Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземних мов

   

Звіт директора за 2016/2017 н.р.

Шановні вчителі, батьківська громадськість, лідери шкільного самоврядування, місцева громадо!

 

        В основу діяльності загальноосвітнього навчального закладу покладено Конституцію  України.  Школа керується  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»,  Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ ст.)», наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, Національною доктриною освіти, Концепцією профільного навчання в школі ІІІ ступеня,  регіональними комплексними програмами, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти України”, новим Державними стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень початкової, основної і старшої школи, наказом МОН України від 31.10.2011 р № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів   1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положенням про Веукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 24.02.2016 № Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки», листом МОН України від 04.07.2017 № 1/3060; розпорядженням міського голови від 21.07.2017 № 12-21/7-рк «Про недопущення порушення трудової дисципліни та про дотримання правил етичної поведінки»;  Статутом КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР, затвердженим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради наказом від 14.12.2016р. № 295.

Школа має статус «національна». Учнями 1-11 класів опановуються україномовні програми. З 1994 року запроваджується поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз учні вивчають другу іноземну мову з п’ятого класу – німецьку та з десятого класу вивчають третю - французьку.  У 2016/2017 навчальному році таких класів нараховувалося 33 з кількістю учнів – 985. Середня наповнюваність класів складає 30 учнів. За останні три роки контингент учнів школи збільшився майже на 300 осіб. Успішність навчання школярів – 100%. Динаміка якості знань учнів

 

Рівень якості навчальних досягнень учнів:

 

Ланка

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/2017

І ступінь - початкова школа

78%

78%

77%

79%

81%

81%

85%

82%

84%

89%

ІІ ступінь – основна школа  

57%

56%

55%

58%

57%

56%

58%

57%

66%

65%

ІІІ ступінь – старша школа  

71%

71%

69%

71%

72%

71%

72%

73%

71%

70%

 

Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Створено умови для розвитку дітей з креативним мисленням, розвитку обдарованої особистості, максимального досягнення учнями прогнозованої результативності.    Учні школи активно взяли участь у предметних олімпіадах різного рівня.

       

Результативність участі в олімпіадах:

 

Олімпіади

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

Призери

районних

олімпіад

71

61

54

37

33

45

38

29

37

92

місця

Призери

міських

олімпіад

23

21

17

16

15

19

18

23

22

52 місця

Призери

обласних

олімпіад

6

7

6

6

5

21

3

2

3

6 місць

Призери Всеукраїнських олімпіад

-

-

-

2

-

2

-

-

-

1 місце

МАН

-

-

-

-

1

6

2

1

1

учасник

1

учасник

 

        Кількість медалістів:

 

 

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

Золота медаль

12

4

3

5

7

5

3

2

4

5

Срібна медаль

1

4

4

2

-

-

2

1

4

-

           

Усі претенденти на нагородження золотими медалями у 2016/2017 н.р. підтвердили свій рівень знань під час ЗНО (українська мова, математика, історія, англійська мова, німецька мова (Федіна Кристина – 200 балів на ЗНО), французька мова).

 

 

 

 

ДПА у формі ЗНО/

предмет

 

кількість учнів

високий рівень

достатній рівень

середній рівень

низький рівень

якість

українська мова

54

18 (33%)

27 (50%)

9 (17%)

-

83%

англійська мова

43

25 (58%)

15 (35%)

2 (5%)

1 (2%)

93%

Історія України

39

8 (21%)

13 (34%)

17 (45%)

-

55%

математика

16

5(31%)

5 (31%)

6 (38%)

-

62%

 

 

Підсумки вступу випускників до ВНЗ:

            За усним опитуванням випускників 11-х класів склали ЗНО у 2017 році на високий бал (від 180 до 200) 75%. Під час вступу до вишів обирали спеціальності, які користуються попитом на ринку України та Європи. Більшість обраних професій у 2017 році винесено ВУЗами лише на контрактні умови.

 

 

Основні завдання навчального закладу -  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу.

Одне з першочергових завдань, яке постає перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні його позитивного іміджу, створення школи сучасного типу, використання навичок та компетенцій 21 століття. Професійна поінформованість, мобільність, виконавча дисципліна, точність, правильність мови -  найхарактерніші риси для вчительського колективу. Вся структура роботи з педкадрами, її зміст ґрунтувався на діагностичній основі з урахуванням проблем педагогічної праці. Творчі звіти, сезон дидактичного театру, педагогічні консиліуми та психологічні семінари, методичні тижні з метою виявлення творчих здібностей учителів та учнів, творчі пошуки педагогів знайшли своє місце в роботі школи.

Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, спрямованістю на розвиток її кращих якостей і формуванням різносторонньої і повноцінної особистості.

Метою школи є забезпечення виховання морального та здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

 

Психологічна служба школи у 2016/2017н.р. спрямувала свою роботу на збереження й розвиток психічного здоров'я дитини в рамках системного підходу; психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків; своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках; діагностику (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку); корекцію здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень у особистісному розвитку учнів. Але більшу увагу психологічній службі необхідно  приділяти індивідуальній роботі з учнями, роботі з батьківською аудиторією, сумісній роботі психологів та вчителів школи.

Система роботи методичної ради школи  передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя.

Щороку вчителі доводять свій професіоналізм.

Протягом 2016/2017 навчального року:

 

Педагогічний колектив представив свою майстерність на УІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», де отримав диплом за високі досягнення і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та ввійшов до каталогу найкращих закладів України 2017 року.

Директор школи Ткач Н.В. нагороджена подякою від МОН України і творчого об’єднання «Соняшник» за підтримку проекту.

Навчальний заклад брав участь у пілотному проекті апробації завдань ЗНО для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови. Апробація проводилась з учнями 11 класів двічі: у березні і квітні 2017 р. Завдання надавались Регіональним центром оцінювання якості освіти для визначення рівня сформованості іншомовних мовних та мовленнєвих компетенцій.

На базі школи під керівництвом Сімейкіної Л.І. та Смірнової О.І., заступників директора з іноземної мови, традиційно працює регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови.

2017 рік оголошено  роком німецької мови. Школа співпрацює з Корпусом Миру, з «ГЕТЕ інститутом», з ресурсним центром «Вікно в Америку». Систематично відбувається листування з учнями із-за кордону; працюють робочі майстерні за участі англійських та американських лідерів; діє Євроклуб; не припиняється наполеглива робота над проектом «FACE TO FAITH» за підтримки Тоні Блера, проходить результативна співпраця з Американськими радами.

Переможцем міського, обласного конкурсу та лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2017» у номінації «Початкова освіта» стала Візир Валентина Анатоліївна, вчитель початкових класів, класний керівник 4-В класу;

Вчитель німецької мови Ломако О.М. виграла стипендію ГЕТЕ-інституту на навчання з 18.06.17 по 30.06.2017 на літніх інтенсивних курсах в м.Херсон.

Грамотою МОН України відзначено роботу Богомазової А.В., вчителя української мови та літератури.

Ткач Н.В та Миронова І.В. брали участь у Всеукраїнській конференції у м. Харкові за проектом «Інтелект України».

Джежела Олена Олександрівна, вчитель інформатики, за підсумками роботи вчителів даного фаху в місті, вдруге отримала запрошення на участь у пілотному проекті «ІТ-навчання вчителів інформатики та обдарованих учнів», спонсором якого є компанія Київстар. Вчитель разом з учнями нашої школи протягом  липня 2017 року перебували у літній ІТ-школі м. Івано-Франкіська;

вчителі української мови і літератури Богомазова Алла Вікторівна та Кудрявцева Олена Олександрівна підготували учнів 11-х класів до ДПА у формі ЗНО на високому рівні.

Вчителі іноземної мови (англійська, німецька, французька) разом з випускниками 11 класів мають високі досягнення під час предметних олімпіад, мовних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, що підтверджує статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови.

У 2017 році Помогайко О.В. та Калашнікова Т.І.,  пройшли курсову перепідготовку на Всеукраїнському рівні для впровадження у навчально-виховний процес у 2017/2018 н.р. програми «Інтелект України» у 5 та 6 класі.

Протягом навчального року всі вчителі кафедри іноземної мови систематично брали участь у семінарах спільно з Макмілан, Кембрідж та Оксфорд Юнівьосіті Прес.

Швидка Валентина Анатоліївна на базі школи продовжила керувати міською Асоціацією вчителів англійської мови. 15.09.16р.; брала участь в установчій нараді вчителів  іноземних мов міста щодо викладання іноземної мови у 2016/2017 н.р. Вчитель доповідала за темою “Проведення міжнародних конференцій для розвитку соціокультурних та комунікативних компетенцій; у веб-конференції  для вчителів англійської мови “Головні напрямки розвитку англійської мови в Дніпропетровській області” (ДОІППО); вчитель брала участь у Восьмій міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2017” та робила доповідь під час науково-практичної конференції “Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мовам у сучасних закладах освіти”;  з 23-25 лютого 2017 у місті Києві  брала участь у Всеукраїнській конференції випускників програми TEA за темою “Компетентістний та змістовний підходи у навчанні”, організованій Американськими Радами Посольства США;  надрукувала статтю “Дженерейшн Глобал – глобальна шкільна програма Фундації Тоні Блера – активна в багатьох школах країн світу” у науково-методичному альманасі “Нива Знань” №4,2016;  керувала міжнародним проектом із загальноосвітньою державною школою Н.K.Баді (Індія). Учні 8-11 класів досліджували планету Марс, робили презентації, доповіді, постери та відеоматеріали разом з вчителями біології Костренко Г.Г. та фізики Гордієнко Г.П.

Під час зимових канікул наші вчителі Крюкова І.Ф., Левіна І.Л.,    Швидка В.А, Теліпко О.В. стали учасниками методичних семінарів, проведених спільно з представниками Макмілан на базі ДОУНБ, з питань мотивації вивчення англійської мови серед учнів старшої школи.

Методист компанії “Фоліо Букс” Наталя Ляшко ознайомила вчителів школи з новітніми методами у галузі викладання англійської мови та навчально-методичною літературою видавництва, провела тренінг за підручником “Он Скрін”.

Вчитель англійської мови Красильщик Тетяна Анатоліївна надрукувала статтю “Роль англійських пісень в залученні та мотивації учнів” у науково-методичному альманасі “Нива Знань” №1, 2017 та відвідала семінар – тренінг для вчителів англійської мови середніх шкіл та ВНЗ м. Дніпра за темою “Розвиток навичок та вмінь говоріння у навчанні англійської мови”, (Університет ім. А.Нобеля).

22.11.16р  методист міжнародного освітнього центру компанії Пірсон-Дітненал Майкл Хадсон провів демонстраційний урок із запровадженням сучасних комунікативних підходів до навчання англійської мови на базі підручника “Фокус”

22.11.16р. Дніпровська міська Асоціація провела засідання вчителів англійської мови, під час якої обговорювалась міжнародна програма “І-твінін”

5.04.17р. Міська Асоціація вчителів англійської мови провела на базі КВНЗ ”ДОІППО” Всеукраїнську конференцію за темою “Як навчити учнів умінням комунікативного спілкування на уроках англійської мови у 21 столітті “ Конференцію відвідали вчителі англійської мови Красильщик Т.А. та Швидка В.А.

Іноземна мова

            Сумісна робота вчителів та учнів за підсумками навчального року  має перемоги на різних рівнях.

Про високу якість навчально-виховного процесу на уроках іноземних мов свідчать результати участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з іноземних мов:

Англійська мова

-          міська олімпіада - 15 переможців

-          обласна олімпіади - 2  призери

Німецька мова

-          районна олімпіада з німецької мови - 16 призових місць.

-          міська олімпіада - 8 призових місць.

-          обласна олімпіада  - 1 призове місце

-          Всеукраїнська олімпіада -  1 місце

Французька мова

-          міська олімпіада  - 1 учениця посіла 3 місце.

Учнів підготували такі вчителі: Смірнова О.І., Сімейкіна Л.І.,    Ломако О.М., Крюкова І.Ф., Курган Н.Ю., Левіна І.Л., Шепель О.О., Шепель І.О., Курочкіна В.М., Сидорук Н.В.,       Смілянець А.Л.

 

26 листопада 2016 року 385 учнів школи 2-11 класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови “Гринвіч”. 76 учнів здобули призові місця: 18 учнів отримали золотий сертифікат, 41 - срібний сертифікат та 17 учнів - бронзовий сертифікат.

Учні 11-х класів брали участь у тестуванні рівня англійської мови з аудіювання. Мальцев Петро (5-Б), Алєксєєва Рита (5-Б) успішно здали міжнародний екзамен Флаєз Кембрідж Ян Льонез.

За результатами Міжнародного мовного іспиту сертифікат рівня В2 з англійської мови має випускниця 11 класу Шайтанова Алевтина та сертифікат рівня В2 з французької мови Ющенко Олена.

Маємо 3 переможці міжнародної програми “Флекс”, яка фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки. Учні 10-х класів Калашнік Ірина, Плахотній Олексій та Бровкіна Валерія протягом 2017/2018  будуть безкоштовно навчатись в  школах США.

Вчителі англійської мови плідно співпрацюють з міжнародним проектом “Дженерейшн глобал”. Учні 8-11 класів брали участь у 2 міжнародних відео конференціях за темами “Екологія” (21.12.16р.) та “Мир і примирення” (22.02.17р.), писали  власні блоги, коментували блоги інших учнів на вибрану тему. В лютому місяці протягом 4 тижнів учні писали блоги з учнями Індонезії за темою “З ким би я примирився”, “Хто надихає мене на примирення”. За активну участь учнів у проекті Дженерійшн глобал школа учні та вчителі нагороджені срібними сертифікатами.

Учителями іноземної мови в початковій школі успішно реалізується міжнародний проект “Міксіке в Україні”. Проект організований за підтримки Програми розвитку Міністерства освіти і науки України. Проект сприяє розширенню можливостей розвитку он-лайн навчання. 62 учні перших класів зареєстровано на платформі. Вчителі   Помогайко О.В. та Красильщик Т.А.  створюють інтерактивні вправи відповідно до віку і інтересів учнів, які учні виконують он-лайн. Вчитель Помогайко О.В. нагороджена сертифікатом за перемогу в проекті.

Протягом року школа активно співпрацювала з інформаційно-ресурсним центром “Вікно в Америку” при Дніпропетровській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія. Спільно провели тиждень іноземних мов. Напередодні Різдва і Нового року керівник центру “Вікно в Америку” Світлані Усенко було надано запрошення взяти участь у Тижні іноземних мов на базі школи. Вона зустрілася з п’ятикласниками, розповіла школярам про американські різдвяні традиції, зимові розваги, звірів, яких можна зустріти в Арктиці. Два уроки учні дивилися слайд-шоу та відео-файли, повторювали за диктором нові слова, відповідали на питання. На кінець зустрічі учням було запропоновано своєрідну арт-терапію – намалювати малюнки зимово-різдвяної тематики. Лунала музика, діти малювали і співали пісні, які їм знайомі “Джингл Белз”, “Ві віш ю е Мері Кресмес”. Свій  гарний настрій школярі відобразили на папері. Кожний проявив свої творчі здібності, розмальовуючи зимові малюнки і кожна дитина залишила захід з малюнком-подарунком для своїх батьків. Для учнів 5-х класів було цікаво дізнатися про Різдво та про зимові активні розваги.

24 травня 2017 року керівник інформаційно-ресурсного центру Світлана Усенко провела захід для учнів 7-х класів за темою “З любов’ю до України”.

Учні 10-х класів мають закордонних друзів через листування. Протягом року відбувся обмін дружніми листівками з закордонними друзями з Тайваня, Фінляндії, Німеччини, Японії, Білорусі. Планується продовжити участь у програмі посткросін.ком, яка підвищує комунікативні компетенції та розширює кругозір учнів.

Учениця 8-Б класу Еліна Бондаревська та учениця 5-Б класу Наталія Алмазова стали переможцями творчого конкурсу “Сторітайм” з англійської мови від видавництва Експрес Паблішін в Україні. (“Найкращий сценарій – Еліна Бондаревська, поетичний підхід – Наталія Алмазова).

27.09 .2016 року було організовано зустріч з Еріком та Іриною Кнеллер з Австралії. Дітям було цікаво поспілкуватися з носіями мови та дізнатися про культуру англомовної країни.

06.10.16р.  Кріс Пеаде представник школи Канади, Ванкувер, Вища школа Бодвел зустрівся з учнями 10-х класів.

01.12.16р. відбулась зустріч учнів 10-11 класів із представником Коледжу Белербі,  м. Брайтон (Великобританія) Джозефом Ноалзом.

Традиційно проведено тиждень іноземних мов, в рамках якого учні школи брали участь у різних заходах: вечорі старшокласників, іграх, конкурсах, вікторинах, тематичних святах та виставках до річниці народження Вільяма Шекспіра.

Учениці 10-Б класу Калашнік Ірина, Красовська Анастасія та Дубовікова Вікторія стали переможцями у творчому конкурсі Експрес Презентейшн. Учні склали власну презентацію за темою “Чому моя школа унікальна”.

Учні 6-11 класів взяли активну участь у міжнародному творчому конкурсі з написання есе Райт он! Україна, який організували волонтери Корпусу Миру.

27 січня учні 9-10 класів відвідали НВК №144 “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій” з нагоди Дня вшанування жертв Холокосту. Учні підготували презентації, ознайомили з найбільш відомими пам’ятниками  Холокосту світу, читали вірші та розповідали зворушливу історію сім’ї Анні Франк. Учні школи №144 підготували цікаву інформацію про традиції та звичаї єврейського народу. 12 травня в рамках міжнародної програми Дженерейшн глобал учні 144 школи були запрошені до нашої школи для обговорення актуальної теми “Екстремізм у світі”. Зустріч проходила у формі діалогу. Учні обох шкіл запланували продовжити партнерські стосунки у наступному році.

Гуманітарні дисципліни

Протягом 2016/2017 року вчителі кафедри гуманітарних дисциплін працювали над створенням україномовного середовища, національним та патріотичним вихованням учнів.
           Проведено свято для старшокласників «Українські вечорниці» під керівництвом учителя Кудрявцевої О.О. при допомозі усіх вчителів кафедри. Свято до Дня української писемності та мови «Допоки є Шевченка мова, допоки Україна є» (учитель Богомазова А.В.). Випущено тематичні газети учнями 6-10 класів (учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.)
          Проведено шкільний конкурс читців віршів про рідну мову у 5-11 класах (до Дня української писемності та мови)(учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.)
          Підготовлено шкільні олімпіади з української мови, конкурс знавців рідної мови                    ім. П.Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка.

          За результатами шкільної олімпіади 5 учнів узяли участь у районній, міській, обласній олімпіаді з української мови.

 

Переможці:

-          Тютюнник Катерина (7-Б) - І місце (вчитель Данилова Р.Л.),

-          Калашнік Ірина (10-Б) – І місце (вчитель Богомазова А.В.),

-          Сирота Єлизавета (9-В) – ІІ місце (вчитель Кудрявцева О.О.),

-          Кущ Софія (7-Б) – ІІІ місце (вчитель Данилова Р.Л.).

-          Калашнік Ірина посіла ІІ місце (місто), ІІІ місце (область)                            (Богомазова А.В.).

Маємо переможців у Міжнародному мовно-літературному конкурсі                                             ім. Т.Шевченка. Переможці у районному, міському, обласному (заочному) турах Калашнік Ірина (10-Б) - І місце, Михайлова Катерина (8-Б) - І місце (вчитель Богомазова А.В.).  Калашнік Ірина посіла І місце в обласному турі та ІІІ -  в Україні. Михайлова Катерина посіла ІІ місце в області, І місце в Україні. Обидві учасниці  нагороджені дипломами МОН. Михайлову Катерину було запрошено на нагородження до м.Канева на Чернечу гору, де учениця отримала цінний подарунок. За підсумками даного конкурсу Михайлова Катерина за наказом МОН України протягом навчального року буде отримувати стипендію Президента України.

Вчителі підготували переможців районного та міського літературних конкурсів «Собори наших душ».  Увійшли до чергової однойменної збірки: Кривогуз   Анастасія (11-А) (вчитель Богомазова А.В.), Перерва Інна (11-А) (вчитель Богомазова А.В.), Федіна Кристина (11-А) (вчитель Богомазова А.В.), Михайлова Катерина 8-Б  (вчитель Богомазова А.В.), Горошко Катерина (8-А) (вчитель Кудрявцева О.О.), Андріященко Поліна (8-А) (вчитель Кудрявцева О.О.), Кременчуцька Маргарита (5-Б) (вчитель Кудрявцева О.О.).

13 учнів узяли участь у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика.

Переможці:

-          Алмазова Анастасія (5-Б) – 2 місце (Данилова Р.Л.)

-          Кузьміних Маргарита 6-Б – 3 місце (Жежук Н.М.)

-          Тютюнник Катерина (7-Б) – 3 місце (Данилова Р.Л.)

-          Михайлова Катерина (8-Б) – 1 місце (вчитель Богомазова А.В.)

-          Горошко Катерина (8-А) – 3 місце (Данилова Р.Л.)

-          Сирота Єлизавета (9-В) – 3 місце (Кудрявцева О.О.)

-          Сливка Софія (9-В) – 2 місце (Кудрявцева О.О.)

-          Калашнік Ірина (10-Б) – 1 місце (Богомазова А.В.)

-          Мамітько Юлія (10-В) – 3 місце (Данилова Р.Л.)

-          Адамська Поліна (11-А) – 3 місце (Богомазова А.В.)

-          Корлюк Олександр (3-В) – 2 місце (Шаляхіна О.О.)

-          Візир Даша (4-В) – 2 місце (Візир В.А.)

-          Волошина Єлизавета (4-Б) – 3 місце (Петрушина В.В.)

у міському етапі Калашнік Ірина посіла І місце, Михайлова Катерина - ІІ місце

у обласному етапі Калашнік Ірина посіла ІІ місце (Богомазова А.В.).

 

У районному конкурсі «Зоряне коло» перемогли: 

-          Прийма Олександр (10-Б) – 1 місце (вчитель Богомазова А.В.)

-          Недава Софія (9-А) – ІІ місце (вчитель Богомазова А.В.)

-          Кривогуз Анастасія (11-А) – ІІ місце (вчитель Богомазова А.В.)

-          Тютюнник Катерина (7-Б) – ІІ місце (вчитель Богомазова А.В.)

-          Скиба Ірина (4-А) – ІІ місце (вчитель Бузинна Т.П.) 

-          Кременчуцька Маргарита (5-Б) – ІІІ місце (вчитель Кудрявцева О.О.)

-          Візир Даша (4-В) – ІІІ місце (вчитель Візир В.А)

-          Палагута Аліна (10-Б) – ІІІ місце (вчитель Богомазова А.В.).

-          Прийма Олександр посів І місце у міському конкурсі.

 

У районному конкурсі «О слово рідне»

-          Палагута Аліна (10-Б) – ІІІ місце (вчитель Богомазова А.В.) 

-          Недава Софія (9-А) – ІІ місце (вчитель Богомазова А.В.). Недава Софія була запрошена для участі у марафоні безперервного читання віршів Т.Шевченка біля пам’ятника молодого поета.

 

У регіональному конкурсі «Змагаймось за нове життя» (ім. Лесі Українки) учні    10-Б класу Красовська Анастасія, Прийма Олександр, Калашнік Ірина посіли І місце, у міжнародному етапі Прийма Олександр у номінації «Декламація» посів І місце, Калашнік Ірина у номінації «Твір» ІІІ місце. Подяку отримали директор школи Ткач Н.В. та вчитель Богомазова А.В. за творчий пошук і високопрофесійну підготовку молоді до конкурсу від міжнародного благодійного фонду «Здоров’я майбутнього». Автором відеозйомки була учениця 10-Б класу Дубовикова Вікторія.

Вчителі української мови та літератури, що атестувалися, провели відкриті уроки та заходи з використанням новітніх технологій: «Бетховен українського слова» у 10-Б класі – Богомазова А.В, «Т.Г.Шевченко «Катерина» у 9-В класі (вчитель Кудрявцева О.О.)

Яскравим був флешмоб до Дня рідної мови, в якому взяли участь учні 6-Б     (Жежук Н.М.), 6-В (Ілющенко Л.М.), 7-А (Шевцова І.Г.), 7-В (Богомазова А.В.),                9-В (Кудрявцева О.О.), 10-Б (Ломако О.М.). Підготували учнів до заходу дівчата 7-В класу (вчитель Богомазова А.В.)

82 учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», 54 учні – у «Соняшнику». 1-І клас отримав подяку за активну участь у конкурсі (вчитель             Сінько Т.М.). 7 учнів продемонстрували високі знання на регіональному рівні. 

Суспільствозначі дисципліни

Кафедра суспільствознавчих наук активно  працювала над національно-патріотичним вихованням підростаючого покоління, над глибокими знаннями історії України, рідного краю, вивчали правові питання тощо.

Проведено традиційний захід до Дня Миру.

6 жовтня 2016 року в учнів 9-В класу відбулася зустріч з учасником АТО, викладачем ДНУ з кафедри історії України Репаном Олегом Анатолійовичем. Викладач розповів дітям з історичної точки зору про події в АТО, про героїзм українських військових, які, як і він, вчора займалися мирними справами, а вже сьогодні відстоюють незалежність кордонів нашої держави.

            09 жовтня відбулися дебати для «новачків» – учнів 9-их класів. Для них учні 10-Б класу підготували дебати-тренінг за темою «Конституція повинна бути зрозумілою для всіх».

Напередодні осінніх канікул учні 11 – Б класу  Данільєв Микита, Флягіна Настя, Лєбєдєва Софія та Чернишенко Олексій вдало виступили у Міському заході – історичному квесті. Подія розпочалась біля будівлі Будинку-музею Д. Яворницького, а сам захід проходив на території парку ім. Т.Шевченка.

Під час Тижня місцевого самоврядування, з 10 по 17 жовтня 2016 року, в 9-их класах проходили презентації органів місцевого самоврядування. Діти з натхненням виступали, захищаючи свої проекти, знайомлячи з програмою дій організацій, гаслами, символікою. Найактивнішими були учні 9 – Б класу.

19 листопада на базі СЗШ № 37 відбувся районний захід «Круглий стіл» за темою «Від Революції Гідності до держави гідності». В заході активну участь брали учні і нашої школи. Учениці 11- А класу Кривогуз Анастасія та Фєдіна Кристина розповідали про один з важливіших етапів Революції Гідності.

20 листопада 2016 року на першому уроці проходив загальношкільний захід, в якому брали участь учні 9 – 11 класів, присвячений подіям на Майдані з листопада 2013 року по лютий 2015 року.

У листопаді 2016 року відбулися дебати у трьох 9-их класах за темами « Справжні патріоти купують тільки українське» та « Насилля серед молоді - це вплив суспільства, а не родини». Всі класи підготували по 4 команди та своїх тайм-кіперів. Спікери підготувалися по-різному, але серед усіх можна вибрати 2-3 команди дебатерів. Головне, що «новачкам» сподобалося грати, усі жваво обговорювали та аналізували ігри.

Протягом 2 тижнів учні нашої школи переписувалися з однолітками зі США та Індії, обговорюючи права дітей, право на релігію, питання толерантності. Активну участь узяли учні 10–А  та 9 –Б класів.

Дайджест-група 8–В класу 24 листопада виступала перед учнями початкової школи з оглядом подій Голодомору.

            27 листопада учні 10 – Б класу та 11 – Б класу проводили захід, присвячений пам’яті жертв Голодомору.

Усі учні старших класів брали активну участь у Всеукраїнському Тижні права.

11 грудня дайджест-група із учнів 9-Б та 10-их класів виступала перед учнями початкової та середньої школи. Діти брали участь в правових конкурсах. Слухали цікаві повідомлення про права дітей, дивились мультфільми та презентації на правову тематику.

На 2 уроках поспіль, учениця 10 – Б класу Фоменко Ліна проводила з однокласниками конкурс на знання прав. Питання були різноманітного напрямку: на знання алгебри, географії, історії. Перемогла команда, капітаном якої була Палагута Аліна (10-А клас).

З 22 по 26 листопада пройшов конкурс листівок. Учні 9-10 класів готували листівки за інтересами творчими групами на тему «Право». Роботи були виконані різними мовами, висвітлюючи знання з правознавства: розповідаючи про відомих правозахисників, права дітей, громадян України та, навіть, про права тварин. Діти використовували державну символіку, Петриківський розпис, фото та ілюстрації за темою. Перше місце посів за висновками журі (учні 11 класів)  9-В клас, який створив свою газету на тлі прапору України та оздоб Петриківським розписом. ІІ місце – учні 10 – Б класу, які висвітлили питання прав тварин, а ІІІ місце посіли учні 9-Б класу, які виконали свою стіннівку у вигляді яблуневого дерева.

            10 грудня 2016 року, у День прав людини, на базі СЗШ № 16 відбувся районний захід - Круглий стіл за темою «Студенти-правознавці - школярам», в якому активну участь брали учениці нашої школи – Вощана Аліса(11-Б клас) та Фєдіна Кристина(11-А клас). Учениці жваво обговорювали питання, що стосуються сім’ї, родини, батьків і дітей.

Скрипченко О.П. під час осінніх канікул провела екскурсію та відвідала зі своїм класом Закарпаття. Діти побували у пам’ятних місцях України, побачили старовинні замки.

Дуже вдало Скрипченко О.П. провела День козака.

11 грудня, в завершальний день Тижня права, до учнів 9–Б класу прийшла приватний юрист, мама учениці,  Рязанцева Алла Федорівна. Вона розповіла цікаві моменти з життя юриста, дала фахове пояснення щодо основних юридичних спеціальностей та провела екскурсію до кращих юридичних ВУЗів України. Зробила акцент на тому, що учні нашої школи мають привілей, вивчаючи іноземні мови, отримати диплом міжнародного стандарту в ВУЗі та зробити кар’єру, навіть, за кордоном.

29 січня 2016, у роковини трагічної події для нашої України, учні 11-А класу брали участь у районному заході  - Марафоні  «День памяті героїв Крут» на базі СЗШ № 2. Ведучі – Бондаренко Карина та Флягіна Анастасія.

У березні команда нашої школи з учнів 10 – Б, 9 – А та 9 – Б класів, брала участь у міському квесті на журналістському факультеті ДНУ. Учні отримали нагороду за артистичність.

На початку квітня Скрипченко О.П. брала участь з учнями 6-7 класів в Міжнародному конкурсі «Лелека». Учні отримали два третіх місця та дипломи учасників конкурсу.

16 квітня на базі кафедри політології ДНУ учні 9 – А класу брали участь в обласній вікторині «Україна та ЄС». Всі дуже задоволені своїм виступом, новими знайомствами та ІІ місцем.

З нагоди Дня Європи в школі пройшов ряд заходів. Роботу дайджест-груп за темою "Декларація Шумана" було проведено 16-17 травня 2017 року. Проведено  серед учнів      9-их класів урок–диспут за темою "Що для України значить співпраця з Євросоюзом".     17 травня було проведено  дебати учнями 10-Б класу за темою «Позиція Європейського Союзу щодо України є позитивною». Треба зазначити, що кожен учень має активну життєву позицію та переймається майбутнім нашої країни.

Математика, фізика, інформатика

Розвиток природничо-математичних наук в Україні є традиційним. Наша школа приділяє особливу увагу цьому напрямку. Предметні кафедри постійно удосконалюють та відновлюють форми та методи навчання, залучають до цього процесу учнів та батьківську громадськість.

Керівник кафедри вчителів математики Шелег Галина Миколаївна щороку має запрошення на роботу експертної комісії з перевірки робіт ЗНО. Результативність її роботи за 2016/2017 навчальний рік:

районна олімпіада

-          Астаф’єв Денис, 7-Б   (І місце)

-          Курова Марія, 8-А (ІІІ місце)

міська та обласна олімпіада

-          Астаф’єв Денис, 7-Б   (ІІ місце). Учень у кінці навчального року успішно склав вступні іспити до Ліцею інформаційних технологій і був зачислений до навчання.

Протягом березня 2017 року учні 9-В класу під керівництвом вчителя Шелег Г.М.  працювали над проектом «Перетворення площини». З метою профорієнтації було проведено зустріч з завідувачем кафедри статистики ДНУ ім. О.Гончара професором  В.М.Турчиним

Виступила вчитель на обласному семінарі на базі ДОІППО «Використання проектних  технологій у роботі вчителя математики з метою поліпшення знань» ; брала участь у конкурсі «Сучасний урок», є призером міського етапу.

Школа працює у проекті «Інтелект України». Вчитель викладає математику за цим проектом.

Перемоги учнів на олімпіадах та різноманітних конкурсах у 2016/2017 навчальному році має вчитель математики Ковальчук Світлана Василівна та          Джежела О.О.:

-          ІІ місце в районній олімпіаді з математики – Волошин Т., 6-Б кл.

-           І місце в міській та обласній олімпіаді з математики – Борисенков Д., 7-В кл.   (у співпраці з Джежелою О.О.)

-          38 учнів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”.

В рамках роботи над науково-методичною проблемою “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики” було проведено інтерактивні уроки в 5-6-х класах на тему “Практичне вивчення геометричних фігур”.

Вчитель фізики Гордієнко Галина Петрівна працює над темою : «Втілення   інтерактивних методик  уроках фізики», що приносить вагомі результати для школи гуманітарного напрямку:

-          1 етап олімпіади з фізики - 3 переможці.

-          2 етап олімпіади з фізики – 2 переможці.

-          Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» - 8 переможців

-          Інтерактивний урок астрономії за участі американського волонтера «Dnipro – Space capital of Ukraine».

-          Інтерактивний урок астрономії за участі американського волонтера «Dnipro – Space capital of Ukraine».

-          Захист проектів на уроках фізики

Джежела Олена Олександрівна використовує метод проектів, спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційної технології вирішення завдань, формування навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів у своїй навчальній, а потім професійної діяльності. За останні два роки учні Олени Олександрівни досягли високих результатів на  рівні міста, області, України. До проекту були залучені учні 8; 10 класів. Учні 8 класів показали найкращі результати (http://info22school.blogspot.com/p/blog-page_27.html ) Курова М.,  Котляр З., Третьяк О.

Кращі роботи учнів10 класів http://info22school.blogspot.com/p/blog-page_27.html

Колабін Є. , Маслов Р., Бровкіна В., Мамітько Ю. , Бабіч К.,Музичук Г.

            Вчитель на базі школи керує роботою ІТ- школи за програмою «Школяр-програміст», Структурне програмування (Комарицька А. , Федючук Т. , Шелег М. , Яцун А. , Гура Б ., Харб Д. )

Учні успішно закінчили перший курс навчання, пройшли два інтенсиви з вивчення об’єктно-орієнтованого навчання і мають право навчатися програмувати під Android у літній ІТ-школі.

Активно та результативно учні разом з учителем приймали участь у обговоренні книги «МІСТО СТАРТАПІВ» та у першому всеукраїнському марафоні з програмування «ХАКАТОН»

У 2017 році у конкурсі «Кенгуру» взяли участь 272 учні, з них 42% отримали сертифікати доброго й високого рівня

Природничі дисципліни

Школа майбутнього уявляється як школа всебічного, передусім духовного, розвитку особистості, якій притаманні екологічний світогляд, екологічне мислення, екологічна культура, мораль, етика. Саме тому, істотною складовою системи виховання стає екологічне виховання, без якого не мислиться стійкій, життєстверджувальний розвиток суспільства.

В цьому навчальному році кафедра досягла певних успіхів у роботі з обдарованими учнями, отже маємо переможців міських олімпіад з біології (Сирота Єлизавета -3 місце) та з хімії (Максін Стас - 3 місце).

Щодо районних олімпіад:

Біологія:

-          Сирота ----------  9-В - І місце (Вчитель Шевцова І.Г.).

-          Сливка ---------9-В - ІІ місце (Вчитель Шевцова І.Г.).

-          Пушков Валерій  8-В - ІІ місце (вчитель Костренко Г.Г.).

Хімія:

-          Адамська Поліна 11-А - І місце – (вчитель Калашникова Т.І.)

-          Максін Стас 10-А – І місце – (вчитель Калашникова Т.І.)

-          Русін Роман 9-В – ІІІ місце (вчитель Калашникова Т.І.)

Географія:

-          Мамітько Юлія 10-В – 1 місце (вчитель Калашникова Т.І.)

-          Чорний Антон 11-А – 1 місце (вчитель Калашникова Т.І.)

-          Вовк Денис 11-А- ІІІ місце (вчитель Калашникова Т.І.).

-          Пушков Валерій 8-В – І місце (вчитель Богданов І.В.).

-          Оніщенко Анна  9-А – І місце (вчитель Богданов І.В.).

 

Кафедра брала участь в екологічних акціях:

Грамотою за охорону природи відзначено ЗНЗ міста і нашу школу також за категоріями:

-          «За творчий підхід у створенні новорічної композиції»

             -    «Різдвяні композиції з природних матеріалів»

             -    трудова акція «Годівничка»:

Міський конкурс «Вода – джерело життя» у  номінації  «Крапля води в об’єктиві» стали переможцями: (Ганько Єгор 5-Б), номінація «Мультимедійна презентація» (Смілянський Олексій 5-Б), номінація «Вірші» (1-І Інтелект), номінацю «Оповідання з діалогом «Розмова з краплиною води» (Кременчуцька Маргарита 5-Б) -  визначено абсолютними переможцями (керівник Калашникова Т.І.).

Всеукраїнський конкурс «Виростити найкращий кристал». Брали участь 5-Б клас (Ганько Єгор) та 10-А (Музичук ).

 

Протягом навчального року  організовано та проведено на високому рівні екологічні акції:

- турбота за природою;

- еко-відео (соціальні ролики 10А);

- еко-творчість (годівнички,  вся школа);

- еко-фест (І місце у Дніпрі);

- еко-акція «Збережи дерево» (збір макулатури);

- еко-акція «Батарейки»;

- свято зимуючих птахів

- акція «Збережемо першоцвіт».

            Звіт підготовлено в паперовому та електронному вигляді, представлено на огляд батьківській громадськості та мешканцям мікрорайону.

            Кафедра брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок», де є срібні призери Пушков Валерій (8В клас) та Смілянський Олексій (5-Б клас), та в Сьомій Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» (координатор Гри – Богданов І.В.) . Призерами є Кісенко Володимир 7-А клас – Диплом І ст., Пелипенко Марія, Зав’ялова Поліна 6 кл , Єршова Анна 9-А кл – Дипломи ІІ ступеня, Гришина Анастасія 8 кл. та Оніщенко Анна 9-А кл.- Дипломи ІІІ ступеня. Крім того, 19 учнів нагороджено Грамотами з різних природознавчих дисциплін та 17 учнів отримали Сертифікати учасника Гри.

Кафедра працює над попередженням інфекційних захворювань та профілактикою хвороб цивілізації. Отже, до «Тижня здорового способу життя» вчитель Калашникова Т.І. провела відкритий урок у 10-А, 10-Б класах «Отрута в гламурній пляшці», виступ «Дайджес-груп».

Практичне і стратегічне значення екологічних досліджень набуло особливого значення у ХХІ столітті у зв’язку з розвитком глобальної екологічної кризи.

Метою кафедри є: виховати екологічно свідомих громадян України, які в майбутньому зможуть екологічно масштабно мислити та захищати природне середовище.

 Вчителі, учні та батьки школи активно провели День довкілля у квітні. Під керівництвом вчителів та батьків діти здійснили акцію «Прикрасимо рідну землю своїми руками», до якої було залучено учнів 1-11 класів (висадили дерева, принесені до школи, придбали та посадили велику кількість живців і багаторічних квітів, чим  прикрасили та омолодили територію школи.   

Кафедра запропонувала на 2017/2018 рік до дня Землі проведення акції «Світ природи та екології». Учні збирають матеріали для участі в конкурсах екологічного спрямування (фотографії та малюнки, складаються вірші та оповідання).

Продовжується  плідне співробітництво кафедри природничих дисциплін з Малою Академією Наук (МАН) – вчитель Костренко Г.П. та учениця Музичук Анна (10-А клас).

У квітні до річниці Чорнобильської катастрофи проведено заходи, присвячені цій трагічній даті. З 16-26 квітня 2017 року тривала виставка-огляд плакатів до дня Чорнобильської трагедії; для учнів 9-10 класів проведено бінарний урок «Радіація. Зло чи користь» ( вчитель КалашніковаТ.І.).

Кафедра поставила завдання на наступний навчальний рік укласти та випустити методичний посібник разом із Ліцеєм з посиленою військовою підготовкою м.Дніпра         (Калашникова Т.І., Шевцова І.Г.); запропонувати  вчителям біології та хімії міста на базі нашої школи провести семінар «Значення бінарних уроків» (Калашникова Т.І.,       Шевцова І.Г.); продовжити працювати над проектними методиками; взяти участь у МАН (Шевцова І.Г.), створити екологічну мапу України ( Калашникова Т.І.).

Розвивальні дисципліни

Основи здоров’я.

Найбільша цінність суспільства – людина, її здоров’я. Останнім часом  у світі відбувається багато подій, які загрожують безпеці людей, їхньому здоров’ю та життю. Сучасна людина повинна бути підготовленою до надзвичайних ситуацій, мати певні знання з основ здоров’я і безпеки життєдіяльності, уміти на практиці захищати своє життя, надати потрібну допомогу.     Вчитель Шевцова І.Г. вчить школярів правильно реагувати на різні небезпеки, підбираючи для заняття способи та засоби діяльності. У 2016/2017 навчальному році  вчитель разом з учнями  впроваджувала проект «Вчимося жити разом» (Європейський Союз та Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ) в Україні, який працює з листопада 2015 року. Проект з розвитку життєвих навичок та надання психо-соціальної допомоги дітям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Цей курс було упроваджено в рамках викладання предмету «Основи здоров’я».

         Було проведено тренінги для учнів 5-9 класів на різну тематику. Також учнями

5-х класів був створений проект «З повагою до вчителів», який був презентований на святі 8 Березня. Цього року було розроблено багато інформаційних буклетів: «Поради тим, хто хоче стати довгожителем», «Це повинен знати кожен», «Пам’ятка поведінки в різних ситуаціях» тощо.

Фізична культура.

Також домінуючим напрямком у вихованні  здорового способу життя  учнів школи є фізичний розвиток та оздоровча спрямованість. Це дає можливість покращити самопочуття учнів. Вчителі фізичної культури використовують на уроках метод варіативних (змінних) навантажень, де вибірково перевіряється виконання домашнього завдання. Теоретичні знання повідомляються учням на кожному уроці згідно  з навчальним матеріалом, а також відповідно до вимог техніки безпеки під час проведення занять. Традиційно проходять музичні рухливі перерви у холі школи рід керівництвом вчителів фізичного виховання.

Протягом року учні школи (різних вікових категорій) брали участь у всіх заходах і змаганнях згідно плану спортивно – масової роботи:

-          проведення тижня «Олімпійського руху»

-          участь у благодійній акції легкоатлетичний - пробіг « З вірою у серці»;

-          « Фітнес-марафон - Штурм»

-          з техніки пішохідного туризму (І місце – район )

-          Шкіряний м’яч ( ІІІ місце – район)

             -    «Козацький гарт» (ІІ місце у районні)

             -     участь у районних змаганнях  з  флорболу;

             -     Вікторині «Знавці Олімпійського руху»;

-  Шкільний захід серед 5-х класів, присвячений дню козацтва «Козацькі вихиляси»;

             -    участь у районних змаганнях  з  баскетболу;

             -    участь у районних змаганнях  «Старти надій» ( ІІ місце – район)

             -  участь команди у районних змаганнях «Шкільні Ігри Дніпра з настільного тенісу»;

             -   участь у районних змаганнях «Шкільні Ігри Дніпра з шахів» (ІІ місце    Астафьєв Д.)

             -    участь у  міській легкоатлетичній естафеті до 9 Травня

            Обслуговуюча праця.

Головним завданням на уроках вчителя обслуговуючої праці Аліфанової Лілії Іванівни є  засвоєння  і застосування знань, умінь та навичок  для творчого розв’язування проблем. Під її керівництвом учні заглиблюються у світ, який створюють своїми руками, набувають естетичний смак, отримують знання про застосування різних матеріалів природничого та штучного походження у житті.

Власні роботи представляли на конкурс у 2016-2017 н.р., приймали участь в олімпіаді з обслуговуючої праці різного рівня:

Переможці міського конкурсу-виставки «Крок у майбутнє»

-          Оніщенко Анна 9-А – номінація «Аксесуари для інтер’єру»

-          Трубарова Діана 8-А – номінація «Предметний дизайн»

-          Трубарова Діана 8-А – номінація «Дизайн одягу і аксесуарів»

-          Бондаренко Карина 11-Б – номінація «Арт дизайн»

 

Брали участь у районому конкурсі:

-          І місце Бондаренко Карина 8-А – номінація «Вишивання хрестиком»

-          І місце Костенко Лада 7-В клас –номінація «В’язання гачком»

-          І місце Лейко Олександра 8-Б клас – номінація «Вишивка стрічками»

-          ІІ місце Костенко Лада 7-В клас – номінація «В’язання гачком»

Працює постійно діюча виставка для учнів та батьків.

Музичне мистецтво.

Сьогодні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на застосування нових засобів навчання, які ґрунтуються на використанні інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ).

Головним завданням у  вчителя музики Скрипченко Оксани Петрівни є виховання відповідальної креативної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, котра вміє критично мислити і опрацьовувати різноманітну інформацію і використовує набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем. У 2016/2017 навчальному році  Оксана Петрівна поставила перед собою такі цілі та завдання: змінити традиційні форми організації роботи на уроці та в позаурочний час, педагогічні засоби, методи взаємодії з учнями, батьками, колегами, композиторами та іншими. У своїй діяльності вчитель  використовувала такі форми та методи інноваційного навчання:

-          інтерактивні методи

-          інформаційно–комунікативні технології

-          ігрові технології.

Вчитель разом з учнями протягом року  брали участь та перемагали у конкурсах за темою: 

               -    авторська пісня « На крилах пісень» міський конкурс ( переможець Луньова А. Калашнік І. 10-Б клас – І місце)

              - «Немає іншої Вкраїни, немає іншого Дніпра» ( обласний конкурс туристичної пісні 8-В клас І місце)

              - концерт для ветеранів « Ніхто не забутий, ніщо не забуте»;

              - міський конкурс «Зоряне коло» вокал ( Кременчуцька Маргарита ІІ місце)

              - участь у районному конкурсі-фестивалі дитячої творчості;

              - участь у районному конкурсі «Зоряне коло» Найдьон К. - І місце, Місаїлова Х. -ІІ місце, Кременчуцька М. –ІІ місце, Скоба А., Андріященко П., Гамій В., Луньова А., Камлик Ф., Шевченко К. – ІІІ місце.

              - регіональний конкурс шкільних малюнків «Мої права» (Шабатура Софія –І місце).

Початкова школа

У 2016/2017 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемним питанням: «Створення навчального середовища щодо успішної соціалізації особистості молодшого школяра». За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, узагальнення результатів та виявлення недоліків щодо якості освіти школярів початкової ланки зібрано та проаналізовано інформаційно-статистичні матеріали,  зроблено аналіз успішності кожного учня. З’ясовано, що програмовий матеріал учні 1-4 класів засвоїли на достатньому та високому рівні. Виконання програм реалізовано відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

За підсумками районного і міського Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика серед  3-4 класів:

-          3 класи: Корнюк О. (3-В) – ІІІ місце(район)

-          4 класи: Візир Д. (4-В) – ІІ місце (район), Волошина Л.(4-Б) – ІІІ місце (район).

Регіональний тур з усного рахунку «Міксіке» - Гур’єва Дар’я (4-В) –  ІУ місце, Корнюк Олександр (3-В) – І місце. 4-В клас увійшов в п’ятірку кращих класів області на онлайн етапах змагань з усного математичного рахунку Вчитель Візир В.А.).

З 2012 року початкова школа працює за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». У 2016/2017 навчальному році учні 4-В класу (вчитель Візир В.А.) завершили курс початкової школи. За рішенням батьківської громадськості класу, підтримки адміністрації та вчительського колективу навчального закладу продовження роботи у проекті триватиме у середній ланці.

За рішенням педагогічної ради для учнів 2-4 класів проводяться шкільні олімпіади з української мови та математики. Переможців нагороджено грамотами на звітних батьківських зборах у травні 2017 року.

Активну участь учні 2-4 класів приймають у Всеукраїнських конкурсах «Гринвіч», «Кенгуру», «Патріот», «Соняшник», «Бобер».

Широко застосовується серед учителів початкових класів участь у професійному конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний урок». Їх досвід надруковано у Всеукраїнському збірнику.

У 2016/2017 навчальному році за підтримки адміністрації школи, кафедри вчителів початкових класів, батьківської громадськості маємо переможницю професійного конкурсу «Вчитель року - 2017» у номінації «Початкова освіта» - Візир Валентину Анатоліївну.

За підсумками навчального року молоді вчителі кафедри початкової освіти (Коломоєць А.А., Палуб Ю.В., Муштей Д.М.) значно підвищили свій професійний рівень, що було відзначено на засіданні методичного об’єднання вчителями-наставниками та вказано на недоліки у професійній діяльності Кучеренко А.С.

Адміністрація школи приділяє велику увагу сумісній роботі школи та ДНЗ. План співпраці на 2016/2017 навчальний рік з ДНЗ виконано.

 

             Виховна робота школи в 2016/2017 н.р. проводилась згідно з річним планом роботи школи з організації навчально-виховного процесу.

            Напрямками виховної роботи в 2016/2017 н.р. були:

- національно-патріотичне виховання;

- родинно-сімейне виховання;

-фізичне виховання;

- превентивне виховання;

-еколого-натуралістичне;

-художньо-естетичне;

-професійна орієнтація.

Згідно з цими напрямками було сплановано виховну роботу в школі. Класні керівники 1-11 класів, керуючись річним планом роботи школи, згідно з віковими категоріями учнів  спланували  роботу з класами, у яких кожен з напрямків виховної роботи  було реалізовано в різних заходах.

     Усі позакласні і позашкільні заходи планувались із залученням органів учнівського самоврядування «Дельта».

Пріоритетним напрямком виховної роботи було національно-патріотичне виховання. У навчальному закладі  проводиться певна робота щодо виховання у молодого покоління поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій. З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу, любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму , розвитку почуття відповідальності за майбутнє Батьківщини, громадської, загальнолюдської гідності сприяли традиційні свята та заходи, які були проведені із залученням батьківської громадськості.      

У вересні було організовано згідно з рекомендаціями Свято «Перший дзвоник», проведено перший урок  в 1-11 класах; єдиний урок в рамках Тижня олімпійського руху «Ми пишаємося Україною, Україна пишається нами»; єдиний урок до Дня міста; акцію «Запали свічку» до Дня поминання полеглих за Україну в усіх війнах та боях; відзначено Всесвітній день дітей; Всесвітній день миру: проведено акції «Голуб миру», «Квітка пам’яті», створено презентацію "Один день та ціла вічність", дебати "Світова напруга: крок до світової війни", організовано виставку видань літератури за темою, зустріч з воїнами АТО; День партизанської слави: проведено акцію «Доброго ранку, ветеране»,організовано виставку літератури за темою, проведено єдині уроки, конференцію "Рухи Опору під час Другої світової війни"; проведено екскурсії до кімнати бойової слави; Всесвітній день туризму: проведено фото вернісаж «Відкриваємо Україну, Європу, світ»; Дні моря в Україні та День захисту малих рік: підготовлено проекти «Ріка мого дитинства» та «Теплі спогади відпочинку», День європейських мов; проведено конкурс стіннівок "Різноманітність мов", зустріч з австралійським ученим, гостями з Європи; День пам’яті подій у Бабиному Яру; проведено роботу дайджест-групою "Трагедія Бабиного Яру"(7Б), конференцію "Питання Голокосту"(10Б), екскурсію до музею Голокосту в Мінорі (9В), круглий стіл"Бабин Яр: трагедія тільки євреїв?", створено презентацію "Трагедія Бабиного Яру та "бабиних ярів в Україні", стіну пам'яті ""Біль нашої пам'яті".

                        У жовтні відзначено День захисника України, День українського козацтва: проведено свято «Ми нащадки козацького роду»(5-8), акцію «З вдячністю», веселі старти «Козацькі забави»(1-4), проведено фестиваль патріотичної пісні «Це - моя земля, це - моя країна»(1-7); Дні визволення Дніпра та України; організовано екскурсії до історичного музею.

                     У листопаді проведено Тиждень української писемності та мови, відзначено День української писемності та мов: проведено конкурс ілюстрацій до книжок, українською мовою, створено скарбничку крилатих висловів "Через слово до серця", виставку соціальної реклами "Говори українською, бо вона рідна",  стіннівок "Мова - генетичний код кожної нації", проведено довгострокову акцію "Говоримо українською в школі та вдома", флешмоб "Мова єднання", свято "Допоки є Шевченка мова, допоки Україна є",  "Краса української осені", конкурс читців "Ода українській мові", моніторинг "Чи знаю я рідну мову?", соціальне опитування про ставлення до рідної мови, диктанти, міні-твори про мову; відзначено Всесвітній день дитини до Дня прийняття Конвенції ООН: проведено акцію «Ми діти однієї планети»; День Гідності та Свободи: проведено виховні години "Україна: незалежність, гідність, свобода", флешмоби "Україна єдина", "Україна-це Європа", створено виставку літератури "Від Революції Гідності до сьогодення", малюнків "Моя Україна прекрасна і сильна", колаж "Герої вільного народу", презентації "Тернистий шлях до свободи"; День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій: організовано виставку видань літератури за темою "День скорботи і пам’яті Голодомору в Україні", презентацію "Пам'ятаємо - не забудемо", покладання квітів до пам'ятного хреста жертвам голодоморів, проведено акцію "З Україною в серці", "Засвіти свічку", уроки-конференції "Жовтий князь", "Голодомор в Україні - геноцид українського народу".

        У грудні відзначено День прийняття Акту проголошення незалежності України (1991р), День Збройних Сил України: проведено спортивні змагання «Старти надій», вернісаж «Вони стоять на захисті Батьківщини», організовано виставку видань літератури за темою "Вірні сини Батьківщини", роботу дайджест-групи "Історія створення Збройних Сил України", перегляд фільму "Рейд",  проведено акцію "Листи героям", круглий стіл з воїнами АТО "Героїв стежина - від батька до сина", літературно-музичну композицію "На захисті рідної землі", покладено квіти на Алеї героїв, флешмоб "Не здолати Україну"; проведено Новорічні свята, дотримуючись українських традицій: День Святого Миколая, родовід Діда Мороза.

         У січні відзначили День прийняття Указу президента «Про гімн України»; День Соборності України: проведено єдиний урок "На світі багато чудових країн, мені моя наймиліша", вікторину "Екскурс в історію", флешмоб "З Україною в серці", акцію "Ланцюг єдності", поетичні хвилинки "З Україною в серці", конференцію "День злуки-символ єдності", колаж "Україна: минуле, сучасне, майбутнє", презентацію "Славетний день в історії України", виставку "Славетні імена України", виставку малюнків "Я славлю свою рідну Вкраїну"; День пам»яті жертв Голокосту: організовано роботу дайджест-групи, перегляд фільму "Історія України. ХХ століття", виставку літератури "Ніколи більше...", підготовлено презентацію "Трагедія. Історія. пам'ять", проведено круглий стіл "Свіча Голокосту не згасне", акцію "Голокост - шрам на серці людства"; День пам’яті Героїв Крут: проведено єдиний урок "Тобі, Україно моя, і перший подих, і подих останній", конференцію "Крути: подвиг і трагедія", літературні читання "Ми пам’ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Герої Крут. Міфи та реальність", віртуальну екскурсію до меморіального комплексу "Пам'яті Героїв Крут", флеш-моб "З Україною в серці".

        У лютому провели Тиждень козака: зробили виставку «З історії козацтва», галерею «Алея героїв Козаччини», провели фестиваль козацької пісні, спортивні змагання «Класні козаки»; колаж "Козацтво у мистецтві", виступ членів гуртка "Джура"; відзначили День ушанування учасників бойових дій на території інших держав: проведено єдиний урок "Пам'ять без кордонів", конференцію "Уклін живим, полеглим - слава", створено Алею героїв "Хоробрим серцям присвячується", книжкову виставку "Я був на тій війні", круглий стіл "Зустріч поколінь", фестиваль  пісні " І в серці, і в пісні вам слава луна".

День пам’яті Героїв Небесної Сотні: проведено круглий стіл "Біля мужніх схиляю коліна", виховні години "Герої нашого часу", поетичні читання "Україна більше за життя", виставку малюнків "Ми за мир", виставку літератури "Вони захищали Україну",покладено квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні.

 День рідної мови: підготовлено виставку "Українською миліше", проведено конкурс читців про мову "Віночок українських поезій", проведено флеш-моб "Мова єднання", свято "Мова моя барвінкова", переглянуто виставу в театрі ім. Т.Шевченка.

            Всесвітній день екскурсовода: зробили фоторепортаж «По селах, містах, країнах та континентах»; "У світі багато цікавого", проведено вікторину "Галопом по Європі"; народження першої книги «Апостол»: провели акції «Живи, книго», «Книга в подарунок бібліотеці», екскурс «Сторінками прочитаних книг»; відсвяткували річницю Дня народження Лесі Українки: провели літературні читання; свято «Масляна» : провели Битву хорів на виконання української пісні.

Відзначили річницю створення Дніпропетровської області.

        У березні пройшли Шевченківські дні: підготували виставку «Сімейний томик Кобзаря», «У вінок великому Кобзареві», провели виховні години "Гордість української землі", флеш-моб "Слухайте голос безсмертний Тараса".

            День добровільця: виступ членів гуртка "Джура"; річницю Дня народження Івана Мазепи.

       У квітні відзначили Всесвітній день здоров’я, миру та розвитку; Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів: проведено дебати та конференцію "Місця примусового тримання під час Другої світової війни"; Всесвітній день авіації та космонавтики: проведено виховні години "Україна - космічна держава", літературну вітальню "Ранок космічної ери", конференцію "Старт у космос".

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць: виставка "Нам є чим та ким пишатися".

День пам'яті жертв Чорнобиля: конференція "Мужність та біль Чорнобиля", поетичні години "Пам'ять, пам'ять, живи! Без неї я нічого не значу", круглий стіл "Чорнобиль не має минулого часу".

Вшановано річницю смерті гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного; річницю заснування Печерської лаври(1597р).

      У травні було проведено заходи до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: проведено єдиний урок "Шляхами подвигу і слави", книжкову виставку "Немеркнуче світло великого подвигу", літературні читання "Ми пам'ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Ми вдячні вам за мирне небо", виставку малюнків "Ми за мир", фестиваль воєнної пісні, акцію "Доброго ранку, ветеране", зустріч з членами організації "АЗОВ", змагання "Козацький гарт".

Відзначено День Європи; День матері; Міжнародний день сім’ї: проведено свято "Наші досягнення разом".

Міжнародний день музеїв: створено фотоколаж «Якби каміння  говорило…»; День слов’янської культури та писемності (День пам’яті Кирила та Мефодія)/

Урочисто пройшло свято «Останній дзвоник», випускний вечір .

        У червні відзначили День захисту дітей; День батька; День Конституції

       У березні створено штаб національно-патріотичного виховання, затверджено план роботи.

          Протягом року учні закладу відвідали театр ім. Т.Шевченка, театр опери та балету, молодіжний театр, театр МНС,  де переглянули вистави української або світової класики у виконанні українських акторів; подорожували разом з учителями Україною та Європою.

        Аналіз роботи з питань запобігання

дитячому травматизму у 2016/2017 навчальному році

 

З метою запобігання дитячого травматизму організовано викладання курсу «Основи здоров'я», проведення різних видів інструктажів та комплексу бесід зі школярами з профілактики усіх видів дитячого травматизму, в тому числі перед початком та після канікул. У навчальному закладі проведено «Тиждень безпеки», День цивільної оборони, Дні та Місячники безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», Тиждень знань правил пожежної безпеки, конкурси малюнків «Діти – проти насильства!», «Охорона праці очима дітей», «Моя сім’я - за безпеку дорожнього руху», виступ  загонів ЮІР та ДЮП,  оновлено схему безпечного маршруту до школи. Питання профілактики травматизму та нещасних випадків розглядалося на батьківських зборах та всеобучах       (4 рази протягом навчального року).

Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги.

У вересні 2016 року проведено з учнями вступні та первинні інструктажі, пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі!», під час якого проведені Єдині уроки безпеки дорожнього руху із залученням членів загонів юних інспекторів дорожнього руху, створено загони ЮІР, ДЮП, сплановано їх роботи на рік, учні 1-4 класів переглянули виставу театру МНС «Запобігти, врятувати, допомогти», проведено бесіди про небезпеку отруєння грибами та ягодами, сплановано та розпочато роботу з вивчення ПДР у новому навчальному році.

У жовтні 2016 року в школі традиційно пройшов «Тиждень протипожежної безпеки».  Під час Тижня проведено вікторини, конкурси малюнків, виступи дружин юних пожежних, бесіди, години спілкування. Крім того, у жовтні – листопаді 2016 року проведено додаткові бесіди з профілактики нещасних випадків на воді та правил поводження з електрострумом. Крім того, після канікул та перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

У листопаді 2016 року в школі традиційно пройшов «Тиждень БЖД». Під час Тижня проведено конкурси, вікторини, години спілкування проведено бесіди про правила поведінки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами. 

            У грудні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіди про профілактику вірусних інфекцій, про культуру користування комп’ютером. Крім того, у грудні розпочато вивчення правил безпечного користування залізницею

            У січні проведено Місячник безпечного користування газом.

            У лютому проведено Тиждень безпечного Інтернету, під час якого проведено бесіди про правила спілкування в Інтернеті, про небезпеку від мережі, про можливість маніпуляції учнями сторонніми особами, відзначено Всесвітній день безпечного Інтернету,  проведено бесіди про небезпеку під час ожеледиці.

У березні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіду про інформаційну безпеку.

У квітні проведено Тиждень БДР, під час якого проведено вікторини, виступи загону ЮІР, складено пам’ятки для учнів та батьків, проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, проведено День ЦЗ.

У травні проведено Четвертий глобальний тиждень БДР, проведено єдиний урок «Безпека на дорозі - безпека життя», проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

          У 2016/2017 навчальному році контингент учнів в школі  збільшився, рівень травматизму  під час навчально-виховного процесу   порівняно з 2015/2016 навчальним роком підвищився, тому посилено чергування вчителів на коридорах, сходах. Проведено бесіди з учителями про якість чергування та відповідальність за дітей під час навчально-виховного процесу.

 

Рік

Під час навчально-виховного процесу

Невиробничого характеру

2014р.

1

1

2015р.

1

1

2016р.

3

3

 

У 2016   навчальному році зафіксовано 3  травми  з учнями під час навчально-виховного процесу (Гомовичем М.(2В) під час гри в рухливі ігри на перерві, Сторожук А.(2А) під час гри в рухливі ігри на перерві, Федорчуком С. (10Б) штовхнув однокласник). Зафіксовані випадки  розслідувано згідно з нормативними вимогами.

            Причинами травмування дітей під час навчально-виховного процесу є як порушення ними правил поведінки в школі, так і недостатній контроль з боку вчителів на уроках та чергових вчителів на перервах.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід:

- правила дорожнього руху ;

- правила протипожежної безпеки ;

- запобігання отруєнь;

- правила безпеки при користуванні газом;

- правила безпеки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами;

- правила безпеки на воді;

- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з  

 джерелами електроструму ;

-безпечний Інтернет;

-правила поведінки під час зустрічі з бродячими собаками та звірами;

-правила спілкування з однолітками, малознайомими людьми;

-безпечне дозвілля тощо.

 

Аналіз роботи щодо попередження злочинності та правопорушень

серед неповнолітніх у 2016/2017 навчальному році

У   навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2016/2017 н.р.,  проведено 4 засідання .  Станом на 27.05.2017 року на внутрішньошкільному обліку знаходиться 1 учень девіантної поведінки, а саме: Сербін Михайло (5Б клас, схильність до агресії, важкі стосунки з однолітками). Протягом року на ВШО знаходилася Кримська Анастасія (паління). З цими дітьми проводилась постійна робота класними керівниками, психологічною службою, наркологічним  постом, Радою профілактики, адміністрацією     школи.    

Практичними психологами Межанською О.М., Тимошенко Л.І, проводилася корекційна робота з учнем девіантної поведінки Колесніком В, який стоїть на  шкільному обліку СЖО.

До ЗНЗ упродовж 2016/2017 навчального року не надходила інформація про скоєння злочинів чи правопорушень учнями.

Станом на 01.06.2017 року на обліку в загальноосвітньому навчальному закладі 2 родини, які опинилися в складних життєвих обставинах (Даниленко В., Колеснік В.).

Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, щодня аналізується стан відвідування учнями навчального закладу. Разом зі службою-управлінням проведено 4 рейди для виявлення дітей, які пропускають заняття під час навчально-виховного процесу.

Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги.

Питання правової освіти, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських всеобучів (4 рази на рік), були залучені представники ювенальної поліції (2 рази), проведено Тиждень права, Тиждень здорового способу життя, систематично оновлювалися куточки правової освіти, наркологічного посту, проведено дебати та круглі столи на правову тематику та здорового способу життя.

Незважаючи на певні позитивні зрушення, наявний стан правопорушень серед неповнолітніх вимагає продовження відповідної цілеспрямованої системної роботи серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

 

Аналіз роботи з дітьми пільгових категорій

          Діти сироти та позбавлені батьківського піклування –3.

Діти з багатодітних сімей – 57.

Діти з малозабезпечених сімей – 1.

Діти-інваліди – 6.

Діти-чорнобильці – 6.

Діти – переселенці – 14.

Діти, батьки яких служать в АТО –14.

 

Протягом року безкоштовно харчувались діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти батьки яких були або є учасниками АТО.

У шкільному дитячому оздоровчому таборі «Барвінок»  ( ІІ зміна) оздоровились 80 дітей. 

Класні керівники та члени комісії протягом року  відвідали сім’ї опікунів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і сім'ї, в яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання та перебування  у  сім'ї.

           За їх результатами складено акти з висновками та пропозиціями. У кожній сім'ї опікунів дітям створено сприятливі умови для навчання та виховання, утримання та оздоровлення.

           Умови, створені опікунами для дітей, взаємини між дітьми та опікунами, стосунки між  членами родини дають можливість зробити висновок, що всі опікуни ставляться до обов'язків, наданих їм державою, з відповідальністю.

          Діти, позбавлені батьківського піклування,  та діти-сироти забезпечені шкільною та спортивною формою (Бунчук Ю. у 2015р, Головко Д. та Волнянська Є. у 2016р).

          Протягом року забезпечувалися безкоштовними проїзними квитками.

           Діти пільгових категорій переглянули циркову виставу у вересні, січні, узяли участь у міських Новорічних святах, де отримали солодкі подарунки, узяли участь у майстер-класі з живопису.

            Протягом року здійснювався психологічний  супровід дітей пільгових категорій.

 

Аналіз гурткової роботи

      Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей. Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я в 2016/2017 навчальному році в навчальному закладі  організована робота гуртків різноманітних напрямків:

 

№з/п

Назва гуртка

Напрямок

Кільк. годин

Керівник гуртка

1

Дебатний клуб

 (ангійська версія)

соціально-реабілітаційний

1

Швидка В.А.,

учитель англійської мови

2

Євроклуб «Співдружність»

 

гуманітарний

2

Ломако О.М.,

учитель німецької та російської мови і літератури  

3

 Дебатний клуб «Сучасний вимір»

 

соціально-реабілітаційний

2

Михайлова А.О.,

викладач історії та суспільствознавства

4

«Ораторське мистецтво»

 

художньо-естетичний

2

Потапчук Ю.В.,

бакалавр з філології (української мови та літератури)

5

«Я - громадянин»

 

військово-патріотичний

2

Грушко В.М.,

викладач курсу

 «Захист Вітчизни»

6

«Натхнення»

 

художньо-естетичний

2

Скрипченко О.П.,

учитель музики

7

«Голос дитини»

 

соціально-реабілітаційний

6

Тимошенко Л.І.,

психолог-практик

8

«Фотогурток»

дослідницько-експериментальний

1

Богданов І.В.,

учитель технічної праці

9

«Екологічна стежина»

дослідницько-експериментальний

2

Костренко Г.Г.,

учитель біології та екології

10

«Умілі ручки»

 

художньо-естетичний

3

Петрушина В.В.,

учитель початкових класів

11

«Навчаємося разом»

гуманітарний

2

Кудрявцева О.О.,

учитель української мови та літератури

12

«Година творчого розвитку»

 

дослідницько-експериментальний

2

Бузинна Т.П.,

учитель початкових класів

13

«Година творчого розвитку»

 

дослідницько-експериментальний

2

Візир В.А.,

учитель початкових класів

14

«Джура»

військово-патріотичний

2

Ліщенко Г.В.,

учитель фізичної культури

15

« Школа безпеки»                 

військово-патріотичний

5

Костиря В.Ю., учитель курсу «Захист Вітчизни»

16

«Біла тура»

спортивний

1

Лях М.М.  – тренер з шахів (спортивна школа)

      Було укладено угоди з ДЮЦ, спортивними асоціаціями та школами для розширення напрямків гурткової роботи на базі закладу. Так працювали гуртки:

- бальні танці

- карате-до

- бадмінтон

- тхеквандо

- черлідинг

- шахи

- вишивка стрічками

- петриківський розпис

     Керівники гуртків разом з учнями брали участь у конкурсах, виставках, фестивалях, у показових виступах, літніх дитячих таборах, проводили відкриті заняття. Керівнику гуртка «Джура» брати участь наступного року в міських змаганнях  гри «Джура».

 

Аналіз участі у районних, міських обласних та всеукраїнських заходах

 

      У 2016/2017н.р. учні школи брали активну участь у  районних, міських обласних та всеукраїнських заходах: змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо.

·         І місце у районному туристичному квесті (команда 7-8 класів);

·         І місце у міському фітнес-марафоні (10Б 20 учнів);

·         участь переможців 2016р у презентації збірки «Собори наших душ»;

·         участь учнів школи у районному святі «День учителя» (15 учнів 10-ті класи);

·         І місце у районному змаганнях «Ми роду козацького діти»;

·         І місце у районному конкурсі авторської пісні (Луньова Анастасія);

·         І місце в міському конкурсі авторської пісні "На крилах пісень"(Луньова Анастасія);

·         І місце в районному конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (4-А) Бузинна Т.П.);

·         ІІІ місце у міському конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (4-А) Бузинна Т.П.);

·         ІІІ місце у районному конкурсі «Формула успіху» (9В Кудрявцева О.О.);

·         Музичук Анна перемогла у виборах і стала членом міського шкільного парламенту дітей;

·         участь у міській акції «Діти-дітям»;

·         І місце у районному конкурсі «Лідер-фест» (Палагута Аліна);

·         І місце у міському заході «Лідер-фест» (Палагута Аліна);

·         11 переможців у районному конкурсі «Собори наших душ»:

·         11 переможців у міському конкурсі «Собори наших душ»:

·         участь у районному заході до Дня пам»яті жертв голодомору (10В);

·         участь у міському конкурсі «Зима в моєму місті» (10 учасників, Яржинова Франческа-І місце);

·         участь у обласній акції «Хай ангели тебе оберігають» (375 ангелів);

·         участь районній  акції «Від серця до серця» (надання допомоги в ДЦП);

·         участь у районному заході до Дня Збройних Сил (перегляд фільму «Аеропорт» та зустріч з учасниками цієї події(7 учнів 9А);

·         3 місце в обласній вікторині «Гладіатори права» у ДНУ (10А,11А);

·         І місце в екологічній акції-конкурсі «Годівничка» (Стахняк Олег (6В);

·         І місце в екологічній акції-конкурсі «Еко ялинка» (1І);

·         І місце в міському конкурсі «Різдвяні дзвіночки» (2 учні (Горошко Катерина, Адріященко Поліна);

·         участь у міському заході до Дня пам»яті Героїв Крут (8В 15 учнів);

·         ІІІ місце у районному конкурсі «Відкрий для себе Україну» (5Б Калашникова Т.І.);

·         Vмісце у міських змаганнях з шахів у ХЕЛ;

·         І місце у міському творчому конкурсі «Крок у майбутнє»;

·         І місце у районному конкурсі «О слово рідне, хто без тебе я» (Прийма О. 10Б);

·         І місце у міському конкурсі «О слово рідне, хто без тебе я» (Прийма О. 10Б);

·         участь у міському поетичному марафоні до Шевченківських днів (Михайлова К.);

·         7 переможців у районному конкурсі «Зоряне коло»;

·         5 переможців у міському конкурсі «Зоряне коло»;

·         участь у міському заході –перегляд фільму в «Материку» «Гіркі жнива»(45 учнів 9А,9Б);

·         І місце в міському конкурсі "Зустрічаємо птахів";

·         участь у Дні відкритих дверей у ПТУ №6 (9В);

·         І місце в обласному фестивалі туристської пісні «Немає іншої Вкраїни, немає іншого Дніпра»;

·         участь членів «Дельти» у міському форумі «Молодь Дніпра»(14 учнів);

·         участь у міському заході- у святкових проводах новобранців  у Збройні Сили України (10 учнів 8А);

·         участь у міському флеш-мобі до ПДР (20 учнів 8В);

·         ІІ місце у районних змаганнях «Старти надій»;

·         Участь у Дні відкритих дверей в університеті внутрішніх справ(10Б,27 учнів);

·         І місце в районних змаганнях з пішохідного туризму;

·         ІІ місце в районних спортивних змаганнях «Козацький гарт»;

·         І місце у міському фестивалі «Євроклубів»;

·         І місце в обласному конкурсі-вікторині «Майбутнє України в Євросоюзі» (10А);

·         участь у «Чілдрен Кінофест» - перегляд фільму «Мамо, я тебе люблю» (10 учнів 6Вкл.);

·         участь у міському конкурсі «Данс-батл» (10А -лауреати);

·         участь  у Всеукраїнському конкурсі соціальної реклами (10А);

·         І  місце у Всеукраїнському конкурсі ім..Лесі Українки «Змагаємося за нове життя» (Прийма О.);

·         ІІ  місце у Всеукраїнському конкурсі ім..Лесі Українки «Змагаємося за нове життя» (Калашник І.);

·         І місце у Всеукраїнському конкурсі ім. Т.Шевченка (Михайлова К.)

·         І місце у Міжнародному конкурсі «Екомир-живи здорово» (Дьякова Аделіна 6Б)

            Слід зазначити, що участь учнів у  заходах різних напрямків та рівнів досить висока. Але  наступного року обов’язково слід взяти участь загону ЮІР , ДЮП та шкільному рою у міських конкурсах за напрямами.