КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Звіт директора за 2015/2016 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

комунального закладу освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22

з поглибленим вивченням іноземної мови»

Дніпропетровської міської ради

Ткач Наталії Владленівни

за  2015/2016 н.р.

(30.08.2016р)

 

Шановні вчителі, батьківська громадськість, лідери шкільного самоврядування, гості!

 

    В основу діяльності загальноосвітнього навчального закладу покладено Конституцію  України.  Школа керується  Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад»,  Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ ст.)», наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, Національною доктриною освіти, Концепцією профільного навчання в школі ІІІ ступеня,  регіональними комплексними програмами, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти України”, новим Державними стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень початкової, основної і старшої школи, наказом МОН України від 31.10.2011 р № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів   1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положенням про Веукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 24.02.2016 № Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки»,  Статутом КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР, затвердженим управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради наказом від 27.11.2009р. № 595.

Школа має статус «національна». Учнями 1-11 класів опановуються україномовні програми. З 1994 року запроваджується поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз учні вивчають другу іноземну мову з п’ятого класу – німецьку та з десятого класу вивчають третю – французьку, з вересня 2016 року – польську.  

На початок 2016/2017 навчального року 33 класи   В них -  950 учнів. За останні два роки контингент учнів школи збільшився майже на 200 осіб. Успішність навчання школярів – 100%.

 

    Рівень якості навчальних досягнень учнів:

 

 

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

І ступінь - початкова школа

78%

78%

77%

79%

81%

81%

85%

82%

84%

ІІ ступінь – основна школа  

57%

56%

55%

58%

57%

56%

58%

57%

66%

ІІІ ступінь – старша школа  

71%

71%

69%

71%

72%

71%

72%

73%

71%

 

    Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Створено умови для розвитку дітей з креативним мисленням, розвитку обдарованої особистості, максимального досягнення учнями прогнозованої результативності.    Учні школи активно взяли участь у предметних олімпіадах різного рівня.

       

    Результативність участі в олімпіадах:

Олімпіади

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

Призери

районних

олімпіад

71

61

54

37

33

45

38

29

37

Призери

міських

олімпіад

23

21

17

16

15

19

18

23

22

Призери

обласних

олімпіад

6

7

6

6

5

21

3

2

3

Призери Всеукраїнських олімпіад

-

-

-

2

-

2

-

-

-

МАН

-

-

-

-

1

6

2

1

1

учасник

 

    Кількість медалістів:

 

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012

/2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/2016

Золота медаль

12

4

3

5

7

5

3

2

4

Срібна медаль

1

4

4

2

-

-

2

1

4

   Усі претенденти на нагородження золотими та срібними медалями у 2015/2016 н.р. підтвердили свій рівень знань під час ЗНО (українська мова, математика та історія)

 

    Підсумки вступу випускників до ВНЗ:

 

Навчальний рік

Кількість випускників

Вступили до ВНЗ

З них на бюджет

Всього

%

Всього

%

2007 / 2008

69

69

98%

47

68%

2008 / 2009

74

72

98%

38

53%

2009 / 2010

56

56

100%

40

70%

2010 / 2011

26

25

99%

18

24%

2011 / 2012

65

61

89%

43

66%

2012 / 2013

47

46

98%

23

50%

2013/ 2014

57

57

100%

33

58%

2014/2015

38

38

100%

28

74%

2015/2016

47

44

 

 

 

    Основні завдання навчального закладу -  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу.

    Одне з першочергових завдань, яке постає перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні його позитивного іміджу, створення школи сучасного типу, використання навичок та компетенцій 21 століття. Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, спрямованістю на розвиток її кращих якостей і формуванням різносторонньої і повноцінної особистості.

    Метою школи є забезпечення виховання морального та здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

    У 2015/2016 н.р. колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпропетровської міської ради розпочав працювати над проблемою «Створення школи психологічної культури в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства», що є продовженням попереднього експерименту - «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах формування позитивної   «Я-концепції».

    У школі продовжується впровадження діагностично-проектувального комплексу УНІВЕРСАЛ-1, апробований на Всеукраїнському й регіональному рівнях. Робота за цим проектом допомагає   створювати системи статистики динаміки розвитку особистості учнів, класного колективу та навчального закладу, системний аналіз та прогнозування особистісного розвитку учнів та навчального закладу. Психологічна служба школи у 2015/2016н.р. спрямувала свою роботу на збереження й розвиток психічного здоров'я дитини в рамках системного підходу; психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків; своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках; діагностику (психологічне обстеження дітей, їх груп та колективів, умов навчання та розвитку); корекцію здійснення психолого-педагогічних, розвивальних заходів з метою усунення відхилень у особистісному розвитку учнів.

Система роботи методичної ради школи  передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працювала  протягом року, - підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних нарад,  самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій); тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності); узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

    Завдання методичної роботи школи - забезпечення професійного зростання учителів та підвищення їх наукового рівня; дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з педагогічними працівниками,  спрямованої на формування професійної компетентності, надання консультаційної допомоги з питань впровадження особистісно-зорієнтованих та інтерактивних технологій навчання та виховання; вивчення, практичне осмислення й узагальнення інноваційного досвіду роботи вчителів школи; проведення відповідної корекції системи освітніх технологічних взаємодій.

    Щороку вчителі доводять свій професіоналізм.

    Протягом 2015/2016 навчального року:

-         2016 рік оголошено Президентом України роком англійської мови. Школа співпрацює з Корпусом Миру, з «ГЕТЕ інститутом», з ресурсним центром «Вікно в Америку». Систематично відбувається листування з учнями із-за кордону; працюють робочі майстерні за участі англійських та американських лідерів; діє євроклуб; не припиняється наполеглива робота над проектом «FACE TO FAITH» за підтримки Тоні Блера, проходить результативна співпраця з Американськими радами;

-         педагогічний колектив представив свою майстерність на УІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», де отримав диплом за високі досягнення і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та ввійшов до каталогу найкращих закладів України 2016 року;

-         у квітні 2016 року Ткач Наталія Владилинівна, директор школи, у складі делегації педпрацівників Дніпропетровської області відвідала Польщу, де  пройшла тренінг щодо системи освіти європейської країни;

-         Швидка Валентина Анатоліївна, вчитель англійської мови, Голова Дніпропетровської асоціації вчителів англійської мови, підготувала та провела Міжнародну конференцію для вчителів за фахом, залучивши до роботи викладачів вузів США, Одеси, Миргорода, Охтирки, Кіровограда, Ужгорода, Бучача, Ковеля тощо. Підсумки конференції узагальнено та представлено  через засоби масової інформації;

-         переможцем міського та обласного конкурсу «Класний керівник року 2016» стала Ломако Олена Миколаївна, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури, класний керівник 9-Б класу;

-         адміністрація та педагогічний колектив підготували та провели міський семінар для керівних кадрів м. Дніпропетровська;

-         Джежела Олена Олександрівна, вчитель інформатики, за підсумками роботи вчителів даного фаху в місті, отримала запрошення на участь у пілотному проекті «ІТ-навчання вчителів інформатики та обдарованих учнів», спонсором якого є компанія Київстар. Вчитель разом з трьома учнями (Яцун Артур, Плахотній Олексій, Шелег Михайло) протягом 02 – 22 липня 2016 року перебували у літній ІТ-школі м. Івано-Франкіська;

-         Данилова Римма Леонідівна, ЗДНВР, вчитель української мови і літератури та Богомазова Алла Вікторівна, вчитель української мови та літератури підготували учнів 11-х класів до ДПА у формі ЗНО на високому рівні. З 44 випускників отримали 10-12 балів на ЗНО з української мови 30 учнів. Що складає 68% від загальної кількості. Цей результат перевершив 2014/2015 н.р.;

-         у 2016 році заступники директора та вчителі-предметники (Миронова І.В., Данилова Р.Л., Кудрявцева О.О., Шелег Г.М., Калашнікова Т.І.) пройшли курсову перепідготовку на Всеукраїнському рівні для впровадження у навчально-виховний процес у 2016/2017 н.р. програми «Інтелект України» у 5 класі.

 

    Сумісна робота вчителів та учнів за підсумками навчального року також має перемоги на різних рівнях:

-         Переможницею Міжнародного мовного конкурсу Тойфел стала Каракай Юлія, учениця 11-А класу, (вчитель Швидка В.А.). Під час вступу до ВНЗ в Канаді Юля склала екзамен з англійської мови на рівні С2(найвищий професійний рівень володіння мовою);

-         Переможець Міжнародного мовного конкурсу FLEX – Голіков Єгор, учень     10-Б класу (вчитель Воронкіна Г.І.). Протягом 2016/2017 н.р.  буде навчатися у США та екстерном здобувати освіту у 11 класі нашої школи;

-         Переможцями Міжнародного конкурсу «Змагаймось за нове життя» ім. Лесі Українки стали Прийма Олександр та Калашнік Ірина. Свої дипломи учні отримували у Палаці дітей та юнацтва м. Києва (вчитель Богомазова А.В.);

-         активно брали участь та перемагали на міському, обласному, Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка учні Кривогуз Анастасія, Калашнік Ірина, Палагута Аліна. Перемогу на Всеукраїнському рівні здобула Калашнік Ірина (вчитель Богомазова А.В.);

-         ІІ місце в обласному конкурсі з інформаційних технологій «Мікроша» в номінації «WEB-дизайн» посів Марочок Станіслав, учень 10-А класу (вчитель Джежела О.О.);

-         з 2003 року в комунальному закладі освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпропетровської міської ради діє Дебатний клуб для учнів 9-11 класів. Клуб працює за двома треками:  англійським та українським. За 11 років існування клубу більше 56 гравців  брали участь у 12 міжнародних турнірах; 

-         за результатами участі учнів в предметних олімпіадах різного рівня протягом багатьох років вихованці закладу посідають  І  місце  серед шкіл району та за рейтингом спеціалізованих шкіл міста Дніпропетровська мають достатньо високий рівень. Так, у 2015/2016 навчальному році на районній олімпіаді з німецької мови учні посіли 11 призових місць; на  міській  олімпіаді школа одержала – 17  призових місць з англійської та німецької мови;  у обласному етапі  Всеукраїнської олімпіади – 3 призових місця з англійської та німецької мови;

-         школа вважає участь учнів у Всеукраїнських конкурсах з англійської мови  складовою частиною  підвищення мотивації до вивчення іноземних мов.  У 2015/2016 н.р. в  конкурсі «Гринвіч» брали участь 373 учні Призові місця отримало 73 учні;

-          двоє випускників брали участь у міжнародному іспиті рівня знань з англійської мови  Cambridge English Languag Ленгвідж Есемент за європейськими стандартами, отримали сертифікат рівня В2.

-         Каракай Юлія та Матвієнко Яків (вчитель Швидка В.А.) одержали міжнародний сертифікат екзамену FCE та отримали 12 балів до атестату про повну загальну середню освіту;

-         10 учнів успішно здали міжнародні екзамени Муверз, Фдаерз, KET, PET Cambridge English Language Assessment;

-         2 учнів стали переможцями на регіональному рівні у Міжнародній програмі «Міксіке» (кл. керівник Візир В.А.);

-         у квітні 2016 року учні початкової школи брали участь і Всеукраїнському творчому конкурсі  “Май Mазеленд”, організованому ММ Персен Лінгвіст. Учень 4-Б класу Мальцев Петро став переможцем і посів ІІІ місце в Україні, отримав сертифікат та подарунок;

-         у травні учні 3-5 класів брали участь у творчому конкурсі “Ай лав кукинг”,  організованому  Express Publishing , 6 учнів стали переможцями, отримали сертифікати та подарунки;

-         І місце на міському фестивалі німецької культури отримали учні євроклубу «Співдружність»(вчитель Ломако О.М.).

 

    Навчальний заклад щороку розширює свої міжнародні кордони. Кафедра вчителів іноземної мови удосконалює свою професійну майстерність через різноманітні міські, обласні, всеукраїнські, міжнародні заходи та участь у проектах. Так, у 2015/2016 навчальному році вчителі разом з учнями та за участі батьківської громадськості у рамках навчальної та позакласної роботи здійснили: участь у предметних олімпіадах різних рівнів; пробне тестування з англійської мови учнів 9-10 класів представниками організації «Simplex». Вчителі англійської мови приділяють велику увагу  підготовці учнів для участі в україно-американському конкурсі майбутніх лідерів FLEX. Оформлена та проаналізована виставка, присвячена переможцям FLEX-2015 (Адамська Поліна, Ісакова Валерія, Дженкова Марія), взято участь у Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч» з англійської мови; проведено міжнародну конференцію рамках програми «FACE TO FAITH» з учнями Кенії; учні 6-11 класів відзначились у Міжнародному дні «Піс он дей»; написали блоги за темою «How can I talk back hate?»; взяли участь у міському фестивалі-конкурсі «Феєрія на Дніпрі».

Продовжується співробітництво з позашкільними організаціями: зустріч з представниками «Євростарту» за темою: «Можливості навчання за кордоном»; проведено День Христофора Колумба (презентація ресурсного центру «Вікно в Америку» для учнів 6-10 класів); учні 9-10 класів взяли участь у Міжнародному дні настільних ігор «Activate»; проведено зустріч з директором ресурсного центру «Вікно в Америку»; зустріч з представниками молодіжних організацій Німеччини і Фонду Конрада Аденауера в Департаменті освіти Дніпропетровської області  про співробітництво між молодіжними організаціями, обмін досвідом, про поїздки до країн ЄС та проведення тренінгів; відбулася дискусія-обговорення «Європейські стандарти: які вони насправді?»; Німецько-польсько-український проект «Європа у валізі»; презентацію новорічних свят «Holidays are coming».

    Розширюється міжнародне співробітництво: зустріч з носіями англійської мови з Австралії, Зімбабве, відбулася туристична подорож до Баварії, Німеччини, Англії; зустріч з Марією Чорною (Канада, Торонто) за темою «Канада-світ-молодь».

    Для використання у навчально-виховному процесі компетенцій ХХІ століття методична робота щодо підвищення фахового рівня вчителів іноземної мови у 2015/2016 навчальному році проходила у рамках участі у семінарах: «Creative and Effective Language Learning»; «Різноманітність видів тестування іншомовних навичок учнів» за участі викладачів з Великобританії; на базі школи пройшло засідання асоціації вчителів англійської мови м. Дніпропетровська  на тему: «Використання Блум-таксонометрії на уроках англійської мови» за участю методиста Криворізького педагогічного університету, доцента М.В.Цегельської; «Activity-Based Approach in Teaching Foreign Language»; «Методика формування міжкультурної компетентності, використання краєзнавчих матеріалів»»; «Практичний вибір інтеграції України в Європу»; участь у міжрегіональному семінарі викладачів англійської мови на тему: «Аналіз використання перевірки відкритої частини сертифікаційних робіт 2015 року з англійської мови»; вчителі взяли участь у конференції «Організація літніх шкіл, позакласних занять та громадянська освіта у школах»; вчителі кафедри відвідали 10 семінарів міського рівня, організованих університетом Альфреда Нобеля, Міжнародним освітнім центром Pearson-Dinternal, LBC “Learnres Book Company MM Publications та центром Іноземної літератури. Смірнова О.І. Швидка В.А. взяли участь у міжнародному дводенному семінарі-тренінгу, організованому Tony Blair Faith Foundation  у місті Києві тощо.

На базі школи під керівництвом Сімейкіної Л.І. та Смірнової О.І., заступників директора з іноземної мови, працював регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови.

    Необхідність перетворень зумовила активне впровадження нового змісту освіти, особистісно-зорієнтованих технологій, нових моделей управлінської діяльності, проектних та інтерактивних методик. Відповідно до цього зростає роль науково-методичної роботи, яка має зберегти прогресивні системні перетворення в освіті, посилити роль предметних комісій вчителів у школі.

У 2015/2016 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемним питанням: «Створення навчального середовища щодо успішної соціалізації особистості молодшого школяра» (перший етап). За підсумками навчального року з метою вдосконалення навчально-виховного процесу, узагальнення результатів та виявлення недоліків щодо якості освіти школярів початкової ланки зібрано та проаналізовано інформаційно-статистичні матеріали,  зроблено аналіз успішності кожного учня. З’ясовано, що програмовий матеріал учні 1-4 класів засвоїли на достатньому та високому рівні. Виконання програм реалізовано відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти.

Учні 3-4 класів брали участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах: Міжнародний конкурс знавців української мови ім.П.Яцика (районний тур – І місце Алмазова Наталя (4-Б кл), Візир Дар’я (3-В кл); ІІ місце Нікітенко Марія (4-В кл), Волошина Леся (3-Б кл); міський тур – І місце Алмазова Наталя (4-Б кл), Візир Дар’я (3-В кл).

    З 2012/2013н.р. початкова школа працює за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». У 2015/2016 навчальному році учні 4-Б класу (вчитель Сінько Т.М.) завершили курс початкової школи. За рішенням батьківської громадськості класу, підтримки адміністрації та вчительського колективу навчального закладу продовження роботи у проекті триватиме у середній ланці.

   За рішенням педагогічної ради для учнів 2-4 класів проводяться шкільні олімпіади з української мови та математики. Переможців нагороджено грамотами на звітних батьківських зборах у травні 2016 року. Активну участь учні 2-4 класів приймають у Всеукраїнських конкурсах «Гринвіч», «Кенгуру», «Патріот».

    Широко застосовується серед учителів початкових класів участь у професійному конкурсі педагогічної майстерності «Сучасний рок». За підсумками 2015/2016 н.р. переможцями на рівні НАПН України стали Бузинна Т.П. та Візир В.А. Їх досвід надруковано у Всеукраїнському збірнику.

    Учні школи отримують високі результати за підсумками ЗНО. У 2016 році  ___ учнів отримали результати від 180,0-199,8 балів з української мови та літератури, англійської мови, історії України, математики, хімії.  Випускників, які не подолали поріг «склав-не склав» немає. За останні п’ять років  - кращий результат у Кіровському районі, з української мови – 4 місце у Дніпропетровську, в Україні (2015 рік – 88 місце), якби підвели підсумки у цьому році, то ми увійшли б до 50 найкращих шкіл України. (30 випускників із 42 склали на високому рівні (10-12 балів). У минулому н.р це було 63% від загальної кількості. Вони перевершили 2015 рік. Випуск 2016 року має 71% учнів, які отримали 10,11, 12 балів з української мови!!!

У 2015/2016 навчальному році кафедра вчителів суспільствознавчих дисциплін працювала відповідно нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки України та рекомендацій Міського науково-методичного центру. Робота, запланована у річному плані на 2015/2016 навчальний рік, виконана 100%.

    Протягом навчального року відбувалися зустрічі з учасниками АТО, викладачем НДУ ім. Олеся Гончара з кафедри історії України Репаном О.А. У жовтні відбулися дебати для новачків, учнів 9-х класів. Учні 10-Б класу підготували дебати-тренінг за темою: «Конституція повинна бути зрозумілою для всіх». Учні 9-В класу разом з учителями та батьками відвідали військову базу МВС України «ДНІПРО-1».

    Під час тижня місцевого самоврядування (10-17 жовтня 2015р) в 9-х класах проходили презентації органів місцевого самоврядування. Діти з натхненням виступали, захищали свої проекти. Самим активним виявився 9-Б клас.

    Протягом 2-х тижнів учні нашої школи переписувалися з однолітками зі США та Індії, обговорюючи права дітей, право на релігію, питання толерантності. Активну участь взяли учні 10-А та 9-Б класів.

    Дайджест-група 8-В класу в листопаді виступала перед учнями початкової школи з оглядом подій Голодомору.

    Напередодні Міжнародного Дня волонтера, 4 грудня 2015 року, до школи було запрошено волонтера МАК Рябовол Оксану Володимирівну. Від неї діти дізнавалися про допомогу переселенцям із зони АТО, пораненим воїнам у лікарні ім. Мечнікова та в військовому шпиталі, під час реабілітації військових, сім’ям  загиблих бійців тощо.

16 квітня 2016 року на базі кафедри політології НДУ ім.О.Гончара учні 9-А класу брали участь в обласній вікторині «Україна та ЄС». Посіли ІІ місце.

З нагоди Дня Європи в школі дайджест-групи працювали за темою «Декларація Шумана», проведено урок-диспут за темою: «Що для України значить співпраця з Євросоюзом», відбулися дебати «Позиція Європейського Союзу щодо України є позитивною». Активними учасниками є учні старших класів.

    Предметна комісія вчителів математичних дисциплін та інформаційних технологій працює над проблемою втілення в практичну діяльність моніторингових досліджень та корекції програмного матеріалу згідно з вимогами профілізації навчання в школі ІІІ ступеня, системним поданням програмового матеріалу у вигляді укрупнених дидактичних блоків. Велика увага вчителів приділяється роботі з обдарованими учнями. Підготовка, участь та перемога у районних та міських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах є тому підтвердження. Мають переможців олімпіад різних рівнів Шелег Г.М., Гордієнко Г.П., Джежела О.О.

    У Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» брали участь 67 учнів. Мають відмінний результат 4 учні; добрий результат має 51 учень (вчителі           Ковальчук С.В., Шелег Г.М.); у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» приймали 22 учні. Переможців 3 (вчитель Джежела О.О.).

У Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня» 8 учнів показали добрий результат (вчитель  Гордієнко Г.П.).

    ХVІ міський турнір юних інтелектуалів «Турінтел-2015» учню 7-Б класу  Кузнєцову Д. приніс перемогу та нагороду у вигляді планшету (вчитель Ковальчук С.В.). У відкритому обласному математичному турі «Еврика» брали участь 17 учнів, з них двоє були запрошені до НДУ ім.Олеся Гончара на фінальний тур (вчитель Ковальчук С.В.).

Вчителем математики Шелег Г.М. було підготовлено презентацію та статистичні матеріали до семінару видавництва «Ранок» за новими підручниками алгебри і геометрії для 8 класу. Також Шелег Г.М. була членом експертної комісії з визначення порогового балу ЗНО-2016. Вчителі кафедри проводили інтегровані уроки фізики та хімії, фізики та англійської мови з використанням ресурсів бібліотечного центру «Вікно в Америку» на тему : «Дніпро – столиця космонавтики».

    Кафедра природничих дисциплін протягом навчального року велику увагу приділяла роботі над підвищенням методичної грамотності учителів та залучення учнів та батьків до проектної діяльності, здобуття життєвих навичок завдяки практичним роботам. За ініціативи вчителя хімії Калашнікової Т.І. проведено моніторинг пошукової роботи «Природні води України», «Питна вода Дніпропетровська»; розроблено та проведено відкритий бінарний урок для викладачів фізики м.Дніпропетровська «Жири-естери: їжа, ліки, діелектрики».

Під час осінніх канікул у рамках проекту «Мені не байдуже, а тобі?» учні 5-Б, 5-В, 6-А, 8-В класів побували на екскурсії у Музеї води у м.Києві. Учні 5-В класу брали участь у міні-проекті «Опале листя – користь чи школа?» (вчитель Шевцова І.Г.). У листопаді вчитель Шевцова І.Г. провела акцію «Еко-сумка», де учні разом з батьками робили своїми руками сумки з підручних матеріалів, які є альтернативною пластиковим пакетам. Презентовані проекти «Еко-ялинка», «Економія води за тиждень». Учні школи брали участь у еко-акції «Зробимо країну чистішою», де провели пошукову роботу «Вплив батарейок на навколишнє середовище». За підсумками акції зняли фільм та взяли участь у Міжнародному конкурсі «Моральний учинок». До Всеукраїнської акції «Першоцвіт» учнями 6-11 класів було творчо розроблено та намальовано, а потім розміщено у мікрорайоні школи листівки «СОС ПЕРШОЦВІТИ»(вчитель Шевцова І.Г.).

Вчитель Богданов І.В. разом з учнями та їх батьками своїми руками змайстрували 12 шпаківень, розвісили у мікрорайоні школи та прийняли участь у фотоконкурсі «Моя Україна».

У 2015/2016 навчальному році вчителі провели кропітку роботу щодо участі у предметних олімпіадах. За підсумками: 2 призових місця у районній олімпіаді з біології (вчитель Шевцова І.Г.); 4 призові місця з хімії (вчитель Калашнікова Т.І.), з географії – 4 переможця (вчителі Калашнікова Т.І., Богданов І.В.). У четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії, у конкурсі творчих робіт посіли ІІІ місце в номінації «Віват, хімія!»(медіа-фільм). Перемогу вибороли учні 11-А класу Ркоян Арман та Каракай Юлія.

    Костренко Г.Г. систематично працює разом з ученицею 9-А класу Музичук Анною у МАН.

    11-А клас (Калашнікова Т.І.) брали участь у Міжнародному молодіжному конгресі «Лідерство через гармонію в природі». За  керівництвом Костренко Г.Г. учні разом з батьками провели акцію з озеленення шкільного подвір’я (висаджено багато квітів).

     Предметно-фахова комісія  розвивальних дисциплін неухильно дотримується державних вимог, виконує оздоровчу спрямованість, виховання креативної особистості, розв’язання проблем за допомогою творчого підходу. Протягом навчального року вчителі фізичної культури і спорту, обслуговуючої та технічної праці, мистецтва (музика, ОТМ)  проводили теоретичні та практичні заняття, дотримуючись техніки безпеки, для різних вікових категорій. План річної роботи виконано та висвітлено у звіті з виховної роботи.

Тема виховної роботи : «Формування ключових компетентностей учнів шляхом особистісно-зорієнтованого виховання та учнівського самоврядування». Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність у різних напрямках: патріотичне виховання, громадянське виховання, робота з обдарованими учнями, розвиток творчої особистості, гурткова робота, соціальний захист дітей, формування здорового способу життя, робота з батьками, робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги, робота з профілактики дитячого травматизму, робота з попередження правопорушень тощо.

     У  школі  створено  відповідні  умови  для  розвитку  творчої  обдарованості  учнів.  Передбачено  розвиток творчих  здібностей  школярів,  формування  інтелектуальної еліти в школі, створення умов для стимуляції та самореалізації учнів.

     Протягом навчального року були проведені єдині класні години, присвячені визначним датам України: «День партизанської слави», «День захисника України», « День Гідності та Свободи», «День міста», Тиждень олімпійського руху, День української писемності та мови, День людей похилого віку, День інвалідів, «День пам’яті  героїв Небесної сотні», «Шевченківські свята», «Всесвітній день космонавтики та авіації», «День пам’яті жертв Чорнобиля» , «День пам’яті та примирення», «День Перемоги» тощо.

     Протягом навчального року підготовлено та проведено традиційні шкільні свята та конкурси: День Знань, День вчителя, День козацтва, Українські вечорниці, День Святого Миколая, Новорічні свята, Міжнародний жіночий день, Маланкування, Свято останнього дзвоника, Випускний вечір тощо.

    Учні 3-А класу посіли ІІ місце в районному конкурсі «Полчаса на чудеса» (Вчитель Бузинна Т.П.), учні 5-Б класу в районному конкурсі « Майбутнє України – це я, це ти» посіли ІІІ місце (вчитель Жежук Н.М.). Збірна команда 10-х класів посіла І місце в районному конкурсі «Штрих-код» (керівник Стоянова О.Ю.). Девять учнів стали дипломантами І-ІІІ ступенів у літературно-мистецькому святі «Собри наших душ», у міській виставці декоративно-прикладного мистецтва «Місто майстрів» - 4 переможці; лауреатами  міського туру конкурсу «Земля – наш дім»  стали учні 7-А класу (класний керівник Водяха О.В.).

    У районному фестивалі «Зоряне коло 2016» у різних номінаціях (читці, вокал) маємо 8 переможців. На базі школи проходила номінація «Хореографія».

Випускники 11-А та 11-Б класів взяли участь у інтернетконкурсі «Кращий шкільний вальс 2016 року Дніпропетровської області». Була запрошена до участі у міському фестивалі творчості «МАНівський зорепад» Музичук Ганна. Під час районного свята до річниці народження Т.Г.Шевченка «Нас єднає слово Тараса Шевченка» читали вірші поета англійською та німецькою мовами.

Спортивно-масова робота в школі планується та проводиться згідно з районними, міськими та обласними заходами. Слід зазначити успішні виступи команди «Козацький  гарт», активну участь брали у спортивних змаганнях з баскетболу, шахів, з настільного тенісу стали призерами конкурсу. У квітні 2016  року було проведено шкільне традиційне свято «Свято краси та здоров’я».

09.06.2016 року взяли участь у міській  легкоатлетичній естафеті.

     Робота  з батьками здійснюється в межах батьківського лекторію; систематично проводяться батьківські збори, де виступають члени адміністрації, шкільні психологи, працівники правоохоронних органів, інспектори ПДД; 03.13.2015 році було проведено  батьківський всеобуч із залученням спеціалістів міського наркологічного диспансеру, тренера-психотерапевта, начальника служби охорони школи. У формі творчого звіту проведено батьківські збори у травні 2016 року: класні колективи 1-11 класів  разом з класними керівниками у актовій залі звітували перед батьками.

    Класні керівники надають індивідуальні консультації батькам учнів за раніше складеним та затвердженим адміністрацією школи графіком.

Протягом навчального року з метою активізації пізнавальних процесів та виховання естетичних смаків було організовано відвідування театрів, музеїв, виставку картин Айвазовського, проводились різноманітні екскурсії.

    Проведено профорієнтаційну роботу спільно з Дніпропетровським медичним училищем, Коледжем електрифікації, Дніпропетровським центром професійно-технічної освіти туристичного сервісу, Національним університетом «Одеська морська академія», Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара тощо. 12.04.2016р. учні 11-х класів відвідали презентацію освітніх послуг Литви; учні 10-х класів 24.02.2016 р. відвідали профорієнтаційний захід на базі Дніпропетровського історичного музею; 17.04.2016р. учні 11-А класу взяли участь у підсумках роботи Міжнародного молодіжного конгресу. Учні 10-А класу стали переможцями в номінації «Найкращі редактори» в Регіональній вікторині юних політологів.

На базі школи працював літній оздоровчий табір денного перебування «Барвінок».  Протягом зніми оздоровлено 80 дітей молодшого шкільного віку. Паралельно працював мовний табір, де учні покращували свої знання з англійської мови за сучасними світовими методиками. Під  час роботи  табору  учні  отримували  безкоштовне  триразове  гаряче  харчування,  відвідували  різноманітні  заходи  на  базі  ДЮЦу,  проводилися  екскурсії,  пішохідні прогулянки. На  належному  рівні  було  забезпечено  медичне обслуговування  пристосованого дитячого  табору відпочинку з денним перебуванням, санітарно-гігієнічний  стан  приміщень  для відпочинку  в  закладі.

     Протягом 2015/2016 навчального року до школи було 785 звернень громадян  за різними питаннями: надання довідки з місця навчання дитини для оформлення візи, заяви про відсутність учнів під час навчально-виховного процесу у зв’язку з перебуванням разом з батьками за межами країни, переведення учнів із одного класу до іншого, заява на видачу проїзних білетів, на проведення навчальних екскурсій тощо. Всі заяви було розглянуто згідно чинного законодавства.

     Пріоритетними напрямками роботи діяльності школи є виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі, формування усвідомлення причетності до європейської спільності і створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку, умов прищеплення здорового способу життя.

    Одним із важливих завдань є створення гуманної демократичної атмосфери в навчальному закладі

    Протягом 2015/2016 навчального року покращено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів, обладнано  кабінети мультимедійними засобами навчання.

У школі створено другий сучасний комп’ютерний клас для учнів 1-4 класів (ростові меблі), який паралельно працює з  комп’ютерним кабінетом для 5-11класів. В більшості навчальних кабінетах є комп’ютери,  3 кабінети оснащено інтерактивними  дошками.