КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Звіт директора за 2014/2015 н.р.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

комунального закладу освіти

«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22

з поглибленим вивченням іноземної мови»

Дніпропетровської міської ради

Ткач Наталії Владленівни

за  2014/2015 н.р.

(03.09.2015р)

 

 

Шановні присутні! Вітаю Вас з початком нового навчального року.

Шановні батьки!  Ваші діти є гордістю нашої школи. Ми високо цінуємо Ваше батьківське піклування, підтримку та небайдуже ставлення до нагальних потреб школи.

Сподіваюсь, що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальнішої проблеми сучасності – вихованні майбутньої еліти нашої держави.

Бажаю Вам міцного здоров’я, життєдайної енергії, мудрості й терпіння у благородній справі виховання дітей.

Основна діяльність школи сьогодні спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із  ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», «Державного стандарту початкової освіти»,  «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.

      Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому  процесі.

          На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється  теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.

         Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

          Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.

       Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання. Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів : початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.

         Педагоги школи постійно підвищують свій професійний рівень на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, ШМО, районних методичних об’єднаннях вчителів,  районних та обласних теоретичних і науково-практичних семінарах,  використовуючи Інтернет-ресурси.

У вересні 2015 року школа почала свій 34 навчальний рік.

       У 2014/2015 навчальному році педагогічний колектив працював над темою «Формування позитивної Я-концепції учасників навчального процесу».

Управління закладом       

 

 

 

 

      У 2014/2015 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

           Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

      Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

 

            У 2014/2015 н.р. колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпропетровської міської ради завершив працювати над проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах формування позитивної   «Я-концепції». Проект розрахований був  з 2001 по 2014 рік.  

     У цьому році було проведено підсумкову конференцію для працівників освіти області за участю керівника проекту Крамаренко С.Г. Досвід роботи нашого педагогічного колективу став фундаментом для багатьох навчальних закладів області, в тому числі і нашого Кіровського району                                м. Дніпропетровська. З 2015 року педагогічний колектив розпочинає роботу над новою науковою проблемою «Створення школи психологічної культури в умовах соціалізації особистості громадянського  суспільства».

           У школі продовжується впровадження діагностично-проектувального комплексу УНІВЕРСАЛ-1, апробований на Всеукраїнському й регіональному рівнях.

Психологічна служба школи у 2014/2015 н.р. спрямувала свою роботу на збереження й розвиток психічного здоров'я дитини в рамках системного підходу; психологічну просвіту педагогічного колективу, учнів, батьків; своєчасне попередження відхилень у становленні особистості, труднощів у міжособистісних стосунках;

 

 

Зусиллями педагогічного колективу школи, відділу освіти, за активної підтримки Кіровської районної у місті Дніпропетровську ради, батьківської громади роботу школи протягом 2014/2015 навчального року було зосереджено на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, подолання проблем, вирішення перспективних завдань.  

Аналіз структури і мережі школи  за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2014/2015 року у школі навчався  837 учнів на кінець року -831 учень.

Укомплектовано 31 клас, середня наповнюваність класів – 27 учнів.

Школа І ступеня – 12 класів, школа ІІ ступеня - 15 класів, школа ІІІ ступеня – 4 класи

Якісний склад нашого педагогічного колективу вам відомій. Нагадаю його усно.

Так у 2014/2015н.р. в школі працювало 68 вчителів (2 вчителів у д/в) та 20 технічних працівників. Школа укомплектована педагогічними кадрами.

 

Кваліфікаційний склад вчителів:

      41 вчитель має – вищу кваліфікаційну категорію

     11 вчителів – І категорі.

      9 вчителів - ІІ категорії

       6 вчителів - спеціалісти

 

Підвищення фахового рівня вчителів відбувалося через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів. 

 

 

Підсумки роботи ГПД

У  минулому  році працювали 2 групи подовженого дня, які відвідувало 60 учнів 1-4 класів. Групи працювали за рахунок бюджету. Для роботи ГПД  надавались навчальні кабінети. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи. У цілому, роботу групи  подовженого дня  можна  визнати задовільною.

 

Результативність навчання у 2014/2015 н.р.

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІ ступеня – 58 учнів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 38 учнів;

- показали результати високого рівня 83 учні.

 

Нагородження  медалями випускників

Рік

Золота медаль

Срібна медаль

2014/2015

2

1

 

 

 

 

За 2014/2015 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав у цілому достатній рівень навчальних досягнень.

 

 

Досягнення учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів у 2014/2015 н.р.

 

Наш педагогічний колектив за результатами участі учнів в предметних олімпіадах  серед шкіл району та за рейтингом спеціалізованих шкіл міста Дніпропетровська має достатньо високий рівень. За підсумками 2014/2015 навчального року у Кіровському районі  ми посіли ІІ місце.  

Так, за спеціалізацією у 2014/2015 навчальному році на районній олімпіаді з німецької мови учні посіли  12 призових місць; на  міській  олімпіаді школа одержала – 10 призових місць з англійської та   9 - з німецької мови;  у обласному етапі  Всеукраїнської олімпіади – 1 призове місце з англійської мови та 1 призове місце з німецької мови.

У травні місяці пройшли звіти учнівських колективів у цій актовій залі перед батьками, де кожна дитина була представлена за результатами роботи у 2014
2015 н.р.

 

 

Треба відзначити найвищі перемоги за 2014/2015 навчальний рік школи:

 

Міжнародний рівень:

Переможці пілотного проекту з визначення рівня знань з англійської мови серед випускників ЗНЗ відповідно міжнародним стандартам:

РІВЕНЬ В2 (вищий)                                  Вчителі

Ткаченко Юлія                              - Сімейкіна Л.І.

Баканова Поліна                              Курган Н.Ю.

Сюрмаков Владислав                      Карпенко А.В

Максіна Олександра                        Курган Н.Ю

Степанов Олександр                    Смірнова О.І.

Чернишева Вероніка                            Смірнова О.І.

РІВЕНЬ С1 (найвищий)

М’ялова Мирослава  - Золота медалістка -  вчитель Карпенко А.В.;

 

Переможці міжнародного мовного конкурсу FLEX:

Адамська Поліна – 9-А             вчитель Смірнова О.І

Ісакова Валерія – 9-А               вчитель Крюкова І.Ф.

Джанкова Марія – 10-Б             вчитель Карпенко А.В.

Дівчата будуть протягом наступного навчального року навчатися безкоштовно у США.

 

 

 

Всеукраїнський рівень:

Лауреат Всеукраїнського  туру МАН Музичук Аліна 8-А клас,     вчитель Костренко Г.Г;

Переможниця Всеукраїнського літературного конкурсу ім.Т.Г.Шевченка Палагута Аліна 8-Б, вчитель  Багомазова А.В.

 

 

Обласний рівень:

ІІ місце у обласній олімпіаді з англійської мови посіла Адамська Поліна 9-А – вчитель Смірнова О.І.,    ІІІ місце – з німецької мови посіла Ющенко Олена 9-А клас, вчитель Сидорук Н.В.

Міський рівень:

Переможцем міського літературного конкурсу серед читців став Прийма Олександр  8-Б, вчитель Богомазова Алла Вікторівна

      За результатами ЗНО 2014 року педагогічний колектив отримав Подяку мера за підготовку учнів.

           

        На базі школи під керівництвом Сімейкіної Л.І. та Смірнової О.І., заступників директора з іноземної мови, працював регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови та математики.

         Протягом навчального року учні разом з вчителями подорожували Німеччиною, Францією, Польщею. Із задоволенням вивчали найкращі міста України, оглядали  мальовничі  куточки Дніпропетровської області.

         Школа активно працює з  Британською радою. У 2014/2015 навчальному році колектив вчителів приймав гостей з Англії, відбувся обмін педагогічним досвідом.

       Для багатьох випускників іноземна мова стала засобом вивчення їхньої спеціальності в різних країнах світу.  

        Вчителі Швидка В.А. та Сидорук Н.В влітку 2015 року стали учасниками Міжнародної конференції вчителів іноземної мови у Києві.

 

        В умовах підготовки до ЗНО-2015 одинадцятикласників особлива увага надавалась профорієнтації і вибору самих учнів, тренуванню на тестовому рівні.

       Учні школи отримують високі результати за підсумками ЗНО.

       У 2015 році  16 учнів отримали результати від 190-200 балів з української мови та літератури, англійської мови, історії України, математики, хімії, що є найкращим результатом у Кіровському районі.  Випускників, які  не подолали поріг «склав» - 1.

        Потребує більш ретельної підготовки учнів на уроках  історії, фізики, достатньо високі результати ЗНО  з української мови,  математики, англійської мови.

          У 2015 році всі 3 медалістів закладу підтвердили високий рівень практичних навичок з англійської мови, української мови, математики. По Кіровському району підтвердили свої знання медалісти СШ № 22, 75, 128, 148.

 Результати ЗНО-2015 такі. 

 

 

Серед цих двохсотбальників і наша учениця, Золота медалістка - Бондаренко Злата – вчитель Жежук Н.М. ДПА з української мови з 38 випускників – 24 склади на високому рівні.

 

 

За рейтингом шкіл України, який проведено Українським центром оцінювання якості освіти, наша школа  ввійшла до 100 найкращих закладів освіти України за результатами ЗНО з української мови та посіла 88 місце.

 

 

 

Стали студентами вишів майже всі. Спеціальності обирали різні. У майбутньому будуть юристами, фахівцями з міжнародних відносин, лінгвістами (англійська, японська мова Вєтрова), управлінцями інформаційною безпекою, правознавцями, фахівцями з геології, міжнародної економіки, диспетчерами на авіалініях, економічними кібернетиками, бальними хореографами (Родіна), філологами з китайської мови (Ткаченко), машинобудівельниками, економістами, психологами, знавцями англійської мови (Гвоздецький),  політологами (Карандак),  перекладачами технічних текстів (Ківеня та Козлова, Пилипенко), журналістами (Мялова у Польщі на бюджеті) тощо. На бюджеті – 23, на контракті – 13.

 

 

Сьогодні маємо новий проект «Закону про освіту», який визначає освіту як головний державний пріоритет і основу інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку особистості, суспільства, держави.

 

 

Протягом 2014/2015 н.р. початкова школа продовжувала працювати за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Керуючись нормативними документами про організацію навчально-виховного процесу у 1–4-х класах, вчителі за підтримки психологічної служби школи активно впроваджують здоров׳язберігаючі технології та інтерактивні методики. Сінько Тетяна Миколаївна працюватиме за цим проектом уже у 4 класі. Ці діти за бажанням батьків продовжуватимуть навчатися за проектом «Інтелект України» і у 5 класі (середня ланка). До наступності треба готуватися заздалегідь: курсова перепідготовка вчителів-предметниів, вивчення програм, контингенту учнів та їх розумових здібностей.

У 2015 році було проведено міський семінар вчителів початкової школи, де відзначено високий рівень підготовки учнів та майстерність учителів.

 

Одним  з  основних  принципів  роботи  школи  є  розкриття  в  процесі  навчання  дитячої  обдарованості.  Упровадженню  в  життя цього  принципу  сприяє  спільна  діяльність  практичних  психологів  школи  та  педагогів.  Зміст  роботи  з  обдарованими  дітьми включає  низку  завдань,  а  саме:  виявлення  обдарованості  дітей та  максимальне  сприяння  їхньому  розвитку.

 

У  2014/2015 навчальному  році  виховна  робота  в  школі  була спрямована  на  реалізацію  основних  завдань  і  принципів  громадянського виховання . У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до сім'ї, родини, людей, культури і мистецтва класні керівники початкових класів дбали про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники середніх класів працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, законів України, народних  традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; класні керівники старших класів працювали над сформованістю активної громадянської позиції та відповідальності за долю України. Відповідно до поставлених завдань було проведено виховні заходи, що передбачено планом роботи школи.

На особливу увагу заслуговує позашкільна освіта, участь школи у діяльності Малої академії наук, розгалуження мережі гуртків.

У   2014/2015 навчальному році було продовжено виконання  плану виховних заходів з учнями 1-11класів на основі річного плану школи. Діяльність педагогічного колективу була спрямована на виховання гуманіста, патріота, громадянина України.

            Позашкільна робота в закладі  проводиться відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту».

            У школі працювали гуртки:    «Хіп-хоп» (Гармонія),        «Бойові мистецтва» (Андріянов А.О.), теніс (Слащова М.В.), євроклуб «Співдружність»,   «Біла тура» (Іванов С.М.),  «Ораторське мистецтво» (Палуб Ю.В.), «Я – громадянин» (Грушко М.В.), «Подвиг» (Рящева О.П.), «Народознавчий гурток» (Жежук Н.М.), «Натхнення» (Скрипченко О.П.),  «Юні фотоаматори» (Богданов І.В.).

            Протягом   2014/2015 навчального року діти мандрували у світі ділових справ, відвідували те­атри, музеї, бібліотеки, для них були організо­вані екскурсії, походи. А саме,

 

- театр Опери та Балету    

 5-10

- музей «Бойової Слави»

1-А (26), 1-Б, 6-А (23), 9-А, 

- виставка картин

 1-Б, 1-В(24), 2-А920), 2-В 3-Б(23), 3-В, 4-А, 4-В, 5-А, 5-В(18), 6-А(21), 6-Б(19), 6-В(17), 7-А(20), 7-Б(26),  8-Б(21),  9-В(19), 10-Б(17), 11-А(14), 11-Б(21)

- екскурсія до планетарію

5 – А

- пересувний планетарій

10

-театр ім.Т.Г.Шевченка

8-11

-зустріч з письменником Ю.Кириченком

6-7

- екскурсія до цирку

 2-В(26), 2-А(26), 2-Б(21), 2-В,  4-А, 4-Б(26)

- театр «Верим» Новорічна казка

 1-В(10), 3-А, 3-Б(28), 3-В, 4-А

- театр ім.М.Горького

7-11

- театр «Молодіжний»

 5-Б(27), 5-В(17), 6-А(18), 6-Б(19), 6-В, 7-А(22), 7-Б(23),  8-А(11)

- театр МНС

1-4

- театр МНС «Любіть Україну»

2-10

- театр ляльок

«Правда кривди не боїться»

1-4

- філармонія

6-8

- будинок-музей Д.Яворницького

5-Б(26), 5-В(14)

- музей пожежної безпеки

6-А(20)

- екскурсія до музею морської флотилії

6-Б(17)

- відкриття міської ялинки

7-А (5), 9-Б(13)

- екскурсія до парку Глоби

8-А (10)

Виставка тварин

1-10

 

Активну участь учні брали в конкурсах

- «Лист Святому Миколаю»

1-А, 2-Б, 3-В, 4-В,

- конкурс малюнків – «Правила дорожнього руху»

1-А, 1-В, 2-А, 2-В, 3-В, 4-А(4), 7-Б (2)

- конкурс малюнків на асфальті до Дня олімпійського руху

2-Б

- виступ до    річниці Звільнення Дніпропетровська

2-Б

Районний захід до Дня визволення Дніпропетровська

10 – А, 11-А, 11-Б

- «Я та довкілля»;

2-А

- «Денний дивограй»

2-А

-  «Грінвіч»

2-Б (20), 3-Б (24), 5-А (10), 5-Б (16), 5-В (19), 6-А(14), 6-Б(15), 6-В(15), 7-А, 7-Б(12),  8-А(10), 8-Б(14), 10-А(15),  11-А(9)

«Кращий новорічний костюм

2-Б(5)

- «Козацькі розваги»

3-А

- «Собори наших душ»

 4-А, 4-Б, 4-В,  6-Б,  7-А, 7-Б,  8-А, 11-А

- «Кенгуру»;

3-Б

- конкурс знавців української мови ім.П.Яцика

3-Б, 4-В, 5-Б, 6-Б

- міський турнір з шахів

6-В

- «Колосок»

5-Б(10)

«Дніпропетровськ – моє рідне місто»

6-А (5), 8-А(1)

- конкурс «Майбутнє України – це я, це ти»

6-В

- «Орлятко»

7-А, 8-Б

- «Пазл»

7-Б

- «Геліантус»

8-А (9), 8-Б(9), 10-Б (9)

- конкурс малюнків «Чорнобильська палітра»

4-А, 4-Б, 4-В, 5-В, 9-Б, 10-А,

Районний захід «Лист пораненому»

5 – А. 10-А

 

 

Учні 3 – Б класу посіли 2 місце в  районному конкурсі «Полчаса на чудеса» класний керівник Синько Т.М.

Учні 6 – В класу посіли 2 місце в районному конкурсі «Майбутнє України - це я, це ти» класний керівник Скрипченко О.П.

Учні 6 – А, 9-А, 9-Б  класів посіли 2 місце в районному конкурсі « Екотворчість». Керівник Водяха О.В.

Учні 5-Б класу посіли 2 місце в районному конкурсі «Інтелектуальні баталії».

Учні 8 – Б класу стали лауреатам районного конкурсу «Юні інспектори дорожнього руху», а також   взяли участь в міському фестивалі євроклубів та на високому рівні розповіли про культуру Німеччини.

Учениця 8 – Б класу Палагута А. перемогла на Всеукраїнському рівні Міжнародного конкурсу імені Т.Г. Шевченка (керівник Богомазова А.В.).

Учень 8 – Б класу Прийма О. переміг на міському конкурсі читців «Зоряне коло» (керівник Богомазова А.В.).

Учні 9 – Б класу Вощана А., Бондаренко К. перемогли в міському конкурсі «Новорічна іграшка» (керівник Аліфанова Л.І.).

 

Учні 1 – 11  класів беруть участь у акції «Милосер­дя», надають адресну допомогу чорнобильцям, ветеранам другої Світової війни, переселенцям, воїнам АТО.

    Учні 1 - 11 класів  традиційно брали участь у масових шкільних заходах:

№ з/п

Назва заходу

Клас

1

свято Останнього дзвоника

1-11

2

участь у зборі макулатури

1-11

3

участь у конкурсі малюнків

1-3

4

святкове привітання біля Монументу пам’яті жертвам масового розстрілу людей

2-Б

5

єдиний урок з ЦО

1-11

6

привітання ветеранів

1-11

8

єдині уроки

1-11

9

свято старшокласників (до свята св.Валенина)

9-А , 9-Б , 10-А, 10-Б, 11-А, 11-Б,  

11

виступ на районному заході до річниці аварії на Чорнобильській АЕС

8 – Б, 9 – А, 9-Б,10-А, 10-Б

 

    Учні 11 класів традиційно випустили стіннівки  «Наш час» до свята Першого дзвоника, Дня вчителя,  Нового року, Міжнародного жіночого дня, Останнього дзвоника.

Традиційними в школі стали українські вечорниці( кер. Жежук Н.М..). Яскраво пройшло свято Нового року., районний захід до 29-річниці Чорнобильської аварії. (кер. Михайлова А.О., Калашнікова Т.І., Богомазова А.В).

Проятгом року учні подорожували: Галушківка-Петриківка ( 5-7)., м. Камянець-Подільський (8-А, 8-Б, 8-В. 7-Б, 7-В, 6-А); м. Львів (6-А, 7-А); Закарпаття (8-А, 8-Б); Німеччина (5-А, 7-А, 10-Б).

Класні керівники докладають ба­гато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове жит­тя, здатних не пливти за течією, а йти обраним шляхом.

 Всі ви­хованці школи протягом    2014 /2015  навчального року були задіяні в навчально-виховному процесі, мали доручен­ня, були залучені до роботи гуртків, клубів, спортивних секцій, музичних шкіл, факульта­тивів.

          

 

Рівень ефектив­ності участі класів у виховних заходах був до­сить високий.

     

 

   Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки:

потребує          подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування;

робота певних класних керівників має формальний характер та є значні недоліки.

є необхідним залучення до гурткової роботи більше учнів, особливо різних соціальних   категорій .

 

              З  метою  забезпечення  ефективного  відпочинку  дітей  влітку 2015 р.  на  базі  школи  працював  дитячий  табір  відпочинку з  денним  перебуванням  «Барвінок».

За  період  з  02.06.15 по  22.06.15 було  оздоровлено  80  учнів.  Під  час роботи  табору  учні  отримували  триразове  гаряче  харчування,  відвідували  різноманітні  заходи  на  базі  ДЮЦу,  проводилися  екскурсії,  пішохідні прогулянки. На  належному  рівні  було  забезпечено  медичне обслуговування  пристосованого дитячого  табору відпочинку з денним перебуванням, санітарно-гігієнічний  стан  приміщень  для відпочинку  в  закладі.

 

 

Першочерговими завданнями  роботи  школи з батьками стали: пропаганда  педагогічних  знань,  що  зумовлять  підвищення педагогічної  грамотності  батьків; допомога  батькам  в  оволодінні  системою  вмінь,  необхідних для  організації  діяльності  дитини  вдома; упровадження  форм  роботи  із  сім’єю,  які  сприятимуть  гуманізації  взаємовідносин  «Педагоги  —  батьки  —  учні». 

           

 

Нагальним  залишається питання дотримання чинного законодавства в сфері освіти, забезпечення належних умов для навчання та виховання дітей, виконання конституційних вимог щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, Закону про освіту.

           Пріоритетними напрямками роботи діяльності школи є виховання справжнього громадянина і патріота рідної землі, формування усвідомлення причетності до європейської спільності і створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку, умов прищеплення здорового способу життя.

Одним із важливих завдань слід вважати створення гуманної демократичної атмосфери в навчальному закладі.

            Посиленої уваги потребують питання харчування дітей шкільного віку, запровадження шкільної форми, підтримка й допомога дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, та соціально уразливим категоріям дітей, питанням техніки безпеки.

           

Громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових та винахідливих молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, підвищувати інтелектуальний потенціал країни. Головне: випускники мають бути здатними до саморозвитку і безупинного самовдосконалення своєї особистості.

 

У серпні 2015 нашого учня 11 класу Візира Владислава запрошено до Польщі для участі у двотижневому  проекті «Польсько-українська молодіжна співпраця»

 

Аналіз діяльності школи свідчить, що школа із завданням навчання (досягнення певного рівня) справляється, із виконанням  завдань розвитку і виховання ведеться систематична кропітка робота.

 

 

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

1.Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

навчально-виховний процес має позитивну тенденцію розвитку;

реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;

діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

школа підтримує свій позитивний імідж;

створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

2.Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

підвищення якості освітніх послуг;

підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

створення цілісної системи моніторингу НВП;

активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

недостатня результативність ЗНО;

неефективне використання ресурсної бази кабінетів інформатики;

- покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Єдина педагогічна тема та завдання на 2015/2016 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».

 

Місія школи:

- гарантоване надання загальної середньої освіти у співвідношенні з державними стандартами освіти  та з поглибленим вивченням англійської мови;

-  забезпечення всебічного розвитку громадянина України, який вміє: критично мислити, співпрацювати з іншими та поважати їх права, брати участь у суспільно-політичному житті, бути конкуренто здатним і підготовленим до життя в умовах глобалізації економічного простору;

- всебічна підтримка особистості учня, його інтересів, потреб, розвиток творчих здібностей та турбота про емоційне благополуччя;

-  моделювання школи самовираження особистісного розвитку екзистенціальних компетенцій.

 

Стратегічна мета школи:

- підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища для всіх учасників НВП;

-  створення авторського новаторського та перспективного педагогічного досвіду в організації навчально-виховного процесу по розвитку мотивації учнів до навчання, їх якісної успішності як засобу підвищення його результативності;

- перехід на нові підходи до організації методичної роботи, нові засади управлінської діяльності в основі яких лежить мотиваційно-системний підхід.

 

Головні завдання школи:

- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи, якісної організації профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

- забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм для 4-х і 7-х класів;

-  формування освітнього простору та позитивного іміджу школи;

-  створення „ситуації успіху” для кожного учня;

-  поглиблене вивчення англійської мовиу 1-11 класах;

- забезпечення створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів  впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання негативних звичок, дитячої бездоглядності, підліткової злочинності;

-  створення акмеологічного середовища в закладі для всіх учасників НВП на основі креативної діяльності педагогічного колективу;

- участь у формуванні соціального замовлення на освіту, виходячи з інтересів району та спеціалізаціїшколи;

- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-  формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору;

- формуванняу кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

- виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Для реалізації головних пріоритетів, мети та завдань школи необхідне інформативне забезпечення, учительський потенціал, підтриманий відповідною матеріально-технічною базою.

 

Умови досягнення головних завдань школи

          Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти;

- орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

 

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

оптималізація методичної роботи школи;

створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

 

У навчанні:

реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

управління результатами та якістю навчання;

удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

 

У вихованні:

виховання потреби здорового способу життя;

педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

управління процесом соціалізації учнів;

розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

розвиток елементів державно-громадського управління;

орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень,негативних проявів у молодіжному середовищі;

активізація правового виховання;

розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

 

Психолого-педагогічні задачі:

забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.