КЗО "Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови" ДМР

   

Звіт директора за 2017/2018 н.р.

Шановні колеги, батьківська громадськість!

 

Наш заклад освіти працює за нормативно-правовою базою ( Конституція  України,  Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Указами Президента України,  Постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ ст.)», наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про державну підсумкову атестацію в системі середньої освіти, Національною доктриною освіти, Концепцією профільного навчання в школі ІІІ ступеня,  регіональними комплексними програмами, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти України”, Державними стандартом початкової, базової і повної загальної середньої освіти, критеріями оцінювання навчальних досягнень початкової, основної і старшої школи, наказом МОН України від 31.10.2011 р № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів      1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положення про Веукраїнський науково-педагогічний проект «Інтелект України», розпорядженням голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 24.02.2016 № Р-73/0/3-16 «Про затвердження Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації», листом МОН України від 04.07.2017 № 1/3060; розпорядженням міського голови від 21.07.2017 № 12-21/7-рк «Про недопущення порушення трудової дисципліни та про дотримання правил етичної поведінки»;  Статут КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» ДМР, затвердженим управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради наказом від 14.12.2016р. № 295).

Школа має статус «національна». Учнями 1-11 класів опановуються україномовні програми. З 1994 року запроваджується поглиблене вивчення англійської мови з першого класу. Зараз учні вивчають другу іноземну мову з п’ятого класу – німецьку та з десятого класу вивчають за бажанням третю - французьку.  На початок 2017/2018 навчального року таких класів нараховувалося 33 з кількістю учнів – 980. Середня наповнюваність класів складає 30 учнів. За останні два роки контингент учнів школи збільшився майже на 300 осіб. Успішність навчання школярів – 100%.

Школа працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Створено умови для розвитку дітей з креативним мисленням, розвитку обдарованої особистості, максимального досягнення учнями прогнозованої результативності.    Учні школи активно взяли участь у предметних олімпіадах різного рівня. Маємо багато учасників і переможців.

       

        Кількість медалістів:

 

 

2007/

2008

2008/

2009

2009/

2010

2010/

2011

2011/

2012

2012/

2013

2013/

2014

2014/

2015

2015/

2016

2016/

2017

2017/

2018

Золота медаль

12

4

3

5

7

5

3

2

4

5

8

Срібна медаль

1

4

4

2

-

-

2

1

4

-

-

           

Усі претенденти на нагородження золотими медалями у 2017/2018 н.р. підтвердили свій рівень знань під час ЗНО (українська мова, математика, історія, англійська мова тощо). Наша школа із 160 закладів освіти міста отримала найбільше золотих медалей!

 

Підсумки вступу випускників до ВНЗ:

            За усним опитуванням випускників 11-х класів склали ЗНО у 2018 році на високий бал (від 180 до 200) 75%. Під час вступу до вишів обирали спеціальності, які користуються попитом на ринку України та Європи. Більшість обраних професій у 2018 році винесено ВУЗами лише на контрактні умови.

 

Метою школи є забезпечення виховання морального та здорового покоління, розвиток прихованих здібностей і обдарувань учнівської молоді та її професійного самовизначення.

 

Одне з першочергових завдань, яке постає перед педагогічним колективом нашого закладу, полягає у формуванні його позитивного іміджу, створення школи сучасного типу, використання навичок та компетенцій 21 століття. Професійна поінформованість, мобільність, виконавча дисципліна, точність, правильність мови -  найхарактерніші риси для вчительського колективу. Вся структура роботи з педкадрами, її зміст ґрунтувався на діагностичній основі з урахуванням проблем педагогічної праці. Творчі звіти, сезон дидактичного театру, педагогічні консиліуми та психологічні семінари, методичні тижні з метою виявлення творчих здібностей учителів та учнів, творчі пошуки педагогів знайшли своє місце в роботі школи.

Сучасні умови навчання характеризуються гуманізацією освітнього процесу, зверненням до особистості дитини, спрямованістю на розвиток її кращих якостей і формуванням різносторонньої і повноцінної особистості.

Основні завдання навчального закладу -  кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; упровадження в навчально - виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів навчального закладу.

            У 2017/2018 н.р. колектив комунального закладу освіти «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови» Дніпровської міської ради продовжив працювати над проблемою «Створення школи психологічної культури в умовах соціалізації особистості громадянського суспільства», що є продовженням попереднього експерименту - «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах формування позитивної   «Я-концепції».

Система роботи методичної ради школи  передбачає чіткий розподіл повноважень, побудована за принципом особистого вибору вчителя. Найбільш актуальні питання, над якими методична рада працювала  протягом року, - підвищення рівня майстерності вчителя через залучення його до методичної роботи . Через модель методичної роботи здійснюється пізнавальна діяльність (формування свідомості педагогів, вивчення педагогічних ідей) у формі педагогічних читань, методичних нарад,  самоосвіти, теоретичних і практичних семінарів, консультацій); тематична діяльність (визнання шляхів вирішення актуальних проблем, розробка нових педагогічних ідей, технологій) у формі тематичних педагогічних рад, роботи творчих груп, тимчасових творчих модулів, роботи школи педагогічної майстерності); узагальнююча діяльність (упровадження нових педагогічних технологій) у вигляді методичних тижнів, творчих звітів учителів, роботи методичного кабінету, підсумкових проблемних семінарів, конференцій).

 

Протягом 2017/2018 навчального року:

Педагогічний колектив представив свою майстерність на УІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», де отримав диплом за високі досягнення і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та ввійшов до каталогу найкращих закладів України 2017 року.

На базі школи під керівництвом Сімейкіної Л.І. та Смірнової О.І., заступників директора з іноземної мови, традиційно працює регіональний пункт перевірки робіт ЗНО з англійської мови.

Ломако Олена Миколаївна, вчитель німецької мови, стала переможницею обласного професійного конкурсу у номінації «Німецька мова».

Школа співпрацює з Корпусом Миру, з «ГЕТЕ інститутом», з ресурсним центром «Вікно в Америку». Систематично відбувається листування з учнями із-за кордону; працюють робочі майстерні за участі англійських та американських лідерів; діє Євроклуб; не припиняється наполеглива робота над проектом «FACE TO FAITH» за підтримки Тоні Блера, проходить результативна співпраця з Американськими радами.

Вдруге грамотою МОН України відзначено роботу Богомазової А.В., вчителя української мови та літератури за підготовку переможців Міжнародноого літературного конкурсу ім.. Т.Г Шевченка.

Джежела Олена Олександрівна, вчитель інформатики, за підсумками роботи вчителів даного фаху в місті, вдруге отримала запрошення на участь у пілотному проекті «ІТ-навчання вчителів інформатики та обдарованих учнів», спонсором якого є компанія Київстар. Вчитель разом з учнями нашої школи протягом  липня 2018 року перебували у літній ІТ-школі м. Івано-Франкіська;

Вчителі іноземної мови (англійська, німецька, французька) разом з випускниками 11 класів мають високі досягнення під час предметних олімпіад, мовних всеукраїнських та міжнародних конкурсів, що підтверджує статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови.

У 2017 році Помогайко О.В. та Кудрявцева О.О., Богданов І.В., Гордієнко Г.П. пройшли курсову перепідготовку на Всеукраїнському рівні для впровадження у навчально-виховний процес у 2018/2019 н.р. програми «Інтелект України» у 5, 6 та 7  класах.

Протягом навчального року всі вчителі кафедри іноземної мови систематично брали участь у семінарах спільно з Macmillan, Cambridge та Oxford University Press.

Швидка Валентина Анатоліївна на базі школи продовжила керувати міською Асоціацією вчителів англійської мови. 15.09.16р. Швидка Валентина Анатоліївна брала участь в установчій нараді вчителів  іноземних мов міста щодо викладання іноземної мови у 2017/2018 н.р. Вчитель доповідала за темою “Проведення міжнародних конференцій для розвитку соціокультурних та комунікативних компетенцій; у веб-конференції  для вчителів англійської мови “Головні напрямки розвитку англійської мови в Дніпропетровській області” (ДОІППО); вчитель брала участь у Восьмій міжнародній виставці “Сучасні заклади освіти – 2017” та робила доповідь під час науково-практичної конференції “Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мовам у сучасних закладах освіти”; надрукувала статтю “Generation Global is The Tony Blair Foundation’s Global Schools programme, active in a wide range of schools in countries across the world” у науково-методичному альманасі “Нива Знань” №4,2016;  керувала міжнародним проектом із школою N.K.Bagrdia Public school (Індія). Учні 8-11 класів досліджували планету Марс, робили презентації, доповіді, постери та відеоматеріали разом з вчителями біології Костренко Г.Г. та фізики Гордієнко Г.П.

Методист компанії “Фоліо Букс” Наталя Ляшко ознайомила вчителів школи з новітніми методами у галузі викладання англійської мови та навчально-методичною літературою видавництва, провела тренінг за підручником “On Screen”.

Вчитель англійської мови Красильщик Тетяна Анатоліївна пройшла сертифікацію при Кембріджі, надрукувала статтю “The Role of suitable English songs as a good example by being committed and motivated” у науково-методичному альманасі “Нива Знань” №1, 2017 та відвідала семінар – тренінг для вчителів англійської мови середніх шкіл та ВНЗ м. Дніпра за темою “Розвиток навичок та вмінь говоріння у навчанні англійської мови”, (Університет ім. А.Нобеля).

Іноземні мови

У 2017/2018 н.р. колектив вчителів методичного об’єднання іноземних мов спрямував свою роботу на продовження впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій у навчальний процес  у рамках нового державного стандарту освіти та роботи над методичною темою «Впровадження інноваційних форм навчання на уроках іноземної мови в умовах сталого розвитку».

Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких обговорювались питання щодо:

 • Затвердження плану роботи та тем, над якими працюють вчителі методичного об’єднання.
 • Впровадження Державного стандарту навчання іноземним мовам.
 • Вивчення основних положень навчальної програми для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов;
 • Старт проекту у форматі «e-Twinning.plus» та IEARN.
 • Удосконалення методів і форм роботи з учнями.
 • Формування та удосконалення навичок писемного мовлення учнів середньої та старшої школи.
 • Методи планування і проведення сучасного уроку.
 • Проектна методика на уроках іноземної мови;
 • Розробка плану заходів по проведенню декади іноземних мов;
 • Підготовка учнів до міського та обласного етапів предметних олімпіад;
 • Проведення аналізу результативності педагогічної діяльності вчителів методичного об’єднання за підсумками навчального року.
 • Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у рамках  міжнародного проекту “ Міксіке в Україні”

Учителі іноземних мов плідно працюють над створенням сучасного освітнього простору для особистісного зросту та формування компетенції учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти. Учителі практикують проведення уроків з ІКТ, за тренінговими методиками, використовують проектні технології.

І. Робота з обдарованими учнями

Про високу якість навчально-виховного процесу на уроках іноземних мов свідчать результати участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах з іноземних мов.

На міській олімпіаді з німецької мови 4 учнів одержали призові місця та 1 учениця стала призером обласної олімпіади.

На міській олімпіаді з англійської мови 16 учнів одержали призові місця та  2 учениці стали призерами обласної олімпіади.

Загалом учні посіли 23 призових місць в олімпіадах з іноземних мов різних рівнів.

Учнів підготували такі вчителі, як : Смірнова О.І., Сімейкіна Л.І., Ломако О.М., Крюкова  І.Ф., Левіна І.Л., Шепель О.О., Шепель І.О., Сидорук Н.В., та Помагайко О.В. .

Проходив конкурс знавців німецької мови Орлятко, в якому взяли участь 90 учнів нашої школи.

5 грудня 452 учнів школи 2-11 класів брали участь у Всеукраїнському конкурсі знавців англійської мови “Гринвіч. 84 учнів здобули призові місця: 22 учнів отримали золотий сертифікат, 42 - срібний сертифікат та 20 учнів отримали бронзовий сертифікат.

Учні нашої школи брали участь в багатьох конкурсах та проектах з німецької мови. У жовтні 11 учнів 10-11 класів на чолі з Сидорук Н.В. підготували еко-проект для Гете-інституту “Економічна доцільність палетів у сучасному суспільстві”.

Мальцев Петро (6-І), Бур'ян Настя (7-Б), Гнідаш Олег (6-В), Соболєва Єлизавета (7-В) успішно здали міжнародний екзамен KET, FLYERS Cambridge Young Learners та одержали сертифікати від “Cambridge English. Language Assessment.

Троє учнів нашої школи Громов Максим (11-Б), Постоленко Станіслав (11-В), Сисоєва Ярослава (11-В) отримали сертифікат міжнародних іспитів та підтвердили свої знання англійської мови рівня B2.

Продовжено тісне співробітництво з університетом ім. А. Нобеля:

 • у грудні відбувся виступ “Євроклубу” під керівництвом Ломако О.М. на презентації добутків Нобелевських лауреатів в університеті Альфреда Нобеля. У ході брали участь 10 учнів 11-Б класу. Також 10 учнів шкільного гурту німецької пісні виступили на святковому концерті товариства етнічних німців Wiedergeburt” в Дніпропетровській області.
 • 5 квітня Paul Breadbeer, старший викладач з кафедри перекладу університету імені “Альфреда Нобеля” провів урок за темою “Птахи України “ (Little Кnown Тreasure) з учнями 7-8 класів. Учні читали вірші, робили кросворди, спілкувалися з носієм англійської мови, зробили гарну презентацію, слухали та відгадували звуки пташок. Paul Breadbeer, розповів про своє улюблене захоплення - спостерігання за пташками та подарував книги про пташок в кабінет біології.

-          Учні школи брали участь в олімпіаді з англійської мови на базі університету ім. А.Нобеля та вибороли призові місця.

-          Відбулася зустріч з викладачами університету які розповіли про факультети свого вищого навчального закладу, запросили учнів на день відкритих дверей 19.05.2018, запросили з 01.09.18 взяти участь у роботі гуртка англійської мови під керівництвом носія англійської мови Пола Бредбієра та нагородили переможців олімпіади та вчителів, яких їх готували грамотами та подарунками.

II. Міжнародні зв’язки для підвищення соціокультурної компетенції

1.Традиційно,17 років поспіль школа бере участь у міжнародній україно-американській програмі  FLEX, яка фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки. 3 учнів перебували в США протягом 2017-2018 року: Калашнік Ірина ( вч. Шепель О.О.),  Плахотній Олексій ( вч. Шепель О.О),  Бровкіна Валерія (вч. Шепель І.О).

2.Вчителі англійської мови плідно співпрацюють з учителями інших країн за міжнародними проектами “Generation Global” та Microsoft.Education.Використовували освітню платформу kahoot.it під час уроків з географії, історії, англійської мови, біології.

Корисним для формування культурологічного підходу вивчення англійської мови є залучення учнів 8-10 класів до міських конференцій за участю учнів партнерських шкіл № 54 та №144.В цьому році ми провели дві конференції за темами “Гендерна компетенція як педагогічна інновація у системі”.

 

Програма Generation Global допомагає учням розвивати  комунікативні компетенції та підвищує рівень культури спілкування . Учні 8-11 класів брали участь у 3 міжнародних відео конференціях за темами “Фестивалі” “Багатство, бідність, благодійність” “Мова ворожнечі” та писали  власні блоги, коментували блоги інших учнів на обрану тему. В лютому 2018р. протягом 4 тижнів учні спілкувалися у власних  блогах з учнями Індонезії за темами “З ким би я примирився та Хто надихає мене на примирення

За активну участь учнів у проекті Generation Global школа, учні та вчителі нагороджені срібними сертифікатами. В рамках проекту вчитель англійської мови Швидка В.А. організувала  співпрацю  із школою N.K.Bagrdia Public School (Індія).

3.Учні та вчителі нашої школи тісно співпрацюють за міжнародним проектом “Міксіке в Україні”(Естонія). У рамках проекту проходять безліч конкурсів та виконання завдань, авторами яких є вчителі нашої школи Ілющенко Л.М. та Помагайко О.В. . Інтерактивні завдання сприяють розвитку граматичних навичок учнів, а також збагачують їх лексичний запас. Учитель англійської мови Ілющенко Л.М. залучила учнів 4-х ,5-х та 7-х класів до участі в конкурсних завданнях. А вчитель англійської мови Помагайко О.В. працює з першачками нашої школи, які активно змагаються у виконанні інтерактивних вправ. Цього року в рамках проекту “ Міксіке в Україні, було проведено конкурс для вчителів, які створюють інтерактивні вправи. Помагайко О.В. посіла почесне друге місце та отримала диплом. Плануємо й надалі працювати в міжнародному освітньому проекті “Міксіке в Україні”, а також залучати якомога більше учнів до участі в ньому.

4.Підтримуємо постійний зв’язок з інформаційно-ресурсним центром “Вікно в Америку” Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки. Керівник інформаційного ресурсного центру Світлана Усенко для учнів 10-11 класів зробила презентацію на тему “Академічна доброчесність-стежка до навчання ”.

-           Незабутньою подією для учнів 7-11 класів стала зустріч з астронавтом NASA США Рендольфом Комрадом Брезником у ресурсному центрі “Вікно в Америку. Завдяки дружбі з обласною науковою бібліотекою і керівником центру Вікно в Америку” Світланою Усенко ми були запрошені на унікальну зустріч з американцем. Була відібрана група учнів 7-11 кл. які змогли привітати астронавта, поставити йому питання, сфотографуватися на пам'ять.

-           У квітні волонтер центру “Вікно в Америку“, громадянка США, професійний перекладач Тамара Красовська зустрілася з учнями 9 х класів.

-           Розширенню культурного світогляду учнів сприяє неформальне спілкування з носіями іноземної мови, зокрема з добровольцем Корпусу Миру США в Україні Остіном Вільямс зі штату Техас, США. Спочатку він провів міжнародний конкурс з креативного письма Write on Ukraine! А потім із задоволенням спілкувався з учнями 9-11 класів у розмовному клубі на базі бібліотечного ресурсного центру “Вікно в Америку“, що є давнім партнером школи, та зустрівся з учнями 7-8 класів. Волонтер працює вчителем англійської мови в середній школі міста Вільногірськ.

5. За допомогою освітньої програми Microsoft.Education проводяться скайп – уроки. В цьому році вчений біолог із Франції Альваро Перез у формі діалогу провів урок з біології за темою Хвороби рослин” з учнями 8-11 класів. Вчений продемонстрував презентацію, учні задавали питання, розповідали про рослини України.

6. 27.05 була організована зустріч з Еріком та Іриною Кнеллер із Австралії. Дітям було цікаво поспілкуватися із носіями мови та дізнатися про культуру цієї англомовної країни.

III. Позаурочна робота для підвищення мотивації вивчення мови

 • Протягом навчального року вчителями предметної комісії іноземних мов було приділено багато уваги відзначенню певних дат та подій в історії  України та світу.

Протягом тижня іноземних мов було проведено такі країнознавчі заходи:

 • знайомство учнів школи з традиціями Великобританії, Австралії, Канади, США;
 • проведено вікторину Подорожуємо Британією у 5-б класі;
 • зустріч з поетом-перекладачем С.Заславським “Сонети В.Шекспіра“ для учнів 10-А, 11-В класів (вчителі Сімейкіна Л.І.,Швидка В.А);
 • урок-екскурсія з використанням відеоматеріалів “London City Life in the Future” для учнів 8-В класу (вчитель Помагайко О.В);
 • зустріч з представниками коледжу Billerbys, Great Britain, 11-В, 10-А (вчителі Курочкіна В.М.,Шепель О.О.,Атанова М.Ю);
 • урок-конференція 5-І класу America:Now and Then (вчитель Красильщик Т.А);
 • вікторина Travelling around the World у 4-А класі (вчитель Воронкіна А.І);
 • урок-екскурсія A Trip to London у 2-А, 2-Б,2-І класах (вчитель Красильщик Т.А.);
 • вікторина у 8 класі American Cuisine (вчитель Красильщик Т.А).
 • урок-екскурсiя “Подорожуємо Лондоном” у 5-А класі (вчитель Шепель О.О).
 •  26 вересня для учнів 9-10 класів було проведено захід до Всесвітнього дня миру
 • 6.10 Chris Paredeth, представник школи Канади ( Ванкувер Bodwell High School) зустрівся з учнями 10-х класів.
 • В рамках Всеукраїнського конкурсу коміксів “Charlie’s Adventure”

(Пригоди кумедного мавпеняти Чарлі), організованому “FOLIO BOOKS”, учениця 8-Б класу Еліна Бондаревська та учениця 5-Б класу Наталія Алмазова стали переможцями творчого конкурсу “Story Time Competition з англійської мови від видавництва Express Publishing в Україні.Робота учениці 8-Б класу  Бондаревської Е. була відзначена нагородою за найкращий зміст, робота учениці 5-Б Алмазової Н. була відзначена сертифікатом за найкращий поетичний підхід автора .

 • Учні Михайлова Катерина (9-Б),Бондаревська Еліна (9-Б), Бур’ян Настя (7-Б) брали участь у конкурсі від MM Publications I am proud of being Ukrainian” та ввійшли у 100 найкращих авторів..
 • Під керівництвом Швидкої В.А. учні 4-5 класів нашої школи взяли участь у творчому конкурсі Charlies Adventure від Express Publishing та Folio Books. Вчителі англійської мови Ілющенко Л.М., Теліпко О.В., Воронкіна Г.І., Помагайко О.В., залучали до участі в цьому конкурсі учнів, 18 з яких були відзначені призами.
 • 12 лютого  учні 6-11 класів брали активну участь у міжнародному творчому конкурсі з написання есе WRITE ON! Ukraine, який організовано волонтерами Корпусу Миру США в Україні. В конкурсі брали участь 85 учнів, 25 учнів отримали призові місця. WRITE ON! Ukraine- міжнародний англомовний конкурс творчого письма, який проводять добровольці Корпусу Миру США в Україні та інших двадцяти країнах світу. Основна мета – заохочення учнів до творчого та критичного мислення.
 • У лютому 2018 року було проведено вечір старшокласників до Дня Святого Валентина “Романтичні історії на чарівному екрані”. Учні продемонстрували знання зарубіжного кіно, чудово акторську майстерність та інші таланти під час виступів та створили атмосферу, справжнього кінотеатру в актовій залі.
 • 10 травня учні брали участь у флешмобі за здоровий спосіб життя в рамках роботи гуртка “Співдружність”.
 • Учні  школи беруть активну участь у шкільному Євроклубі.
 • У квітні і травні відбувся “Марафон шкільних Євроклубів”.
 •  У травні 2018 –  Євроклуб взяв участь у фестивалі хліба.
 • 11.05.2018 Євроклуб поділився досвідом роботи на “Дні єднання студентів країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки”.          

IV. Підвищення фахового рівня вчителів

Протягом навчального року всі вчителі предметної комісії іноземних мов систематично брали участь у семінарах спільно з  видавництвами Macmillan, Cambridge та Oxford University Press.

На базі школи продовжила роботу міська Асоціація вчителів англійської мови ( керівник Швидка.В.А.).

7.11.2017 Міська Асоціація вчителів англійської мови провела на базі КВНЗ ”ДОІППО” Всеукраїнську конференцію за темою “Інтегровані змістовні лінії Нової Української Школи “.

30.03.2018 Міська Асоціація вчителів англійської мови провела на базі КЗО ”ССЗШ №22” семінар для вчителів Excite, educate, inspire your students!”.

Вчителі англійської мови Красильщик Т.А.,Курочкіна В.М.,Скляр К.О.,Шепель О.О.,Швидка В.А.,Атанова М.Ю. успішно здали фаховий іспит  Teaching Knowledge Test (TKT Module 1,2,3)

Вчителі англійської мови Крюкова І.Ф.,Шепель О.О.,Швидка В.А., Скляр.К.О.  успішно завершили онлайн-курси для вчителів початкової школи EdEra.

Вчитель англійської мови  Швидка В.А.  надрукувала  статті “Integrated Content Lines of the New Ukrainian School” у фахових журналах №3-4 (Autumn – Winter 2017, TESOL-Ukraine Newsletter та “Нива Знань”№2/2018.

13.10 – 14.10.2017 Ломако О.М відвідала міжнародну конференцію   CLILIG в Україні  -фахове та мовне інтегроване вивчення німецької мови: можливості, переваги та завдання”, м.Київ.

21.10.2017 вчитель Ломако О.М. брала участь у семінарі “Міст до вищої освіти в Німечинні ”, м. Дніпро.

11.11.2017 вчитель Ломако О.М. брала участь у вебінарі ”Реалізація компетентнішого підходу в НМК німецької мови для 9 класів, видавництво-Ранок”.

10.02.2018 Швидка В.А. відвідала тренінг за темою “Listening as a Lifelong Skill: Effective Strategies for Real Life and Exams”.

26.03.2018 вчитель Ломако О.М брала участь у семінарі Музика на уроках німецької мови, м. Київ.

24.05.2018 Шепель О.О., та Швидка А.А., взяли участь у семінарі “Формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкових класів відповідно до засад Нової української школи та нового Державного стандарту освіти”.

Ломако О.М. брала участь у фаховому конкурсі Учитель року-2018” та стала переможцем міського та обласного конкурсів  у номінації Німецька мова.

            Задачі предметної комісії вчителів іноземних мов на новий       2018/2019 н.р.

 1. Продовжити співпрацю з Корпусом Миру США в Україні, проводити зустрічі з волонтерами організації.
 2. Брати активну участь в міжнародному конкурсі FLEX для учнів 9 – 10 класів.
 3. Продовжити співпрацю з ресурсним центром «Вікно в Америку».
 4. Поширювати свій методичний досвід та друкувати статті  у фахових виданнях.
 5. Залучати молодих вчителів до участі у міжнародних проектах та професійних конкурсах.
 6. Більше уваги приділяти питанню створення позитивного психологічного мікроклімату на уроках іноземних мов.
 7. Продовжити роботу за міжнародними проектами «Міксіке в Україні», “Generation Global”  та e-Twinning.

Також у наступному навчальному році робота вчителів методичного об’єднання буде спрямована на подальше впровадження ефективних методів роботи, які сприятимуть якісному оволодінню навичками іноземної мови та практичному її застосуванню.

Гуманітарні дисципліни

Протягом навчального  року вчителі кафедри гуманітарних дисциплін працювали над створенням україномовного середовища, національним та патріотичним вихованням учнів.
           Проведено свято для старшокласників «Українські вечорниці» під керівництвом учителя Кудрявцевої О.О. при допомозі усіх вчителів кафедри. Свято до Дня української писемності та мови «Допоки є Шевченка мова, допоки Україна є» (учитель Богомазова А.В.). Випущено тематичні газети учнями 6-10 класів (учителі Богомазова А.В.,       Жежук Н.М., КудрявцеваО.О.)
          Проведено шкільний конкурс читців віршів про рідну мову у 5-11 класах (до Дня української писемності та мови)(учителі Богомазова А.В., Жежук Н.М., Кудрявцева О.О.)
          Підготовлено шкільні олімпіади з української мови, конкурс знавців рідної мови        ім. П.Яцика, мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка.

          За результатами шкільної олімпіади 5 учнів узяли участь у районній, міській, обласній олімпіаді з української мови.

 

Маємо переможців у Міжнародному мовно-літературному конкурсі                         ім. Т.Шевченка. Переможці у районному, міському, обласному (заочному) турах Калашнік Ірина (10-Б) - І місце, Михайлова Катерина (9-Б) - І місце (вчитель Богомазова А.В.).  Калашнік Ірина посіла І місце в обласному турі та ІІІ -  в Україні. Михайлова Катерина посіла ІІ місце в області, І місце в Україні. Обидві учасниці  нагороджені дипломами МОН. Михайлову Катерину було запрошено на нагородження до м.Канева на Чернечу гору, де учениця отримала цінний подарунок. За підсумками даного конкурсу Михайлова Катерина за наказом МОН України протягом навчального року буде отримувати вдруге стипендію Президента України.

16 учнів узяли участь у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика.

У районному конкурсі «О слово рідне»

 • Палагута Аліна (11-Б) – ІІІ місце (вчитель Богомазова А.В.) 
 • Недава Софія (10-А) – ІІ місце (вчитель Богомазова А.В.). Недава Софія була запрошена для участі у марафоні безперервного читання віршів Т.Шевченка біля пам’ятника молодого поета.

У регіональному конкурсі «Змагаймось за нове життя» (ім. Лесі Українки) учні    10-Б класу Красовська Анастасія, Прийма Олександр, Калашнік Ірина посіли І місце, у міжнародному етапі Прийма Олександр у номінації «Декламація» посів І місце, Калашнік Ірина у номінації «Твір» ІІІ місце. Подяку отримали директор школи Ткач Н.В. та вчитель Богомазова А.В. за творчий пошук і високопрофесійну підготовку молоді до конкурсу від міжнародного благодійного фонду «Здоров’я майбутнього». Автором відеозйомки була учениця 10-Б класу Дубовикова Вікторія.

Вчителі української мови та літератури, що атестувалися, провели відкриті уроки та заходи з використанням новітніх технологій: «Бетховен українського слова» у 10-Б класі – Богомазова А.В, «Т.Г.Шевченко «Катерина» у 9-В класі (вчитель Кудрявцева О.О.)

Яскравим був флешмоб до Дня рідної мови, в якому взяли участь учні 6-Б     (Жежук Н.М.), 6-В (Ілющенко Л.М.), 7-А (Шевцова І.Г.), 7-В (Богомазова А.В.),                9-В (Кудрявцева О.О.), 10-Б (Ломако О.М.). Підготували учнів до заходу дівчата 7-В класу (вчитель Богомазова А.В.)

82 учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Патріот», 54 учні – у «Соняшнику». 1-І клас отримав подяку за активну участь у конкурсі (вчитель             Сінько Т.М.). 7 учнів продемонстрували високі знання на регіональному рівні. 

Суспільствозначі дисципліни

Кафедра суспільствознавчих наук активно  працювала над національно-патріотичним вихованням підростаючого покоління, над глибокими знаннями історії України, рідного краю, вивчали правові питання тощо.

Проведено традиційний захід до Дня Миру.

            У жовтні відбулися дебати для учнів 9-их класів.

Під час Тижня місцевого самоврядування в 9-их класах проходили презентації органів місцевого самоврядування. Діти з натхненням виступали, захищаючи свої проекти, знайомлячи з програмою дій організацій, гаслами, символікою.  

У листопаді 2017 року відбулися дебати у трьох 9-их класах за темами « Справжні патріоти купують тільки українське» та « Насилля серед молоді - це вплив суспільства, а не родини». Всі класи підготували по 4 команди та своїх тайм-кіперів. Спікери підготувалися по-різному, але серед усіх можна вибрати 2-3 команди дебатерів. Головне, що «новачкам» сподобалося грати, усі жваво обговорювали та аналізували ігри.

Протягом 2 тижнів учні нашої школи переписувалися з однолітками зі США та Індії, обговорюючи права дітей, право на релігію, питання толерантності. Активну участь узяли учні 10–А  та 9 –Б класів.

Дайджест-група 8–В класу 24 листопада виступала перед учнями початкової школи з оглядом подій Голодомору.

            27 листопада учні 10 – Б класу та 11 – Б класу проводили захід, присвячений пам’яті жертв Голодомору.

Усі учні старших класів брали активну участь у Всеукраїнському Тижні права.

11 грудня дайджест-група із учнів 9-Б та 10-их класів виступала перед учнями початкової та середньої школи. Діти брали участь в правових конкурсах. Слухали цікаві повідомлення про права дітей, дивились мультфільми та презентації на правову тематику.

На 2 уроках поспіль, учениця 10 – Б класу проводила з однокласниками конкурс на знання прав. Питання були різноманітного напрямку: на знання алгебри, географії, історії. Перемогла команда, капітаном якої була Палагута Аліна (11-А клас).

З 22 по 26 листопада пройшов конкурс листівок. Учні 9-10 класів готували листівки за інтересами творчими групами на тему «Право». Роботи були виконані різними мовами, висвітлюючи знання з правознавства: розповідаючи про відомих правозахисників, права дітей, громадян України та, навіть, про права тварин. Діти використовували державну символіку, Петриківський розпис, фото та ілюстрації за темою. Перше місце посів за висновками журі (учні 11 класів)  9-В клас, який створив свою газету на тлі прапору України та оздоб Петриківським розписом. ІІ місце – учні 10 – Б класу, які висвітлили питання прав тварин, а ІІІ місце посіли учні 9-Б класу, які виконали свою стіннівку у вигляді яблуневого дерева.

            10 грудня 2017 року, у День прав людини, на базі СЗШ № 16 відбувся районний захід - Круглий стіл за темою «Студенти-правознавці - школярам», в якому активну участь брали учениці нашої школи –жваво обговорювали питання, що стосуються сім’ї, родини, батьків і дітей.

Скрипченко О.П. під час осінніх канікул провела екскурсію та відвідала зі своїм класом Закарпаття. Діти побували у пам’ятних місцях України, побачили старовинні замки.

Дуже вдало Скрипченко О.П. провела День козака.

11 грудня, в завершальний день Тижня права, до учнів 9–Б класу прийшла приватний юрист, мама учениці,  Рязанцева Алла Федорівна. Вона розповіла цікаві моменти з життя юриста, дала фахове пояснення щодо основних юридичних спеціальностей та провела екскурсію до кращих юридичних ВУЗів України. Зробила акцент на тому, що учні нашої школи мають привілей, вивчаючи іноземні мови, отримати диплом міжнародного стандарту в ВУЗі та зробити кар’єру, навіть, за кордоном.

29 січня 2018, у роковини трагічної події для нашої України, учні 11-А класу брали участь у районному заході  - Марафоні  «День памяті героїв Крут» .

У березні команда нашої школи з учнів 10 – Б, 9 – А та 9 – Б класів, брала участь у міському квесті на журналістському факультеті ДНУ. Учні отримали нагороду за артистичність.

На початку квітня Скрипченко О.П. брала участь з учнями 6-7 класів в Міжнародному конкурсі «Лелека». Учні отримали два третіх місця та дипломи учасників конкурсу.

16 квітня на базі кафедри політології ДНУ учні 9 – А класу брали участь в обласній вікторині «Україна та ЄС». Всі дуже задоволені своїм виступом, новими знайомствами та ІІ місцем.

З нагоди Дня Європи в школі пройшов ряд заходів. Роботу дайджест-груп за темою "Декларація Шумана" було проведено 16-17 травня 2018 року. Проведено  серед учнів      9-их класів урок–диспут за темою "Що для України значить співпраця з Євросоюзом".     17 травня було проведено  дебати учнями 10-Б класу за темою «Позиція Європейського Союзу щодо України є позитивною». Треба зазначити, що кожен учень має активну життєву позицію та переймається майбутнім нашої країни.

Математика, фізика, інформатика

Розвиток природничо-математичних наук в Україні є традиційним. Наша школа приділяє особливу увагу цьому напрямку. Предметні кафедри постійно удосконалюють та відновлюють форми та методи навчання, залучають до цього процесу учнів та батьківську громадськість.

Керівник кафедри вчителів математики Шелег Галина Миколаївна щороку має запрошення на роботу експертної комісії з перевірки робіт ЗНО.

Протягом березня 2018 року учні 8-Б класу під керівництвом вчителя Шелег Г.М.  працювали над проектом «Перетворення площини». З метою профорієнтації було проведено зустріч з завідувачем кафедри статистики ДНУ ім. О.Гончара професором  В.М.Турчиним

Виступила вчитель на обласному семінарі на базі ДОІППО «Використання проектних  технологій у роботі вчителя математики з метою поліпшення знань» ; брала участь у конкурсі «Сучасний урок», є призером міського етапу.

Школа працює у проекті «Інтелект України». Вчитель викладає математику за цим проектом.

 • І місце в міській та обласній олімпіаді з математики – Борисенков Д., 8-В кл.   (у співпраці з Джежелою О.О.)
 • 56 учнів брали участь у Міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”.

В рамках роботи над науково-методичною проблемою “Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики” було проведено інтерактивні уроки в 5-6-х класах на тему “Практичне вивчення геометричних фігур”.

Вчитель фізики Гордієнко Галина Петрівна працює над темою : «Втілення   інтерактивних методик  уроках фізики», що приносить вагомі результати для школи гуманітарного напрямку:

 • 1 етап олімпіади з фізики - 3 переможці.
 • 2 етап олімпіади з фізики – 2 переможці.
 • Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» - 8 переможців
 • Інтерактивний урок астрономії за участі американського волонтера «Dnipro – Space capital of Ukraine».
 • Інтерактивний урок астрономії за участі американського волонтера «Dnipro – Space capital of Ukraine».
 • Захист проектів на уроках фізики

Джежела Олена Олександрівна використовує метод проектів, спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційної технології вирішення завдань, формування навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів у своїй навчальній, а потім професійної діяльності. За останні два роки учні Олени Олександрівни досягли високих результатів на  рівні міста, області, України. До проекту були залучені учні 8; 10 класів. Учні 8 класів показали найкращі результати (http://info22school.blogspot.com/p/blog-page_27.html ) Курова М.,  Котляр З., Третьяк О.

Кращі роботи учнів10 класів http://info22school.blogspot.com/p/blog-page_27.html

Колабін Є. , Маслов Р., Бровкіна В., Мамітько Ю. , Бабіч К.,Музичук Г.

            Вчитель на базі школи керує роботою ІТ- школи за програмою «Школяр-програміст», Структурне програмування (Комарицька А. , Федючук Т. , Шелег М. , Яцун А. , Гура Б ., Харб Д. )

Учні успішно закінчили перший курс навчання, пройшли два інтенсиви з вивчення об’єктно-орієнтованого навчання і мають право навчатися програмувати під Android у літній ІТ-школі.

Активно та результативно учні разом з учителем приймали участь у обговоренні книги «МІСТО СТАРТАПІВ» та у першому всеукраїнському марафоні з програмування «ХАКАТОН»

У 2018 році у конкурсі «Кенгуру» взяли участь 272 учні, з них 42% отримали сертифікати доброго й високого рівня

Природничі дисципліни

Школа майбутнього уявляється як школа всебічного, передусім духовного, розвитку особистості, якій притаманні екологічний світогляд, екологічне мислення, екологічна культура, мораль, етика. Саме тому, істотною складовою системи виховання стає екологічне виховання, без якого не мислиться стійкій, життєстверджувальний розвиток суспільства.

В цьому навчальному році кафедра досягла певних успіхів у роботі з обдарованими учнями, отже маємо переможців міських олімпіад з біології (Сирота Єлизавета -1 місце) та з хімії (Максін Стас - 2місце, Борисенков Дмитро – 3 місце ).

Міський конкурс «Цікава хімія» у  номінації  «Хімічний експеримент» стали переможцями, номінація «Колаш- презентація».

Протягом навчального року  організовано та проведено на високому рівні екологічні акції:

- турбота за природою;

- еко-відео (соціальні ролики 11А);

- еко-творчість (годівнички,  вся школа);

- еко-фест (І місце у Дніпрі);

- еко-акція «Збережи дерево» (збір макулатури);

- еко-акція «Батарейки»;

- свято зимуючих птахів

- акція «Збережемо першоцвіт».

            Звіт підготовлено в паперовому та електронному вигляді, представлено на огляд батьківській громадськості та мешканцям мікрорайону.

            Кафедра брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Колосок», де є срібні призери Пушков Валерій (9В клас) та Смілянський Олексій (6І клас), та в Сьомій Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» (координатор Гри – Богданов І.В.) . Призерами є Кісенко Володимир 8-А клас – Диплом І ст., Пелипенко Марія, Зав’ялова Поліна 6 кл , Єршова Анна 10-А кл – Дипломи ІІ ступеня, Гришина Анастасія 9кл. та Оніщенко Анна 10-А кл.- Дипломи ІІІ ступеня. Крім того, 19 учнів нагороджено Грамотами з різних природознавчих дисциплін та 17 учнів отримали Сертифікати учасника Гри.

Кафедра працює над попередженням інфекційних захворювань та профілактикою хвороб цивілізації. Отже, до «Тижня здорового способу життя» вчитель Калашникова Т.І. провела відкритий урок у 10-А, 10-Б класах «Отрута в гламурній пляшці», виступ «Дайджес-груп».

Практичне і стратегічне значення екологічних досліджень набуло особливого значення у ХХІ столітті у зв’язку з розвитком глобальної екологічної кризи.

Метою кафедри є: виховати екологічно свідомих громадян України, які в майбутньому зможуть екологічно масштабно мислити та захищати природне середовище.

 Вчителі, учні та батьки школи активно провели День довкілля у квітні. Під керівництвом вчителів та батьків діти здійснили акцію «Прикрасимо рідну землю своїми руками», до якої було залучено учнів 1-11 класів (висадили дерева, принесені до школи, придбали та посадили велику кількість живців і багаторічних квітів, чим  прикрасили та омолодили територію школи.   

Кафедра запропонувала на 2018/2019рік до дня Землі проведення акції «Світ природи та екології». Учні збирають матеріали для участі в конкурсах екологічного спрямування (фотографії та малюнки, складаються вірші та оповідання).

У квітні до річниці Чорнобильської катастрофи проведено заходи, присвячені цій трагічній даті. З 16-26 квітня 2018 року тривала виставка-огляд плакатів до дня Чорнобильської трагедії; для учнів 9-10 класів проведено бінарний урок «Радіація. Зло чи користь» ( вчитель КалашніковаТ.І.).

Кафедра поставила завдання на наступний навчальний рік укласти та випустити методичний посібник разом із Ліцеєм з посиленою військовою підготовкою м.Дніпра         (Калашникова Т.І., Шевцова І.Г.); запропонувати  вчителям біології та хімії міста на базі нашої школи провести семінар «Значення бінарних уроків» (Калашникова Т.І.,       Шевцова І.Г.); продовжити працювати над проектними методиками; взяти участь у МАН (Шевцова І.Г.), створити екологічну мапу України ( Калашникова Т.І.).

Розвивальні дисципліни

Основи здоров’я.

Найбільша цінність суспільства – людина, її здоров’я. Останнім часом  у світі відбувається багато подій, які загрожують безпеці людей, їхньому здоров’ю та життю. Сучасна людина повинна бути підготовленою до надзвичайних ситуацій, мати певні знання з основ здоров’я і безпеки життєдіяльності, уміти на практиці захищати своє життя, надати потрібну допомогу.     Вчитель Шевцова І.Г. вчить школярів правильно реагувати на різні небезпеки, підбираючи для заняття способи та засоби діяльності. У 2016/2017 навчальному році  вчитель разом з учнями  впроваджувала проект «Вчимося жити разом» (Європейський Союз та Дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ) в Україні, який працює з листопада 2015 року. Проект з розвитку життєвих навичок та надання психо-соціальної допомоги дітям, що постраждали внаслідок конфлікту в Україні. Цей курс було упроваджено в рамках викладання предмету «Основи здоров’я».

         Було проведено тренінги для учнів 5-9 класів на різну тематику. Також учнями

5-х класів був створений проект «З повагою до вчителів», який був презентований на святі 8 Березня. Цього року було розроблено багато інформаційних буклетів: «Поради тим, хто хоче стати довгожителем», «Це повинен знати кожен», «Пам’ятка поведінки в різних ситуаціях» тощо.

Фізична культура.

Також домінуючим напрямком у вихованні  здорового способу життя  учнів школи є фізичний розвиток та оздоровча спрямованість. Це дає можливість покращити самопочуття учнів. Вчителі фізичної культури використовують на уроках метод варіативних (змінних) навантажень, де вибірково перевіряється виконання домашнього завдання. Теоретичні знання повідомляються учням на кожному уроці згідно  з навчальним матеріалом, а також відповідно до вимог техніки безпеки під час проведення занять. Традиційно проходять музичні рухливі перерви у холі школи рід керівництвом вчителів фізичного виховання.

Протягом року учні школи (різних вікових категорій) брали участь у всіх заходах і змаганнях згідно плану спортивно – масової роботи:

 • проведення тижня «Олімпійського руху»
 • участь у благодійній акції легкоатлетичний - пробіг « З вірою у серці»;
 • « Фітнес-марафон - Штурм»
 • з техніки пішохідного туризму (І місце – район )
 • Шкіряний м’яч ( ІІІ місце – район)

             -    «Козацький гарт» (ІІ місце у районні)

             -     участь у районних змаганнях  з  флорболу;

             -     Вікторині «Знавці Олімпійського руху»;

-  Шкільний захід серед 5-х класів, присвячений дню козацтва «Козацькі вихиляси»;

             -    участь у районних змаганнях  з  баскетболу;

             -    участь у районних змаганнях  «Старти надій» ( ІІ місце – район)

             -  участь команди у районних змаганнях «Шкільні Ігри Дніпра з настільного тенісу»;

             -   участь у районних змаганнях «Шкільні Ігри Дніпра з шахів» (ІІ місце    АстафьєвД.)

             -    участь у  міській легкоатлетичній естафеті до 9 Травня

            Обслуговуюча праця.

Головним завданням на уроках вчителя обслуговуючої праці Аліфанової Лілії Іванівни є  засвоєння  і застосування знань, умінь та навичок  для творчого розв’язування проблем. Під її керівництвом учні заглиблюються у світ, який створюють своїми руками, набувають естетичний смак, отримують знання про застосування різних матеріалів природничого та штучного походження у житті.

Власні роботи представляли на конкурс у 2016-2017 н.р., приймали участь в олімпіаді з обслуговуючої праці різного рівня:

Переможці міського конкурсу-виставки «Крок у майбутнє»

 • Оніщенко Анна 9-А – номінація «Аксесуари для інтер’єру»
 • Трубарова Діана 8-А – номінація «Предметний дизайн»
 • Трубарова Діана 8-А – номінація «Дизайн одягу і аксесуарів»
 • Бондаренко Карина 11-Б – номінація «Арт дизайн»

 

Брали участь у районому конкурсі:

 • І місце Бондаренко Карина 8-А – номінація «Вишивання хрестиком»
 • І місце Костенко Лада 7-В клас –номінація «В’язання гачком»
 • І місце Лейко Олександра 8-Б клас – номінація «Вишивка стрічками»
 • ІІ місце Костенко Лада 7-В клас – номінація «В’язання гачком»

Працює постійно діюча виставка для учнів та батьків.

Музичне мистецтво.

Сьогодні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на застосування нових засобів навчання, які ґрунтуються на використанні інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ).

Головним завданням у  вчителя музики Скрипченко Оксани Петрівни є виховання відповідальної креативної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, котра вміє критично мислити і опрацьовувати різноманітну інформацію і використовує набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем. У 2017/2018 навчальному році  Оксана Петрівна поставила перед собою такі цілі та завдання: змінити традиційні форми організації роботи на уроці та в позаурочний час, педагогічні засоби, методи взаємодії з учнями, батьками, колегами, композиторами та іншими. У своїй діяльності вчитель  використовувала такі форми та методи інноваційного навчання:

 • інтерактивні методи
 • інформаційно–комунікативні технології
 • ігрові технології.

Вчитель разом з учнями протягом року  брали участь та перемагали у конкурсах за темою: 

               -    авторська пісня « На крилах пісень» міський конкурс ( переможець Луньова А. Калашнік І. 10-Б клас – І місце)

              - «Немає іншої Вкраїни, немає іншого Дніпра» ( обласний конкурс туристичної пісні 8-В клас І місце)

              - концерт для ветеранів « Ніхто не забутий, ніщо не забуте»;

              - міський конкурс «Зоряне коло» вокал ( Кременчуцька Маргарита ІІ місце)

              - участь у районному конкурсі-фестивалі дитячої творчості;

              - участь у районному конкурсі «Зоряне коло» Найдьон К. - І місце, Місаїлова Х. -ІІ місце, Кременчуцька М. –ІІ місце, Скоба А., Андріященко П., Гамій В., Луньова А., Камлик Ф., Шевченко К. – ІІІ місце.

              - регіональний конкурс шкільних малюнків «Мої права» (Шабатура Софія –І місце).

Початкова школа

У 2017/2018 н.р. школа працює над проблемою «Розробка моделі школи соціологічної культури для соціалізації особистості громадянського суспільства».

Предметна комісія вчителів початкових класів працює над проблемою «Формування стратегії розвитку методичної роботи у закладі освіти в умовах розбудови Нової української школи». Вчителі 4-х проходять онлайн-курси, опрацьовують дистанційні завдання й беруть участь в  очних курсах. Вчителі 1-3-х класів ознайомлюються з концепцією Нової школи, алгоритмом проведення ранкових зустріей, інтегрованими уроками, новітніми методиками викладання.

Початкова ланка школи складається із 13 класів, в яких навчається 357 учнів. Аналіз діяльності вчителів засвідчує, що вчителі початкових класів у цілому забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти. У своїй роботі вони досягли певних успіхів  у навчанні  та вихованні молодших школярів.

  Перевірка класних журналів, тематичного планування, зошитів учнів, аналіз відвідуваних уроків показав сформованість знань молодших школярів по навчальним предметам по відношенню до державних освітніх  стандартів.  Відставань в проходженні навчальної програми немає.  Навчання  молодших школярів ведеться по Типовим програмах загальноосвітньої школи.

Журнали заповняються охайно, правильно. На високому рівні  здійснюється індивідуальний підхід в навчанні молодших школярів. Створюються  умови для активної роботи мислення учнів, досягнення ними осмислення сприймання вивчаючого матеріалу з допомогою яскравого, лаконічного пояснення, наочно-ілюстративного матеріалу. Виправдали себе такі види діяльності як індивідуальна та групова роботи, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в школярів мотивації навчання.

В 1-2 класах працюють вчителі початкових класів  Бузинна Т.П., Петрушина В.В., Візир В.А., Муштей Д.М., Аракелова О.Р., Сінько Т.М.

Учні 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б навчаються за Типовою програмою загальноосвітньої школи. Матеріал уроків відповідає  програмам, вимогам та задачам. Сприятлива психологічна обстановка на уроках , увага до учня та його проблем створюють атмосферу взаємної зацікавленості в роботі, вільний легкий вступ в діалог з учителем та один з одним. Працездатність дітей  підтримується протягом усього уроку. Темп роботи вчителя та учнів оптимальний.

Учні 1-А, 1-Б, 1-І класів мають певну сформованість знань по навчальним предметам по відношенню до Державного стандарту початкової школи. Відставання в проходженні навчальної програми немає.

 1-І (Візир В.А..), 2-І (Сінько Т.М.) працюють за проектом «Інтелект України». Проект «Інтелект України» розрахований на дітей, які мають академічні здібності або обдарованість.  Сутність проекту полягає не в насичені дитини поглибленими знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, розвитку пізнавальних процесів. Ця програма є дуже цікавою як для дітей, так і для педагога. Інноваційні технології навчання присутні на кожному уроці, але вони не є як самостійний принцип вивчення  матеріалу. Також на кожному уроці присутні виховні, розвивальні та інтерактивні технології. Проект, за результатами під кінець року, є ефективним у засвоєнні навчального матеріалу учнями. На уроках використовуються  ТЗН, проводяться уроки з комп’ютерною підтримкою. Протягом уроку проводяться 2 фізкультхвилинки

Учні показали достатньо високі результати успішності.

 

Учні 2-х класів брали участь в шкільних олімпіадах з української мови та математики. За результатами олімпіади з української мови:

Гук П., Поляруш Д. (2-І); Маркіна Н. (2-Б)– 1 місце;

Чорна С. (2-І); Покулита К.(2-Б) -  2 місце;

Кулакова С. (2-І); Горбун М.(2-Б); Азарова А. (2-А) – 3місце;

З математики:

Маркіна Н.(2-Б) – 1 місце;

Поляруш Д. (2-І); Харітонов М.(2-Б) - 2 місце;

Жилюк С.(2-Б); Азарова А, Єжова С.(2-А) – 3 місце;

 

Протягом 2017/2018 навчального року учні 1-2-х,  класу брали участь в

різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

Перевірили свої знання в конкурсах «Патріот», «Соняшник», «Кенгуру», «Гринвіч», «Колосок».

Здійснили екскурсії до Софіївського парку в Умані, «Трогательного зоопарку» нашого міста на базі парку ім. Л.Глоби., планетарію., відвідали виставку «Права людини»,  по м. Дніпро, до музею АТО, історичного музею ім.. Д.Яворницького, екскурсія до музею «Ретро-машини», до карамельної майстерні.

Цього року в учнів 1-2-х класів були ряд зустрічей: з гравцями футбольного клубу «Дніпро»; шкільними офіцерами поліції.

Взяли участь у новорічних святах, де представили новорічну казку на новий лад «12 місяців», «Рукавичка», «Вовк та козенята», «Колобок».

Провели ряд заходів національно-патріотичного спрямування:

1. У вересні 2-І клас взяв участь у міському конкурсі патріотичного фото.

2. Участь в огляді патріотичної пісні до Дня захисника України.

3. До Дня української писемності конкурс читців «Мово моя рідна, мова

солов’їна».

4. Виставка ілюстрацій до творів українських поетів та письменників.

5. До Дня Соборності України був проведений Урок поезії «З Україною в серці» та виставка малюнків «Я люблю Україну».

6. Узяли участь в спортивних змаганнях до Дня козака «Козацькі

вихиляси», де посіли 1 місце(2-І).

7. Проведені виховні години до Дня пам’яті жертв голодомору, до

Шевченківських днів.

 

Брали участь у конкурсі-виставці екоялинок, де Аношкіна Варвара (2-І)

посіла перше місце в школі та місті.

Взяли участь у «Кольоровому тижні» початкової школи.

02.04 провели Свято книги, присвячене Міжнародному дню дитячої книги.

В науково-методичній діяльності допомагають відповідні комплекти науково-методичної літератури, електронні уроки з навчання грамоти, української мови, математики, мистецтва, трудового навчання, природознавства, фрагменти відеоінформації.

В 3- 4 класах працюють вчителі початкових класів Трофімова Н.Є, Камуліна Л.М., Ткаченко Д.І. , Щербій Г.П., Хомич К.Ю, , Коломоєць А.А., Шаляхіна О.О..

Аналіз відвідуваних  уроків показує, що уроки побудовані на основі як  традиційних так і інноваційних  методів роботи. Учителі добре володіють навчальним матеріалом, пов’язують його з життям, здійснюють діяльнісний підхід у навчання. Розвивають предметні і ключові компетенції учнів.  Календарно-тематичне планування складено у відповідності з програмою та чітко виконується. Класні журнали ведуться охайно. Накопичування оцінок оптимальне.

3-І (Щербій Г.П..), 4-В (Шаляхіна О.О.) працюють за проектом «Інтелект України». Учитель 4-В класу Шаляхіна О.О..  має високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіє методикою навчання. У своїй роботі використовує ефективні форми і методи роботи, вдало впроваджує інтерактивні технології,  навчальний матеріал викладає цікаво, емоційно, спонукає дітей до самостійного  творчого мислення, завжди в пошуку новизни та сучасності  у викладанні. Максимально активізує розумову діяльність, розвиває пам'ять, логічне мислення. Учитель 3-І класу, Щербій Г.П, має високий рівень підготовки  у  роботі над програмою «Інтелект України», досконало володіє методикою навчання. Впроваджує різноманітні методи роботи, вдало впроваджує інтерактивні методи навчання.  Максимально активізує розумову діяльність, розвиває пам'ять, логічне мислення.   Навчальний матеріал викладає цікаво, емоційно, спонукає дітей до самостійного  творчого мислення.

Робочі зошити учнів перевіряються щоденно, даються індивідуальні завдання по каліграфії. Контрольні та творчі зошити охайні, після кожної контрольної роботи проводиться робота над помилками. Допускаються незначні пропуски помилок вчителем. Щоденники кожного дня перевіряються вчителем. Титульні сторінки в щоденниках заповнені не всі, немає підпису батьків в деякий щоденниках.

Науково-методична діяльність вчителів 3-4 класів: відповідний комплект науково-методичної літератури;  використовує інформаційно-комунікативні технології (уроки з комп’ютерною підтримкою; електронні уроки з мови, математики, мистецтва, трудового навчання, природознавства, мультимедійні презентації, фрагменти відео інформації, наочності).

 

Учні 3-4-х класів брали участь в шкільних олімпіадах з української мови та математики.

Корнюк О.(4-В) зайняв 3 місце в регіональному фіналі «Міксіке-2018».

 

Міжнародний конкурс знавців української мови ім..П.Яцика (районний тур): Кучеренко С. (3-І) – 1 місце., Головата В.(3-І) -2 місце.

 

 

  Також проводиться така позаурочна діяльність.

 

Протягом 2017/2018 навчального року учні 3-4-х,  класів брали участь в

різноманітних заходах, конкурсах, тематичних виховних годинах, екскурсіях.

Перевірили свої знання в конкурсах «Патріот», «Соняшник», «Кенгуру», «Гринвіч», «Бебрас».

3-А клас брав участь у конкурсі «Півгодинки на цікавинки». У районному турі посів 1 місце.

Здійснили екскурсії до м.Умань «Софіївський парк», відвідали виставку «Права людини», м.Запоріжжя, о.Хортиця, відвідування міського музею поліції.

Цього року в учнів 3-4-х класів були ряд зустрічей: шкільними офіцерами поліції на тему: «Дитина та незнайомець»; учні 4-Б класу брали участь у обласному конкурсі «Психолог року-2018».

Взяли участь у новорічних святах, «Стрітення»(4-В).

Провели ряд заходів національно-патріотичного спрямування:

- Участь в огляді патріотичної пісні до Дня захисника України.

- До Дня української писемності конкурс читців «Мово моя рідна, мова

солов’їна».

- Виставка ілюстрацій до творів українських поетів та письменників.

- До Дня Соборності України був проведений Урок поезії «З Україною в серці» та виставка малюнків «Я люблю Україну».

- Узяли участь в спортивних змаганнях до Дня козака «Козацькі

вихиляси».

Проведені виховні години до Дня пам’яті жертв голодомору, до

Шевченківських днів, до Дня толерантності.

Участь у акції «Подаруй книгу бібліотеці».

Участь у виставці «Школа майбутнього»

Виховна година «Великдень – традиції та сучасність».

 

Проводили тренінг «Дружити справа нелегка», майстер-класи «Гарбузик», «Різдвяна листівка»; інтерактивні заходи «Знавці правил дорожнього руху»,  флешмоб «Червоний, жовтий, зелений. ПДР»

 

Брали участь у конкурсі-виставці екоялинок, годівничок, буктрейлерів, лепбуків.

Взяли участь у «Кольоровому тижні» початкової школи.

Матеріально-технічна база початкової школи – всі кабінети облаштовані ТЗН.

 Вчителі, які атестуються в 2017-2018 н.р., Візир В.А., Петрушина В.В, Шаляхіна О.О. провели відкриті уроки, заходи, огляд кабінетів. Продемонструвати свою педмайстерність.

 

Під час аналізу  роботи було встановлено, що учителі початкових класів:

1. Продовжують роботу над обласною та шкільною проблемою з метою забезпечення якісного рівня навчально-виховного процесу у початковій школі, виконання навчальних планів та програм, створення сучасного освітнього простору для особистісного росту та формування компетенцій учасників навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів початкової освіти.

2. Впевнено працюють вчителі 1-4 класів за новим Державними стандартам та за програмою «Інтелект України».

3. Робота з обдарованими дітьми проводиться на достатньому  рівні. До творчих Всеукраїнських, Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Патріот»,  «Міксіке», «Яцика» долучаються все більше різних класів.

4. Вчителі початкових класів здійснюють методичну допомогу студентам педколеджу під час проходження ними педпрактики, долучали до активної творчої співпраці.

5. Керуючись нормативними документами про організацію навчально-виховного процесу у 1-4-х класах зокрема та початковій школі в цілому, вчителі активно впроваджують здоров׳язберігаючі технології та інтерактивні медотики за підтримки психологічної служби школи.

7. За науково-методичні проблеми вибрали: «Впровадження інтерактивних форм та методів навчання на уроках нестандартного типу», «Формування позитивних мотивів навчання», «Розвиток особистості засобами інтерактивних технологій», «Стимулювання креативності учнів засобами інтерактивних технологій», «Впровадження критичного мислення в навчально-виховний процес», «Ігрові технології в навчальній діяльності учнів початкових класів».

Виховна робота школи в 2017/2018 н.р. проводилась згідно з річним планом роботи школи з організації навчально-виховного процесу.

            Виховну роботу у школі координували директор школи Ткач Н.В. та заступник директора з виховної роботи Жежук Н.М.

 Напрямками виховної роботи в 2017/2018 н.р. були:

- національно-патріотичне виховання;

- родинно-сімейне виховання;

-фізичне виховання;

- превентивне виховання;

-еколого-натуралістичне;

-художньо-естетичне;

-професійна орієнтація

Згідно з цими напрямками було сплановано виховну роботу в школі, класні керівники 1-11 класів, керуючись річним планом роботи школи, згідно з віковими категоріями учнів  спланували  роботу з класами, у яких кожен з напрямків виховної роботи  було реалізовано в різних заходах.

            Усі позакласні і позашкільні заходи планувались із залученням органів учнівського самоврядування «Дельта».

Пріоритетним напрямком виховної роботи було національно-патріотичне виховання. У навчальному закладі  проводиться певна робота щодо виховання у молодого покоління поваги до Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій. З метою виховання в учнівської молоді поваги до історичного минулого народу, любові та шанобливого ставлення до своєї держави, почуття патріотизму , розвитку почуття відповідальності за майбутнє Батьківщини, громадської, загальнолюдської гідності сприяли традиційні свята та заходи, які були проведені із залученням батьківської громадськості.   

У закладі працює штаб НПВ, затверджено план роботи.  

У вересні було організовано згідно з рекомендаціями Свято «Перший дзвоник», проведено перший урок  в 1-11 класах «У Європу з Україною в серці»;

 єдиний урок в рамках Тижня олімпійського руху «Ми пишаємося Україною, Україна пишається нами»;

проведено диктанти до Міжнародного дня грамотності;

 єдиний урок до Дня міста «Славлю місто на Дніпрі»;

 акцію «Запали свічку» до Дня поминання полеглих за Україну в усіх війнах та боях;

 відзначено День батька: створено проекти «Тато може!»;

 Всесвітній день миру: проведено акції «Голуб миру», «Квітка пам’яті», створено презентацію "Один день та ціла вічність", дебати "Світова напруга: крок до світової війни", організовано виставку видань літератури за темою, зустріч з воїнами АТО;

 День партизанської слави: проведено акцію «Доброго ранку, ветеране»,організовано виставку літератури за темою, проведено єдині уроки, конференцію "Рухи Опору під час Другої світової війни"; проведено екскурсії до кімнати історичного профілю;

Всесвітній день туризму: проведено фотовернісаж «Відкриваємо Україну, Європу, світ»;

Дні моря в Україні та День захисту малих рік: підготовлено проекти «Ріка мого дитинства» та «Теплі спогади відпочинку»

День європейських мов: проведено конкурс стіннівок "Різноманітність мов", зустріч з австралійським ученим, гостями з Європи, проведено акцію «Доброго ранку по-європейськи»;

 День пам"яті подій у Бабиному Яру: проведено роботу дайджест-групою "Трагедія Бабиного Яру"(7Б), конференцію "Питання Голокосту"(10Б), екскурсію до музею Голокосту в Мінорі (9В), круглий стіл"Бабин Яр: трагедія тільки євреїв?", створено презентацію "Трагедія Бабиного Яру та "бабиних ярів в Україні", стіну пам'яті ""Біль нашої пам'яті".

            У жовтні відзначено День захисника України, День українського козацтва: проведено свято «Ми нащадки козацького роду»(5-8), акцію «З вдячністю», веселі старти «Козацькі забави»(1-4), проведено фестиваль патріотичної пісні «Це -моя земля, це- моя країна»(1-7), єдині уроки «Відповідь нескореного народу»;

Відзначено Всесвітній день пошти: підготовлено проект «Історія в марках»;

Дні визволення Дніпра та України: організовано екскурсії до історичного музею.

            У листопаді проведено Тиждень української писемності та мови, відзначено День української писемності та мов: проведено конкурс ілюстрацій до книжок, українською мовою, створено скарбничку крилатих висловів "Через слово до серця", виставку соціальної реклами "Говори українською, бо вона рідна",  стіннівок "Мова- генетичний код кожної нації", проведено довгострокову акцію "Говоримо українською в школі та вдома", флешмоб "Мова єднання", свято "Допоки є Шевченка мова, допоки Україна є",  "Краса української осені", конкурс читців "Ода українській мові", моніторинг "Чи знаю я рідну мову?", соціальне опитування про ставлення до рідної мови, диктанти, міні-твори про мову;

відзначено Всесвітній день дитини до Дня прийняття Конвенції ООН: проведено акцію «Ми діти однієї планети»;

День Гідності та Свободи: проведено виховні години "Україна: незалежність, гідність, свобода", флешмоби "Україна єдина", "Україна-це Європа", створено виставку літератури "Від Революції Гідності до сьогодення", малюнків "Моя Україна прекрасна і сильна", колаж "Герої вільного народу", презентації "Тернистий шлях до свободи";

День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій: організовано виставку видань літератури за темою "День скорботи і пам"яті Голодомору в Україні", презентацію "Пам'ятаємо-не забудемо", покладання квітів до пам'ятного хреста жертвам голодоморів, проведено акцію "З Україною в серці", "Засвіти свічку", уроки-конференції "Жовтий князь", "Голодомор в Україні- геноцид українського народу".

             У грудні відзначено День прийняття Акта проголошення незалежності України (1991р),

 День Збройних Сил України: проведено спортивні змагання «Старти надій», вернісаж «Вони стоять на захисті Батьківщини», організовано виставку видань літератури за темою "Вірні сини Батьківщини", роботу дайджест-групи "Історія створення Збройних Сил України", перегляд фільму "Рейд",  проведено акцію "Листи героям", круглий стіл з воїнами АТО "Героїв стежина- від батька до сина", літературно-музичну композицію "На захисті рідної землі", покладено квіти на Алеї героїв, флешмоб "Не здолати Україну";

проведено Новорічні свята, дотримуючись українських традицій: День Святого Миколая.

             У січні відзначили День прийняття Указу президента «Про гімн України»: підготували презентацію «З історії створення Державного Гімну України»;

 День Соборності України: проведено єдиний урок "На світі бвгато чудових країн, мені моя наймиліша", вікторину "Екскурс в історію", флешмоб "З Україною в серці", акцію "Ланцюг єдності", поетичні хвилинки "З Україною в серці", конференцію "День злуки-символ єдності", колаж "Україна: минуле, сучасне, майбутнє", презентацію "Славетний день в історії України", виставку "Славетні імена України", виставку малюнків "Я славлю свою рідну Вкраїну";

 День пам»яті жертв Голокосту:організовано роботу дайджест-групи, перегляд фільму "Історія України. ХХ століття",виставку літератури "Ніколи більше...", підготовано презентацію "Трагедія. Історія. пам'ять", проведено круглий стіл "Свіча Голокосту не згасне", акцію "Голокост- шрам на серці людства";

 День пам»яті Героїв Крут: проведено єдиний урок "Тобі,Україно моя, і перший подих, і подих останній", конференцію "Крути: подвиг і тагедія", літературні читання "Ми пам"ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Герої Крут. Міфи та реальність", віртуальну екскурсію до меморіального комплексу "Пам'яті Героїв Крут", флеш-моб "З Україною в серці".

        У лютому провели День козака: зробили виставку «З історії козацтва», галерею «Алея героїв Козаччини», провели фестиваль козацької пісні, спортивні змагання «Класні козаки»; колаж "Козацтво у мистецтві", виступ членів гуртка "Джура";

відзначили День ушанування учасників бойових дій на території інших держав: проведено єдиний урок "Пам'ять без кордонів", конференцію "уклін живим, полеглим-слава", створено Алею героїв "Хоробрим серцям присвячується", книжкову виставку "Я був на тій війні", круглий стіл "Зустріч поколінь", фестиваль  пісні " І в серці, і в пісні вам слава луна";

День пам»яті Героїв Небесної Сотні: проведено круглий стіл "Біля мужніх схиляю коліна", виховні години "Герої нашого часу", поетичні читання "Україна більше за життя", виставку малюнків "Ми за мир", виставку літератури "Вони захищали Україну",покладено квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні;

 День рідної мови: підготовано виставку "Українською миліше", проведено конкурс читців про мову "Віночок українських поезій", проведено флеш-моб "Мова єднання", свято "Мова моя барвінкова", переглянуто виставу в театрі ім. Т.Шевченка;

 Всесвітній день екскурсовода: зробили фоторепортаж «По селах, містах, країнах та континентах»; "У світі багато цікавого", проведено вікторину "Галопом по Європі";

народження першої книги «Апостол»: провели акції «Живи, книго», «Книга в подарунок бібліотеці», екскурс «Сторінками прочитаних книг»;

 річницю Дня народження Лесі Українки: провели літературні читання;

«Масляну» : провели Битву хорів на виконання української пісні;

річницю створення Дніпропетровської області

            У березні відзначили Шевченківські дні: підготували виставку «Сімейний томик Кобзаря», «У вінок великому Кобзареві», провели виховні години "Гордість української землі", флешмоб "Слухайте голос безсмертний Тараса";

 День добровольця: виступ членів гуртка "Джура";

 річницю Дня народження Івана Мазепи

            У квітні відзначили Всесвітній день здоров»я, миру та розвитку;

 Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів: проведено дебати та конференцію "Місця примусового тримання під час Другої світової війни"; інформаційний портал «Це не забудеться ніколи»;

 Всесвітній день авіації та космонавтики: проведено виховні години"Україна- космічна держава", літературну вітальню "Ранок космічної ери", конференцію "Старт у космос";

 65 річницю з дня народження Квітки Цисик: літературно-музичний медіажурнал «Чарівна квітка України»;

Міжнародний день пам'ятників та історичних місць: виставка "Нам є чим та ким пишатися"; алея «Славетні імена»;

День пам'яті жертв Чорнобиля:проведено конференцію "Мужність та біль Чорнобиля", поетичні години "Пам'ять, пам'ять, живи! Без неї я нічого не значу", круглий стіл "Чорнобиль не має минулого часу";

річницю смерті гетьмана П.Конашевича-Сагайдачного;

річницю заснування Печерської лаври(1597р);

            У травні було проведено заходи до Дня пам»яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: проведено єдиний урок "Шляхами подвигу і слави", книжкову виставку "Немеркнуче світло великого подвигу", літературні читання "Ми пам'ятаємо і прославляємо", круглий стіл "Ми вдячні вам за мирне небо", виставку малюнків "Ми за мир", фестиваль воєнної пісні, акцію "Доброго ранку, ветеране", змагання "Козацький гарт";

відзначено День Європи: створили колаж «Європа очима дітей»;

День вишиванки: конкурс «Барвистий клас»,флешмоб «Взори вільних»

День матері;

Міжнародний день сім»ї: проведено свято "Наші досягнення разом"

Міжнародний день музеїв: створено фотоколаж «Якби каміння  говорило»;

День слов’янської культури та писемності(День пам»яті Кирила та Мефодія);

Свято «Останній дзвоник».

            У червні відзначили День захисту дітей; День батька, День Конституції України.

          У серпні відзначили День Державного Прапора України, День незалежності України.

Протягом року 2017/2018 н.р. учні закладу відвідали театр ім.. Т.Шевченка, театр опери та балету, молодіжний театр, де переглянули вистави української або світової класики у виконанні українських акторів.

            Протягом року учнями  було відвідано музей АТО, покладено квіти на Алеї Небесної Сотні, відвідано військову частину.

            Із метою розвитку духовності та моральності школярів,  ознайомлення з історією рідного краю протягом року організовано екскурсії по місту, області, Україні. Острів Хортицю відвідали учні 3-іх класів (38 осіб), Кропивницький, Умань-1-4 класи (36 осіб),м.Дніпро-1-і класи (33 особи), м.Одеси-7класи (14 осіб), 5-10 класи (40 осіб), до Європи-5-10 класи (17 осіб), м.Харків-5-ті класи (44 особи), до Асканії Нової-7-9 класи (15 учнів), М.Київ-2-3 класи (28 осіб), 4 класи (18 осіб), м.Полтави -3-4 класи (39 осіб), С.Хащове 1-класи (63 особи), 3-класи (42 особи), 5-7 класи (40 учнів), м.Запоріжжя 1-4 класи(40 осіб).

 

Аналіз роботи з питань запобігання дитячому травматизму, нещасних випадків, пропаганди здорового способу життя в 2017/2018 навчальному році

 

         З метою запобігання дитячого травматизму, нещасних випадків, пропаганди здорового способу життя в 2017/2018 навчальному році у  школі створено агітбригаду «За здоровий спосіб життя», яка передбачає заходи з пропаганди здорового способу життя, профілактики тютюнокуріння та не вживання підлітками наркотичних речовин.

            Із метою пропаганди здорового способу життя в школі організовано чітку та цілеспрямовану роботу з означеного питання:

- анкетування учнів;

- години спілкування;

- перегляд відеофільмів «Правда про наркотики», «Міфи і реальність про СНІД», «10 причин, через які ти не станеш наркоманом» тощо.

            Із метою пропаганди здорового способу життя в школі проведено тематичний тиждень «Тиждень здорового способу життя», протягом року проведено профілактичні уроки «Гігієна ротової порожнини» в 5-их класах, «Гігієна тіла» для дівчат 6-их класів, лікарем-наркологом «Небезпека від наркотиків, алкоголю та тютюну» в 10-их класах.

            Класні керівники приділяють особливу увагу роботі зі збереження життя і здоров’я учнів, проводять інструктажі з питань охорони праці для учнів, правильно ведуть записи в відповідних журналах.

            З метою запобігання дитячого травматизму організовано викладання курсу «Основи здоров'я», проведення різних видів інструктажів та комплексу бесід зі школярами з профілактики усіх видів дитячого травматизму, в тому числі перед початком та після канікул. У навчальному закладі проведено «Тиждень безпеки життєдіяльності», Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», Тиждень знань правил пожежної безпеки, Тиждень охорони праці, конкурси малюнків «Діти – проти насильства!», «Охорона праці очима дітей», «Моя сім’я - за безпеку дорожнього руху», виступ  загонів ЮІР та ДЮП,  оновлено схему безпечного маршруту до школи. Питання профілактики травматизму та нещасних випадків розглядалося на батьківських зборах та всеобучах (4 рази протягом року).

            Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги.

            У вересні 2017 року проведено з учнями вступні та первинні інструктажі, пройшов місячник «Увага! Діти на дорозі!», під час якого проведені Єдині уроки безпеки дорожнього руху із залученням членів загонів юних інспекторів дорожнього руху, створено загони ЮІР, ДЮП, сплановано їх роботи на рік, проведено бесіди про небезпеку отруєння грибами та ягодами, сплановано та розпочато роботу з вивчення ПДР у новому навчальному році, правил безпечного перебування на залізниці

            У жовтні 2017 року в школі традиційно пройшов «Тиждень протипожежної безпеки».  Під час Тижня проведено вікторини, конкурси малюнків, виступи дружин юних пожежних, бесіди, години спілкування. Крім того, у жовтні – листопаді 2017 року проведено додаткові бесіди з профілактики нещасних випадків на воді та правил поводження з електрострумом. Крім того, після канікул та перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, безпечного перебування на залізниці, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

            У листопаді 2017 року в школі традиційно пройшов «Тиждень БЖД». Під час Тижня проведено конкурси, вікторини, години спілкування проведено бесіди про правила поведінки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами. 

            У грудні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіди про профілактику вірусних інфекцій, про культуру користування комп»ютером.

             У січні проведено Місячник безпечного користування газом.

 У лютому проведено Тиждень безпечного Інтернету, під час якого проведено бесіди про правила спілкування в Інтернеті, про небезпеку від мережі, про можливість маніпуляції учнями сторонніми особами, відзначено Всесвітній день безпечного Інтернету,  проведено бесіди про небезпеку під час ожеледиці.

             У березні перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР,безпечного перебування на залізниці, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків, проведено бесіду про інформаційну безпеку.

            У квітні проведено Тиждень БДР, під час якого проведено вікторини, виступи загону ЮІР, складено пам»ятки для учнів та батьків, проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, проведено День ЦЗ.

У травні проведено Тиждень БДР, проведено єдиний урок «Безпека на дорозі- безпека життя», Тиждеь охорони праці, проведено бесіди про дотримання правил БЖД  в побуті та під час відпочинку, перед канікулами  проведено додаткові єдині уроки з ПДР, первинні інструктажі та бесіди для профілактики травматизму та нещасних випадків.

 

            У 2017/2018 навчальному році в школі  рівень травматизму  під час навчально-виховного процесу   порівняно з 2016/2017 навчальним роком знизився, тому продовжено чергування вчителів на коридорах, сходах. Проведено бесіди з учителями про якість чергування та відповідальність за дітей під час навчально-виховного процесу.

 

Під час навчально-виховного процесу

Невиробничого характеру

2016р.

3

3

2017р.

1

0

2018р.

0

1

             У 2017/2018  навчальному році зафіксовано 1  нещасний випадок  з ученицею під час навчально-виховного процесу (Ратман М.(2А) під час гри в рухливі ігри на ГПД, 1 нещасний випадок невиробничого характеру (Зав’ялова М. (9-А). Нещасні випадки  розслідувано згідно з нормативними вимогами.

            Причинами травмування дітей під час навчально-виховного процесу є як порушення ними правил поведінки в школі, так і недостатній контроль з боку вчителів на уроках та чергових вчителів на перервах.

Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками проводився комплекс бесід:

- правила дорожнього руху ;

- правила протипожежної безпеки ;

- запобігання отруєнь;

- правила безпеки при користуванні газом;

- правила безпеки з вибухонебезпечними та підозрілими предметами;

- правила безпеки на воді;

- правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з  

 джерелами електроструму ;

-безпечний Інтернет;

-правила поведінки під час зустрічі з бродячими собаками та звірами;

-правила спілкування з однолітками, малознайомими людьми;

-безпечне дозвілля тощо

 

Аналіз роботи щодо попередження злочинності та правопорушень

серед неповнолітніх у 2017/2018 навчальному році

            У   навчальному закладі працювала Рада профілактики правопорушень, було розроблено та реалізовано план роботи Ради на 2017/2018 н.р.,  проведено 5 планових та 4 позапланових  засідання .   Станом на 14.06.2018 року на внутрішньо шкільному обліку знаходиться 3 учні З цими дітьми проводилась постійна робота класними керівниками, психологічною службою, наркологічним  постом, Радою профілактики, адміністрацією     школи. Було здійснено контроль за 8-А класом для налагодження стосунків між дітьми, що потребують посиленої педагогічної уваги.   

            Практичним психологом Межанською О.М. проводилася корекційна робота з учнем, який стояв  на  шкільному обліку СЖО.

            Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, щодня аналізується стан відвідування учнями навчального закладу. Проведено бесіди з батьками, діти яких пропускають заняття під час навчально-виховного процесу.

             Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговими вчителями та адміністрацією школи. Видано накази  «Про стан відвідування учнями школи».

            Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Питання відвідування учнями школи заслухано на нарадах при директору.

            Перед кожними канікулами класними керівниками аналізується інформація про місце перебування учнів на канікулах для організації змістовного дозвілля учнів, які перебувають у місті, залучення до роботи дітей, які потребують посиленої педагогічної уваги та стоять на ВШО.

            Традиційним стало проведення в школі заходів із питань правового виховання та запобігання насильству. У  грудні 2017 року проведено Всеукраїнський тиждень права. Розроблено план заходів щодо його проведення та видано наказ «Про підсумки проведення Всеукраїнського тижня права, протягом року було заплановано заходи для реалізації проекту «Я маю право»: учні систематично готують презентації з правознавства, переглядають мультфільми на дану тематику, проводяться зустрічі зі спеціалістами з правознавства.

            Питання правової освіти, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися під час проведення батьківських всеобучів (4 рази на рік), були залучені представники патрульної поліції, які провели профілактичні уроки у всіх класах на теми «Права дитини», «Профілактика булінгу», «Відповідальність за вчинки», проведено Всеукраїнський тиждень права, Тиждень здорового способу життя, систематично оновлювалися куточки правової освіти, наркологічного посту, проведено дебати та круглі столи на правову тематику та здорового способу життя. У квітні було проведено профілактичні уроки в 9-В, 8-А, 7-Б, 7-В, 7-А, 2-А класах з метою профілактики правопорушень та запобіганню боулінгу та злочинності.

            Незважаючи на певні позитивні зрушення, наявний стан правопорушень серед неповнолітніх вимагає продовження відповідної цілеспрямованої системної роботи серед учнів загальноосвітнього навчального закладу.

 

Аналіз роботи з дітьми пільгових категорій

Діти сироти та позбавлені батьківського піклування –3.

Діти з багатодітних сімей – 87.

Діти з малозабезпечених сімей – 2.

Діти-інваліди – 10.

Діти-чорнобильці – 9.

Діти – переселенці – 13.

Діти, батьки яких служать в АТО –21.

Протягом року безкоштовно харчувались діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, батьки яких були або є учасниками АТО, діти з інвалідністю, діти-чорнобильці.

У шкільному дитячому оздоровчому таборі «Барвінок» оздоровились 87 дітей. 

Класні керівники та члени комісії протягом року  відвідали сім’ї опікунів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, і сім'ї, в яких склалися несприятливі умови для виховання, навчання та перебування  у  сім'ї.

           За їх результатами складені акти з висновками та пропозиціями. У кожній сім'ї опікунів дітям створені сприятливі умови для навчання та виховання, утримання та оздоровлення.

           Умови, створені опікунами для дітей, взаємини між дітьми та опікунами, стосунки між  членами родини дають можливість зробити висновок, що всі опікуни ставляться до обов'язків, наданих їм державою, з відповідальністю.

          Діти, позбавлені батьківського піклування,  та діти-сироти забезпечені шкільною та спортивною формою.

          Протягом року забезпечувалися безкоштовними проїзними квитками.

          Протягом року здійснювався психологічний  супровід дітей пільгових категорій.

        За підсумками 2017 /2018 навчального року 11 клас КЗО «ССЗШ №22» ДМР  закінчили 53 учні.

      За наданими довідками,  45 випускників  є студентами вищих навчальних закладів. З них:

10 – Національного гірничого університету, 

8- Дніпропетровського національного університету ім.. О.Гончара,

4-Дніпропетровського університету ім..А.Нобеля,

4-Дніпропетровської медичної академії

3-Дніпропетровська академія внутрішніх справ,

1-Києво-Могилянської академії,

3-Університет митної справи та фінансів,

1-Національного авіаційного університету,

1-Київського політехнічного інституту,

2-Київського лінгвістичного університету

1-Металургійна академія

7-Київського університету культури,

    0 випускників є студентами коледжів та технікумів.

    1 учениця вступила до центру професійно-технічної освіти.

    6 випускників стали студентами навчальних закладів за кордоном.

    1 учениця, якій уже виповнилося 18 років, працевлаштована.

Аналіз гурткової роботи

      Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей. Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. З метою раціонального і корисного проведення дозвілля, задоволення потреб дітей у творчій самореалізації, розширення кругозору учнів, відповідно до їх можливостей, інтересів, нахилів, з урахуванням бажань, віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я в 2017/2018 навчальному році в навчальному закладі  організована робота гуртків різноманітних напрямків:

 

 

Назва

 

Керівник гуртка

К-ть

год

каб.

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

НД

1

 Дебатний клуб «Сучасний вимір»

 

Михайлова А.О.,

викладач історії та суспільство-знавства

2

42

16.00-17.00

 

15.00-16.00

 

 

 

 

2

«Літературне краєзнавство»

 

Потапчук Ю.В.,

бакалавр з філології (української мови та літератури)

2

62

 

17.00-18.00

 

17.00-18.00

 

 

 

3

«Музичний калейдоскоп»

 

Скрипченко О.П.,

учитель музики

2

20

 

15.00-16.00

 

 

15.00-16.00

 

 

4

«Музична абетка»

Шаляхіна О.О., учитель початкових класів

2

24

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

5

«Музична абетка»

Коломоєць А.А., учитель початкових класів

2

9

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

6

«Музична абетка»

Хомич К.Ю., учитель початкових класів

2

11

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

7

«Музична абетка»

Петрушина В.В., учитель початкових класів

2

8

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

8

«Художня кераміка»

педагог-організатор

Макаренко В.В.

2

20

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

9

 «Історичне краєзнавство»

Шаріпова К.Р.

2

42

 

 

 

 

15.00-16.00

 

 

10

«Я - громадянин»

 

Грушко В.М.,

викладач предмету «Захист Вітчизни»

3

60

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

11

«Джура»

Ліщенко Г.В.,

учитель фізкультури

3

СЗ

 

15.00-16.00

 

15.00-17.00

 

 

 

12

«Джура»

Будко О.А., учитель фізичного виховання

2

СЗ

15.00-17.00

 

15.00-16.00

 

 

 

 

13

«Юний рятувальник»

Віліщук Т.С.,

учитель фізичного виховання

2

СЗ

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

14

«Юний рятувальник»

Водяха О.В.,

учитель фізичного виховання

2

СЗ

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

15

«Юний рятувальник»

Будко О.А., учитель фізичного виховання

2

СЗ

 

 

 

 

15.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

16

«Біла тура»

Лях М.М.

1

46

 

 

 

 

15.00-16.00

10.00-10.45

 

 

         У закладі працюють гуртки з вивчення української, англійської, французької мов та інформатики.

      Було укладено угоди з ДЮЦ, спортивними асоціаціями та школами для розширення напрямків гурткової роботи на базі закладу. Так працювали гуртки:

-бальні танці

-карате-до

-бадмінтон

-тхеквандо

-черлідинг

-шахи

-вишивка стрічками

-петриківський розпис

     Керівники гуртків разом з учнями брали участь конкурсах, виставках, фестивалях, у показових виступах, проводили відкриті заняття.

 

Аналіз участі у районних, міських обласних та всеукраїнських заходах

 

      У 2017/2018 н.р. учні школи брали активну участь у  районних, міських обласних та всеукраїнських заходах: змаганнях, конкурсах, фестивалях тощо.

участь у перегляді кінофільму «Червоний»(10-Б,30 учнів),

участь переможців 2017 р у презентації збірки «Собори наших душ»;

екскурсія на фестиваль "Самар-Дніпро-Фест" (8-Б,30 учнів),

участь у виставці дитячих проектів "Дніпро та Європа разом до спільного майбутнього"(«Квітка міста») (11-Б),

участь у святковій ході "I love Dnipro" (7-В,10 учнів),

І місце у районному туристичному квесті (команда 7-8 класів);

І місце у міському фітнес-марафоні (9 класи, 20 учнів);

І місце у районному та міському конкурсі авторської пісні "На крилах пісень"(Луньова Анастасія);

2 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2007р.н.,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2006р.н.,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2005р.н,

3 місце у відбірковому турі міських змагань «Шкіряний м’яч» 2004р.н,

ІІІ місце у районному конкурсі «Формула успіху» (10 В Кудрявцева О.О.);

участь у перегляді вистави «Снігова королева» в рамках проекту «Дніпро-культурна столиця України» (5-А,29 учнів),

участь у міському конкурсі «Зима в моєму місті» (10 учасників, 6 переможців);

участь у районному конкурсі «Лідер-фест»(3 учні),

3 місце у відбірковому турі міських змагань з футзалу,

участь у літературній вітальні "Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе"(Михайлова Катерина,9-Б),

участь в учнівській конференції "Гідність та свобода українського народу - вияв європейської ідентичності"(10-А,2 учні),

участь у міському фестивалі "Пісні, народжені Революцією Гідності"(9-В,3 учні),

участь у правовому квесті в УВС (8-В,10 учнів),

участь у міській  акції «Діти-дітям»,

участь у міській  акції «Від серця до серця»,

6 переможців у районному конкурсі «Собори наших душ»:

6 переможців у міському конкурсі «Собори наших душ»:

участь у перегляді вистави «По дорозі з казки в казку» (11 осіб),

участь обдарованих учнів у перегляді новорічної вистави в БК «Шинник»(3-А,30 осіб),

участь у перегляді вистави «КаВуН»(10-А,10 учнів),

участь у карнавальній ході до Новорічних та Різдвяних свят(10 осіб),

І місце в міському конкурсі "Різдвяна зірка"(7-Б,2 учні),

І місце в міській новорічно-різдвяній виставці "Різдвяна композиція»,

І місце в екологічній акції-конкурсі «Екоялинка» (1І);

І місце в конкурсі-фестивалі української народної пісні "Різдвяні дзвіночки - 2018"(3 учні),

І місце в міському квесті "Україна Єдина"(7-В,10 учнів),

участь у перегляді вистави у військовому ліцеї до Дня Соборності України,

2 переможці в міському конкурсі Шевченківської поезії "О слово рідне",

участь у лекції-концерті "Ми глинківці"(9-В,3 учні),

ІІ місце у районних змаганнях «Козацький гарт»;

І місце в районному конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (3-А) Трофімова Н.Є.);

4 місце у міському конкурсі «Півгодинки на цікавинки» (3-А) Трофімова Н.Є.);

ІІІ місце в районному конкурсі «Відкрий для себе Україну»(6-І),

3 місце в обласній вікторині «Гладіатори права» у ДНУ (10А,11А);

5 переможців у міській виставці декоративно-прикладного мистецтва "Місто майстрів",

участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" ("Джура") (9-А,Б),

участь в урочистій церемонії нагородження орденом "Народний Герой України"(10-Б),

фіналісти у міській військово-патріотичній спортивній грі "Прорив" ("Дніпровська звитяга")(10-А,Б),

участь у презентації проекту "ШОП"(6-В),

участь у міській екологічній акція-конкурсі "Першоцвіт",

участь у міській екологічній акції "Квіти Дніпра - 2018",

участь концертній програма "Співуча Квітка"(9-В),

6 переможців у міському конкурсі «Зоряне коло»,

1 переможець Всеукраїнського конкурсу імені Л. Українки "Змагаємось за нове життя",

1 переможець у Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка,

участь у легкоатлетичному пробігу  "Миля миру",

участь у флемобі «Взори вільних» до Дня вишиванки(10-Б),

участь у квесті «Ігри країн Євросоюзу»,

1 місце у  міському мистецько-пізнавальному проекті  "Безмежний світ театрального мистецтва",

участь у міському святковому концерті «Тато,мама,я-щаслива сім’я»(4 учні).

      Слід зазначити, що участь учнів у  заходах різних напрямків та рівнів досить висока. Але  наступного року обов’язково слід взяти участь загону ЮІР , ДЮП  у міських конкурсах за напрямами.

 

 

Протягом 2017/2018 навчального року покращено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів.

За рахунок бюджетних коштів у КЗО «Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови » Дніпровської міської ради у 2018 році було:

- здійснено капітальний ремонт усієї покрівлі (сумма 1500 000 грн)

- будується пілетна котельня (сумма 10 000 000грн)

- прокладено асфальтне покриття до школи (перехрестя вул. Вакуленчука та Нахімова – Нахімова, 57 (будівля школи)).

За рахунок допомоги благодійного фонду «Майбутнє освіти», з яким продовжує співпрацювати батьківська громадськість школи, протягом 2017/2018 навчального року (вересень 2017 – вересень 2018) було здійснено:

 • вересень 2017 - серпень 2018 року - денна охорона школи
 • кабінети інформатики № 49;54 та  № 48(англійська мова) – цілодобова охорона
 • вересень 2017 – серпень 2018 року - «кнопка» (група швидкого реагування) цілодобово
 • постійно здійснюється фінансова підтримка для безперебійного функціонування закладу освіти (детальна інформація на сайті школи у розділі «Відкритий доступ»

Протягом навчального року та влітку батьківські комітети класів надали допомогу у вирішенні багатьох проблем щодо укріплення матеріально технічної бази та безперебійного функціонування навчального закладу:

Здійснено протягом літа косметичні ремонтні роботи у навчальних кабінетах за ініціативи небайдужих батьків.