Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземних мов

   

Правила прийому до навчального закладу

Вік майбутніх першокласників

Вік майбутніх першокласників регламентовано статтею 20 Зако­ну України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV, в якій зазначено, що зарахування учнів до загальноосвіт­ніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років. 

 

Умови приймання дітей до спеціалізованих навчальних закладів

До спеціалізованої школи (школи-інтернату) з поглибленим вивченням окремих предметів приймання дітей здійснюється не­залежно від території обслуговування.

Приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізо­ваної школи (школи-інтернату), проводиться протягом періоду, ви­значеного навчальним закладом, після співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, згідно з Інструк­цією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихован­ців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки Украї­ни від 19 червня 2003 р. № 389,  зареєстрованої в Міністерюсті 4 липня 2003 р. за № 547/7868.

Співбесіда з дитиною, яка вступає до першого класу спеціалізо­ваної школи, повинна охоплювати виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеці­алізації закладу.

Для зарахування дитини до першого класу батькам чи особам, які їх замінюють, потрібно подати до загальноосвітнього навчально­го закладу такі документи:

-   заяву на ім’я директора;

-   копію свідоцтва про народження дитини;

-   медичну картку встановленого зразка.

Робота Академії майбутніх першокласників  у школі розпочинається після завершення співбесід та формування груп.

Додаткова інформація та запис на співбесіду за тел. 749-63-35.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Адміністрація