-І клас отримав подяку за активну участь у конкурсі (вчитель Сінько Т.М.). 7 учнів продемонстрували високі знання на регіональному рівні.  Директор школи Ткач Н.В. нагороджено дипломом  творчого об’єднання «Соняшник» за співпрацю та спияння в проведенні гри у нашому закладі.

 

 

Суспільствозначі дисципліни

 

В цьому навчальному році учні нашої школи активно включилися в роботу Малої академії наук (Найдьон Кароліна – 9-Акл., Курова Марія-10-Акл.,   Михайлова Катерина – 10-А кл., Краснова Марина – 10-А кл.)

Призером МАН (ІІІ місце) стала Найдьон Кароліна з роботою «Просвіта Придніпров’я» ( науковий керівник - вч. Михайлова А.О.)             

Активно учні школи брали участь у дебатах за темами «Люди повинні відстоювати свої права мирним шляхом» (9-А кл., вересень), «Людині потрібно більше прав» (9-А кл., жовтень), «Конституція повинна бути зрозуміла усім» (9-Б кл., грудень), «Багато законів є застарілими» (9-В кл., квітень), підсумковий турнір випускників 11- А класу з учнями 10-А класу за темами «В історії України та Ірландії є багато спільного» та  «Після Другої світової війни відносини між народами змінилися» (квітень), до Дня вишиванки (8-А кл., травень).

            Протягом навчального року учні-тренери з 11-А класу (Азаров Ол., Мокров В.,     Русін Р.) готували учнів 9-их класів до дебатів, а у квітні, навіть, провели майстер-клас для учнів 8-их класів.

Відкритий інтегрований захід до Дня миру було проведено разом з вчителями англійської мови (Михайлова А.О., Швидка В.А., вересень).

Щорічно, у листопаді, учні 11-их класів покладають квіти до пам’ятника жертвам Голодомору (Михайлова А.О.).

До Всеукраїнського тижня з курсу «Громадянська освіта» охоче приєдналися учні 11 класів та разом з учнями 10 класів брали участь у ток-шоу та конференції в грудні місяці (Михайлова А.О.) та конкурс газет на правову тематику, в якому перемогу отримали учні 9-Б класу (Михайлова А.О.). У грудні також відбувся захід у 9-А класі за темою «Пам’яті героїв Крут» (Михайлова А.О.).

            До Дня пам’яті Небесної Сотні було проведено відкритий захід за темою «Шляхами Небесної Сотні» учнями 11-А, Б класів, 10-А (вч. Михайлова А.О., лютий).

Традиційно проводилася англо-українська міжшкільна конференція за темою «Успішні люди успішні в усьому» на базі 54 школи. В ній взяли участь учні 10-11 класів (Михайлова А.О.)

Щорічно учні старших класів беруть участь у англомовних правових та історичних он-лайн конференціях, спілкуючись з учнями світу. В цьому році пройшли конференції за темами: «Віра. Цінність. Громада.», «Влада та вплив», «З ким би я примирився», «Хто надихає мене на примирення».

Цікаво, що у квітні було проведено україномовну он-лайн конференцію за темою «Вірування та переконання», в якій брали активну участь учні 9-11 класів (Михайлова А.О.).

У цьому ж місяці 9 –А клас провів цікавий культурологічний бомонд за темою «Культура України у XIX ст..»(Михайлова А.О.)

Цікаві та нестандартні уроки з правознавства готували модератори 9-Б та 9-В класів на подвірні школи (Михайлова А.О.)

На уроках історії та громадянської освіти учні 11-Б та 10-А класів активно писали блоги (Михайлова А.О.).

В 2018/2019 н.р. у відбіркових олімпіадах з історії перемогу отримала Найдьон Кароліна (9-А кл., Скрипченко О.П., Михайлова А.О.), з правознавства -  Кірсанова Тетяна – ІІ місце, (10-Б кл., Михайлова А.О.), Найдьон Кароліна  - ІІІ місце, (9-А кл., Михайлова А.О.).

Готували стенди до Дня партизанської слави (Шаріпова К.Р.), Дня козацтва (Скрипченко О.П.),  Дня захисника України (Михайлова А.О.), до Дня пам’яті Небесної Сотні (Михайлова А.О.),

 

Природничо-математичні дисципліни

 

Робота фахової комісії була спрямована на подальше вдосконалення педагогічної та методичної майстерності вчителів.

Основними напрямками роботи вчителів є:

 • вивчення та аналіз навчальних програм, підручників, інструкцій та рекомендацій МОН України.
 • Ознайомлення з новинками методичної літератури.
 • Розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу.
 • Дослідження актуальних проблем методики викладання математики в 5-х – 9-х класах за новими підручниками.
 • Популяризація напрацювань та надбань вчителів.

 

Засідання ШМО природничо-математичних дисциплін проводились згідно затвердженого плану. На засіданнях обговорювалися і затверджувалися завдання для шкільних олімпіад. Проводився моніторинг успішності учнів в 5-х класах.

Велика увага приділяється педагогами природничо-математичних дисциплін роботі з обдарованими дітьми (підготовка до районних та міських олімпіад).

Олімпіади:

І місце в районній олімпіаді з математики – Рогульський К., 6-І кл.

ІІ місце в районній олімпіаді з математики – Смелянський О., 7-І кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з фізики – Борисенков Д., 9-Б кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з інформатики – БорисенковД., 9-Б кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з інформатики – Ширпілова А., 11 кл.

ІІІ місце в районній олімпіаді з ІТ – Філаретов Д., 8 кл.

ІІІ місце в міській олімпіаді з веб-програмування – Гаркуша К., 5 кл.

ІІІ місце в міській олімпіаді з веб-програмування – Бондаренко А., 9 кл.

ІІІ місце в обласній олімпіаді з математики – БорисенковД., 9-Б кл.

 

У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» взяли участь 341 учень, з них відмінний результат: 21 учень; добрий результат – 140 учнів.

У Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня» взяли участь 40 учнів.

У Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» взяли участь 128 учнів, з них відмінний результат: 8 учні; добрий результат – 38 учнів.

У Всеукраїнському конкурсі «Наука – це цікаво!» на сайті “На урок” взяли участь 8 учнів, з них отримали диплом ІІІ ступеня: 3 учня; сертифікат – 5 учнів.

У Всеукраїнському конкурсі «Фінансова грамотність» на сайті “На урок” взяли участь 19 учнів, з них 1 учень отримав диплом ІІ ступеня; диплом ІІІ ступеня отримали 2 учні; сертифікат – 16 учнів.

У Всеукраїнськомку конкурсі «Безпечний Інтернет» на сайті “На урок” взяли участь 18 учнів, з них 9 учнів отримали диплом І ступеня; диплом ІІ ступеня отримали 6 учнів; диплом ІІ ступеня – 2 учня; сертифікат – 1 учень.

Предметно-фахова комісія у 2018/2019 н.р. працювала над створенням позитивної психологічної атмосфери на уроках математики, фізики та інформатики.

В рамках професійної орієнтації учнів старших класів було організовано екскурсію до компанії LuxSoft

Вчитель математики Шелег Г.М. організувала проект «Перетворення площини» у 9-Б класі, а також творчі уроки у 5-І та 6-І за програмою “Інтелект України”.

Вчитель математики Ковальчук С.В. організувала захист проектів «Геометричні перетворення на площині» у 9-В класі, а також провела творчі уроки для 5-І класу «Площі фігур» й «Великодня математика» та для 7-Б класу «Геометрія – пізнання всього існуючого».

Вчитель математики та інформатики Джежела О.О., провела творчі уроки для учнів 5-А класу: «Математичний квест» і «Математика – non-stop».

Вчителем фізики Гордієнко Г.П. було організовано випуск газети до Дня космонавтики.

Вчитель математики Шелег Г.М. взяла участь у вебінарах освітнього проекту “На урок”:

 • «Шкільна територія як об'єкт STEАM-дослідження»
 • Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в середній школі»
 • «Ефективна підготовка до ЗНО: практичні поради і техніки»
 • «Тайм-менеджмент та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога» для підвищення ефективності роботи та ресурси для підвищення ефективності роботи педагога

 

Вчитель математики та інформатики Джежела О.О. пройшла курси з веб-програмування від компанії BrainBasket та отримала відповідний сертифікат.

Вчитель математики Ковальчук С.В. пройшла навчання за програмою «Використання інтелект-карт в освітньому просторі», а також за програмою «Від шкільної програми до високих технологій», отримавши відповідні сертифікати.

Вчитель математики Шелег Г.М. була доповідачем на майстер-класі міської Школи молодого учителя; головою журі відбіркового туру Всеукраїнської олімпіади з математики; членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики; членом журі міського конкурсу «Сучасний урок».

 

Природничі дисципліни

 

Основи здоров’я.географія, біологія, хімія де ?????????????????????????

 

 

 

Розвивальні дисципліни

Домінуючим напрямком у розвитку фізичної культури є оздоровча спрямованість. Що дає можливість покращити самопочуття учнів, використовується метод варіативних (змінюючих) навантажень. Вибірково перевіряється виконання домашнього завдання. Теоретичні знання повідомляються учням на кожному уроці згідно навчальним матеріалом, а також відповідно до вимог техніки безпеки під час проведення занять.

Протягом року учні школи (різних вікових категорій) брали участь у всіх заходах і -змаганнях згідно плану спортивно – масової роботи:

 • Участь у змаганнях «Шкільні ігри Дніпра», «Сузір’я спорту»
 • Участь у благодійній акції л/ атлетичному-пробігу;
 •  Фітнес-марафоні-Штурм;
 • Шкіряний м’яч;
 • «Козацький гарт»;
 • Вікторині «Знавці Олімпійського руху»
 • Шкільний захід серед 7-х класів, присвячений дню козацтва «Козацькі вихиляси»
 • Міські змагання з фут зал

 

При плануванні роботи на 2019/ 2020 н. р. ПФК розвивальних дисциплін передбачає такі напрямки роботи:

 • Вчителям з фізичної культури пройти навчання «Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів в рамках курсу Нової української  школи.
 • Забезпечити розробку та експертизу нових курсів, програм, технологій, методик.
 • Розробку методичного інструментарію для досягнення ефективності запровадження нових технологій.
 • Організацію заходів з метою обміну предметно – педагогічного досвіду.

 

з/с

Назва заходу

Дата

проведення

Виконавець

Клас

Місце

1

Тиждень Олімпійського руху

 

03-09.18

Вчителі фізкультури

Учні школи

 

2

«Олімпійський урок – 2018»

06.09.18

Віліщук Т.С.

 

9кл

 

3

Міні-олімпіада «Веселі старти»

08.09.18

Водяха О.В.

 

3 класи

 

4

Конкурс Малюнків

08.09.18

Ліщенко Г.В.

 

4 класи

 

5

Міні – футбол

11.09.18

Водяха О.В.

Віліщук Т.С.

9- класи

 

6

Міні-олімпіада «Веселі старти»

07.09.18

Водяха О.В.

Віліщук Т.С.

2 класи

 

7

Класна година

« На вершині Олімпу»

04.09.18

Класні керівники

1-11 класу

1-11 класи

 

8

Зустріч з майстром спорту міжнародного класу Продан А.А.

09.09.18

Водяха О.В.

5 класи

 

9

«Шкіряний м’яч»

Районні змагання

Жовтень

Вчителі ФК

 

5,6,

7, 8кл

2 місце

10

Легкоатлетична естафета до дня фізкультурника

11.09.18

Віліщук Т.С.

10-11кл

 

11

Фітнес – марафон до дня фізкультурника

08.09.18

Водяха О.В.

Віліщук Т.С.

9кл

 

12

«День здоров’я»

«Міні – футбол»

28.09.18

Віліщук Т.С.

8 класи

 

13

 Спортивне свято

до дня Козацтва

жовтень

Будко О.А.

6 кл

 

14

Миля – миру до дня визволення міста від фашиських загарбників

29.10.18

Віліщук Т.С.

10 класи

16 місце

15

Спортивне свято до дня Захисника Вітчизни

листопад

Будко О. А.

7 кл

 

16

Практичне заняття з ЦО

19.04.19

Водяха О.В.

Віліщук Т.С.

5кл.

 

17

Закриття Малих Олімпійських ігор

 

24.05.19

Віліщук Т. С.

Класоводи 2 кл.

2кл

 

 

Друге місце по футболу у Центральному районі серед учнів 7-х класів 2018 р.

 

 

Початкова школа

 

У 2018/2019 н.р. предметна комісія вчителів початкових класів працює над проблемою «Формування стратегії розвитку методичної роботи в закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи». Вчителі 2-4-х класів проходять онлайн-курси, опрацьовують дистанційні завдання й беруть участь в  очних курсах. Учителі 1-4-х класів ознайомлюються з концепцією Нової школи, алгоритмом проведення ранкових зустрічей, інтегрованими уроками, новітніми методиками викладання.

Початкова ланка школи складається із 13 класів. Аналіз діяльності вчителів засвідчує, що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі вони досягли певних успіхів  у навчанні  та вихованні молодших школярів.

            Перевірка класних журналів, тематичного планування, зошитів учнів, аналіз відвіданих уроків показав сформованість знань молодших школярів з навчальних предметів по відношенню до державних освітніх  стандартів.  Відставань в проходженні навчальної програми немає.  Навчання  молодших школярів ведеться по Типових програмах загальноосвітньої школи.

Створюються  умови для активної роботи мислення учнів, досягнення ними осмислення сприймання вивчаючого матеріалу з допомогою яскравого, лаконічного пояснення, наочно-ілюстративного матеріалу. Виправдали себе такі види діяльності як індивідуальна та групова роботи, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання.

В 1-2 класах працюють вчителі початкових класів  Хомич К.Ю, Коломоєць А.А., Шаляхіна О.О.,Бузинна Т.П., Петрушина В.В., Візир В.А.

Учні 1-А, 1-Б навчаються за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, 2-А, 2-Б - за Типовою програмою загальноосвітньої школи.

            Матеріал уроків відповідає  програмам, вимогам та задачам. Сприятлива психологічна обстановка на уроках , увага до учня та його проблем створюють атмосферу взаємної зацікавленості в роботі, вільний легкий вступ в діалог з учителем та один з одним. Працездатність дітей  підтримується протягом усього уроку. Темп роботи вчителя та учнів оптимальний.

Учні 1-А, 1-Б, 1-І класів мають певну сформованість знаньз навчальних предмеів по відношенню до Державного стандарту початкової школи. Відставання в проходженні навчальної програми немає.

1-А, 1-Б класи працюють, впроваджуючи методи Нової української школи. На уроках перед учнями постає цілісна картина світу, вивчення предметів з усіх його сторін. Робота учнів базується не на запам’ятовуванні теоретичного матеріалу, а на отриманні практичного досвіду, вміння використати отримані знання на практиці. На уроках НУШ застосовуються ТЗН, практичні роботи, досліди, робота в парах, малих і великих групах. Новим етапом роботи є ранкові зустрічі, які допомагають учням налаштуватися на новий день, висловити свої очікування та оцінити попередній навчальний день. Також активно застосовується лего-технологія, за допомогою якої учні вивчають основи математики, грамоти, розвивають пам`ять, логічне мислення, абстрактне мислення, уяву. Протягом уроку проводяться фізкультхвилинки, пальчикові розминки, розминки для очей, релакс-час.

1 - І клас працює за оновленою програмою початкової школи науково-педагогічного проекту “Інтелект України”. Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів проектного класу відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на уроках «Я пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку).

            1-І (Шаляхіна О.О.), 2-І (Візир В.А.) працюють за проектом «Інтелект України». Проект «Інтелект України» розрахований на дітей, які мають академічні здібності і обдарованість.  Сутність проекту полягає не в насичені дитини поглибленими знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, розвитку пізнавальних процесів. Ця програма є дуже цікавою як для дітей, так і для педагога. Інноваційні технології навчання присутні на кожному уроці, але вони не є як самостійний принцип вивчення  матеріалу. Також на кожному уроці присутні виховні, розвивальні та інтерактивні технології. Проект, за результатами під кінець року, є ефективним у засвоєнні навчального матеріалу учнями. На уроках використовуються  ТЗН, проводяться уроки з комп’ютерною підтримкою. Протягом уроку проводяться 2 фізкультхвилинки.

 Протягом 2018-2019 навчального року учні 1-2-х  класів брали участь у різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

Учні 1 - І класу перевірили свої знання у конкурсі “Колосок”, на всеукраїнських олімпіадах з української мови, математики, трудового навчання, англійської мови, інформатики, предметів початкової школи на сайті “На урок”.

Здійснили екскурсії по місту Дніпро, відвідали історичні пам'ятки рідного міста,  відпочили в парку ім. Л.Глоби. Відвідали м. Харків, екопарк Фельдмана, прогулялися головним парком міста, а також відвідали дельфінарій та океанаріум.

Під час осінніх канікул учні 1 - І та 2 - І класу з захопленням брали участь у осінньому квесті, на якому дізналися багато цікавого та вправлялися у знанні англійської мови. Брали активну участь у конкурсі патріотичної пісні до Дня козацтва, підготували малюнки до українських казок, виготовили з цеглиног ЛЕГО квітку-незабудку до Дня жертвам Голодомору, провели виховні заходи  до Шевченківських днів, виставка малюнків до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. Активно приймали участь у конкурсі екоялинок.

Учні 1-А, 1-Б, 1-І, 2-А, 2-Б, 2-І класів здійснили екскурсії  до  м.  Львів і  до  м. Харків , де побували у  екопарку Фельдмана, до музею-заповіднику  “Замок Попова”, що розташований в смт. Василівка Запорізької області, на о. Хортиця у м. Запоріжжя. Здійснили екскурсії до «Трогательного зоопарка» нашого міста на базі парку ім. Л.Глоби., міні-зоопарку левів в смт. Василівка, планетарію, відвідали виставку «Права людини», екскурсії по м. Дніпро, до музею АТО, історичного музею ім.. Д.Яворницького, музею «Ретро-машини»,  карамельної майстерні, поїздка до смт. Петриківка та козацького хутора «Галушківка».  Відвідали виставу “Кицькин дім”,

Учні 2-х класів брали участь в міжнародних конкурсах “Грінвіч”, “Кенгуру”. Учні 1-І, 2-І класу брали участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді “На урок” зі шкільних предметів. Серед учнів є призери 1, 2, 3 ступеня.

Цього року в учнів 1-2-х класів були ряд зустрічей з шкільними офіцерами поліції.

 Провели ряд заходів національно-патріотичного спрямування. Брали участь  у шкільному конкурсі патріотичної пісні, конкурсу на самий барвистий клас до Дня вишиванки.

 У 3 - 4 класах працюють вчителі початкових класів Трофімова Н.Є, Камуліна Л.М., Ткаченко Д.І. , Щербій Г.П., Муштей Д.М., Аракелова О.Р., Сінько Т.М.

Аналіз відвіданих  уроків показує, що уроки побудовані на основі як  традиційних так і інноваційних  методів роботи. Учителі добре володіють навчальним матеріалом, пов’язують його з життям, здійснюють діяльнісний підхід у навчання. Розвивають предметні і ключові компетенції учнів.  Календарно-тематичне планування складено у відповідності з програмою та чітко виконується. Класні журнали ведуться охайно. Накопичення оцінок оптимальне.

4-І (Щербій Г.П..), 3-І (Сінько Т.М.) працюють за проектом «Інтелект України». Учитель 3-І класу Сінько Т.М.  має високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіє методикою навчання. У своїй роботі використовує ефективні форми і методи роботи, вдало впроваджує інтерактивні технології,  навчальний матеріал викладає цікаво, емоційно, спонукає дітей до самостійного  творчого мислення, завжди в пошуку новизни та сучасності  у викладанні. Максимально активізує розумову діяльність, розвиває пам'ять, логічне мислення. Учитель 4-І класу Щербій Г.П  має високий рівень підготовки  у  роботі над програмою «Інтелект України», досконало володіє методикою навчання. Впроваджує різноманітні методи роботи, вдало впроваджує інтерактивні методи навчання.  Максимально активізує розумову діяльність, розвиває пам'ять, логічне мислення.   Навчальний матеріал викладає цікаво, емоційно, спонукає дітей до самостійного  творчого мислення.

Науково-методична діяльність вчителів 3-4 класів: відповідний комплект науково-методичної літератури;  використовує інформаційно-комунікативні технології (уроки з комп’ютерною підтримкою; електронні уроки з мови, математики, мистецтва, трудового навчання, природознавства, мультимедійні презентації, фрагменти відео інформації, наочності).

 

Показник успішності учнів 3-4 класів у навчанні:

3-А: Високий 17%, достатній 69%, середній -14%;

3-Б: Високий рівень -14%, достатній -66%, середній -20%;

3-І : Високий рівень -9%, достатній -75%, середній -16%;

 

4-А: Високий рівень -25% достатній 65%, середній 10%;

4-Б: Високий рівень -12%, достатній -79%, середній -9%;

4-В: Високий рівень -22%, достатній -67%, середній -11%;

4-І: Високий рівень - 38%, достатный - 50%, середный - 12%.

 

 

Для учнів 3-4-х класів було проведено Міжнародний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика. На шкільному рівні учні посіли такі місця:

Кулакова С. (3-І) - 1 місце

Гук П. (3-І) - 1 місце

Маркіна Наталія (3 - Б) - ІІ місце

 

Кучеренко С.(4-І) -1 місце;

Головата В.(4-І) -1 місце;

Сисоєва С.(4-І) - 2 місце;

Мельник С.(4-І) - 2 місце;

Мормуль С.(4-І)- 3 місце;

Ангелов Вл.(4-І) -3 місце.

Свердліна С., Семенова В., Кукушкіна А., Стоянова К. (4-Б) - 2 місце.

 

Міжнародний конкурс знавців української мови ім..П.Яцика (районний тур): Кучеренко С. (4-І) – 1 місце, Головата В.(4-І) - 3 місце, Гук Павло - 2 місце, Кулакова Сабріна (3-І) - 3 місце.

 

Протягом 2018-2019 навчального року учні 3-4-х,  класів брали участь в різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

 

Перевірили свої знання в конкурсах «Патріот», «Соняшник», «Кенгуру», «Гринвіч», «Бебрас», “Колосок”.

4-А клас брав участь у конкурсі «Півгодинки на цікавинки». У районному і  міському турі посів 1 місце.

Учні 3-4 класів здійснили екскурсії до м. Київ, м. Харків, відвідали екопарк Фельдмана, екскурсії до м. Львова, м. Одеси, відвідали “Замок Попова”, приватний міні-зоопарк с. Василівка.

 

            Цього року в учнів 3-4-х класів були ряд зустрічей зі шкільними офіцерами поліції на тему: «Дитина та незнайомець», “10 правил пересування по місту”.

 

Взяли участь у новорічних святах, в огляді патріотичної пісні до Дня захисника України, до Дня української писемності відбувся конкурс читців «Мово моя рідна, мова солов’їна», брали участь у виставці ілюстрацій до творів українських поетів та письменників, до Дня Соборності України був проведений Урок поезії «З Україною в серці» та виставка малюнків «Я люблю Україну».

Проводили тренінг «Дружити справа нелегка», інтерактивні заходи «Знавці правил дорожнього руху»,  флешмоб «Червоний, жовтий, зелений. ПДР», брали участь у конкурсі-виставці екоялинок, годівничок.

Протягом року  учні 3-4 класів відвідали Молодіжний театр та театр опери і балету. Учні класу дружно підтримували звітні концерти своїх однокласників у конкурсах та фестивалях у різних закладах нашого міста.

Учні 1-4-х класів,  провели творчий звіт. На якому прозвітували про виконану роботу за рік,  озвучили інформацію про переможців олімпіад і творчих конкурсів, продемонстрували вокально-хореографічні номери. В 1-А, 1-Б, 1-І класах це був квест “Сторінками першого року навчання”, в 2-А, 2-Б, 2-І класу було проведено у форматі веселих стартів, де учні, вчителі і батьки показали педагогіку партнерства.  В 3-А, 3-Б, 3-І класах провели квест присвячений закінченню навчального року “Канікули вже поруч”. Діти рухалися  станціями, розв”язували цікаві завдання. І тут не обійшлося без допомоги батьківської громадськості.  Учні 4-А, 4-Б, 4-В, 4-І класів як найстарші серед початкової школи, показували свої вміння в актовій залі і провели  родинне свято “Прощавай, початкова школо”.

 

Матеріально-технічна база початкової школи – всі кабінети облаштовані ТЗН.

            Вчителі, які атестуються в 2018-2019 н.р., Трофімова Н.Є., Аракелова О.Р. провели відкриті уроки, заходи, огляд кабінетів. Продемонстрували свою педмайстерність.

Відповідно до плану роботи школи на 2018/2019 н.р., з метою розповсюдження досвіду роботи вчителів початкової школи з 25.02.2019 по 01.03.2019 р.  в школі було проведено методичний тиждень кафедри  вчителів початкових класів.

Тиждень початкової школи проходив згідно затвердженого плану. Усі вчителі творчо і відповідально підійшли до підготовки і проведення заходів. Робота тижня була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сторони діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними і сприяли інтелектуальному та творчому розвитку дитини.

Тиждень  «Перші кроки у світ професій» присвячений ознайомленню дітей із темою «Професії». Впродовж тижня діти відкрили для себе нові професії та замислились над власним професійним вибором. Також учні виготовляли лепбуки, декламували тематичні вірші, презентували перед класом професії своїх батьків та встигли зробити ще чимало корисних пізнавальних справ. Протягом тематичного тижня вчителі виховували у дітей шанобливе ставлення до праці людей усіх професій, викликали в учнів інтерес до професійної діяльності дорослих, сприяли формуванню професійної орієнтації учнів.

Під час  тижня учнями 1-А, 1-Б класу було проведено ряд заходів, а саме: презентація лепбуків, стіни слів, колажів, майстер-класи «Перукарня», «Архітектори», флешмоб парад професій.

Для пізнавального розвитку впродовж кожного дня  використовували дидактичні та словесні ігри, вправи, бесіди тощо. Подбали також про логіко-­математичний розвиток дітей.

Протягом тижня в 1 – І класі було заплановано та проведено низку цікавих та пізнавальних заходів. Так, в понеділок виготовили колаж «Ким я хочу стати». У вівторок художня майстерня презентувала виставку малюнків, в середу – працювало конструкторське бюро. У четвер ознайомилися з абеткою професій, а в п’ятницю провели родинне свято «Ну, а хто ким хоче стати? Як професію обрати?»

Учителями та учнями 2-А, 2-Б, 2-І  класу було виготовлено печворк, виставку малюнків,  проведено майстер-класи «Перукар 21 століття», «Професія лікарів», «Професія агронома», відбулася зустріч з письменницею Дніпропетровщини Людмилою Сердюковською. Вікторина «Калейдоскоп професій» та квест «Чарівна країна професій»  захопили учнів 2-х класів різноманітними завданнями, кросвордами, загадками.Учні 2 - Б класу презентували виступ агітбригади “За здоровий спосіб життя”. Як підсумок, учні 2-І класу провели родинне свято «Тріумф-фест». Гостями свята були батьки, учні 2-А, 2-Б класів.

У рамках тижня учні 3-А, 3-Б  класів підготували проекти «Моделі транспорту 2100», «Архітектура школи майбутнього», «Таємниці червоної планети. Експедитори». Із великим захопленням кожен учень розповідав про свою улюблену професію, а також із цікавістю слухав розповіді однокласників. Взяли участь у виставці малюнків. Цікаво було дітям взяти участь у майстер-класах «Зустріч з батьками різних професій».

3-І клас виготовив плакат «Цікавий світ професій наших рідних», створив ментальні карти «Професії».

У день, який присвячений дизайну, батьки презентували професію дизайнера і провели майстер-клас з виготовлення закладки. Перед цим діти підготували інформацію про відомих модельєрів, розробили сучасні моделі шкільної форми.

Особливо цікавим для дітей стала розповідь про професію мозаїста, яку презентували батьки.

Цікавим елементом завершення «Тижня дизайну» став День високої моди, в який діти разом з батьками презентували одяг, виготовлений з підручних матеріалів.

Під час проведення в початковій школі тижня «Перші кроки у світ професій» учні 4-А, 4-Б, 4-В, 4-І класів представили на розгляд виступи агітбригад  «Світ професій», «Професія журналіста», «Модельна агенція». Виготовили ментальні карти, виготовили фотоколажі, Провели виставку робіт «Історія моди», «Розумні речі». Захистили проект «Ми журналісти». Провели майстер-класи «Перукар», «Майстер манікюру», «Журналіст».

 

Крім запланованих заходів у класі, учні були запрошені на свята або зустрічі з батьками різних професій в гості до сусідніх класів.

Тиждень  «Перші кроки у світ професій» провели весело, цікаво та пізнавально. Учні досліджували, аналізували та розвивали творчу активність шляхом використання інтерактивних методів навчання.

 

Під час аналізу  роботи було встановлено, що вчителі початкових класів:

1. Продовжують роботу над обласною та шкільною проблемою з метою забезпечення якісного рівня навчально-виховного процесу у початковій школі, виконання навчальних планів та програм, створення сучасного освітнього простору для особистісного росту та формування компетенцій учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової освіти.

2. Впевнено працюють учителі 1-4 класів за новим Державним стандартом та за програмою «Інтелект України».

3. Робота з обдарованими дітьми проводиться на достатньому  рівні. До творчих Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Патріот»,  «Міксіке», «Яцика» долучаються все більше різних класів.

4. Вчителі початкових класів здійснюють методичну допомогу студентам педколеджу під час проходження ними педпрактики, долучили до активної творчої співпраці.

5. Керуючись нормативними документами про організацію навчально-виховного процесу у 1-4-х класах зокрема та початковій школі в цілому, вчителі активно впроваджують здоров׳язберігаючі технології та інтерактивні методики за підтримки психологічної служби школи.

7. За науково-методичні проблеми вибрали: «Впровадження інтерактивних форм та методів навчання на уроках нестандартного типу», «Формування позитивних мотивів навчання», «Розвиток особистості засобами інтерактивних технологій», «Стимулювання креативності учнів засобами інтерактивних технологій», «Впровадження критичного мислення в навчально-виховний процес», «Ігрові технології в навчальній діяльності учнів початкових класів».

 

Виховна робота школи в 2018/2019 н.р. проводилась згідно з річним планом роботи школи з організації навчально-виховного процесу.

            Виховну роботу у школі координували директор школи Ткач Н.В. та заступник директора з виховної роботи Жежук Н.М., Тактинська О.Ю.

 Напрямками виховної роботи в 2018/2019 н.р. були:

- національно-патріотичне виховання;

- родинно-сімейне виховання;

- фізичне виховання;

- превентивне виховання;

- еколого-натуралістичне;

- художньо-естетичне;

- професійна орієнтація

Згідно з цими напрямками було сплановано виховну роботу в школі, класні керівники 1-11 класів, керуючись річним планом роботи школи, згідно з віковими категоріями учнів  спланували  роботу з класами, у яких кожен з напрямків виховної роботи  було реалізовано в різних заходах.

            Усі позакласні і позашкільні заходи планувались із залученням органів учнівського самоврядування «Дельта».

Пріоритетним напрямком виховної роботи було національно-патріотичне виховання. У навчальному закладі  проводиться певна робота щодо виховання у молодого покоління поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій. З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу, любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму , розвитку почуття відповідальності за майбутнє Батьківщини, громадської, загальнолюдської гідності сприяли традиційні свята та заходи, які були проведені із залученням батьківської громадськості.   

У закладі працює штаб НПВ, затверджено план роботи.  

У вересні було організовано згідно з рекомендаціями Свято «Посвята в першокласники», проведено перший урок  в 1-11 класах «У Європу з Україною в серці»;

 єдиний урок в рамках Тижня олімпійського руху «Ми пишаємося Україною, Україна пишається нами»; проведено диктанти до Міжнародного дня грамотності; єдиний урок до Дня міста «Славлю місто на Дніпрі»; відзначено День батька: створено проекти «Тато може!»; Всесвітній день миру: проведено акції «Голуб миру», «Квітка пам’яті», створено презентацію "Один день та ціла вічність", дебати "Світова напруга: крок до світової війни", організовано виставку видань літератури за темою, зустріч з воїнами АТО; День партизанської слави: проведено акцію «Доброго ранку, ветеране»,організовано виставку літератури за темою, проведено єдині уроки, конференцію "Рухи Опору під час Другої світової війни"; Всесвітній день туризму: проведено фотовернісаж «Відкриваємо Україну, Європу, світ»; Дні моря в Україні та День захисту малих рік: підготовлено проекти «Ріка мого дитинства» та «Теплі спогади відпочинку» Європейський день  мов: проведено конкурс стіннівок "Різноманітність мов",  проведено акцію «Доброго ранку по-європейськи»; День пам’яті подій у Бабиному Яру: проведено роботу дайджест-групою "Трагедія Бабиного Яру"(7-Б), конференцію "Питання Голокосту"(10Б),  круглий стіл"Бабин Яр: трагедія тільки євреїв?", створено презентацію "Трагедія Бабиного Яру та "бабиних ярів в Україні", стіну пам'яті ""Біль нашої пам'яті".

            У жовтні відзначено День захисника України, День українського козацтва: проведено свято «Ми нащадки козацького роду»(5-6), ««З сивих віків до сьогодення на захисті Батьківщини» (7-8), акцію «З вдячністю», веселі старти «Козацькі забави»(1-4), проведено фестиваль патріотичної пісні «Це -моя земля, це- моя країна»(1-4), єдині уроки «Відповідь нескореного народу»;

Відзначено Всесвітній день пошти: підготовлено проект «Історія в марках»;

Дні вигнання нацистських загарбників з Дніпра та України: організовано екскурсії до історичного музею.

            У листопаді проведено Тиждень української писемності та мови, відзначено День української писемності та мови: проведено конкурс ілюстрацій до книжок, українською мовою, створено скарбничку крилатих висловів "Через слово до серця", виставку соціальної реклами "Говори українською, бо вона рідна",  стіннівок "Вони зберегли мову для тебе", проведено довгострокову акцію "Говоримо українською в школі та вдома", флешмоб "Мова єднання", свято "Допоки є Шевченка мова, допоки Україна є",  "Краса української осені", конкурс читців "Ода українській мові", моніторинг "Чи знаю я рідну мову?", соціальне опитування про ставлення до рідної мови, диктанти, міні-твори про мову;

відзначено Всесвітній день дитини до Дня прийняття Конвенції ООН: проведено акцію «Ми діти однієї планети»; День Гідності та Свободи: проведено виховні години "Україна: незалежність, гідність, свобода", флешмоби "Україна єдина", "Україна-це Європа", створено виставку літератури "Від Революції Гідності до сьогодення", малюнків "Моя Україна прекрасна і сильна", колаж "Герої вільного народу", презентації "Тернистий шлях до свободи"; відкрито меморіальну дошку.

День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій: організовано виставку видань літератури за темою "День скорботи і пам’яті Голодомору в Україні", презентацію "Пам'ятаємо-не забудемо", покладання квітів до пам'ятного хреста жертвам голодоморів, проведено акцію "З Україною в серці", "Засвіти свічку", уроки-конференції "Жовтий князь", "Голодомор в Україні- геноцид українського народу".

            У грудні відзначено День прийняття Акта проголошення незалежності України (1991р), День Збройних Сил України: проведено спортивні змагання «Старти надій», вернісаж «Вони стоять на захисті Батьківщини», організовано виставку видань літератури за темою "Вірні сини Батьківщини", роботу дайджест-групи "Історія створення Збройних Сил України", перегляд фільму "Рейд",  проведено акцію "Листи героям", круглий стіл з воїнами АТО "Героїв стежина- від батька до сина", літературно-музичну композицію "На захисті рідної землі", покладено квіти на Алеї героїв, флешмоб "Не здолати Україну"; проведено Новорічні свята, дотримуючись українських традицій: День Святого Миколая, «Свято колядки», «Вечорниці».

             У січні відзначили День прийняття Указу президента «Про гімн України»: підготували презентацію «З історії створення Державного Гімну України»;  День Соборності України: проведено єдиний урок "На світі бвгато чудових країн, мені моя наймиліша", вікторину "Екскурс в історію", флешмоб "З Україною в серці", акцію "Ланцюг єдності", поетичні хвилинки "З Україною в серці", конференцію "День злуки-символ єдності", колаж "Україна: минуле, сучасне, майбутнє", презентацію "Славетний день в історії України", виставку "Славетні імена України", виставку малюнків "Я славлю свою рідну Вкраїну"; День пам»яті жертв Голокосту:організовано роботу дайджест-групи, перегляд фільму "Історія України. ХХ століття",виставку літератури "Ніколи більше...", підготовано презентацію "Трагедія. Історія. пам'ять", проведено круглий стіл "Свіча Голокосту не згасне", акцію "Голокост- шрам на серці людства"; День пам»яті Героїв Крут: проведено єдиний урок "Тобі,Україно моя, і перший подих, і подих останній", конференцію "Крути: подвиг і тагедія", літературні читання "Ми пам"ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Герої Крут. Міфи та реальність", віртуальну екскурсію до меморіального комплексу "Пам'яті Героїв Крут", флеш-моб "З Україною в серці".

        У лютому провели День козака: зробили виставку «З історії козацтва», галерею «Алея героїв Козаччини», провели фестиваль козацької пісні, спортивні змагання «Класні козаки»; колаж "Козацтво у мистецтві", виступ членів гуртка "Джура"; відзначили День ушанування учасників бойових дій на території інших держав: проведено єдиний урок "Пам'ять без кордонів", конференцію "уклін живим, полеглим-слава", створено Алею героїв "Хоробрим серцям присвячується", книжкову виставку "Я був на тій війні", круглий стіл "Зустріч поколінь", фестиваль  пісні " І в серці, і в пісні вам слава луна"; День пам*яті  Героїв Небесної Сотні: проведено круглий стіл "Біля мужніх схиляю коліна", виховні години "Герої нашого часу", поетичні читання "Україна більше за життя", виставку малюнків "Ми за мир", виставку літератури "Вони захищали Україну",покладено квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні; День рідної мови: підготовано виставку "Українською миліше", проведено конкурс читців про мову "Віночок українських поезій", проведено флеш-моб "Мова єднання", свято "Мова моя барвінкова", переглянуто виставу в театрі ім. Т.Шевченка; Всесвітній день екскурсовода: зробили фоторепортаж «По селах, містах, країнах та континентах»; "У світі багато цікавого", проведено вікторину "Галопом по Європі"; народження першої книги «Апостол»: провели акції «Живи, книго», «Книга в подарунок бібліотеці», екскурс «Сторінками прочитаних книг»; річницю Дня народження Лесі Українки: провели літературні читання; «Масляну» : провели Битву хорів на виконання української пісні; річницю створення Дніпропетровської області.

            У березні відзначили Шевченківські дні: підготували виставку «Сімейний томик Кобзаря», «У вінок великому Кобзареві», провели виховні години "Гордість української землі", флешмоб "Слухайте голос безсмертний Тараса"; День добровольця: виступ членів гуртка "Джура"; річницю Дня народження Івана Мазепи.

            У квітні відзначили Всесвітній день здоров»я, миру та розвитку; Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів: проведено дебати та конференцію "Місця примусового тримання під час Другої світової війни"; інформаційний портал «Це не забудеться ніколи»; Всесвітній день авіації та космонавтики: проведено виховні години"Україна- космічна держава", літературну вітальню "Ранок космічної ери", конференцію "Старт у космос"; 65 річницю з дня народження Квітки Цисик: літературно-музичний медіажурнал «Чарівна квітка України»; Міжнародний день пам'ятників та історичних місць: виставка "Нам є чим та ким пишатися"; алея «Славетні імена»; День пам'яті жертв Чорнобиля:проведено конференцію "Мужність та біль Чорнобиля", поетичні години "Пам'ять, пам'ять, живи! Без неї я нічого не значу", круглий стіл "Чорнобиль не має минулого часу"; річницю смерті гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного; річницю заснування Печерської лаври(1597р).

            У травні було проведено заходи до Дня пам»яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: проведено єдиний урок "Шляхами подвигу і слави", книжкову виставку "Немеркнуче світло великого подвигу", літературні читання "Ми пам'ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Ми вдячні вам за мирне небо", виставку малюнків "Ми за мир", фестиваль воєнної пісні, акцію "Доброго ранку, ветеране", змагання "Козацький гарт"; відзначено День Європи: створили колаж «Європа очима дітей»; День вишиванки: конкурс «Барвистий клас»,флешмоб «Взори вільних» День матері; Міжнародний день сім»ї: проведено свято "Наші досягнення разом" Міжнародний день музеїв: створено фотоколаж «Якби каміння  говорило»; День слов’янської культури та писемності (День пам»яті Кирила та Мефодія); Свято «Останній дзвоник».

            У червні заплановано відзначити День захисту дітей; День батька.

            Протягом року 2018/2019 н.р. учні закладу відвідали театр ім.. Т.Шевченка, театр опери та балету, молодіжний театр, де переглянули вистави української або світової класики у виконанні українських акторів.

            Протягом року учнями  було відвідано музей АТО, покладено квіти на Алеї Небесної Сотні, відвідано військову частину

            Із метою розвитку духовності та моральності школярів,  ознайомлення з історією рідного краю протягом року організовано екскурсії по місту, області, Україні, Європі.

            По місту було організовано екскурсії для учнів 1-их класів (68 осіб);

            с.Петриківку, с.Галушківка відвідали учні 1-их класів (43 особи), с.Василівка – 1-4 класи (134 особи);

            м.Запоріжжя, о.Хортиця – 2-3 класи (61 особа), м.Львів – 3-5 класи (60 осіб), м.Київ – 8-10 класи (22 особи), м.Чигирин, м.Черкаси – 5-10 класи (37 осіб), м.Харків – 1-4 класи (128 осіб), 5-9 класи (30 осіб), с.Петропіль – 1‑4 класи (45 осіб), до Карпат – 5,8 класи (20 осіб), м.Одеса – 3-6 класи (39 осіб), м.Умань – 5-9 класи (45 осіб);

            «Пригоди в Німеччині» - 6-11 класи (21 особа), «Вихідні в Празі та Дрездені» - 6-10 класи (9 осіб), «Пригоди в Прибалтиці» - 6 клас (2 особи), «Європейський уікенд» - 8-9 класи (9 осіб).

 

Аналіз роботи з питань запобігання дитячому травматизму, нещасних випадків, пропаганди здорового способу життя в 2018/2019 навчальному році

 

         З метою запобігання дитячого травматизму, нещасних випадків, пропаганди здорового способу життя в 2018/2019 навчальному році у  школі створено агітбригаду «За здоровий спосіб життя», яка передбачає заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння та не вживання підлітками наркотичних речовин.

            Із метою пропаганди здорового способу життя в школі організовано чітку та цілеспрямовану роботу з означеного питання:

- анкетування учнів;

- години спілкування;

- перегляд відеофільмів «Правда про наркотики», «Міфи і реальність про СНІД», «10 причин, через які ти не станеш наркоманом» тощо.

            Із метою пропаганди здорового способу життя в школі проведено тематичний тиждень «Тиждень здорового способу життя», протягом року проведено профілактичні уроки «Гігієна ротової порожнини» в 5-их класах, «Гігієна тіла» для дівчат 6-их класів, лікарем-наркологом «Небезпека від наркотиків, алкоголю та тютюну» в 10-их класах.

            Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть записи в відповідних журналах.

            З метою запобігання дитячого травматизму організовано викладання курсу «Основи здоров'я», проведення різних видів інструктажів та комплексу бесід зі школярами з профілактики усіх видів дитячого травматизму, в тому числі перед початком та після канікул. У навчальному закладі проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності», Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», Тиждень знань правил пожежної безпеки, Тиждень охорони праці, конкурси малюнків «Діти – проти насильства!», «Охорона праці очима дітей», «Моя сім’я - за безпеку дорожнього руху», виступ  загонів ЮІР та ДЮП,  оновлено схему безпечного маршруту до школи. Питання профілактики травматизму та нещасних випадків розглядалося на батьківських зборах та всеобучах (4 рази протягом року).

            Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги.

            У вересні 2018 року проведено з учнями вступні та первинні інструктажі, пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі!», під час якого проведені Єдині уроки безпеки дорожнього руху із залученням членів загонів юних інспекторів дорожнього руху, створено загони ЮІР, ДЮП, сплановано їх роботи на рік, проведено бесіди про небезпеку отруєння грибами та ягодами, сплановано та розпочато роботу з вивчення ПДР у новому навчальному році, правил безпечного перебування на залізниці

            У жовтні 2018 року в школі традиційно пройшов «Тиждень протипожежної безпеки».  Під час Тижня проведено вікторини, конкурси малюнків, виступи дружин юних пожежних, бесіди, години спілкування. Крім того, у жовтні – листопаді 2018 року проведено додаткові бесіди з профілактики нещасних випадків на воді та правил поводження з електрострумом. Крім того, після канікул та перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, безпечного перебування на залізниці, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

            У листопаді 2018 року в школі традиційно пройшов «Тиждень БЖД». Під час Тижня проведено конкурси, вікторини, години спілкування проведено бесіди про правила поведінки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами. 

            У грудні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіди про профілактику вірусних інфекцій, про культуру користування комп’ютером.

           У січні проведено Місячник безпечного користування газом.

 У лютому проведено Тиждень безпечного Інтернету, під час якого проведено бесіди про правила спілкування в Інтернеті, про небезпеку від мережі, про можливість маніпуляції учнями сторонніми особами, відзначено Всесвітній день безпечного Інтернету,  проведено бесіди про небезпеку під час ожеледиці.

             У березні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР,безпечного перебування на залізниці, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіду про інформаційну безпеку.

            У квітні проведено Тиждень БДР, під час якого проведено вікторини, виступи загону ЮІР, складено пам»ятки для учнів та батьків, проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, проведено День ЦЗ.

У травні проведено Тиждень БДР, проведено єдиний урок «Безпека на дорозі- безпека життя», Тиждеь охорони праці, проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

            У 2018/2019 навчальному році в школі  рівень травматизму  під час навчально-виховного процесу   порівняно з 2017/2018 навчальним роком зріс, тому продовжено чергування вчителів на коридорах, сходах. Проведено бесіди з учителями про якість чергування та відповідальність за дітей під час навчально-виховного процесу.

 

Під час навчально-виховного процесу

Невиробничого характеру

2017р.

1

0

2018р.

0

1

2019 р.

2

0

             У 2018/2019  навчальному році зафіксовано 2  нещасні випадки  з учнями під час навчально-виховного процесу (Гонюк М.) (7-А), Гулько М. (7І) під час гри в рухливі ігри на фізкультурі та на перерві. Нещасні випадки  розслідувано згідно з нормативними вимогами.

            Причинами травмування дітей під час навчально-виховного процесу є як порушення ними правил поведінки в школі, так і недостатній контроль з боку вчителів на уроках та чергових вчителів на перервах.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід:

- правила дорожнього руху ;

- правила протипожежної безпеки ;

- запобігання отруєнь;

- правила безпеки при користуванні газом;

- правила безпеки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами;

- правила безпеки на воді;

- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з  

 джерелами електроструму ;

-безпечний Інтернет;

-правила поведінки під час зустрічі з бродячими собаками та звірами;

-правила спілкування з однолітками, малознайомими людьми;

-безпечне дозвілля тощо

 

Аналіз роботи щодо попередження злочинності та правопорушень

серед неповнолітніх у 2018/2019 навчальному році

 

Щомісяця  проводилась робота з профілактики правопорушень. Організовувались зустрічі з лікарями, проводились лекції психологом школи Межанською О.М., з питань здорового способу життя, анкетування, опитування із питань превентивного виховання та запобігання насильству. До участі у таких заходах залучені працівники патрульної поліції, працівники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівники центру правової допомоги.

            У   навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2018/2019 н.р.,  проведено 5 планових та 4 позапланових  засідання .   Станом на 31.05.2019 року на внутрішньошкільному обліку знаходиться 2 учні: учень девіантної поведінки, а саме: Сербін Михайло (7-І клас, схильність до агресії, важкі стосунки з однолітками) та Ромашко Андрій  (8-А), паління, уживання спиртних напоїв, перебування в пізній час без супроводу дорослих).  З цими дітьми проводилась постійна робота класними керівниками, психологічною службою, наркологічним  постом, Радою профілактики, адміністрацією, ШОП. Було здійснено контроль за 6-А класом для налагодження стосунків між дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги.   

            Практичним психологом Межанською О.М. проводилася корекційна робота з учнем Даниленком В.,  який стояв  на  шкільному обліку СЖО.

            Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, щодня аналізується стан відвідування учнями навчального закладу. Проведено бесіди з батьками, діти яких пропускають заняття під час навчально-виховного процесу.

             Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговими вчителями та адміністрацією школи. Видано наказ  «Про стан відвідування учнями школи».

            Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Питання відвідування учнями школи заслухано на нарадах при директору.

            Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги та стоять на ВШО.

            Традиційним стало проведення в школі заходів із питань правового виховання та запобігання насильству. У  грудні 2018  року проведено Всеукраїнський тиждень права. Розроблено план заходів щодо його проведення та видано наказ «Про підсумки проведення Всеукраїнського тижня права», протягом року було заплановано заходи для реалізації проекту «Я маю право»: учні систематично готують презентації з правознавства, переглядають мультфільми на дану тематику, проводяться зустрічі зі спеціалістами з правознавства.

            Питання правової освіти, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських всеобучів (4 рази на рік), були залучені представники патрульної поліції, які провели профілактичні уроки у всіх класах на теми «Права дитини», «Профілактика булінгу», «Відповідальність за вчинки», проведено Всеукраїнський тиждень права, Тиждень здорового способу життя, систематично оновлювалися куточки правової освіти, наркологічного посту, проведено дебати та круглі столи на правову тематику та здорового способу життя.

            Незважаючи на певні позитивні зрушення, наявний стан правопорушень серед неповнолітніх вимагає продовження відповідної цілеспрямованої системної роботи серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

 

Аналіз роботи з дітьми пільгових категорій

У вересні 2018 року проведено громадський огляд умов проживання, виховання категорійних дітей. За підсумками в 2018/2019 навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує:

діти сироти та позбавлені батьківського піклування –4.

діти з багатодітних сімей – 82.

діти з малозабезпечених сімей – 2.

діти-інваліди – 9.

діти-чорнобильці – 8.

діти – переселенці – 15.

діти, батьки яких служать в АТО –22.

            Протягом року безкоштовно харчувались діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти батьки яких були або є учасниками АТО, діти-чорнобильці, діти-інваліди.

            Класні керівники та члени комісії протягом року  відвідали сім’ї опікунів, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і сім'ї, у яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання та перебування  в  сім'ї.

           За їх результатами складені акти з висновками та пропозиціями. У кожній сім'ї опікунів дітям створені сприятливі умови для навчання та виховання, утримання та оздоровлення.

         Умови, створені опікунами для дітей, стосунки між дітьми та опікунами, стосунки між  членами родини дають можливість зробити висновок, що всі опікуни ставляться до обов'язків, наданих їм державою, з відповідальністю.

          Діти, позбавлені батьківського піклування,  та діти-сироти забезпечені шкільною та спортивною формою. Протягом семестру забезпечувалися безкоштовними проїзними квитками.

            Протягом року здійснювався психологічний  супровід дітей пільгових категорій.

У шкільному дитячому оздоровчому таборі «Барвінок» оздоровились 80 дітей. 

Класні керівники та члени комісії протягом року  відвідали сім’ї опікунів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і сім'ї, в яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання та перебування  у  сім'ї.

           За їх результатами складені акти з висновками та пропозиціями. У кожній сім'ї опікунів дітям створені сприятливі умови для навчання та виховання, утримання та оздоровлення.

           Умови, створені опікунами для дітей, взаємини між дітьми та опікунами, стосунки між  членами родини дають можливість зробити висновок, що всі опікуни ставляться до обов'язків, наданих їм державою, з відповідальністю.

          Діти, позбавлені батьківського піклування,  та діти-сироти забезпечені шкільною та спортивною формою (Бунчук Ю. у 2018р, Головко Д. та Волнянська Є. у 2019р).

          Протягом року забезпечувалися безкоштовними проїзними квитками.

          Протягом року здійснювався психологічний  супровід дітей пільгових категорій.

Інформація про результат працевлаштування випускників 2018/2019 навчального року

           У 2018/2019 н.р. у КЗО «ССЗШ №22» ДМР   74 учні закінчили 9-ий клас.

З них залишилися навчатись у КЗО «ССЗШ 22» ДМР  63 учні,  перейшли на навчання до інших шкіл міста 2  учні, 3 учні до шкіл інших країн (Німеччина, Польща). Навчаються в технікумах, коледжах – 5 учнів, центрах професійно-технічної освіти-1. Довідки про навчання всіх учнів надано своєчасно.

        За підсумками 2017 /2018 навчального року 11 клас КЗО «ССЗШ №22» ДМР  закінчили 53 учні.

      За наданими довідками,  45 випускників  є студентами вищих навчальних закладів. З них:

11 – Національного гірничого університету, 

8- Дніпропетровського національного університету ім.. О.Гончара,

4-Дніпропетровського університету ім..А.Нобеля,

4-Дніпропетровської медичної академії

3-Дніпропетровська академія внутрішніх справ,

1-Києво-Могилянської академії,

3-Університет митної справи та фінансів,

1-Національного авіаційного університету,

1-Київського політехнічного інституту,

2-Київського лінгвістичного університету

1-Металургійна академія

7-Київського університету культури,

    0 випускників є студентами коледжів та технікумів.

    6 випускників стали студентами навчальних закладів за кордоном.

    1 учениця,якій уже виповнилося 18 років, працевлаштована.

 

Аналіз гурткової роботи

      Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей. Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я в 2018/2019 навчальному році в навчальному закладі  організована робота гуртків різноманітних напрямків:

            У закладі працюють гуртки з вивчення української, англійської, французької мов та інформатики за угодою з «Центом позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної ради.

      Було укладено угоди з ДЮЦ, спортивними асоціаціями та школами для розширення напрямків гурткової роботи на базі закладу. Так працювали гуртки:

-бальні танці

-карате-до

-бадмінтон

-шахи

-вишивка стрічками

-петриківський розпис

     Керівники гуртків разом з учнями брали участь конкурсах, виставках, фестивалях, у показових виступах, проводили відкриті заняття.

 

Аналіз участі у районних, міських обласних та всеукраїнських заходах

 

У 2018/2019 н. р. учні школи брали активну участь у  районних, міських обласних та всеукраїнських заходах: змаганнях, конкурсах, фестивалях:

участь в екологічному проекті «Квіти Дніпра» (8-Б),

участь в конкурсі відероликів  до Дня міста «Дніпро- місто щасливого дитинства» (11 класи);

участь у святковій  ході до Дня міста «I love Dnipro» (8-В, 10 учнів);

І місце у міському фітнес-марафоні (10 класи, 30 учнів);

2 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2007р.н.,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2006р.н.,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2005р.н,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2004р.н,

І місце у районному та міському конкурсі авторської пісні "На крилах пісень"(Кременчуцька Маргарита 7-І);

участь у Всеукраїнському уроці доброти (1-11);

участь в урочистих проводах призовників на строкову службу (10-А, 10 учнів);

участь в лекції-концерті в академії музики (10-Б,  25 учнів);

участь в урочистому заході до Дня захисника України (9-В, 10 учнів);

участь у легкоатлетичному пробігу «Миля миру» (10-А, 6 учнів);

участь у конкурсі плакатів «Молодь проти гендерного насилля»;

участь переможців 2018 р у презентації збірки «Собори наших душ»;

ІІІ місце у районному конкурсі «Формула успіху» (10 класи);

екскурсія до відділку поліції (10-Б, 9-Б);

участь у програмі виборів «Розвиток школи» (8-В, 5 учнів);

І місце в районному конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (4-А) Трофімова Н.Є.);

2 місце у міському конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (4-А) Трофімова Н.Є.);

участь у перегляді вистави «Сорочинський ярмарок» в рамках проекту «Безмежний світ театрального мистецтва» (10-Б, 25 учнів);

участь у районному конкурсі «Лідер-фест»(Михайлова Катерина),

6 переможців у районному конкурсі «Собори наших душ»,

6 переможців у міському конкурсі «Собори наших душ»,

перегляд вистави «Пригоди сніговиків» (1-4);

участь у міській  акції «Діти-дітям»,

участь у міській  акції «Від серця до серця»,

І місце в міській новорічно-різдвяній виставці "Різдвяна композиція»,

І місце в екологічній акції-конкурсі «Екоялинка» (1І);

І місце в конкурсі-фестивалі української народної пісні "Різдвяні дзвіночки - 2019"(5 учні),

участь у перегляді вистави у військовому ліцеї до Дня пам»яті героїв Крут,

участь у міському конкурсі «Зима в моєму місті» (10 учасників, 6 переможців);

3 місце у відбірковому турі міських змагань з футзалу,

2 переможці в міському конкурсі Шевченківської поезії "О слово рідне",

участь у лекції-концерті "Ми глинківці"(10-Б,3 учні),

ІІ місце у районних змаганнях «Козацький гарт»;

ІІІ місце в районному конкурсі «Відкрий для себе Україну»(6-А),

участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура") (10-А,Б),

участь в урочистій церемонії нагородження орденом "Народний Герой України"(10-Б),

фіналісти у міській військово-патріотичній спортивній грі "Прорив" ("Дніпровська звитяга")(11-А,Б),

6 переможців у міському конкурсі «Зоряне коло»,

1 переможець Всеукраїнського конкурсу імені Л. Українки "Змагаємось за нове життя",

1 переможець у Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка,

участь у квесті «Ігри країн Євросоюзу»,

1 місце у  міському мистецько-пізнавальному проекті  "Безмежний світ театрального мистецтва",

І місце в районному конкурсі учнівського самоврядування «Максима»,

участь у міському святі до Дня сім»ї «Ми разом за сім»ю»,

участь у міському фестивалі «Джура-Самар-Фест» (8-А,10-Б).

 

 

 

 

 

Матеріально-технічна база

 

 

 

Протягом 2018/2019 навчального року покращено матеріально-технічну базу.

Сучасний комп’ютерний клас для учнів 1-4 класів, який паралельно працює з  комп’ютерним кабінетом для 5-11класів, оснащено мультимедійним обладнанням.  У 85% навчальних кабінетів є комп’ютери,  4 кабінети оснащено інтерактивними  дошками.

           В рамках  реалізації  проекту підвищення енергоефективності в закладах освіти за рахунок коштів Європейського банку реконструкції та розвитку  спільно з Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища,  влітку 2019 року було проведено заміну старих дерев’яних вікон на металопластикові  в кількості 54 вікна. Роботи тривають. Також у проекті закладено встановлення індивідуального теплового пункту,  планується обстеження та утеплення фасаду  будівлі закладу освіти. Роботи виконуються якісно та у встановлені терміни.

В якості благодійної допомоги випускником нашої школи подаровано для актової зали 120 офісних стільців, загальна сума подарунку складає 54000 гривень. 

 За рахунок депутатських коштів було проведено реконструкцію спортивного майданчика, а саме: встановлення якісного сучасного покриття, огорожі, воріт, обладнання для гри в баскетбол (універсальне поле).

За рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, а також  в рамках програми НУШ у КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови » Дніпровської міської ради з 01 вересня по 31 серпня  2019 року було надано:

-  шафи для переодягання 4-х секційна (5-8 класи)  – 100 шт. -  388020 грн. 00 коп.

-  ноутбук Dell – 2 шт- 19 тис. 392 грн. (для учнів 1-А,Б класів );

 - приладдя навчальне з 16 найменувань – 3 компл. на суму 69984 грн. 00 коп.

-  медичний набір -  8 компл.;

- костюм спортивний  (для учнів пільгових категорій) – 2 шт на суму 1974 тис. 90 коп.

- форма шкільна для дівчат та хлопців (учні пільгових категорій) – 2 шт, на суму 3079 грн. 04 коп.

- ігрове обладнання (сухий басейн з гіркою - 1 шт, м’який модуль «кільце» -1 шт; м’який модуль « кісточки-пазли» - 5 елементів ) на суму 21616, 00 коп.

 

ВСЬОГО: 504 тис 065 грн.94 коп.

 

За рахунок допомоги благодійного фонду «Майбутнє освіти», з яким продовжує співпрацювати батьківська спільнота закладу освіти та громадські організації, протягом 2018/2019 навчального року (вересень 2018 – вересень 2019) було здійснено:

 • вересень - грудень 2018 року – цілодобова охорона школи
 • січень - серпень 2019 року - денна охорона школи
 • кабінети інформатики № 49;54 та  № 48(англійська мова) – цілодобова охорона
 • вересень 2018 – серпень 2019 року «кнопка» (група швидкого реагування) цілодобово
 • стилажі для книжок у бібліотеці – 19400 грн. 00 коп.
 • стінка меблева з шафами для індивідуального користування 4-х  секційний – 15000 грн. 00 коп. (к. 27 );
 • конвектор електричний – 3 шт, на суму -4554 грн. 00 коп. (каб. № 49, бібілотека)
 • заправка та обслуговування оргтехніки школи – 2060 грн.
 • електротовари для заміни розетах (проводи, шнури, розетки, виключателі, світильники для заміни у кабінетах 41, 42, 35,34,4, коридор хол ) – 6767,22 коп.
 • серветки для обідньої зали  – 1995,00 коп.
 • сантехніка (встановлення водонагрівача в туалетах І поверх, медичний кабінет № 13, поточний ремонт унітазів, заміна механізмів зливу води, кнопок) – 16172,54 коп.
 • участь вчителя української мови у фінальному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т. Шевченка в Києві  – 1663,51 коп.
 • будівельні матеріали, фарба, плитка для стелі (кабінет 41, 42, 35,34, 13,4,12, велика спортивна зала, сходи, ) – 24674,29 коп.
 • заміна жалюзі в медичному кабінеті

 

 

Протягом навчального року та влітку за ініціативи батьківської громади в якості благодійної допомоги вирішувались питання щодо безперебійного функціонування навчального закладу:

 • озеленення в рамках заходів щодо благоустрою пришкільної земельної ділянки (висадження троянд, форзицій, кущів бузка, горобини,  знищення карантинних рослин на прилеглій території закладу освіти)
 • заміна поламаних замків на дверях та виготовлення запасних ключів;
 • бензин для бензокоси восени, весною, влітку;
 • заміна поламаної сантехніки, ремкомплекти;
 • завезення шлаку для безпечного пересування подвір’ям школи під час зимового періоду;
 • поповнення запасів хлорантаіну,  дезінфікуючих  та засобів для чищення, серветок;
 • придбання бланків грамот та дипломів для нагородження учнів, які здобували перемоги протягом навчального року в предметних олімпіадах різних рівнів та конкурсах: школа, місто; різноманітних шкільних та позашкільних заходах тощо;
 • здійснено поточний ремонт комп’ютерної та оргтехніки;
 • подаровано інвентар для проведення Дня довкілля та підтримки санітарних норм подвір’я школи протягом весни-літа;
 • вивезено сміття та непотріб після заміни вікон;
 • полагоджено поламані меблі у кабінетах (столи, стільці, полиці, двері);
 • здійснено косметичний ремонт у кабінетах іноземної мови, історії ( кімната Бойової слави), географії,  пофарбовано підлогу та роздягальні у спортивних залах
 • пофарбовано двері у класних кімнатах, туалетах; маршові сходи, підвіконня ІІІ поверх коридор; колони у холі; пофарбовано ліве крило І поверх (каб. 8-5)  школи тощо.
 • придбано акустичну систему HL з кабелем та мікшерним пультом, радіосистемою загальною вартістю 18517 грн. 00 коп.
 • придбано набір меблів для кабінету англійської мови  - 5000, 00 коп. (к.16);
 • БФП Canon – 4700, 00 (к.9)
 • БФП Samsung– 3299, 00 (к.11)
 • комплект меблів ( антресоль) -10000,00 коп. (к.7)
 • комплект меблів ( шафа для одягу, книжкова шафа, шафа з відділенням для особистих речей ) – 19000, 00 ( к.27) ;
 • диванчик офісний 3 шт, загальна вартість 4500,00 коп. (к.51,37);
 • дошка маркерно-магнітна -1 шт; вартістю 1500, 00 коп. (к.27)
 • ноутбук НР -1 шт, вартістю 9116,00 коп.(к.16);

 

 

 

Здійснено протягом літа косметичні ремонтні роботи у навчальних кабінетах за ініціативи батьківської спільноти:

к.  1 (Ткач Н.В. – директор) – ремонтні роботи не проводились;

к.  2 (Буланова Т.В. - секретар ) – ремонтні роботи не проводились;

к.  3 (Данилова Р.Л.- ЗДНВР) – ремонтні роботи не проводились;

к.  4 (Миронова І.В. - ЗДНВР) – замінено освітлення; пофарбовано підлогу;

к.  6  (Смірнова О.І. - ЗДНВР) – пофарбовано підлогу;

к. 7 (Візир В.А.) – ремонтні роботи не проводились;

к.  8 (Петрушина В.В.) – пофарбовано підлогу;

к.  9 (Коломоєць А.А.) – пофарбовано підлогу, підвіконня, двері; відремонтовано;

к. 10 (Сімейкіна Л.І.) – ремонт жалюзі, ремонт покриття підлоги;

к. 11 (Хомич К.Ю.) – пофарбовано двері;

к. 12  (Левіна І.Л.) – пофарбовано підлогу;

к. 13 (медичний кабінет) – пофарбовано підлогу, відремонтовано освітлення, встановлені жалюзі;

к. 14 (Красильщик Т.А.) – пофарбовано підлогу; відремонтовано  світильники; 

к. 15 (Теліпко О.В.) – пофарбовано підлогу, підвіконня, двері, замінено старі світильники на LED;

к. 16 (Воронкіна Г.І.) -   пофарбовано підлогу;

к. 17 (Крюкова І.Ф.) – постелено лінолеум на підлогу, замінені шпалери

к. 18 (Судніцина Л.П.) – пофарбовано підлогу

к. 19 (Вантула О.С. – ЗДзАГР) – ремонтні роботи не проводились;

к. 20 (Скрипченко О.П.) – пофарбовано підлогу, двері; придбано маркерну дошку;

к. 21 (Аракелова О.Р.) – пофарбовано підлогу, двері, стіни; зроблено підвісну стелю;

к.  22 (Муштей Д.М.) – пофарбовано підлогу;

к.  23 (Камуліна Л.М.) – пофарбовано двері;

к.  24 (Шаляхіна О.О.) – пофарбовано двері, заміна шпалер;

к.  25 (Трофімова Н.Є.) – пофарбовано двері, підлогу

к.  26 (Щербій Г.П.) -  ремонтні роботи не проводились;

к.  27 (Помогайко О.В.) – ремонт світильників;

к.  28 (Миронова І.В.) – заміна світильників, фарбування підлоги 

к.  29 ( Бузинна Т.П.) – ремонтні роботи не проводились;

к.  30 (Богомазова А.В.) – пофарбовано підлогу;

к.  31 (Сінько Т.М.) – проведено ремонтні роботи підлоги з заміною покриття лінолеуму;

к.  32 (Калашнікова Т.І.) – пофарбовано підлогу, підвіконня, двері;

к.  33 (Костренко Г.Г.) -  пофарбовано підлогу, реставровано парти;

к.  34  (англійська мова) – пофарбовано підлогу, двері, встановлено LED світильники;

к. 35  (англійська мова) – проведено ремонт стін, поклейка шпалер, встановлення підвісної стелі з LED світильниками

к.  36 ( Ілющенко Л.М.) – ремонтні роботи не проводились;

 

к.  37 (Межанська О.М.) – пофарбовано двері; заміна ламп на підвісній стелі;

к.  41 (географія) – пофарбовано підлогу, двері; косметичний ремонт стіни ; встановлено підвісну стелю з LED світильниками, проведено ремонт підвіконня та зовнішнього відкосу під відливами;

к.  42 (Михайлова А.О.) – проведено поточний ремонт стін, фарбування підлоги, дверей, встановлення підвісної стелі з LED світильниками

к.  43 (Трактинська О.Ю.) – пофарбовано підлогу, замінено шпалери, відновлено підвіконня;

к.  44 (Скляр К.О.) – пофарбовано підлогу, встановлено МДФ панелі, пофарбовано шпалери ;

к.  45 (Мастіпанова А.А.) -  пофарбовано двері, оновлено шкільні меблі;

к.  46 (Ковальчук С.В.) –  ремонтні роботи не проводились;

к.  47 (Данилова Р.Л.) – пофарбовано підлогу, двері;

к.  48 (Швидка В.А.) – пофарбовано підлогу;

к. 49 (комп’ютерний клас 1-4 класи) – ремонтні роботи не проводились;

к.  50 (Кудрявцева О.О.) – ремонтні роботи не проводились;

к.  51 (Жежук Н.М.) – ремонтні роботи не проводились

к.  52 (Шелег Г.М.) – пофарбовано підлогу, відремонтовано меблі;

к.  53 (Гордієнко Г.П.) – пофарбовано двері, підлога;

к. 54 (Джежела О.О.) – пофарбовано підлогу, відремонтовано облаштування стін;

к.  55 (Ломако О.М.) – пофарбовано двері;

к. 56 (Курочкіна В.М.) – пофарбовано підлогу; встановлено панелі, оздоблено стіни;

к.  57 (Сидорук Н.В.) – проведено оздоблення стін (шпалери), встановлено ламінат-панелі ;

к. 58 (Шепель О.О.) – ремонтні роботи не проводились;

к. 60 (Богданов І.В.) – ремонтні роботи не проводились

к.  61 ГПД (Потапчук Ю.В.) – ремонтні роботи не проводились;

к.  62 (Самайловська Л.Ф.) – ремонтні роботи не проводились;

гімнастична зала (Непеотач А.А, Будко О.А.) –  підфарбовано сходи, підлога в роздягальнях, двері;

ігрова зала (Віліщук Т.С., Водяха О.В.) – пофарбовано підлогу, двері в роздягальнях;

актова зала - ремонтні роботи не проводились;

обідня зала їдальні – ремонтні роботи не проводились

хол – фарбування колон;

бібліотека – ремонтні роботи не проводились.

кабінет Захисту Вітчизни, тир  - ремонтні роботи не проводились;

цокольний поверх (роздягальні) – роботи з демонтажу дерев’яних конструкцій, заплановано демонтаж металевих конструкцій.